När man pratar invandring talas det alltid om siffror över antalet som säker sig hit av olika anledningar, som kan vara för att söka skydd från krig, studera eller jobba.

Vad vi sällan eller aldrig hör något om i invandrardebatten är antalet utvandrare. Vilket är litet konstigt med tanke på att när det påstås att vi tagit emot 100 000 invandrare så ser man framför sig denna summa som ökat invånarantal i Sverige.

Men om man då tar reda på hur många som under samma tid utvandrat så blir ju summan nya invånare betydligt lägre.

Och plötsligt kanske det inte ens med bästa vilja i världen går att tala om massinvandring. Alltså vill de som talar om massinvandring aldrig tala om utvandring, för då faller deras argument.

Vi gick med i EU och därmed har vi i praktiken antagit Centerpartiets politik om öppna gränser, åtminstone för medborgare i EU, i nuläget 28 länder.

Medborgare som flyttar hit från annat EU-land ska alltså närmast jämföras med hederlig infödd svensk Sverigedemokrat som flyttar från en kommun till en annan.

Det kan finnas skäl att för Sverigedemokraterna påminna om att det i Sverige en gång i tiden, för inte allt för långe sedan, fanns något som hette inrikespass. Dessa var menade för att myndigheterna skulle ha full kontroll på folket så de inte reste till platser som kunde anses olämpliga.

Kravet på att svenska inrikesresenärer skulle ha med sig inrikespass vid resor inom landet slopades så sent som 1860. Det innebar att plötsligt kunde både judar och samer resa fritt inom sin nation, vilket väl, om man får tro Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD), närmast ska betraktas som ett hot mot Sverige och svenskarna.


Varför inte återinföra inrikespass så att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kan bli nöjda?

En modern variant av inrikespass, som redan börjat tillämpas i Sverige är något som med utländsk vokabulär kallas ”gated community” och som vi ser många exempel på ute i Europa och redan har vi fått liknande, om än inte lika hermetiskt tillslutna, områden i Sverige.

Fram med stämpeldynan.

./.

Läs för tusan Hanna Fahl i DN.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 6 Kommentarer »

Nu går skam på torra land. Sverige har under många, många år ansetts som ett land med minimal korruption. Nu torde det vara slut med det omdömet.

Hör just på Studio ett i SR P1, att det fattas tusentals sjuksköterskor i den svenska vården. Det kommer säkert Filippa Reinfeldt (M) att ordna nu när hon fått jobb som lobbyist på Wallenbergs vårdbolag Aleris.

Vi kommer ihåg hur Filippa Reinfeldt (M) sålde en av Stockholms landstings vårdcentraler till de läkare som jobbade där för 695 000 kronor. Något år senare sålde de nya ägarna vårdcentralen vidare för 20 miljoner. Det måste betraktas som en bra ränta på investerade pengar.

Frågan som kvarstår att besvara är vad man ska kalla landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) för efter den stölden från Stockholms skattebetalare? Att hon sålt mängde med vårdinrättningar till privata investerare, som därmed inte behöver riskera någonting när de tjänar pengar på skattebetalarnas bekostnad är vad Filippa Reinfeldt (M) ska kallas?

Fast egentligen är det ingen fråga man behöver fundera över. En mutkolv är en mutkolv även med fin titel.

Nu återstår att försöka rädda det som räddas kan av Sveriges rykte som ett land där ärlighet och hederlighet är satt i högsätet. En metod skulle ju kunna vara att stoppa utdelningen av skattebetalarnas pengar som privata vinster till de som fått köpa skattebetalarnas egendom till underpris. Som dessutom undandras från beskattning genom att utbetalas i diverse obskyra skatteparadis.


Innan borgarna slog klorna i sjukvården fanns det både tillräckligt med sjuksköterskor och de hade också tid att tala med patienterna.

