Zeke varg har i natt varit ute och pustat och frustat i form av stormen Gorm och lyckats blåsa taken av åtminstone några små grisars hus. Vad händer härnäst?

Ett av de årligen återkommande radioprogrammen i SR är Sommar. I år var det professorn i miljövetenskap vid Stockholms universitet Johan Rockström som lyckades väcka mest uppmärksamhet med sin berättelse om hur vi människor ändrar och förstör jordens klimat.

Inför miljökonferensen i Paris menar professor Rockström att om inte jordens länder nu lyckas komma överens om att minska de skadliga utsläppen så kommer det att vara försent.

Jag vet hur det går.
Man kommer överens.
Vilket inte betyder ett smack!

Att komma överens och att verkligen vidta verkningsfulla åtgärder är definitivt inte samma sak. Mötet kan mycket väl lyckas, men det kommer inte att betyda någonting när det gäller att rädda jordens klimat.

Det enda som, möjligtvis, kan rädda planetens klimat är nämligen sänkt levnadsstandard. Känner du någon som frivilligt kan tänka sig att sänka sin levnadsstandard på ett sätt som har den minsta betydelse?

Själv behöver jag bara titta ut på gatan för att få svaret på frågan. Där står numera inte personbilar utan mer stridsvagnsliknande fordon i form att jättebilar, så kallade suvar, som bara har ett enda syfte, nämligen att höja ägarens ego.

Vem vill avstå från att visa hur rik och framgångsrik man är? Vilket är just vad som behövs om klimatet ska kunna räddas.

Det finns visserligen andra forskare som menar att naturen kommer att ordna biffen på sitt eget sätt, nämligen att minska antalet människor på jorden.

Det kan exempelvis komma att ske genom en pandemi, som likt spanska sjukan eller digerdöden faktiskt minskar antalet människor på jorden.


Makthavare på väg med mesta miljövänliga
sätt till miljömöte i Paris.

Kanske är livet på jorden beroende av att människorna, som inte förstår att leva på ett sätt som jorden klarar, dör ut. Det finns nog andra livsformer som är mer intelligenta och förstår att inte föröka sig över alla breddar eller ens leva över jordens tillgångar.

För jordens överlevnad kanske vi måste hoppas på att människor bara är en parentes i jordens historia.

Hoppas kan man ju alltid.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

Natolandet Turkiet har skjutit ner ett Ryskt stridsflygplan som bekämpar terrororganisationen Daesh (tidigare IS, eller ISIS) antingen med luftvärn eller från ett USA-tillverkat jaktplan, uppgifterna går isär.

Enligt dagens uppgifter, som kan komma att ändras, ramlade både själva flygplanet och dess två besättningsmän ner i Syrien, vilket motsäger de turkiska uppgifterna om att det ryska planet blev beskjutet i turkiskt luftrum.

Det kan visserligen vara så planet blev beskjutet i turkiskt luftrum precis innan gränsen men att både piloter och flygplan hann passera gränsen mot Syrien innan det störtade. Om så varit fallet torde planet ändå varit i princip på gränsen och då undrar man varför turkarna ens sköt ner planet?

Om det ligger någon sanning i uppgifterna om att man varnade det ryska flygplanet 10 gånger under fem minuter så den turkiska militären vara väl medvetna om att planet innan nedskjutningen var på väg från turkiskt luftrum och i princip redan var i syriskt luftrum innan det träffades av de turkiska vapnen.

Man kan väl anta att Turkiet visste vilken radiofrekvens de skulle använda för att ryssarna i planet skulle kunna höra deras varningar. Vi måste väl anta att de också väntade de sig svar från de ryska piloterna, vilket måste innebära att den gamle radioreportern och snabbprataren Lennart Hyland fått sin överman i Turkiet.

Man måste också ställa sig frågan om varför Turkiet ens avlossade verkningseld mot det ryska flygplanet?


Detta är den hembyggda flygbåten ”Beda” som en
flygentusiast byggde och olagligt flög med uppe i
Norrland till dess polisen fick tips om saken. Sedan
dess är flygplanet landbaserat, vilket innebär att
det inte behövde skjutas ner när det olagligt flög
omkring över Norrlands skogar.

