Inför slaget vid Poltava mellan Ryssland och Sverige, eller ska vi säga mellan Peter den store och Karl XII sammankallades de svenska soldaterna till bön för att få Guds hjälp att vinna över Ryssland. Det hjälpte inte, Sverige förlorade och Karl XII fick fly med svansen mellan benen.

Det otäcka är att än idag åkallas Gud för att motivera krig och för att motivera soldaterna att gå ut i militära slag utan rädsla för att dö.
Det är ett mysterium att man kan lugna soldater genom religiösa ceremonier inför att handlingar som de egentligen borde vara medvetna om med största sannolikhet kommer att leda till deras död.
Skulle soldater vara lika villiga att gå ut i krig om de visste sanningen, nämligen att ingen Gud existerar och att de därmed inte kunde söka tröst i att Gud nog skyddar dem och att de därför också vore medvetna om att de inte kan hoppas på gudomlig hjälp att vinna över fienden.
På SVT Aktuellt hörde jag ett otäckt, ja rentav livsfarligt, uttalande av president Putin.
Det gick ut på att Ryssland skulle bli ett offer för västlig (läs: USA eller Nato) kärnvapenaggression. Vi kommer dock att hämnas, sa han. De kommer att kola vippen medan vi ryssar kommer till himlen.
Ungefär så fritt ur minnet.

Det var ett livsfarligt uttalande eftersom det inrymmer ett visst mått av religion som skulle få ryssarna att känna trygghet om att komma till en bättre värld än sina fienders när de dör. Det kan få vissa att tro att deras död är positiv medan andras är negativ och om det nu är så att den egna döden leder till ett bättre liv så okey då, det är bara att bomba.


Barn i Leningrad leker att de försvarar sin stad under Tysklands och Finlands 900 dagar långa belägring av staden som till slut resulterade i över en miljon Leningradsbor död. Måtte inga barn mer behöva leka på detta sätt!

Vapen, militärer, krig och försvar ska aldrig, upprepar aldrig, någonsin blandas ihop med religion. Det är något bland det farligaste en människa kan företa sig.
Inte ens om Putin ansåg det vara ironi eller humor ska det accepteras.

./.

Comments 2 Kommentarer »

För inte alltför länge sedan sades det i pressen att länderna i Skandinavien var de minst korrumperade i världen. Dessutom påstods det att just i länderna i Skandinavien var det omöjligt att muta sig fram till fördelar.
Det var då det!

Sedan kom skattesänkarpolitiken och jobbskatteavdragen vilket väckte den nedsövda personliga girigheten och därmed fick vi ett samhälle där korruption och mutor plötsligt blev accepterat.
Hur kunde det bli så?

När människor vet att deras plats i kön, det må vara till bostäder eller sjukvård, är rättvis att platsen går framåt på rättvist sätt så finns inget behov av mutor för att ta sig fram i kön.

När man vet att jag kommer att kunna få en bostad utan att någon annan kan köpa sig före genom korruption och mutor så är människor viliga att ta kötiden eftersom man vet att man själv en dag kommer att så först i tur för vad det nu är man köat för. Vet man att någon annan inte kan mygla sig till fördelar med hjälp av pengar så är man villig att vänta på sin tur.

Men förs det en politik som drar ner på resurserna på folkets behov av exempelvis bostäder, sjukvård, skolor eller äldrevård, så att köerna till folkets grundläggande behov ökar okontrollerat så kommer det att finnas de som anser sig ha rätt att köpa sig före de som solidariskt väntar i kön.


Så motverkas korruption.

Därmed får vi ett samhälle där korruption och mutor blir det som styr. Vad det innebär för dem som inte har pengar att köpa sig fördelar torde alla kunna inse utan svårigheter.

Slutsatsen måste bli att skattesänkningar som tar bort resurser från bostadsbyggandet, sjukvården eller att få hjälp av polisen alltid kommer att resultera i mer korruption och mutor för att kunna få del av det som i många fall är livsnödvändigt.

./.