Att Aleris koncernchef Liselott Kilaas utan att skämmas påstår att Filippa Reinfeldt (M) varit ”banbrytande i att utveckla uppföljning och kvalitet men också i att göra vården och omsorgen mer inriktad på patienters och brukares behov” är inget annat än ett stort skämt. Hon kunde ju ta sig till någon akutmottagning en kväll.

Det finns egentligen bara en sak att säga till de bägge kvinnliga mutkolvarna:

Skäms, fyrfaldigt skäms!

./.

AB, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »

Så har då Göran Hägglund (KD) fallit på knä, böjt sitt huvud och knutit sina händer och frågat den högste vad han ska göra för att få vara kvar i riksdagen efter det extra val som med stor sannolikhet kommer att utlysas efter hans firande av den högstes sons födelse.

Det är klart att han vänder sig till sin bäste rådgivare med tanke på att dennes son ju klarade av att utfodra 5000 personer med fem fiskar och två bröd. Denna förmåga i konsten att mätta hungriga går ju inte beteckna på annat sätt än en bragd i den högre skolan.

Alltså har Göran Hägglund fått en uppenbarelse från den högste som utan tvekan ställer oduglingen Jesus vid skampålen som en fullkomlig oduglig amatör i konsten att få goda råd om hur man ska behandla sina medmänniskor.

Följdriktigt anser nu Kristdemokraternas partiledare att man mycket väl kan sänka penningersättningen till de flyktingar som inte har egna pengar. På det sättet ska de upptäcka hur bra det är att arbeta i stället för att bara leva på bidrag.

Mitt förslag är Göran Hägglund (KD) sätts ut i skogen och får ta sig till en polismyndighet för att söka asyl. Under tiden han väntar på besked får han bo på någon förläggning där han har maten gratis.

Hans och andra flyktingars dagsersättning blir då 24 kronor om dagen. Om han hamnar på ett flyktingboende där mat inte ingår får han 71 kronor om dagen. Skulle han, vilket Gud förbjude, dela hushållskostnaderna med en annan kristdemokrat, får han 19 kr/dag. Eller om mat inte ingår 61 kr/dag.

Det skulle säkert vara rätt informativt både för fantasifiguren Gud och hans ohängde son att följa Kristdemokraternas partiledares försök att leva det lyxliv som alla borgerliga, och SD, påstår att flyktingarna lever och som därför innebär rena misären för svenska folket.

Göran Hägglund (KD) tillönskas ingen som helst God Jul.


Det den här sagofiguren som sägs vara den ännu större sagofigurens son gjorde rent löjliga små underverk jämfört
med vad Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund (KD) säger sig kunna göra.
Att dela ut fem firrar och två bröd till femtusen hungriga män
och låta dem äta sig mätta på detta och sedan samla ihop matresterna för kommande måltider är ju rena barnleken jämfört med hur Kristdemokraternas partiledare tänker göra
för att flyktingar i Sverige ska göra för att kunna undvika att svälta ihjäl.

./.

DN, 1, 2, 3, 4, 5

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »


Mot krig ska man alltid protestera. Det gjorde de alltför få som samlades på Mynttorget i gårdagens iskalla
busväder för att kräva att de svenska soldaterna tas hem från Afghanistan. Lite värme fick man dock från
facklorna som lyste upp demonstrationen som ordnades av föreningen Afghanistansolidaritet.


En av talarna som krävde hem soldaterna var Hans Linde (V)…


och Stefan Lindgren som talade i facklornas sken…


liksom den gamle fredskämpen Maj Britt Theorin (S)…


och också såg till att Thage G. Peterson såg att läsa sitt tal.


Tapperhet är att våga stå upp för fred. Det var en tapper samling som i facklornas sken på Mynttorget utanför Riksdagshuset
i Stockholm demonstrerade mot att Sverige fortsätter att ha soldater under USA:s befäl i Afghanistan.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »

Sverigedemokraternas talman påstår alltså att samer inte är svenskar. Är detta sant öppnar det för ett antal alternativa scenarion, varav ett kan bli ytterst farligt – för svenskar.