Vi vet att Ryssland tidigare kränkt turkiskt luftrum. Är det krig i ett gränsområde så kan det givetvis hända. Det har Ryssland erkänt och bett om ursäkt för. Men det är misstag och sådana brukar inte bestraffas med verkningseld, som tur är.

Kan orsaken till Turkiets agerande vara att man vill hjälpa Daesh (IS) i kriget mot de otrogna i den kristna världen? I så fall blir ju Turkiets handlande med att skjuta ner det ryska planet förståeligt och logiskt.

Kan det vara förklaringen?

./.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments 16 Kommentarer »

När det händer terrordåd fördöms dessa alltid men det är få som ställer sig frågan varför. När den kände brittiske journalisten och mellanösternexperten Robert Fisk ställde frågan om ´varför´ 9/11 inträffade så blev han hotad. Ni kan säkert gissa från vilka.

Grunden till dagens terrorism står nog att finna i kolonialismen om man söker ursprunget till dagens terrorism. Att dra upp gränslinjer med linjal utan att ta hänsyn till befolkningar bäddar för elände.

Ändå måste nog mycket av orsaken sökas i det tidigare brittiska palestinamandatet och judeutrotningen under andra världskriget.

Västmakterna hade uppenbarligen dåligt samvete för att man inte hindrade Hitler och de tyska nazisternas judeutrotning.

Vad göra för att minska det dåliga samvetet? Jo västmakterna, och också Sovjetunionen beslöt att i FN rösta för delning av Palestinamandatet och ge ena delen till judarna att grunda staten Israel på.

Dagens palestinier och andra araber har högst förståeligt svårt att förstå varför de skulle stå för skadeståndet till judarna när de var fullkomligt oskyldiga till de tyska nazisternas fruktansvärda brott mot judarna.

Det var faktisk européer och kristna som genomförde Förintelsen. Det var inte muslimer eller araber, ändå är det de som fick avstå land som kompensation för tyskarnas fruktansvärda brott mot mänskligheten.
Man kan nog på goda grunder anta att de ställer sig frågan om det är rättvisst.

Att staten Israel senare också genom krig och terror mot sina palestinska grannar utvidgat sina gränser långt utöver vad FN:s beslut från 1948 bestämde är givetvis också en grogrund för dagens terrorism.

Man talar ofta om muslimska fundamentalister men aldrig om fundamentalistiska kristna, vilket vore minst lika motiverat med tanke på att det som nu råder i mellanöstern nog får betecknas som religionernas krig.


Bjuder vi in detta spöke till Sverige bjuder vi också in terrorister. Det kan vi räkna med vare sig vi vill eller inte.

Religion av alla schatteringar har alltid ställt till krig och elände för människor.

Så länge det går att motivera dödande med att en sagofigur påstås säga att det är rätt att döda andra människor som tillber en annan sagofigur kommer krig och terrorism att fortsätta.

Så motiverade de kristna terroristerna sina korståg och så motiverar dagens kristna sitt bombande. Vi kan nog misstänka att dagens muslimska terrorister motiverar sina handlingar på exakt samma sätt.

Allting går igen.

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments 12 Kommentarer »

Många är, kanske med rätta eller orätt, upprörda över att Ryssland självständigt har ändrat gränser, som nu senast när det gäller Krimhalvön.

Nu utmålas Ryssland som det stora hotet för att man återtagit Krim som i praktiken varit ryskt sedan 1700-talet. Ryssland har alltså ändrat gränsen utan att fråga västmakterna om lov. Förra gången Ryssland ändrade Krimhalvöns gräns var det däremot fullkomligt tyst från västmakternas håll.

Inte heller är det några större protester när det gäller att Ryssland flyttade sin gräns österut i Baltikum och gav de baltiska staterna självständighet från Ryssland. Vilket påminner om att något av det första Lenin gjorde efter Ryska revolutionen var att ge Finland självständighet från Ryssland.

Det ändras gränser hela tiden. Vi behöver bara fundera på hur Israels och Palestinas karta ändrat utseende sedan 1948. Då var Israel ett till ytan avsevärt mindre land än det är idag. Men har någon hört några upprörda röster från västvärlden? De som hörs kommer ju från araber, och sådana är väl inget att bry sig om enligt västlig uppfattning?