Comments Inga kommentarer »


Jakten går.

Nu är det ståpäls på DN:s militärreporter Mikael Holmström, han har som ende nordisk reporter fått vara ombord på USA:s hangarfartyg Harry S Truman medan det är på väg mot Norge för att delta i Natos övning Trident Juncture.

Mikael Holmström tycker det var häftigt att få landa på hangarfartyget med tanke på att planet bromsades upp från 240 km/tim till noll på tre sekunder. Det är häftigare än ”fritt fall” på Gröna Lund.

Men Mikael Holmström är inte ensam besökare på den flytande krigsmaskinen. Han har sällskap av ett 20-tal svenska och norska officerare som med egna ögon anser sig behöva se båtens kapacitet.
Det är givetvis alldeles utmärkt nu när Ryssland ännu inte gjort

Gotland till sitt hangarfartyg i Östersjön, som det ju larmats om i tid och otid under det senaste året.

Att jänkarnas hangarfartyg med sina 40-tal stridsflygplan är på väg mot Norge innebär i praktiken ett helt nytt nordiskt flygvapen som kan hålla ordning på luftrum och annat, vilket är alldeles utmärkt menar Sveriges flygvapenchef Mats Helgesson. Dock är det litet oklart vad det är för ordning amerikanarna ska hålla reda på. För att inte tala om vad det där ”annat” som de ska hålla reda på egentligen är. Vår flygvapenchef är ju inte direkt tydlig på vad dessa uppgifter egentligen innebär.

Vad som däremot är klart och tydligt är att DN:s reporter Mikael Holmström redan börjat fira julafton.

./.

Comments Inga kommentarer »

Äntligen vet vi svaret på varför präster i kyrkan ägnar sig åt pedofili och andra sexuella övergrepp. Det är påven som ägnat sig åt litet detektivarbete och därför har fått reda på att orsaken till prästernas brottsliga beteenden beror på djävulen.

Visserligen framgår inte varför djävulen skulle ha intresse av att präster utsätter sina församlingsmedlemmar för oönskat, brottsligt, sex men det blir väl nästa uppgift för påven att ta reda på.

Nu kommer dock det hela att fixa sig. Påven har lösningen klar. Han kommer att be ärkeängeln om hjälp med att stoppa prästernas framfart på den pedofila banan, vilket prästernas församlingsmedlemmar säkert är tacksamma för.
Om ärkeängeln kan hjälpa till med att stoppa det olagliga sexet bakom altaret torde dock vara mer tveksamt med tanke på att både Gud, djävulen och ärkeängeln ju i verkigheten inte är annat än sagofigurer uppfunna med syftet att ge fler män makt än vad politiken kan erbjuda.

Sedan uppstår frågan om påvens vädjan till ärkeängeln om hjälp mot de sexuella trakasserierna också inbegriper svenska kyrkan. Vi har ju haft en och annan svensk präst med sexaffär på konfirmationsläger och med en och annan kvinnlig diakon som klivit fram och vittnat om även svenska protestantiska präster har ett och annat i samvetet som de kan skylla på djävulen.

Det värsta med nyheten om att påven ska fixa alla knullhistorier inom kyrkan med att be ärkeängeln om hjälp med att stoppa de


Vita kläder kan ge ett intryck av godhet, men man ska inte låta sig luras. Vita kläder kan användas för att dölja svartsyn och ett djävulskt samvete.

sexuella trakasserierna i praktiken innebär att allting kommer att fortsätta precis som vanligt.

Det är så det går när man ber sagofigurer om hjälp. Det rätta hade varit att rättsväsendet i respektive land tagit i med hårdhandskarna och satt präster och andra sexdårar inom kyrkan bakom lås och bom till dess de inser att någon Gud inte existerar och de därmed inte är ett enda dugg bättre än vilken Svensson som helst.

./.

Comments Inga kommentarer »

Hoy fin del mundo, som mexikanen sa när han såg norrsken.
När FN:s klimatpanel nu blåser i stridshornet och manar till kamp mot klimatförstörelsen så är det givetvis bra. Kanske kan en och annan få upp ögonen för vad som pågår och till och med kanske för vad det kommer att leda till, nämligen mänsklighetens undergång.