Sverige riskerar att hamna i samma situation som Israel, nämligen att ursprungsbefolkningen kommer att betrakta oss svenskar som ockupanter av sitt land. Om så skulle ske inträder en massa regler om vilka rättigheter och skyldigheter ett ockuperat folk har.

Bland annat skulle det kunna komma att innebära att samerna har rätt att med vapenmakt bekämpa sina ockupanter, det vill säga oss. Ja, det har inte bara rätt att bekämpa oss, de har skyldighet att göra det.

Sverige, och därmed svenskarna, lever till stor del på skog och järnmalm. Skog finns också i de sydligare delarna av vårt land, men järnmalmen finns till absolut största delen i Sameland. Därmed är inkomsten från denna naturtillgång samernas.

Har Björn Söder (SD) rätt torde samerna som bor i landet vi kallar Sverige kunna ställa avsevärda anspråk på att få tillbaka pengar som svenskarna stulit från dem när de sålt samernas järnmalm.

Möjligtvis kan det komma som en överraskning för talmannen Björn Söder (SD) att samerna har rätt att beskjuta honom och hans gelikar och andra svenskar med skjutvapen bra de har sina folkdräkter på sig.

Det är inte så många år sedan svenska folket i telefonkatalogen upplystes om vad som gäller dem vid en ockupation.


Får Sverigedemokraterna bestämma så är denna del av dagens Sverige ockuperat område som ursprungsbefolkningen enligt folkrätten har rätt att med vapenmakt befria.

En broschyr kallad ”Om kriget kommer” distribuerades till samtliga hushåll i Sverige.
Nu kanske det är dags att åter igen skicka ut broschyren, men nu bara till den samiska befolkningen så de lär sig vad som gäller, om Sverigedemokraternas ideologi får råda.

Nu har jag litet svårt att bestämma mig för om det är bra att samerna går i krig mot oss, sina ockupanter, eller om vi ska uppmana dem att skita i vad lågpannade Sverigedemokrater anser om dem.

Andre vice talmannen ska hålla klaffen.

./.

DN, 1, 2, 3

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

När politiker, oavsett färg, anser att sanningen är så farlig att den måste döljas eller måste ljugas om för att inte deras väljare ska få reda på den, då är folket, väljarna, ute på mycket tunn is.

Ibland när jag pratar politik med vänner och bekanta är det inte ovanligt att vissa försöker vinna debatten med påståenden som att ”politiker tänker bara på sig själva” eller påståenden som ”politiker bara ljuger”.

Med sådana påståenden vill man försöka påskina att det inte spelar någon roll vad man röstar på. Inget kan vara mer fel.

Idag får vi reda på att Landstingsledningen bett anställda på Karolinska att hålla tyst om sjukhusets underskott på åtskilliga miljoner. Man undrar varför? Svaret är givetvis självklart.

Landstinget är, och var, borgerligt styrt och inför valet ville man dölja för väljarna att sjukhuset gick med miljonunderskott.

Väljarna skulle ju kunna förstå att underskott som inte åtgärdas, med skattehöjningar, kommer att innebära ytterligare minskad sjukvård trots att alla yrkesgrupper som jobbar inom vården anser att det behövs mer resurser, inte mindre.

Nu är Landstinget i Sthlm fortsatt borgerligt styrt, man kan med fog undra om det varit fallet om Karolinskas miljonunderskott varit allmänt känt innan valet i höstas? Eftersom det inte var det så kunde borgarna fortsätta att slå sig för bröstet och utropa hur dugliga de var på att styra trots att sanningen är rakt motsatt.

Väljarna blev alltså lurade. Men för att lura väljarna behöver man inte ljuga. Det kan räcka med att hålla tyst.


Sanningssägare redan på 1970-talet. Se länk nedan.