Det har annekterats och flyttats gränser sedan urminnes tider. Gav verkligen Australiens urinvånare frivilligt bort sitt land till Storbritannien? Jag tvivlar. Var det verkligen rätt och riktigt att utrota Amerikas indianer för att kunna ta över deras land?


Gav bort hela Finland, och ingen sa något.

Ska vi kräva att Mexiko får tillbaka Kalifornien om vi kräver att Ukraina ska återfå Krim?

Kan man lita på folkomröstningen på Krim så vill ju invånarna på halvön faktiskt tillhöra Ryssland i stället för Ukraina. Man undrar om invånarna på Hawaii fick rösta om de ville höra till USA eller inte innan de blev annekterade? Kommer Israel att återlämna det annekterade östra Jerusalem till de rätta ägarna?

Någon djädra ordning får det väl vara på logiken!

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »


Matbrist innebär svält och död, men vilken ideologi ska man skylla på?

Det brukar sägas att kommunismen stått för det värsta dödandet i världshistorien. Frågan är om det är sant?

I dessa dagar utan kommunism, dör mängder med människor på grund av politisk ideologi. Men vilken ideologi?

Närmare bestämt påstår FN:s f d matexpert, professor Jean Ziegler att ”varje barn som idag dör av svält blir mördat”, och det har han förmodligen rätt i med tanke på att den mat som produceras på jorden räcker att föda jorden befolkning.

Hur kommer det sig då att det ändå dör människor av svält när det faktiskt finns mat till alla?

Faktum är att varje dag är det ca 100 000 människor som dör av svält, direkt eller som följd av undernäring. Var femte sekund dör ett barn yngre än 10 år av brist på mat. De svälter helt enkelt ihjäl.

Hade denna globala svältkatastrof inträffat när det fanns kommunism hade saken varit klar. Då hade orsaken varit kommunism, men vad ska man skylla på nu? Dålig fördelning av jordens mat? Ja, kanske det, men vilken ideologi beror i så fall det på?

Nu är det tyvärr så att man helst inte talar om dagens svältkatastrofer alls eftersom orsaken alltså inte kan vara kommunism. Problemet är att de ideologier som kan komma ifråga att skylla på inte är kommunism, eller ens vänster.

Kolonialismen tog död på åtskilliga människor var inte grundad på kommunism. Bara i Kongo dog ca 10 miljoner eftersom Kung Leopold II av Belgien ansåg sig ensam ha rätten att bestämma över sin koloni och dess rikedomar i form av gummi. De rätta ägarnas åsikter om både landet och naturtillgångarna hade ingen betydelse. Vilket, med samma måttstock som fördömer kommunism, borde visa på vad monarki innebär, men konstigt nog görs det inte. Förklara det den som kan!

De palats i Bryssel i vilka många EU-institutioner verkar är murade av dödade kongolesers blod.

Men nu har ju tidigare kolonier blivit fria och ytterst få av dem, om ens någon, kan sägas vara kommunistisk, så att påstå att de miljoner som idag dör svältdöden gör det på grund av kolonialism håller inte.

Kan det vara så illa att nutidens miljoner döda av svält är offer för kapitalism?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Nu larmas det i den malligaste morgontidningen om att vissa fåglar minskar i antal. Själv har jag lagt märke till att vissa av de fåglar som larmet nu gäller faktiskt minskat vid mitt sommarviste.

I första hand har jag lagt märke till att de många tofsvipor som tidigare år visat upp sin luftakrobatik förra året var avsevärt färre än de brukar vara. Det skulle dock visa sig att i somras hade samtliga tofsvipor försvunnit. Inte en enda en visade upp sin flygförmåga.

Hur kommer det sig att dessa fåglar som jag alltid kunnat beundra för deras flygskicklighet bara på några år försvunnit helt?

Kan det ha att göra med klimatförändringen? Tidigare skördades det första fodret i form av hö eller ensilage vid midsommar.
Vid den tiden var tofsvipornas ungar kläckta och kunde i bästa fall hålla undan för skördemaskinerna.

De senaste åren har dock skörden infallit en eller två veckor före midsommar och då ligger markhäckande fåglars avkomma djäkligt illa till.