Då kanske äntligen världens religiösa förkunnare kan göra litet nytta genom att snacka med respektive Gud och be honom (alltid en han) gripa in.

Att FN:s klimatpanel visar på fakta och talar om vad som behöver göras är givetvis alldeles utmärkt. Tyvärr säger man ingenting om hur det ska göras eller ens vad som är nödvändigt för att det som måste göras ska kunna göras.

Vi kan glömma att det går att rädda jorden så länge vi lever i marknadsekonomier. Vad som behövs är planekonomi där någon har makt att kunna peka med hela handen och bli åtlydd.
Så länge det är möjligt, om än för ett fåtal, att köpa sig förbi nödvändiga åtgärder så kommer de som inte har råd med det att strunta i hur det går för klimatet. Vilket man måste förstå!
Kan någon förklara hur det kan bli mindre utsläpp av skatt på flygresor om de som flyger har råd att betala skatten. Eller hur bensinskatt minskar bilåkandet när de som kör bil ändå har råd att betala bensinskatten.

Om det däremot var förbjudet med flyg mellan Sthlm och Gbg och de som tänkte flyga sträckan i stället tvingades åka tåg skulle ju utsläppen från just den sträckan minska högst väsentligt.
Faktum är att det faktiskt går att åka över Atlanten bara med hjälp av vind.


En är rätt och en är fel.

Segelfartygen kanske ligger i startgroparna för en renässans?
Då blir det dessutom roligare att resa.

./.

Comments Inga kommentarer »


Statsminister Tage Erlander ute vid Steningeviken, Märsta, under den första stora miljökonferensen i Stockholm i maj 1972. Projektet i Steningeviken gick ut på att rensa viken från vass som gjorde att hela viken höll på att växa igen.

Debattörerna med de fina titlarna har gjort en otäck förutsägelse. Vi har endast max 10 år på oss att hejda jordens uppvärmning.

Sedan har vi dödsdömt planeten jorden. Eller åtminstone oss själva som lever på denna den enda för människan och de andra djuren beboeliga planeten i vårt solsystem.

Läser man debattörerna med de fina titlarna så inser var och en att det är kört för mänskligheten av en enda anledning, nämligen att för att rädda jorden måste levnadsstandarden minskas och det kan vi vara övertygade om inte kommer att kunna genomföras. Åtminstone inte av politiker som vill bli omvalda i en demokrati.

Hur många kan tänka sig att frivilligt avstå från rätten att köra bil eller åka på semester med flyg? Finns det några politiker som kan tänka sig införa lagar om minskad levnadsstandard?

Finns de så torde de inte bli gamla som politiker om de skulle införa lagar som minskar folks levnadsstandard.

Även sådana lagar som innebär att man kan köpa sig förbi sänkt levnadsstandard innebär ju minskat förtroende för politikerna som inför dem. Tänk flygskatt, trängselskatt eller bensinskatt, som allihop har till syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

En lösning för att få folk att kanske acceptera viss begränsning av utsläpp av klimatgaser skulle kunna vara att det inte skulle gå kunna köpa sig förbi begränsningen. Det kallas planekonomi och torde vara den enda acceptabla metoden om politikerna menar allvar med sitt prat om att hejda miljöförstöringen.

Det kan inte vara meningen att det bara är fattiga som ska rädda klimatet med tanke på att det faktiskt är de välbärgade som står för den mesta förstöringen av jordens klimat genom sitt sätt att leva.

./.

Comments Inga kommentarer »


Viborgssidan av S:t Petersburg är norr om staden och där står moder Ryssland som ett monument över de 500 000 döda
som är begravda där av den miljon döda under Leningrads 900 dagar långa belägring.

När Tyskland tillsammans med Finland och Italien belägrade Leningrad var det i ett enda syfte, nämligen att döda hela stadens ca 2,5 – 3 miljoner invånare. Det misslyckades men alltför många blev offer för den europeiska ondskan.