Fundera på hur rubrikerna i tidningarna sett ut både inför valet i höstas och inför nyvalet om det vore en politiker från vänsterblocket som tillåtit Vattenfall att köpa det holländska energibolaget Nuon. En affär som kommer att kosta skattebetalarna mellan 30-50 miljarder i förlust.

Nu kommer denna politiska skandalaffär att förbigås med största möjliga tystnad eftersom det är det borgerliga Centerpartiets skandal och eftersom all press i Sverige i praktiken är borgerlig.

Fundera på det.

./.

Ulf Lundell säger ett sanningens ord.

En annan sanningssägare är Lars Linder, läs honom.

DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 4 Kommentarer »


Bromma flygplats invigdes med pompa och ståt redan 1936 då den här bilden togs. Är det inte dags att
inse att flygplatsen numera spelat ut sin roll och bör läggas ner?

Allting kan missbrukas, så även flygtrafik som kan ställa till elände för bilister som bor nära flygplatser, som de som bor nära Bromma flygplats.

Nu är de boende i området Mariehäll, som ligger granne med flygplatsen, inte bara störda av flygets ljudbuller och flygavgaser, utan också av flygpassagerare.

Det visar sig nämligen att de som tar bilen tillflygplasten för vidare befordran ut i landet inte vill betala vad det kostar att parkera. Det kan handla om mellan 33 eller 270 kronor per dygn.

I stället parkerar man på promenadavstånd från flyget, på villagatorna i närheten där det är gratis att parkera. Smart uträknat, kan man tänka.

Det visar sig att när Mariehällsborna kommer hem så kan gatorna vara fulla av flygresenärers bilar, vilket innebär att de boende i området inte hittar några p-platser till sina bilar. Vilket irriterar dem å det grövsta.

Problemet är att detta missbruk av gratisparkerandet kan komma att drabba många fler än de boende i Mariehäll. Stockholms trafikkontor utreder frågan och stockholmarna kan nog räkna med att något kommer att hända.

Det visar sig nämligen att om, eller rättare sagt när, trafikkontoret kommer till skott så tänker man inte bara åtgärda problemet i Mariehäll, utan i hela ytterstaden, vilket troligen kommer att innebära att det är slut på gratisparkerandet överallt där det fortfarande finns sådana möjligheter.

Det innebär att alltså de bilister som aldrig flyger från Bromma kommer att drabbas av åtgärder som med största säkerhet kommer att innebära att de måste öppna plånboken.

Men jag är nog rätt övertygad om att de flesta stockholmare är villiga att avstå från gratisparkeringar i sina hemmakvarter för förmånen att kunna ta flyget från Bromma till moster i Sundsvall, även om resan till och från flygplatsen måste ske med tunnelbana och buss.

Hur man än vänder sig är ändan bak.

./.

DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Det har alltid fascinerat mig att världens mest slutna land Nordkorea, kan vara så öppet att länder med full insyn kan framstå som totalt tillslutna.

Nu är det moderaternas husorgan, det av alla bedömare av seriös journalistik lovordade Svenska Dagbladet som gjort ett scoop av enastående världsklass.

Svenska Dagbladets reporter har lyckats ta sig in i den förre diktatorn Kim Jong-Ils hem och där funnit att han hade ett helt bibliotek fullt med kokböcker. Man kan undra vilka böcker Fredrik Reinfeldt har i sitt bibliotek? Förutom sådana lättviktare som deckarförfattaren Camilla Läckberg som han, förmodligen under tortyr, erkänt att han gillar att läsa.

Dessutom har svenskans reporter fått fram att Nordkoreas diktator låtit sina ambassader runt om i världen, hur många det nu är, inhandla diverse delikatesser som de sedan, med diplomatpost förmodar vi, låtit dem sända hem till honom att avnjutas i den diktatoriska matsalen. Se, det är vad man kan kalla scoop i den högre skolan.

Nästa gång ni besöker Östermalmshallen så gäller det att inte bara undvika att krocka med den Östermalmska överklassen på shoppingtur, det gäller att också undvika krockar med Nordkoreanska diplomater under delikatessinköp åt sonen som tagit över både landet och matvanorna från sin far.