Tofsvipan häckar ju på marken och är därmed utsatt när slåtterkrossen, vändaren, strängläggaren, rundbalspressen och plastaren, som allihop dras av traktorer, kommer för att göra ensilagebalar. Ägg eller rent av fågelungarna har inte en chans att klara sig.


Försvunnen!

Det är i år 53 år sedan den som vanligt först hånade, sedan beundrade, boken ”Tyst vår” gavs ut av biologen Rachel Carson.

Hon varnade för att giftbekämpning skulle kunna innebära färre insekter, som ju är många fåglars mat, och därmed fågeldöd, som i sin tur skulle betyda att fågelsången om våren skulle upphöra.

Allt hänger ihop.

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments 12 Kommentarer »

Tidigt i morse såg jag en ingress i DN som berättade att Folkpartiet ville sänka skatten på arbete och höja moms och bensinskatt. Litet senare hade ordet bensinskatt blivit utbytt till ordet miljöskatter. Det får man förstå, för om det finns någon skatt som är avskydd så är det bensinskatt.

Folkpartiet ger sig inte, de vill öka klassklyftorna vilket är precis vad deras förslag kommer att leda till.

Drar man konsekvenskerna av höjd bensinskatt till sin yttersta konsekvens innebär det att bara de som har råd att betala det höjda bensinpriset, och utgår jag från, också dieselpriset, kommer att ha råd att köra bil.

Om det också är samma personer som har mest behov av att kunna köra bil återstår för Folkpartiet att berätta om.

Om man vill minska bilkörningen av miljöskäl så kanske behovet av att köra bil ska vara utslagsgivande, inte om man har råd eller inte.

Utgår Folkpartiet från miljöskäl så måste ju skatten höjas så mycket att det faktiskt minskar bilåkandet rätt rejält. Om alla har råd att betala det högre bränslepriset och därmed fortsätta köra som vanligt så har ökat pris ingen som helst nytta för miljön.

Det är faktiskt litet svårt att förstå borgarnas vurm för att indirekta skatter. Ökad moms slår ju hårdast mot dem med låga inkomster eftersom de får ta en större andel av sin inkomst för att betala momsen än höginkomsttagare.

Möjligtvis skulle man kunna tänka sig höjd moms på lyxkryssare eller på bilar över en viss prisklass eller varför inte på bilar som drar en viss mängd bränsle. Många av dagens bilar liknar ju mer stridsvagnar än personbilar.


Borde det inte vara behovet att köra bil som ska vara avgörande i stället för bränslepriset?

Kanske borde Folkpartiet styra hela bilmarknaden mot lättare och mindre bränsleslukande bilar? Men det är väl inte aktuellt med tanke på friheten för de med mycket pengar.

I DN rabblar Folkpartiet upp tre punkter 1) sänkta marginalskatter 2) sänkt skatt på arbetsinkomster och 3) sänkt bolagsskatt. Samtliga dessa skatter sänktes under Alliansregeringens tid och det blev inte direkt någon succé. Folket blev fattigare och arbetslösheten steg eftersom effekterna av dessa skattesänkningar endast innebar ökade ekonomiska klyftor.

Vi har hört visan förr!

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Ett antal makthavare av olika schatteringar från kyrka, politik och näringsliv har skrivit en debattartikel i Smålandsposten där de tar upp flyktingfrågan av idag, men även gör en historisk tillbakablick som lämnar en hel del övrigt att önska.

Först och främst talar de i praktiken om att den propaganda vi överöstes med i samband med EU-omröstningen var till för att lura oss. Man säger ” Världen har legat öppen för våra fötter under hela vår livstid. Vi har rest dit vi vill, vi har exporterat och importerat”. Vi kunde alltså göra allt som vi påstods inte kunde om vi inte gick med i EU.

Biskop, landshövding & Co har plötsligt upptäckt att deras kunskap tydligen inte varit mycket att hurra för innan de märkt av dagens flyktingvåg. Har skribenterna levt instängda i en bubbla utan kontakt med verkligheten tidigare?