Är man i S:t Petersburg finns det goda skäl att ta sig till Piskarjovkas minnesbegravningsplats i norra delen av staden, den som kallas för Viborgssidan.
Där kan man uppsöka Piskarjovkas begravningsplats där ca 500 000 av Leningrads offer för den 900 dagar långa belägringen ligger begravna i jättestora massgravar under upphöjda stora gräsmattor.

Sedan man passerat den eviga lågan vid ingången och vandrar fram mot monumentet av moder Ryssland och minnesmärket med den berömda dikten som slutar med de starka orden ”Ingen och inget är glömt” hör man hela tiden musik på precis rätt volym.

Det är Dimitrij Sjostakovitj sjunde symfoni, den så kallade Leningradssymfonin som han färdigställde under belägringen som spelas upp i högtalare över hela kyrkogården.
När Leningrads försvarare satte upp högtalare riktade mot fronten och spelade upp Leningradssymfonin sägs det att tyska soldater förstod att de skulle förlora kriget.

Under Leningrads 900 dagar långa belägring dog ca 1 miljon av stadens invånare
När man räknar döda i krig räknas dessa alltid bara som stupade eller civila offer av misstag, ingen av dessa benämningar stämmer däremot in på de döda på Piskarjovskas begravningsplats. När människor dör av med flit framkallad svält då ska de döda räknas som offer för folkmord, vilket alltså innebär att de döda på Piskarjovskas är offer för folkmord.
Att gå där bland de många massgravarna och veta hur, varför och av vem är mäktigt.

./.


Leningrads belägring pågick från början av september 1941 till slutet av januari 1944. De många massgravarna på Piskarjovkas är utmärkta med en sten med årtalet. Det är först när man ser hur stora massgravarna är och hur många de är som man förstår vidden av vad belägringen innebar.

Comments 5 Kommentarer »

Negativ bevisföring fungerar helt enkelt inte. Det gäller vare sig frågan handlar om att bevisa att Gud inte existerar eller att man är oskyldig till brott.

När nu Storbritanniens premiärminister Theresa May begär att Ryssland ska bevisa att de är oskyldiga till dådet mot den tidigare spionen och hans dotter så kräver de helt enkelt en omöjlighet. Hur bevisar man något man inte gjort?

Jag har ingen aning om Ryssland är skyldigt eller oskyldigt men jag skulle nog kräva mer hållfasta bevis än lösrykta påståenden som kanske inte går att bevisa.

Sedan kan man tycka det är litet konstigt, för att inte säga dumt, att försöka mörda någon på ett sätt som med litet fantasi kan tolkas som att man vet vem den skyldige är. Och att göra detta bara 14 dagar före ett presidentval skulle ju vara så korkat så bara detta faktum borde göra vilken mordutredare som helst misstänksam om att ”bevisen” kanske är för bra för att vara sanna.

Om motivet för Ryssland är att hämnas så borde de gjort det medan personen i fråga satt i ryskt fängelse, inte flera år efter att han frigetts och flyttat utomlands.

Vi får hoppas på att den eller de skyldiga kan gripas så sanningen blir klarlagd. Det är inte mindre viktigt med tanke på att det formligen dräller av ryska mördare i Storbritannien utsända av Putin.
Nu ser vi att ytterligare en ryss, Nikolaj Glusjkov har hittats död i London och den engelska anti-terrorpolisen har inlett en utredning.


Snart måste väl alla turister som åker till England vara utrustade så här om de ska ha en chans att överleva.

Han var dessutom bekant med Putinkritikern Alexsandr Litvinenko som mördades med plutonium, gissa av vem.

Att utgå från något som verkar självklart är rätt gjorde Hans Holmér på sin tid, det gick inget vidare.

Det kommer knappast att gå bättre nu.

./.

Comments 5 Kommentarer »

En av ledarskribenterna i DN heter Sofia Nerbrand och hon har i en ledare klargjort att det ”hart när inte finns några fattiga i Sverige”, vilket ju låter jättebra.