Däremot önskar man att SvD i sin journalistiska nit kunde beskriva hur Kim Jong-Ils kock beter sig för att laga till Kims sushi så färsk att fisken fortfarande levde när den försvann in i gapet på den nordkoreanske ledaren.


Svenska Dagbladets journalist har lyckats med en journalistisk bravad som torde göra resten av världens journalister gröna av avund. Det gäller för dem att hitta andra länder vars statschefer kan förmodas vara lika öppna med sina mat- och läsvanor som Nordkoreas. Det blir nog inte lätt, men den kanske kan gå, varför inte börja med Sagerska palatset i Stockholm?

Frågan är ändå om inte Svenska Dagbladets största journalistbragd, som säkert kommer att ge tidningen Pulitzerpriset, är att tidningens reporter lyckats ta sig ner i diktatorns vinkällare och där lyckats räkna till inte mindre än 10 000 flaskor vin och konjak till ett värde av ca 6 miljoner kronor.

Nu återstår för SvD att också kunna göra motsvarande scoop i något av världens demokratiska och öppna länder.

Den som väntar på något gott väntar inte för länge.

./.

SvD, DN, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Så här ett åt efter Kärrtorp var det trångt vid Slussen i Stockholm när folket demonstrerade mot rasism.

Här följer en bildkavalkad:


Det blev trångt på Södermalms torg när många denna luciadag ville visa sitt avsky för rasism och främlingsfientlighet.


Högst motiverad fråga. Vem har ett bra svar?


Tomten syntes också i demonstrationen mot rasism, det kan man förstå.


Mitt i prick var budskapen på plakaten.


Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati som upplevt rasism in på bara skinnet talade.


Sedan marscherade man till Medborgarplatsen, här ses tåget på S:t Paulsgatan.


Många bar på facklor för att visa sin avsky för rasismen.

./.

DN, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Något måste göras, som man gjorde på 60- och 70-talet när man löste de problem som dagens unga människor också upplever, nämligen att kunna få en bostad.

När jag kliver av tunnelbanan vid min station i en av Stockholms förorter så är det alltid kö av barnvagnar. Hur dessa framtida vuxna ska kunna få en bostad står skrivet i stjärnorna – i bästa fall.

Jag kommer ihåg hur Tage Erlander (S) såg ut i snoken när han fick den berömda frågan av dåtidens främsta skjutjärnsjournalister i en tv-utfrågning. Uppenbarligen satte frågan fart på dåtidens socialdemokraters tänkande.

Det blev nämligen fart på bostadsbyggandet. Man byggde ut på Järvafältet där flera nya stadsdelar skapades. Flygfältet Skarpnäck blev en egen stadsdel. Upplands Väsby såg en explosion i nya bostäder från sitt allmännyttiga bostadsbolag, ofta med servicehus med idrottshall och simbassäng till hyresgästernas fromma.

Det formligen strömmade både svenska och utländska studiebesök till Väsby för att studera kommunens succé när det gällde bostadsförsörjning. En mycket omskriven, även internationellt, bostadsmässa blev följden.

I dagens Stockholm byggs det överallt, men ett hus här och ett annat där löser inga problem annat än högst marginellt. Det behövs nya stadsdelar, några nya Dalen, Vårby eller Skärholmen är vad som måste till för att kunna börja beta av bostadsbristen i Stockholm.


Här på Bromma flygfält skulle man kunna bygga en ny
stadsdel vilket skulle hjälpa till att minska bostadsbristen
och förbättra miljön.

Problemet är att bygger man bort bostadsbristen kommer bostadsrätternas värde att sjunka. Då får vi en bankbubbla av monumentala mått. Alltså måste bostadsbristen hållas på en hög nivå så att folk bara ser miljonlån som en lösning på sitt bostadsproblem.

Att betala låneräntor är uppenbarligen roligare och mer acceptabelt än att betala skatt – konstigt nog. Vilka politiker vågar, som på 60-talet, besluta sig för att bostadsbristen ska bort om det kommer att innebära att skattebetalarna måste rycka ut och rädda bankerna igen?

Vilka vågar?

./.

DN, 1, 2, 3

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 6 Kommentarer »


Ser ni skillnaderna? Viket är effektivast?

Ännu råder mörker men snart vänder det och vi går mot ljusare tider och kan då förhoppningsvis diskutera exempelvis invandring, flyktingar och tiggare utifrån fakta i stället för utifrån myter och rykten.

Något som är bra i sammanhanget är statistik, sådan kan fås från dels vårt svenska statistikkontor SCB och dels från EU:s motsvarande Eurostat, där mycket matnyttigt kan kollas upp inför möten med Sverigedemokrater eller vanlig hederlig svensk med de vanliga åsikterna om de rumänska tiggarna på våra gator och torg.

Man kan också hitta annan statistik, som exempelvis att de största bidragsmottagarna i Sverige är redan rika bönder i sina slott på slätterna i Skåne och Västergötland som brukar landets bästa åkerjordar. Att de är stora och lönsamma kan de till stor del tacka våra svenska jordreformer storskiftet och enskiftet.

Ett annat nyttigt verktyg när man försöker orientera sig i världen är dataprogrammet Google Earth med vars hjälp man kan studera jordytan från rymden.

Titta bara på bilden här ovan. Den föreställer delar av två länder i Europa, kan ni gissa vilka?

Den övre delen av bilden tillhör Tjeckien och den undre Österrike. Man ser tydligt skillnaden på åkerstorlek mellan de två länderna. Men vad kommer sig skillnaden av?

Åkerstorleken i Tjeckien beror på dåtidens kollektivisering av jordbruken, man gjorde stora effektiva enheter av små, vilket man inte gjorde i Österrike. Därav skillnaderna i åkerstorlek. I praktiken kopierade man den svenska jordreformen från mitten av 1800-talet och såg till att få större och därmed effektivare jordbruksenheter.

Oavsett vad man talar om brukar heta att stora enheter är effektivare än små. Stora bilfabriker är bättre på att göra bilar än små, stora sjukhus är bättre och effektivare än små. Vilket nog innebär att utförsäljningen av offentliga effektiva verksamheter i längden kommer att visa sig både olönsamt och mindre effektivt.

Sök ljuset via statistik.

./.

Fler bilder med statistik. Ännu mer.

DN, 1, 2, 3

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Nu måste de etablerade partierna till både vänster och höger se upp. Speciellt de till höger måste öka sin vaksamhet och börja fundera över vad de kan tänkas vilja när det gäller Sverigedemokraterna.

Att ge någon lillfingret och tro att det stannar med det är dömt att misslyckas. Politik har en förmåga att bli självgående. Ta bara det här med att sänka skatten för pensionärer. Nu talar alla de etablerade partierna om sänkt skatt för pensionärer. De borde i stället tala om att höja pensionen.

Ett annat exempel är friskolereformen. Den infördes av regeringen Bildt och hade stöd av Miljöpartiet, som såg det som en möjlighet till alternativ pedagogik. Hur blev det? I stället har det i praktiken blivit att skolväsendet till stor del är privatiserat, åtminstone på orter där de privata skolägarna kan göra vinster.

Reformen blev alltså inte en friskolereform för alternativ pedagogik, som Miljöpartiet inbillade sig. Det blev en privatiseringsreform och inget annat. Skolresultaten blev, som fler och fler tyvärr måste inse, också ett resultat av frisko… privatskolereformen.

När det nu börjar antydas att vissa partier, speciellt på högerkanten, kan tänka sig visst samarbete med SD gäller det att förstå att införs det så går det i praktiken inte att hålla det på en låg nivå. Ger man Sverigedemokraterna lillfingret kommer partiet att på litet sikt få hela handen.

Det går inte att ha ”litet” samarbete. I stället kommer partiet att bli precis lika jämställt och ha lika mycket att säga till om


Det är ingen tillfällighet att Sverigedemokraterna
valt en blå blomma som partisymbol.

som de partier som erbjuder dem ”litet” samarbete. Man kan helt enkelt inte samarbeta eller lyssna på ett parti ”lite”. Det borde också Stefan Löfven tänka på när han kastar lystna blickar åt höger.

Det är allt eller inget som gäller.

./.

DN, 1, 2, 3

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »

Frågan är om inte en av Sverigedemokraternas främsta politiska tävlingsgren är att förneka fakta om deras egen politiska ideologi, något de ständigt gör i alla tänkbara sammanhang.

Författaren Henrik Arnstad som forskat om fascismen i många år och som för några år sedan gav ut standardverket ”Älskade fascism” om fascismens historia och ideologi måste nog sägas veta vad han talar om när han beskriver fascismen.

När han nu ger både Löfven och finansministern rätt när de beskriver Sverigedemokraterna som nyfascister finns det alltså goda skäl att lyssna till vad Henrik Arnstad säger om saken, nämligen att SD är ett fascistiskt parti.

Men varför är partiet det? Vilka grunder har Arnstad för att instämma i stats- och finansministerns beskrivning av Sverigedemokraterna?

När Sverigedemokraterna talar om att Sverige är på väg att degenereras på grund av invandring så är det ett klockrent exempel på fascistisk ideologi. Likaså det faktum att SD inte ser vissa medborgare som svenskar om de härstammar från vissa folkgrupper.

Dit räknar Sverigedemokraterna i första hand muslimer, och givetvis också de nu så hatade tiggande romerna. Förintelsen har gjort att sverigedemokrater insett att judar kan man inte gå ut och säga vad som helst om – ännu.

Likaså har Sverigedemokraterna insett att ordet rasist inte går hem hos de breda väljargrupperna de försöker locka. I stället har man kommit på den fiffiga idén att byta ras mot kultur. Nu är det inte raser som hotar svenskarna, det är mångkulturen. Att de bägge begreppen i Sverigedemokraterna värld är samma sak, torde stå fullt kart för alla som vill veta.


Att det finns väljare som kan tänka sig rösta på en ideologi som lett till historiens största katastrof är ett mysterium det borde forskas om mer.

Sverigedemokraterna har insett att man inte längre kan hota med raser och blodsblandning, något har de lärt sig av historien från sina ideologiska fäder.

I stället hänvisar man till skillnader i kulturer. För mycket främmande kultur innebär svenskarnas undergång om man får tro Sverigedemokraterna. Tänk på det när du ser amerikanska tv-serier.

Sverigedemokraterna är nyfascistiska!

./.

—————————————————

Några citat ur Nationalecyklopedin om fascism:

”Myten, inte partiprogrammet, var det som skulle egga till handling, och myten behövde inte vara sann för att fungera.”

”nyfascism, även neofascism, samlingsbenämning på högerextremistiska rörelser och partier som i fråga om program, symboler och aktionsformer anknyter till fascismen och nazismen. Utmärkande drag är invandrarfientlighet”

./.

SdS, DN, 1, 2, 3, 4, 5

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 16 Kommentarer »

”Mer samarbete och mindre blockpolitik är nödvändigt” är rubriken på statsminister Stefan Löfvens debattartikel i DN denna gråmulna lördag. Han har fel!

I hela Europa har man de senaste decennierna ägnat sig åt just mer samarbete och mindre blockpolitik, vad har resultatet blivit? Jo, att i många av Europas länder har högerextremistiska och fascistiska eller nazistiska och främlingsfientliga partier gått kraftigt framåt.

Redan på 1930-talet trodde de etablerade partierna i Tyskland att de kunde neutralisera den skrikande gaphalsen genom att bjuda in honom i värmen. Detta misstag kostade ca 80 miljoner människor livet och fortsätter att kosta människoliv vid östra Medelhavets strand.

I själva verket är det MER blockpolitik och MINDRE samarbete vi behöver. Vi är med i EU och hur gick det med det samarbetet? Vi har tiggare på våra gator, vi har rekordhög arbetslöshet, det senare skulle minska med EU, i stället blev det tvärt om. Men varför?

Vad vi behöver är partier som vart och ett driver sin egen ideologi utan samarbete. Först då kan väljare ta ställning till vilket parti de vill rösta på utifrån sin egen ideologiska övertygelse. Många socialdemokrater har säkert inte förstått att sossarna inte kan, eller rent av vill, föra den socialdemokratiska politik som säkert majoriteten av deras väljare tror de ska få när de röstar på (S).

Många av Sverigedemokraternas väljare är säkert besvikna sosseväljare som känner sig politiskt hemlösa när de upptäcker att deras röster inte gav det resultat de utifrån sitt ideologiska val hade rätt att förvänta sig.

I stället söker de enkla förklaringar och då går beskyllningar mot dem med minst makt att påverka sitt liv hem. Nämligen fattiga flyktingar och vanliga svenska arbetslösa.

Sverige behöver helt enkelt se till att blockpolitiken stoppas och att varje parti driver sin egen ideologiska retorik och politik.


- Med blockpolitik och samarbete spelar
det ingen roll vad du väljer grabben.

De som vill ha sänkt skatt måste tala om vilka offentliga utgifter som måste minska.
De partier som vill ha högre skatt måste tala om vad pengarna ska användas till.

Först då kan väljarna göra ett rationellt val, men det förutsätter alltid att det första villkoret uppfylls.

Nazzarna i Tyskland lyckades få tyska folket att tro att deras elände berodde på judarna och bolsjevikerna, det fick de dyrt ångra.

Kommer svenskarna också att låta sig luras av de falska locktonerna från maktens och näringslivets själviska egoister?

Svar den 22 mars.

./.

DN, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

Äntligen är det någon i debatten som nämner det onämnbara. Det är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet Olof Ruin som äntligen tar bladet från munnen. Nu återstår att se om svenska folket begriper vad han säger?

De som röstar på Sverigedemokraterna tror nog att partiet kan stoppa flyktingarna från att komma till Sverige. Vilket visar att partiets sympatisörer inte hängt med i den internationella politiken.

Vi kan möjligtvis minska invandringen till Sverige något, men vi kan inte stoppa den. Flyktingar kommer att fortsätta strömma in i EU och Sverige så länge våra vapenexporterande företags produkter används till det de är avsedda för, nämligen krig.

Att vägra ta emot flyktingar samtidigt som vi exporterar vapen är ett hyckleri åtminstone jag inte vill uppleva. Man vill ju kunna sova om nätterna och dåligt samvete är inte bra för sömnen.

Jag har tidigare skrivit om det professor Olof Ruin idag tar upp i Dagens Nyheter (i skrivande stund ännu inte på nätet), nämligen att Sverige är bundet av internationella konventioner att ta hand om flyktingar.

Skulle Sverigedemokraterna få allt för mycket att säga till om i flyktingfrågan är risken överhängande att vårt fina land skulle komma att betraktas som något katten dragit in av resten av världens länder. Vill vi det?


Du väljer hur Sveriges rykte ska vara internationellt.

Samtidigt som vi nu ser propåer från borgerliga politiker om att det är dags att börja diskutera flykting- och invandrarfrågan med SD måste vi ställa oss frågan hur vi vill att Sverige ska bli betraktat utomlands?

Sverige som nation har haft ett utmärkt rykte runt om på jorden. Vill vi det ska fortsätta eller vill vi bli betraktade som några man inte törs lita på? Svaret på den frågan borde vara det som avgör hur du ska rösta den 22 mars 2015.

Fundera på det.

./.

DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 13 Kommentarer »