Skribenterna målar också upp orsaken till den miljon svenskar som utvandrade runt förra sekelskiftet, men man undviker nogsamt att nämna att orsaken hade två framträdande orsaker:

Nämligen den ekonomiska ojämlikheten och det religiösa förtrycket från svenska kyrkan.

Det är bra att landshövding, biskop, universitetsrektor och de andra undertecknarna av skrivelsen anser att vi alla har ett gemensamt ansvar att ta emot flyktingarna. Inte minst eftersom Sverige till stor del har medverkat till dagens situation.

Men att de, av feghet, politiska sympatier eller ännu värre, okunnighet, inte har förmåga att berätta orsaken till den miljon svenskar som utvandrade är skandal.


Sorry Martin, du är lurad. Någon gud existerar inte
och därför är ditt brev till sagofiguren meningslöst.

Eller kan den uppenbara historielösheten ha att göra med att flera av undertecknarna är aktiva inom Socialdemokraterna, LO, Företagarna, Svenskt Näringsliv och LRF?

Ekonomisk ojämlikhet och religiöst förtryck är det som alltid och överallt gett upphov till flyktingar är något som både biskop Fredrik Modéus, landshövding Kristina Alsér och andra makthavare och debattörer i Kronobergs län borde känna till.
Inte minst borde de ha modet att tala om sanningen för folket.

Religion, ojämlikhet och högerpolitik skapar flyktingar.
Vänsterpolitik och ekonomisk jämlikhet minskar behovet av flykt.
Då som nu.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Det vore bra om kriget i Syrien kunde komma till ett slut. Krig skapar bara elände och flyktingar och oerhörda mänskliga lidanden. Möjligtvis ser vi början till slutet av kriget om man får tro ett flertal nyhetsredaktioner.

Har USA blivit rädd för att mista inflytande i Mellanöstern? Helt osannolikt verkar det inte vara med tanke på vad som tydligen är på gång.

När Iran bjuds in att delta i samtal med USA om situationen i Syrien torde det vara en inbjudan med armbågen av rädsla för att annars är det Ryssland och Iran som kommer att sätta dagordningen för Syriens framtid.

Är det något USA inte kan acceptera så är det en ändrad maktbalans i Mellanöstern. Vilket är vad som kan hända om USA överlåter initiativet till Ryssland, kanske i samarbete med Iran. Alltså måste USA stämma i bäcken, även om det är i sista minuten.

Här har USA & Co bombat i Syrien under flera år i syfte att skapa fred och ändå pågår kriget fortfarande med full kraft. Frågan är om inte några månaders ingripande från Ryssland har betytt mer för att skapa fred än vad USA och deras allierade lyckats med under år av bombande.

Att USA nu talar om att skicka marktrupper är nog inget annat än ett bevis på att de livrädda för att Ryssland ska hinna skapa fred i Syrien innan USA är på plats och kan säkra sitt inflytande.


Vissa vet vad de talar om.

Om USA-trupp på marken är bra eller dåligt lär framtiden utvisa. Det enda man med säkerhet kan veta utifrån historiska kunskaper är att det praktiskt taget aldrig är någon lösning att främmande makter lägger sig i andra länders angelägenheter.

Om det skulle bli fred i Syrien, vilket är då nästa land att blir offer för det militärindustriella komplexets ständiga behov av att tjäna pengar till sina aktieägare?

Turkiet eller Ukraina? Jemen eller Iran?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »

Är offentlighetsprincipen på väg att avvecklas i landet som berömmer sig självt för att vara ett av världens öppnaste, nämligen Sverige?

Nu serveras vi nyheter om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller på att bygga upp ett försvar mot informationskrig. Det där ´mot informationskrig´ ska utläsas som mot information från Ryssland.

Antalet personer som försvarsgruppen mot infokriget kommer att bestå av är, trots Sveriges omhuldade öppenhet, hemligt. Den nya försvarsgruppen med sitt antal hemliga medarbetare är enligt DN en ny del av försvarsmakten. Frågan är bara vad de ska försvara?

Ska vi bli försvarade mot lögnerna om ryska ubåtar i de svenska skärgårdarna? Eller ska vi bli försvarade från Carl Bildts (M) lögner om samma ryska och sovjetiska ubåtar som ju sköljt över oss sedan 1980-talet?