Faktum är, säger hon, att Sverige har den lägsta andelen fattiga inom EU. Det är bara 1 procent av befolkningen som anses som fattig i vårt land. Det är även minst risk att bli fattig i Sverige jämfört med resten av Europa, påstår hon och grundar sin åsikt på siffror från Eurostat.

Men om det nu bara är en procent av befolkningen som är fattig så borde det ju vara en bagatell att göra Sverige till ett land utan ens en procent fattiga. Det kan ju inte kosta många spänn att lyfta en procent av befolkningen ur fattigdom, så varför är dessa en procent fattiga?

Ett svar kan vara behovet av välgörenhet. Överklassen har ett behov av att känna sig nyttiga och då är välgörenhet en utmärkt metod att minska sina skuldkänslor över den egna egoismen som ju inte tillåter att man säger nej till skattelättnader.

Att avstå från sänkt skatt och hellre vara för en rättvis fördelningspolitik skulle ju annars vara en utmärkt metod att bekämpa fattigdom. Men då skulle ju tillfredsställelsen av en och annan penninggåva vid exempelvis jultid gå förlorad vilket ju knappast skulle vara någon fördel för det egna samvetet.

På något sätt tycks egoisterna i överklassen och Moderaterna och de andra skattesänkarpartierna vara väldigt medvetna om att deras politik faktiskt leder till fattigdom och i värsta fall rent av misär för åtminstone en procent av befolkningen.


Överklassen behöver sådant här för att döva sina samveten och så de kan känna sig nyttiga.

Det konstiga är att de faktiskt tycks acceptera detta utan att vilja göra något åt det, vilket ju som sagt uppenbarligen skulle vara en tämligen lätt uppgift med tanke på att det endast handlar om en enda procent av befolkningen. Om nu DN:s ledarskribent har rätt.

Sofia Nerbrand avslutar sin ledare i Dagens Nyheter med påståendet att det inte var bättre förr. Tja, säg det till dem som råkat ut för den numera skenande egoismen i stället för den solidaritet som exempelvis präglade 1970-talet.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Religion av alla tänkbara schatteringar fyller ett enda syfte, nämligen att ge deras förkunnare makt över människorna. Vem kan säga emot en Gud eller den som förkunnar Guds åsikter. Sedan återstår att välja vilken Gud som har rätt. Vilket kan bjuda en del svårigheter med tanke på att ex v Islams Gud Allah dennes förkunnare Muhammed och kristendomens Gud och hans förkunnare Jesus alla fyra bra är sagofigurer.

Ändå är människor beredda att gå ut i krig och dö för att tillfredsställa gudarnas mänskliga förkunnare i form av politiker som utnyttjar religion för att få makt över människorna.

Det roligaste som sagts om domen för mannen som misshandlat sin fru och sedan blev frikänd för att han kom från en bra familj till skillnad från misshandelsoffret måtte ha varit det som Leif GW Persson sa i ”Veckans brott”.

Han påpekade att centerpartisterna slingrade sig ålar i sina försök att bortförklara att de inte kände till sin nämndemans åsikter och att hon och framförallt hennes man Mahmoud har ca 100 000 muslimer i sin hand som generalsekreterare i Sveriges muslimska förbund. Det måste man hålla med om.

Med tanke på att det är flera år sedan den nu uteslutna centerpartistiske nämndemannen föreslog att det skulle vara olika lagar för muslimer och svenskar i exempelvis familjerätt så inser var och en att Centerpartiet nog ansåg det viktigare att locka muslimska väljare än att ägna en stund åt att fundera på rättssäkerheten.


Kvinnor har det uppenbart inte lätt med religion. Islam idag är väl för kvinnor ungefär vad Kristendomen var för kvinnor för ca 100 år sedan. Ju mindre religion, ju bättre för människorna.