Man kunde ju gissa att ett försvar mot ett informationskrig i första hand skulle gälla de lögner, ex v om ryska miniubåtar, vilka som kränker våra gränser mest med flyg, det senare har ju visat sig vara från andra EU- och Natoländer.

Vi som minns, och kanske också lyssnat på, USA:s riktade propagandasändningar mot Sovjet via kortvågen på 50- och 60-talen inser vad som är på gång att skölja över svenska folket genom den nya hemlighetsfulla svenska försvarsgruppen.

Vi ska helt enkelt indoktrineras att sluta tänka själva.

Har vi verkligen lämnat apstadiet?
Vi ska helt enkelt överlåta tänkandet till staten som via försvaret ska få oss att tänka rätt. Vilket är detsamma som att vi ska tycka illa om Ryssland medan vi anser att NATO är det bästa som hänt oss sedan vi kom ner från träden och lärde oss gå på två ben.


Sällan har väl en uppmaning varit bättre än denna.

Att det nya försvaret mot informationskriget skulle kunna tänkas vara att bli försvarade från ex v Dagens Nyheters lögnaktige journalist Mikael Holmströms lögner torde inte vara att tänka på.

Lögner är viktigare än sanningar.
Vi lever i konspirationsteoriernas tidevarv.

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

När människor får det sämre söker de alltid efter en orsak, vilket måste sägas vara högst mänskligt.

De flesta inser nog att om de råkar ut för en sjukdom som gör att de inte kan arbeta så är det mer eller mindre självklart att man får det sämre. Men blir man arbetslös, trots att man vill arbeta så är det klart att man försöker finna en förklaring och någon eller några att skylla sin situation på.

När borgarna införde de fem jobbskatteavdragen, som blev 140 miljarder om året, så är det självklart att många råkade illa ut. Arbetslösheten steg och sociala välfärdssystem skars ned rejält, vilket många människor fick uppleva in på bara benen.

Ungdomsarbetslösheten blev rekordhög, trots att arbetsgivare med många ungdomar anställda, som i snabbmatsbranschen, fick sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

På 30-talet lyckades man få tyska folket att tro att deras ekonomiska elände berodde på kommunister, judar, romer och utvecklingsstörda. Det resulterade i att tyska folket till slut accepterade att regimens lösning på folkets låga levnadsstandard.

När nu jobbskatteavdragen fått genomslag i de offentliga utgifterna, vilket tog några år, är det många som söker efter de enkla svaren. De har också hittat det, nämligen utlänningar.


Demonstration för fler bostäder på den tiden man
inte heller byggde tillräckligt med bostäder.

Bara invandringen stoppas, oavsett om det är arbetskraft, flyktingar eller anhöriga, så kommer alla dem som söker svar på sin eländiga situation att bli grymt besvikna när de, försent, upptäcker att deras situation inte alls berodde på invandrare.

Deras arbetslöshet, bostadsbrist, minskad ekonomisk standard kommer att fortsätta så länge ojämlikheten består.

Förstå det!

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Det är inte ofta man lägger märke till att kvällstidningen Expressen skriver något av värde. Men det händer att man blir överraskad av att till och med en Expressenjournalist kan skiva sånt som faktiskt är sanningen, om än obehaglig.

För några år sedan skrev Expressens krönikör Britta Svensson en artikel som gick ut på att de kriminella i Sverige hade Alliansregeringen att tacka för mycket. Aldrig tidigare hade någon regering infört reformer som gynnade de kriminella så som Fredrik Reinfeldts regering.

Man införde FAS3 och coacher för allt möjligt och omöjligt samt en hel palett av konstiga arbetsmarknadsstöd, som RUT-avdrag, i tron att det skulle kunna öka antalet jobb och på så sätt få ner arbetslösheten. Det enda som hände var att kriminella fick ytterligare flera källor att ösa pengar ur.

Om detta skrev Britta Svensson i Expressen en helsida för två eller tre år sedan. Man kunde ju tro att hennes hårda, men rättvisa, kritik i en av Sveriges största dagstidningar skulle leda till en debatt om hur alla av borgarna nya införda bidragssystem så lätt kunde missbrukas av kriminella, men icke!

I stället lämnades de kriminella i fred att fortsätta berika sig olagligt på skattebetalarnas bekostnad.

Nu är det snart dags för åtal mot ett 20-tal personer i en religiös församling som gjort precis det som Britta Svensson skrev om, nämligen utnyttjat borgarnas införda metoder för att sno åt sig skattepengar olagligt.

Kyrkan har helt simpelt utnyttjat FAS3, lönebidrag, aktivitetsstöd och så kallade nystartsjobb för att olagligt kunna berika ett antal av sina medlemmar. Det handlar om åtsilliga miljoner kronor.


… och sno åt sig bidrag olagligt.

Kyrkan har fått tillgångar värda närmare fyra miljoner belagda med kvarstad, om det räcker att täcka vad man stulit återstår att se.

Borgare, och inte minst borgerliga tidningar, brukar ju vara rent av hatiska mot bidragstagare, för att inte tala om de som ägnar sig åt bidragsfusk. Hur det kommer sig att en borgerlig regering kan föra en politik som formligen öppnar dammluckorna för bidragsfusk på vid gavel borde snart vara ett eget forskningsområde vid landets alla universitet.

Vi vill ha svar.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Kommer ni ihåg sommarprataren som gjorde succé? Det var professorn i miljövetenskap Johan Rockström som talade om att vi fortfarande har chansen att rädda jorden om vi vill, vilket vi inte gör.

Åtskilliga är de domedagsprofeter som påstått sig fått information från sin gud att jorden snart kommer att gå under. En som sällar sig till det gudomliga meddelandet om jordens snara undergång är professorn Johan Rockström, dock med några förhoppningsfulla meddelanden att vi fortfarande har chansen att rädda planeten från undergången, om vi vill.

Utan att behöva gå in på detaljer så består räddningsaktionen av att människorna måste sänka sin levnadsstandard på snart sagt alla plan. Det kan man förstå, ju fler människor som ska dela på jordens resurser ju mindre åt var och en.

Men trots att vi, enligt professor Rockström, vet vad som behöver göras så görs det inte. Kanske främst beroende på att ingen är villig att sänka sin levnadsstandard, framförallt inte de med hög levnadsstandard.

De senare vill fortsätta köra sina bilar, flyga jorden runt på semestrar och äta kött i en aldrig sinande omfattning.

Sagofiguren Gud lär ha sagt att människorna ska uppfylla jorden och det är precis vad som håller på att hända. Enligt prof Rockström var vi ca två miljarder människor på jorden 1925, som kallades det glada tjugotalet, medan vi idag är närmare sju miljarder.

Det säger sig självt att något måste göras. Men vad? Skjuta påven för att kunna dela ut kondomer och p-piller till hela mänskligheten?

Eller nöja oss med att konstatera att prof Rockström och andra domedagsprofeter har fel.

Jorden kommer nämligen inte att gå under på många miljarder år än. Däremot kan mänskligheten gå under, men det är definitivt inte detsamma som att jorden går under.


Majoriteten på väg mot undergången medan några få inser vad som är på gång?

Kanske är mänsklighetens undergång en förutsättning för att jorden ska kunna fortsätta verka i harmoni med det liv som blir kvar.

Religiösa potentater brukar framhålla mänskligheten som livets krona. Med säkerhet har de fel, det finns nog annat liv på jorden som är bättre skickade att verka på en planet med begränsade resurser.

Min gissning är att jorden själv, det vill säga naturen, kommer att reglera antalet människor på jorden till en acceptabel nivå. Förmodligen genom någon sjukdom, ex v likt spanska sjukan eller pesten för att återställa mänskligheten till en hållbar nivå.

Den dagen det händer får man hoppas att de överlevande lärt sig något och att de slutat lyssna på idioter som påstår sig framföra någons Guds ord.

Då skulle mänskligheten verkligen vara illa ute.

./.

Se Rockström i AB.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Religionen har ställt till mycket elände för människorna. Att dölja sanningen, vilket är just vad religion gör, är aldrig en framkomlig väg om människorna vill må bra.

Biskopen i Växjö, Fredrik Modéus, skriver i Aftonbladet en något förvirrande debattartikel om det han kallar existentiell hälsa och efterlyser mer stöd för människors existentiella välbefinnande, och det kan han ju ha rätt i.