Nu har ju Centern ett fasligt sjå att bortförklara att de fick uppgifter om nämndeman Ebtisam Aldebes mans åsikter inför förra valet då han redan 2006 krävde särlagstiftning för de svenska muslimerna när det gällde äktenskap, skilsmässa och vård av barn.

Det är alltså inte förvånande att SVT-filmen ”Slaget om muslimerna” anklagade centerpartiets nämndemans man för att vara en islamist som vill ge islam en politisk roll i Sverige.

./.

Comments Inga kommentarer »


Den kände deckarförfattaren Ed McBain har skrivit boken som ligger till grund för filmen
”Vänd dem icke ryggen” som kanske är precis det vi alla gör när det verkligen gäller.

En sak är klar, tiggeriet i Stockholm har minskat dramatiskt det senaste året. Troligen på grund av att folk slutat ge några pengar. Det i sin tur kan bero på flera saker, som att man inte längre har kontanter eftersom alla handlar med kort.

En annan orsak kan vara att det blev alldeles för många tiggare vilket gjorda att de som skänkte pengar gav upp.

Ytterligare en orsak kan vara ryktena om att det är kriminella nätverk som ligger bakom tiggeriet. Vilket inte är sant eftersom kriminella ligor vill ha god lönsamhet på sin verksamhet.

Men de tiggare som ännu är kvar och som jag ser är ofta äldre män, som definitivt inte kan leva på tiggeri.

Observerar man de dem längre stunder så finner man att de helt enkelt inte får några pengar. Inte ens de fåtal som ännu spelar dragspel och går omkring i tunnelbanetågen får några pengar vad jag sett. Det kunde de få för något år sedan.

Så vad gör de här?

Tidigare var det mest kvinnor, både yngre och äldre som satt bakom tiggarmuggarna. De välgörenhetsorganisationer som då hade kontakt med tiggarna vittnade om att deras inkomst från tiggeriet rörde sig om mellan 15 och 150 kronor om dagen i genomsnitt, inte mycket men i alla fall något.

Nu är det dags att utreda hur de som lever i skuggsamhället försörjer sig, vi har ju sett exempel på tiggare som i desperation prostituerat sig, vilket säkert är mer lönsamt än tiggeri, och även kriminella ligor som påstås leva av tiggeri när det i själva verket handlar om kriminalitet.

Eftersom vi kan anta att människor i aktiv ålder inte gärna frivilligt svälter till döds måste man nog utgå från att de har inkomster på ett eller annat sätt. Men hur då? Ett alternativ kan vara att jobba svart. Ett annat alternativ kan vara prostitution. I bägge dessa alternativ är det kunderna som bryter mot lagen.

Ett tredje alternativ kan vara helt vanlig simpel kriminalitet som fattiga i alla tider har fått ägna sig åt för att inte svälta ihjäl.

Något har hänt med tiggeriet, frågan är vad?

./.

Comments 3 Kommentarer »

I början av februari är det exakt 75 år sedan andra världskriget avgjordes.

När den tyska 6 armén, tillsammans med Rumänien, Italien, Ungern och Kroatien som i praktiken styrdes av den nazistorganisationen Ustasa, besegrades av Sovjetunionen var i praktiken andra världskriget avgjort, även om dödandet fortsatte i ytterligare några år.

Redan den 8 januari 1943 sände general Rokossovskij ett meddelande till den tyske befälhavaren i Stalingrad, general Paulus, om krav på kapitulation, men det avvisades. Därför började ryssarna den 10/1 sin operation Koltso (ringen). De tyska fästena Hus79 och Kommissariernas hus var ytterst starka vilket gjorde att ryssarnas försök bryta det tyska försvaret öster om vapenfabriken misslyckades.

Ändå ryckte Tjujkovs 62 arme långsamt framåt bland ruinerna efter fabriken Röda oktober och brödfabriken. Den 28 januari tog sig rysk trupp in i badhuset där fruktansvärda närstrider fördes i korridorer och duschutrymmen.

När de frysande och svältande tyska soldaterna i slagets slutskede via radio fick höra Görings tal om hur kommande tyska generationer skulle minnas deras historiska slag upplevde de det endast som fruktansvärt cyniskt när de förstod att de redan var avskrivna som förlorade.

Bodenseedivisionen fick den 2/2 klockan 07.00 meddelandet att ”allt motstånd ska upphöra och de egna vapnen ska förstöras inom en timme”. Major Rettenmaier tog beslutet att själv gå ut till ryssarna först, blev han inte skjuten skulle resten följa efter. Han gick ut och inga skott hördes vilket fick resten av folket att följa efter.


Till minne av Sovjetunionens stora seger över det nazistiska Tyskland i slaget om Stalingrad restes denna staty av moder Ryssland på en kulle i staden.

Tyskarna blev förvånade och över hur välklädda och välnärda de ryska soldaterna de överlämnade sig till var, och hur vänligt de blev behandlade.

Världens judar borde skänka Ryssland en tacksamhetens tanke att de lyckades besegra Tyskland under slaget om Stalingrad. Hade Sovjetunionen förlorat kanske det inte hade funnits något judiskt folk kvar på jorden idag.

Denna dag är viktigare att minnas som ”Förintelsens minnesdag” än den officiella den 27 januari, för utan Sovjetunionens seger vid Stalingrad hade Auschwitz aldrig blivit befriat.

./.

Comments 5 Kommentarer »


Såna här behövs det fler av för att kunna upprätthålla välfärden.

Alla ropar på bättre sjukvård, effektivare poliser, mindre vapen i förorterna, högre pensioner för fattigpensionärerna, bättre skolor och en tågtrafik som fungerar enligt tidtabellerna och att man bör kunna göra något åt bostadsbristen.

Alltihop är mycket välmotiverade krav som nog de allra flesta ställer sig bakom. Åtminstone mellan valdagarna vart fjärde år, för då är det annat ljud i skällan.

På valdagen kommer nämligen egoisten fram hos alltför många av de som tycker att kraven ovan ska kunna tillgodogöras även om man röstar på partier vars främsta prioritering är sänkta skatter. Hur många ställde sig själv frågan vad som skulle försämras i välfärden när de röstade för införandet av jobbskatteavdrag?

Följderna gick visserligen att skjuta upp några år eftersom man kunde ersätta skattesänkningarna med försäljningar av statlig och kommunal verksamhet som statliga bolag och allmännyttan, Till slut kommer ändå verkligheten ikapp och då går det inte längre att dölja vad de minskade ekonomiska resurserna genom minskad skatt innebär.

Till viss del kan de sänkta allmänna skatterna kompenseras genom indirekta skatter. Vi kan alltså förvänta oss att mycket av det flertalet svenskar utnyttjar av statlig och kommunal verksamhet kommer att beläggas med indirekta skatter i en eller annan form.

En välkänd sådan inkomst är bil- och bensinskatt, och vi måste givetvis förvänta oss att dessa och andra indirekta skatter och avgifter kommer att höjas i takt med minskade inkomster via den allmänna progressiva skatten.

Vi kan nog snart räkna med vägavgifter, men klaga då inte utan tänk på att vi i stället har fått jobbskatteavdrag och sålt ut statliga och kommunala verksamheter som gör att mycket av våra skattepengar för dessa och andra offentligt finansierade verksamheter blir till vinster hos de duktiga entreprenörerna som tagit över redan väl fungerande verksamheter inom välfärden.

Att höja indirekta skatter är populärt hos makthavarna eftersom dessa skatter drabbar låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare.

De förra får ju ta en större andel av sin inkomst för att ex v beta momsen på mjölk och bröd än vad en höginkomsttagare får göra. Vi har ju redan hört antydningar om att höja momsen på mat, vi får väl se hur det går, men vi kan nog förvänta oss att den inte höjs innan valdagen.

När Moderaterna i Stockholms läns landsting framhåller att det är bättre att höja månadspriset på SL-kortet och trängselavgifterna i stället för att höja landstingsskatten så är de väl medvetna om vilka det drabbar hårdast.

Allianspartiernas bästa vän är dåligt minne hos väljarna.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Vill alla ha välfärd? Ja, det kan tyckas så, men faktum är ju att ungefär hälften av befolkningen vill hellre ha sänkta skatter än allmän välfärd.

Nu skrivs det i pressen om pensionärer som flyttat till Thailand för att leva ett lätt och behagligt liv efter arbetslivet i Sverige. Det är knappast något att säga om, det är nog väl värda.

Problemet är att med stigande ålder så kommer också krämporna, och då behövs det en sjukförsäkring och eftersom Thailand inte är med i EU så gäller inte den svenska sjukförsäkringen där. En svensk som bosätter sig i Thailand behöver alltså en privat, dyr, sjukförsäkring för att vara garanterad sjukvård i sitt nya hemland.

Många svenska pensionärer i Thailand struntar i att teckna en sjukförsäkring vilket visat sig innebära att de bara kan få akut hjälp vid sjukdom, vilket också innebär att de sätter sig i skuld till Thailändska staten.

Det är ju rätt vanligt att svenskar som av skatteskäl bosätter sig utomlands för att kunna få lägre skatt på ålderns höst ändå kommer hem för att få del av den välfärd som de svenskar som solidariskt betalat sin skatt ändå uppehållit.

Ett övertydligt exempel är vår kände svenska möbelförsäljare som också råkar vara en av världens rikaste personer. Han bosatte sig i lågskattelandet Schweiz för att kunna undvika att betala skatt i Sverige. Men det blev precis som vanligt.

På ålderns höst vill även stenrika möbelförsäljare ha del av den svenska välfärden och därför tillbringar han nu sin ålders höst hemma i Småland.


Även skattesmitare, utlandssvenskara och
miljardärer vill ha del av den svenska
skattebetalade välfärden på äldre dar,
som bra äldreboenden som här.

Att han åker snålskjuts på de som stannat kvar i landet, jobbat och betalat skatt solidariskt tänker han nog inte på.

Konstigt nog verkar det som alla, från miljardärer till fattiglappar på något sätt alltid vill ha välfärd. Skillnaden mellan dem är viljan att vara villig att solidariskt medverka till den.

./.

Comments 1 Kommentar »

Århundradets eller årtusendets scoop? Visste ni att kyrkan en gång i tiden förbjudit vad Jesus sagt till sin bror om livet, döden och himmelriket?

Två amerikanska forskare har hittat ett manuskript som förvarats vid Oxfords universitet.

Det lär vara skrivet ca 400-500 år efter det Jesus berättat för sin bror hur han skulle göra för att efterträda Jesus själv som sagoberättare efter sin egen död.

Bland annat berättade Jesus att både han själv och brorsan skulle dö våldsamt, men att det inte fanns någon orsak till oro.

Däremot skulle lillebror vara tvingad att komma ihåg lösenord som Jesus gav honom för att kunna undkomma de som vaktade den materiella världen. Ungefär som vilken datoranvändare som helst numera.

Jesus lillbrorsa hette Jakob och ska ha blivit mördad år 62, men hur, varför och av vem är det ingen som vet. Konstigt nog eftersom man tydligen vet att han blivit mördad.

Nåja, som vanligt med religion så kan man tro vad fan som helst. Faktum är att det finns forskare som tvivlar på att Jesus bror Jakob ens existerat, ja man tvivlar till och med på beskrivningarna om Jesus själv.


Årtusendenas lögnare.

Det som återstår att forska om innan hela sagan om Gud och Jesus förpassas dit där den hör hemma, nämligen i papperskorgen är att besvara frågan om hur tusan Maria kunde vara oskuld trots att hon påstås vara mamma till både Jesus och hans sex syskon.

Det var full rulle hos Maria med tanke på att Jesus hade minst sex syskon, varv två systrar. Frågan är om de inte i själva verket var halvsyskon till Jesus med tanke på att Marias man ju inte var pappa till Jesus.

Århundradets scoop är årtusendets lögn!

./.

Comments 3 Kommentarer »