Vi vet att psykvården fått minskade resurser därför att skattesänkningar anses viktigare. Många människor anser ju att deras existentiella hälsa blir bättre om de får lägre skatt. Vilket ger ett ökande antal patienter i psykvården.

Biskopen i Växjö anser att Svenska kyrkan skulle kunna bli en resurs för att förbättra välbefinnandet för många människor. Tyvärr säger historien att religion mest får människor att må sämre.

Biskop Modéus menar att vi behöver diskutera: ”de eviga frågorna är just eviga: varför finns jag, vad är min uppgift och hur passar mitt liv in i ett större sammanhang?”

Visst, varför inte! Frågar man kyrkan finns människorna på grund av en sagofigur vid namn Gud, och uppgiften är att slava åt kapitalister så de kan bli rika till skillnad från de flesta som kommer att bli rika först i himlen, som om det vore någon idé med tanke på att där uppe är det ont om köpcentrum.

Människor mår inte bra av gå omkring och känna skuld för att de ”syndat” och därmed bli rädda för att hamna i den eviga skärselden i helvetet när den dagen kommer. Religion är alltid av ondo, och kommer aldrig någonsin att kunna skänka människor livsglädje, utan enbart rädsla för vad som händer när man dör.


Här ljugs det så att människor mår dåligt och därför
är religion aldrig någon lösning på hälsoproblem.

Att som biskop Modéus påstå att Svenska kyrkan som en del av samhällslivet är en resurs för att få människor att må bättre är att ljuga. Snarare är Svenska kyrkan och religionen en resurs för att få människor att må sämre.

Religion bygger på lögner och det har aldrig varit en lösning för att må bättre.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Mjölk är knappast gott, men lär vara nyttigt, åtminstone för barn. Får man tro en läkare från det kända tv-programmet ”De lärde i Lund” ska dock vuxna avstå från mjölk och helst också minska eller sluta äta ost.

LRF, som i praktiken är böndernas fackförening, är liksom alla fackföreningar, upprörda över att deras medlemmar tjänar för litet pengar. Inte minst gäller detta mjölkbönderna, vilket tydligen fått som effekt att många mjölkbönder upphör.

Vad beror detta på? För dåligt betalt för mjölken eller konkurrens mellan stora och små mjölkbönder.

Mikael Nyberg skriver idag i Aftonbladet om hur stora franska bönder bedriver industriellt jordbruk och därmed konkurrerar ut sina små och medelstora kollegor. Nu är dessa stora sydfranska bönder förbannade för att myndigheterna vägrar ge arbetstillstånd till billig nordafrikansk arbetskraft när det finns 20 000 franska arbetslösa i området.

Hur är det då i Sverige? Som jag förstår det förekommer det inte sällan att svenska mjölkbönder använder sig av utländsk arbetskraft, exempelvis från Rumänien och Baltikum, trots att det råder arbetslöshet bland svenskar. Kan orsaken vara att den utländska arbetskraften nöjer sig med lägre löner?

Nu omformas den svenska mjölkgårdarna, från att tidigare haft 15 – 50 kor till stordrift i mjölkfabriker där man har uppåt 1000 kossor. Det säger sig självt att en bonde med, säg 15 eller 35 kor, inte kan konkurrera med mjölkgårdar med närmast industriell drift och kanske billig utländsk arbetskraft.

ICA har nu i samband med LRF infört något som kallas ”mjölkkronan” vilket innebär att kunden (frivilligt, säger man till i


Ryss som mjölkar svensk ko.

kassan slipper man) får betala 1 krona mer för mjölken i syfte att öka mjölkböndernas lönsamhet. Men hjälper det?

Endast 20 procent av mjölken blir till drickmjölk, mycket går till mjölkpulver som dumpas i u-länder, vilket saboterar marknaden för u-ländernas lokala mjölkbönder.

Den krona vi uppmanas betala mer för mjölken innebär alltså i praktiken att mjölkbonden endast får 7 öre mer för den producerade mjölken eftersom de bara får den extra kronan för drickmjölken, vilket knappast hjälper dem i längden.

Ju fler som delar på kakan ju mindre bit till var och en.

./.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »