Tänker ni låta er luras av Centerpartiets locktoner om sparade pengar på sänkta löner för nyanlända? Gör inte det!

När nu Centern med Annie Lööf i spetsen försöker locka till sig nya väljare genom att lansera en idé om att arbetslösa, i ett första skede nyanlända flyktingar, ska jobba för en billigare penning än andra,kan det givetvis vara lockande att tro att Sverige genom detta sparar pengar. Kort sagt, billigare flyktingmottagande.

Centerpartiet tror att sänkta löner för nyanlända ska minska gruppens arbetslöshet, men arbetslösheten beror aldrig på löner. Vill man minska arbetslösheten skulle man snarare sig till att fler hade råd att konsumera mer. Alldeles oavsett om de är nyanlända eller inte.

Var också uppmärksam på att den dagen nyanlända eventuellt får sänkta löner, så dröjer det inte länge förrän samma argument kommer att användas på lågutbildade, ungdomar, kvinnor, äldre och handikappade. Till slut kommer det bara att vara fullt friska män i 35 – 45 årsåldern som kan motivera sin lön på ett för borgarna acceptabelt sätt.

Vi vet hur det gick med den av Centerpartiet lovprisade sänkta krogmomsen och arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det gick inte alls, den gav inte några nya jobb för ungdomar annat än ytterst marginellt. De jobb som kanske skapades var dessutom så dyra för skattebetalarna att varje sådant jobb hade kunnat ge upp till fyra ungdomar jobb till samma kostnad för staten.


Gå med i kampen mot Centerpartiets och de andra borgerliga partiernas dumheter, det blir nämligen du som blir förlorare om de får något att säga till om.

Hela Centerpartiets politik går ut på att företagare ska öka sin inkomst på de anställdas bekostnad. Det gäller att mota Olle i grind, för när väl det arbetande folkets löner är sänkta, då är det försent. Det är dessutom inte lika lätt att återställa det som en gång rivits ner.

Det är smart av Centern att i dessa dagar av intensiv debatt om att vi tar emot alldeles för många flyktingar komma med förslag som exempelvis sänkta löner, och att det enbart skulle gälla de nyanlända som ännu inte är inne i samhället. Kan Centerpartiet få svenska folket att tro att de sänkta lönerna aldrig kommer att drabba dem själva, så har partiet lyckats med sin bluff.

Gå inte på den.

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Det råder kris i landet. Vi har ca 7 procents arbetslöshet, vilket är högt utifrån svenska förhållanden men normalt eller till och med lågt, utifrån europeiska förhållanden.

Hur agerar man i en kris? Jo, är man borgerlig passar man på att införa ännu mer borgerlig politik, vilket Naomi Klein namngett som chockdoktrin. Det är detsamma som att passa på att försämra för folket medan det är upptaget med att tänka på annat än sitt eget bästa.

I Sverige är folket just nu upptaget med att förfasa sig över flyktingkatastrofen och då gäller det att passa på. Vilket är just vad moderaterna och andra borgliga partier gör.

Från borgerligt håll kommer nu det ena förslaget efter det andra som har en sak gemensamt, nämligen att öka de ekonomiska klyftorna utan att folket riktigt förstår vad dessa förslag i praktiken kommer att innebära för dem själva eftersom de är alltför upptagna med att förfasa sig över flyktingar och bostadsbrist.

Från moderaterna hör vi nu att det arbetande folket som inte gått gymnasium eller är utrikes födda (läs flyktingar) borde få sänkta löner.

För vissa kan detta låta bra eftersom flertalet nog tror att de själva inte kommer att drabbas av sänkta löner. Problemet är att drar man ut korken och släpper man ut anden ur flaskan så kommer det på litet längre sikt inte bara vara de utan gymnasieutbildning och utlandsfödda som får sänkt lön.

Du käre läsare kommer med stor säkerhet att bli en av de drabbade. Möjligtvis utan att du själv begriper det eftersom du kanske inte får sänkt lön direkt utan i stället bli utan löneförhöjningar, vilket på sikt blir samma sak. Dock mer subtilt, vilket är precis vad moderaternas förslag syftar till.

Moderaterna motiverar sitt förslag om sänkta löner med att det ger fler jobb, vilket inte är annat än rena skitsnacket.


Förra gången det var kris lyckades inte chockdoktrinen i Sverige, ska det lyckas bättre denna gång?

Fler jobb får man genom fler kunder, vilket i stället skulle motivera högre löner för de med lägst löner på de högavlönades bekostnad.

Försök få en borgare att fatta det – om ni kan.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Sverigedemokraten Martin Kinnunen är i rätten, åtalad för skattebrott som en följd av den så kallade järnrörsskandalen som tvingade SD:s riksdagsman Erik Almqvist att lämna riksdagen och därmed också sin plats vid den ekonomiska köttgrytan.

Förutsättningen för att Erik Almqvist (SD) frivilligt skulle gå med på att lämna sin riksdagsplats var att Sverigedemokraterna som parti kompenserade honom fullt ut för de pengar han skulle förlora på att lämna den folkvalda församlingen på Helgeansholmen.

Det gick givetvis bra, partiet är ju tämligen rikt men ändå ville man att Almqvist ekonomiska kompensation skulle kosta partiet så litet som möjligt. Exempelvis genom litet ekonomiska trick för att undvika skatt.

Erik Almqvist fick närmare fyra miljoner (3,7) från SD. Genom litet myglande med överföringar hit och dit mellan Sverigedemokraternas olika bolag, bland annat ett där Martin Kinnunen var ende styrelsemedlem, anser åklagaren i målet att staten gått miste om minst 1,5 miljoner kronor i utebliven skatt.

Nu återstår att se om Martin Kinnunen (SD) har bättre minne än Centerpartiets näringsminister Maud Olofsson (C) som lyckades medverka till nationen Sveriges sämsta affär någonsin med sitt köp att det Holländska kolbaserade energibolaget Nuon.

Den mygelaffären kostar svenska folket avsevärt mer än Sverigedemokraternas skattetricksande. Det blir så att säga seger för Centerpartiet med 40 miljarder mot 1,5 miljoner. Å andra sidan kanske det inte spelar någon större roll med tanke på att bägge partierna har mycket av sina rötter i samma ideologi.

Nu väntar vi bara på att se hur minnesmatchen i förmågan att komma ihåg vad som hände går? Vi kan nog anta att minnesforskarna som utredde den påstådde seriemördaren Tomas Quicks minne och som nog skulle gått i taket av lycka om de fått lägga sina forskningsanslag på att utreda Maud Olofssons (C) minnesförmåga ser utgången an med spänning.

Vinnare blir den med sämst minne.
Förlorare blir svenska folket.

./.

Andra bloggar om: , , , ,

Comments 7 Kommentarer »

De flesta svenskar känner till det brittiska jaktflygplanet Spitfire. Många, för att inte säga de flesta, anser nog att det var Spitfire som besegrade tyska Luftwaffe. Ändå var det sovetiska Yak 9 som besegrade det tyska flygvapnet under WW2.

Efter kriget köpte Sverige in ett antal Spitfire P.R. XIX som hos oss fick beteckningen S 31 avsett för spaningsuppdrag. Men vad skulle planet spana efter nu när kriget var slut? Givetvis mot Sovjetunionen.

Man satte upp nya spaningsflottiljer, en av de största hamnade på F 11 i Nyköping där man fick elva stycken av det nya spaningsplanet. Piloten Ingemar Wängström började med flera överflygningar för lodfotografering av den Sovjetiska hamnen Liepaja i Lettland. Vilket alltså innebar kränkning av Sovjets territorium.

Senare flög han över de Sovjetiska öarna Ösel och Dagö för att försöka hitta de obefintliga ryska raketuppskjutningsramperna som det i Sverige gick många rykten om i sann rysskräcksanda. Givetvis hittades ingenting eftersom ryska raketramper de facto inte existerade annat än i svenska militära hjärnor.

Denne svenske hjältepilot i sin Spitfire med kameror från USA flög också ett tiotal flygningar över Gdynia, Swinemünde, Kaliningrad, Svetlogorsk och Klaipeda, samt andra ännu hemligstämplade mål i Sovjetunionen.

Det sattes också upp en spaningsdivision på F 21 i Luleå, vars uppgifter var att utan tillstånd flyga över Finland och fotografera i norra Sovjetunionen.
Den 22 september målades de svenska nationsbeteckningarna på en S 31 över med svart färg och piloten klädde sig i civila kläder under sin flygoverall och fick ett falsk ryskt pass i händelse av fallskärmshopp över Sovjetiskt område. Sedan bar det av mot Sovjet.

Planet upptäcktes av den finska luftbevakningen med klarade sig undan och fortsatte till sitt mål Kandalaksja i Sovjet. Det svenska spaningsplanet blev upptäckt av det Sovjetiska luftförsvaret och förföljt av tre ryska jaktplan, troligen de nya Mig-15, men klarade sig undan.

Resultatet borde varit förväntat. Inte heller här kunde de svenska militärerna hitta några tecken på Sovjetiska raketramper eller tecken på aggression mot vare sig Finland eller Sverige.


Typisk svensk spion som spanar mot Ryssland
före det svenska spionflygets tidevarv.

I stället började svenskarna planera för nya spaningar över Murmansk där den Sovjetiska ishavsflottan byggdes ut i stor omfattning.

Man planerade två alternativ 1: Murmansk-Polyarnoye och 2: Murmansk-Rosta över Tyuvaviken, Vayengaviken och Grasnayaviken.

Nu hade dock en och annan höjdare inom militären fått kalla fötter, speciellt som man inte fått godkännande av regeringen. Flygningarna avbröts, inte minst för man var rädd för finnarnas reaktion på de olagliga överflygningarna av finsk territorium. Tänk om Finland sköt ner ett svenskt spaningsplan över finskt territorium, vilken skandal det skulle vara.

I Ryssland var dock måttet rågat. Vilket senare visade sig nordost om Gotland.

Spionflygaren Ingemar Wängström slutade som spionflygare och övergick till fårskötsel.

./.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Rysskräcken har gamla anor i Sverige, obegripligt nog med tanke på att det vore mer förståeligt om ryssarna hade svenskskräck efter våra olika hjältekonungars härjanden i österled.

Ständigt hör vi i dessa propagandatider för NATO historier om ryska kränkningar av svenskt luftrum. Mer sällan hör vi talas om svenska kränkningar av ryskt luftrum. Man kan rent av få för sig att sådana aldrig har förekommit.

Det började redan efter vinterkrigets slut. Då startade svenskarna Linné Knabe och Lennart Glendor i en svensk militär Fokker S6 från Rovaniemi med övermålade nationalitetsbeteckningar för spaningar över Sovjetunionen.

Marinstabens sammanställning ”Ryska Östersjöflottan 1946” byggde helt på svenska kränkningar av Sovjetiskt luftrum med svenska spaningsplan som fotograferade Sovjetiska hamnar i Östersjön.

En fråga som gav den svenska militära underrättelsetjänsten gråa hår var uppgifterna om de ryska så kallade ”spökraketerna” på andra sidan Östersjön. Vad var det? Varför skickades de upp? Vad var målet för spökraketerna? Sådana viktiga frågor, om än löjliga, krävde svar, tyckte man på svensk sida. Skattebetalarna står ju för fiolerna. Alltså startades ”Operation Falun”.

Denna omfattade förutom spaningsflygningar över Sovjetiskt territorium också Försvarsstabens fotoanstalt i och under den så kallade tegelhögen på Gärdet i Stockholm. Fotoanstalten fick köpa in avancerade kameror från USA avsedda för flygspaning.

Nu gällde det att ta reda på vad det var för raketer som spökade på den Sovjetiska ön Ösel där det av svensk militär påstods förekomma uppskjutningar av ”spökraketer” som ingen visste något om annat än att ryktena gick. Ungefär som våra dagars rykten om Putins dykare och alla tänkbara sorters mini-, medium- och maxiubåtar i svenska skärgårdar.


Flygspanare från Sverige som kränker
andra länders territorrium, ofta på andra
västländers uppdrag, ibland utan national-
beteckningar är fegisar som förtjänar att
bli nedskjutna.

Fotoanstalten köpte av USA fotospaningsutrustning med 24-tumsobjektiv och hela konkarongen monterades i en J 26 Mustang och överstelöjtnant Fred Lambert-Meuller startade med övermålade nationalitetsbeteckningar från Malmslätt i Linköping med uppgift att flyga över Ösel, runda Arensburg (nuvarande Kuressaare) och fotografera de Sovjetiska raketbaserna.

Han for personligen till Stockholm med filmerna och de visade sig vara en utmärkt spaningsinsats med perfekta bilder. Frånsett en sak – några Sovjetiska raketavskjutningsramper sågs inte till. Vilket var en missräkning av stora mått.

Svensk militär ville engagera Storbritannien i Operation Falun men då fick de svenska politikerna nog av militärens sagor och beordrade helt sonika att Operation Falun skulle läggas ner.

Som tur var.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

När en ickehändelse blivit tillräckligt gammal kan den återanvändas eftersom den nya generation som vuxit upp inte har tillräcklig information för att kunna avgöra sanningshalten i vad som beskrivs.

Ett sådant exempel är den beramade ubåtsjakten i Karlskrona skärgård för mer än 30 år sedan. De som var med och hängde med i vad som förekom skrattar givetvis gott åt hur militären idag beskriver vad som hände.

Varför tar en påstådd seriös dagstidning som Svenska Dagbladet upp detta nu över 30 år senare? Den enda troliga förklaringen är att SvD vill medverka i propagandan för att ansluta Sverige till NATO.

SvD grundar sin propagandaartikel på en nyutkommen bok av Mikael Lindholm, ett f d befäl som var med vid en jakt på en påstådd (läs rysk) grodman vid en ö i Karlskrona skärgård. Den heter ”Ubåtar och grodmän – 6 dygn på Almö 1984” och handlar om hur svensk militär var sekunder från att fånga en utländsk dykare.

Beskrivningarna om hur militären med hjälp av bildförstärkare såg den främmande (läs ryska) dykaren tog sig iland på Almö påstås ge en rättvis bild av vad som hände. Om den beskrivning SvD ger av boken ska anses ge en rättvis över militärens jakt på ubåtar och grodmän från Ryssland så finns risken att både rysk- och andra nationers militärer skrattar ihjäl sig.

Vi som hängde med när det begav sig kommer ihåg hur man hittade mänsklig avföring som man tog hand om och analyserade och fann kom från en sovjetisk inkräktare säger väl allt om seriositeten i analyserna av främmande undervattensverksamhet. Alltså rena skämtet, för att inte säga rena skiten.

Till slut var man så nära den främmande dykaren att man öppnade eld, men dykaren hoppade ner i en vak och försvann under isen. Svensk militär var dock inte sämre än man vid två tillfällen lyckades se en eller två dykarfarkoster, som till råga på


Rysk flottist i aktion på ö i Karlskrona skärgård i februari 1984.

allt annat elände också lyckades undkomma trots att svensk militär fällde en sjukbomb mot den. Snacka om misslyckande från svensk militär!

Förr i tiden såg man tomtar och troll, på 1980-talet såg åtminstone vår militär både grodmän, dykarfarkoster och miniubåtar från Sovjet. Får man tro kommendörkaptenen av 1:a graden, Nils-Ove Jansson skulle de sovjetiska grodmännen och deras kollegor i miniubåtarna ha till uppgift att placera ut kärnvapen på öarna runt Karlskronas marinbas.

Så om du käre läsare badar i Karlskrona skärgård i sommar och råkar snubbla över en eller annan atombomb så vet du åtminstone varifrån den kommer. Förmodligen kan du räkna med hittelön både från militären och en och annan borgerlig tidning.

Lycka till i jakten.

./.

Se: http://www.svd.se/befal-beklagar-att-vi-inte-tog-en-dykare#sida-8

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Comments 9 Kommentarer »

Ibland är det synd att man har bra minne, det kan förvirra en rätt rejält. Det är lugnare att inte minnas vad exempelvis politiker sagt för att locka väljare att rösta på dem.

Vi som varit med ett tag och minns tv-debatterna inför folkomröstningen huruvida vi borde gå med i EU eller inte kan bli rätt förvirrade när vi kommer ihåg vad Carl Bildt (M) och andra EU-förespråkare sa, nämligen att om vi bara gick med i EU så skulle vi minsann kunna påverka alla andra EU-länder att göra det som Sveriges kloka politiker sa åt dem att göra.

Det gick väl så där, kan vi konstatera nu när flyktingkrisen nått EU och svenska politiker av alla tänkbara färgsättningar med emfas meddelat att även de andra länderna i unionen måste dela på bördan och ställa upp och ta emot flyktingar. Har andra länders politiker vax i öronen så de inte hör vad svenska politiker säger åt dem?

Vi minns också vad både borgerliga politiker och representanter för näringslivet alltid sagt om globaliseringen. Att människor, varor, pengar och kapital fritt skulle kunna röra sig mellan jorden alla länder skulle ju innebära en aldrig tidigare skådad lycka. Konstigt nog verkar samma personer som alltid tidigare sjungit globaliseringens lov nu ha fått en tupp i halsen.

Till och med den regionala fria rörligheten i form av schengenavtalet tycks nu ha spelat ut sin roll som garanti för den fria rörligheten inom EU. Snarare är det nog schengenavtalets dödsryckningar vi ser utspelas framför våra ögon. Och Sverige, tillsammans med ex v Ungern, går i spetsen för att begrava snacket om den fria rörlighetens välsignelser.


… och i Palestina, Ukraina, Jemen, Syrien.
Vilka står näst på tur?

Nu byggs det europeiska murar i en aldrig tidigare sedd omfattning även om dagens murar är mer subtila och orsakar fler dödsfall än den som byggdes av sten och betong, men ack så effektiva för dem som står på fel sida.

Snart är det väl bara ägare till offentligt finansierade friskolor och vårdinrättningar som i namn av fri rörlighet kan fortsätta dra undan vinster de gjort på svenska skattebetalares pengar från beskattning med hänvisning till globalisering och fri rörlighet.

Alltid nått, som kärringen sa när hon klippte grisen.

./.

Andra bloggar om: , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Årets första ledare av Katrine Marcal i Aftonbladet kan givetvis få de som röstade nej till EU att unisont utbrista i ett ´vad var det vi sa´ vilket vore rätt lustigt om det inte vore så olustigt.

Hennes ledare handlar om det hon kallar Pasokifiering, ett ord jag inte tidigare hört talas om men ändå finner mycket träffande. Det beskriver nämligen det grekiska socialdemokratins i det närmaste utplåning.

Samma sak, menar hon kan komma att drabba också det svenska socialdemokratiska partiet. Vem kan bli förvånad över det i så fall? Ingen!

Det behövs helt enkelt inget socialdemokratiskt parti när det inte kan föra socialdemokratisk politik. Den förmågan avsade sossarna sig när de ville gå med i EU. Därmed föll också behovet av ett socialdemokratiskt parti bort.

Partiet blev som vilket borgligt parti som helst, man gav sina aktiva ledamöter löner som mer än någonsin fjärmade dem från sina väljare. Lösningen på det mesta blev minskade progressiva skatter och utförsäljningar av statliga företag.

Sossarna har inte ens återtagit jobbskatteavdragen, de som ökat klassklyftorna mer än någonsin under den tid Socialdemokraterna funnits som parti av någon betydelse.

Ska socialdemokraterna ha en chans att överleva måste de börja föra en socialdemokratisk politik, vilket de inte kommer att kunna göra så länge Sverige är med i EU. Nu kanske räddningen skymtar vid horisonten. Schengenavtalet håller uppenbarligen på att krackelera och kan förhoppningsvis dra med sig hela EU i fallet.


Bojsänke.

Annars kan ju gamla sossar gå över till Vänsterpartiet. Det har ju fortfarande kvar sin ideologi om ökad jämställdhet och minskade klassklyftor genom ökad ekonomisk jämlikhet vilket är bra både för människor och länder.

Kanske blir det Stefan Löfven som sänker Socialdemokraterna i stället för Håkan Juholt även om det var Ingvar Carlsson som knöt fast partiet vid bojstenen.

Vad var det vi sa?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »


Köbildning på den här vägen som också leder till socialkontoret kan det bli nu
när slottsherren och slottsfrun troligen får högre marginalskatt.

Nu blir det till att suga på ramarna! Undergången är nära, efter nyår är det helt enkelt klippt för stora delar av vårt lands invånare.

Läser man den malligaste morgontidningen så blir man upplyst om viktiga händelser. En sådan är att Sverige TROLIGEN får världens hösta marginalskatter. Alltså troligen, tydligen vet inte skribenten vad som gäller och då duger ju ordet troligen utmärkt för att få folket att bli övertygat om att så är fallet.

Detta påminner om ett av årets nyord; faktaresistens som ju var och en som läser kommentarer i den så kallade skitrännan, alltså kommentarer från olika högersidor hos Facebook där fakta knappast kan sägas ha en framträdande plats. Det finns de som förstått att dumheten är det som snabbast breder ut sig i samhället.

Nåja, nu kommer vi att uppleva nya köer. Förutom rekordstor bostadskö kommer det att bli rekordstora köer till socialkontoren av folk som behöver söka försörjningsstöd, vilket på vanlig svenska brukar kallas socialhjälp.

Det hela handlar om att regeringen äntligen förstått att rättvisa skatter, tyvärr bara delvis, ska betalas med utgångspunkt från vilken inkomst skattebetalaren har. Helt enkelt progressiv skatt.

Höginkomsttagare brukar avsky progressiv skatt, men vara väldigt förtjusta i motsatsen, progressiva skattesänkningar, som t ex jobbskatteavdrag vilket innebar större

skattesänkningar ju högre inkomst man har. Förklara det den som kan.

Det visar sig vara synd om de blivande socialhjälpsmottagarna. Den som har en inkomst över 55 000 kronor i månaden drabbas nämligen av en skattehöjning av monumentala 150 kronor i månaden.

För att inte tala om de som har betalt ungefär som riksdagsmän, biskopar och många kommunalråd. De drabbas av rena katastrofen eftersom de tvingas betala ca 300 kronor mer i skatt per månad.

Riktigt illa är det för alla dem som tjänar mellan 90 000 och 100 000 kr/mån eftersom de måste se staten beslagta mellan 1200 och 1500 kronor mer i skatt varje månad. Hur ska de klara sig? Kommer de att dö sotdöden på grund av svält som vilken fattigpensionär som helst?

Det finns dock alltid de som råkar värre ut. I frågan om att betala marginalskatt är det värst för dem som får 120 000 eller mer i lönekuvertet per månad. De drabbas av att tvingas betala 2100 kronor i månaden i höjd skatt.

Man förstår att de kommer att göra som näringslivets tankesmedja förutser, nämligen sluta jobba eftersom det inte längre lönar sig.

Men vad ska de leva av?
Socialbidrag?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Jag har för mig att det var Margot Wallström som inför emu-valet uttryckte förvåning över att jämtlänningarna var Sveriges mest eu/emu-skeptiska trots, som hon sa, de fick mest i EU-bidrag.

Det man kan vara förvånad över är att Wallström inte kan tänka logiskt. Det kan nämligen jämtlänningarna. EU-bidrag är nämligen inget annat än svenska skattebetalares pengar som varit nere i Bryssel och vänt. Visserligen med vissa avbräck för administration innan pengarna återvänder.

Jämtlänningarna insåg givetvis varifrån pengarna kommer.

Nu ser jag i den malligaste morgontidningen rubriken ”Sverige får hundratals miljoner i nödbidrag” vilket ju kan låta positivt. Bidrag är ju mestadels positivt för mottagaren. I det här fallet har dock Sverige betalat närmare 30 miljarder för att få 324 miljoner tillbaka, vilket måste sägas vara rätt dyrt för skattebetalarna.

Hur länge tror journalister på borgerliga tidningar och EU-vänliga politiker att svenska folket låter sig luras? Tror de att svenskarna är idioter som inte förstår att pengar från EU inte i grunden kommer från skattebetalarna i Sverige?

Varenda krona vi ”får” från EU kommer i själva verket från svenska skattebetalare, även om det inte sägs rätt ut. I själva verket vore det rena förtjänsten om skattebetalarna betalade dessa pengar direkt utan att de först passerat Bryssel.


Kunde ha varit några hundra i bidrag innan EU tog sitt och skickade tillbaka tjugotvå bagis i bidrag som tack för hjälpen.

Eller kan det vara så att folket har lättare att acceptera bidrag om de rent administrativt kommer från EU i stället för direkt från skattebetalarna? Tja, om så är fallet så torde faktiskt folket vara precis så korkade som politikerna i många fall anser.

Man kan undra!

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

Snart firar många födelsen av Jesus. Men varför firar vi inte födelsen av hans syster? Beror det på antifeminism? Eller är tjejer helt enkelt mindre värda och behöver därför inte firas?

Jesus syster var ju minst lika duktig på olika sorters underverk som sin mer berömda brorsa. Exempelvis kunde hon utan vidare kasta ut två stora starka poliser ur sitt hus som ansåg att hon inte kunde klara sig själv utan borde in på barnhem.

Sedan hade hon en hel kappsäck full med guldpengar, som ju skulle kunna mättat betydligt fler än hennes brors löjliga fem bröd och två fiskar som ju påstods räcka till käk åt femtusen personer. Vad hade inte en hel säcka guldpengar kunnat räcka till?

Att Jesus syster också ensam kunde lyfta en fullvuxen häst visar ju på att hon är väl värd en hel knippa helgdagar för det är nog osannolikt att hennes fjantiga brorsa skulle kunna göra om den bravaden.

Att hon dessutom, förmodligen genom avel i den högre skolan, lyckats föda fram världens enda prickiga häst gör naturligtvis hennes underverk helt i klass med sin mer kända brors.

Bägge syskonen är ungefär lika omskriva i böcker som spritt sig runt om i världen och finns på en mängd olika språk. Ändå firar man obegripligt nog bara det manliga syskonet. Varför?

Att syrran dessutom klarade av att bo helt själv med bara litet hjälp då och då från två skolbarn visar ju hennes överlägsenhet


Världens mest berömde bedragare.

i jämförelse med sin bror Jesus som ju behövde 12 manliga medhjälpare som ständigt följde honom och gav råd i vått och torrt.

Ändå tycks hon ha klarat sig minst lika bra i världen som sin mer berömde brorsa trots att hon inte ens gick i skolan medan hennes brorsa ju fick sina råd och dåd i konsten att utföra stordåd av…

Ja, vem?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 4 Kommentarer »


Det var då det och glöm det inte då kan det bli försent.

Vad har den världsberömde författaren Émile Zola för anknytning till Kiruna? Jo, han skrev boken ”Den stora gruvstrejken” och gruvarbetarna i Malmfälten kan sägas genomförde den.

I dessa dagar är det 45 år sedan en av de största arbetskonflikterna i Sverige i modern tid, nämligen den stora gruvstrejken som började 9/12 1969 och slutade 4/2 1970. Strejken hade allmänhetens stöd trots att det var en vild olaglig strejk och det samlades in åtskilliga miljoner i stöd till de strejkande.

Lönade det sig för gruvjobbarna att ta till det olagliga strejkvapnet? Ja, det måste man nog säga, även om alla deras krav långt ifrån blev genomförda.

Man lyckades avskaffa ackordssystemet, man fick månadslön istället och till och med bussförbindelserna förbättrades och dessutom lyckades man med konststycket att tvinga LKAB att lämna svenska arbetsgivarföreningen. Viktigast av allt var ändå kanske att man lyckades höja sina löner med 14 procent.

En av medlemmarna i Malmbergets strejkkommitté kanske ändå var den som träffade huvudet på spiken med sitt

uttalande om strejken att ”…arbetarna får klart för sig vilken jävla betydelse klassen har”.

Kanske är det läge att minnas vad dåvarande LO-chefen Arne Geijer tyckte om gruvjobbarnas vilda strejk: ”… det är en oacceptabel arbetsmetod och tillhör förgången tid, är kostsam och leder i allmänhet till försämringar för de arbetande.” Sällan har väl en fackordförande haft så fel!

Gruvstrejken blev dessutom startsignalen för en mångårig arbetarkamp som i sin tur gav resultat som Lagen om anställningsskydd och Medbestämmandelagen. Tyvärr förstod också arbetsgivarsidan att de måste göra något för att inte förlora sin makt till det arbetande folket. Bland annat startades Timbro och andra satsningar på opinionsbildning genomfördes och får väl sägas har varit lyckosamma på arbetarnas bekostnad.

Så här många år senare kanske det är dags igen för en eller annan strejk, om inte annat för att väcka Sossarna och LO nu när vi ser att LAS och MBS attackeras och redan är försvagade från arbetsgivarsidan. Det är dags att inse att tiden är inne för att gå till motattack!

Vänta inte då blir det försent!

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments 4 Kommentarer »

Nu larmas det i Aftonbladet om att sossarna flera andra partier går bakåt medan Sverigedemokraterna ökar stort i tidningens egen opinionsmätning.

Med tanke på senaste tidens flyktingdebatt är det nog inte otroligt att opinionsmätningen är rätt och riktig. Flera ”experter” har ställt sig frågan vad Sossarna ska göra för att sluta sjunka i opinionsmätningarna.

Svaret torde vara rätt lätt, men kanske svårt att genomföra utan ordentlig folkbildning. Vi vet att folk vill ha enkla och tydliga svar på det mesta. Speciellt när verkligheten inte stämmer överens med kartan.

Kan svenska folkets minskande välfärd, ökande bostadsbrist, försämrade skola, stillastående tåg, bristande underhåll av infrastruktur och arbetslöshet ständigt skyllas på flyktingar och invandrare? Det parti som hittar svaret på frågan och som också kan förklara saken pedagogiskt kommer att ligga i vinnarhålet vid valet 2018.

Lösningen är att få folket att inse vad jobbskatteavdragen (140 miljarder om året) inneburit, nämligen att landet slits isär och att de ekonomiska klyftorna ökar med rasande fart.

Vänstern, i bred mening, måste alltså ta tillbaka jobbskatteavdragen och börja med en fördelningspolitik som gynnar hela folket, inte bara de redan välbärgade. Man måste också vara medveten om att det kräver en folkbildningssatsning av oerhörda mått. Det måste nämligen gå fortare nu än på 1930-40-50 och 60-talen.


Så sant som det är sagt.

Det går heller inte att inbilla sig att lösningen består av höjda indirekta skatter och avgifter. Sådana drabbar nämligen de redan missgynnade än mer och spär snarare på politikerföraktet för de etablerade partierna än mer till fördel för populistpartier, som därmed hamnar i vinnarhålet.

De som är arbetslösa, bostadslösa och alla de som ser förfallet i samhället har inte tid att vänta. Blir de inte upplysta kommer de att söka den enkla lösningen, nämligen att allt elände de råkat ut för är invandrare och flyktingars fel. Då framstår lösningen som lika enkel som den gjorde i det tusenåriga tredje rikets tolvåriga historia.

Vill vi det?

./.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Det var den tyska spionorganisationen Abwehrs unga sekreterare Hanna Feldtange som upptäckte vad som hänt.

När undergången närmade sig var det en och annan som övergav sin ideologi, som de om nödvändigt lovat att dö för, och lät egoismen ta överhand. En sådan var Oberregierungsrat och SS-Obersturmbannfürer August Finke vars älskarinna Anna Kistenmacher bodde på Jungfrugatan 5 i Stockholm, inte långt från Östermalmstorg och inte långt från sin älskares bostad på Sibyllegatan 7.

Anna Kistenmacher var den som levererade de av Finke utlovade pengarna till redaktör Herman Johansson på nazisttidningen Folkets Dagblads redaktion på Pipersgatan. Men mot slutet vågade hon inte längre av förståeliga skäl komma till tidningsredaktionen utan Herman Johansson fick komma hem till henne på Jungfrugatan 5 för att få sina blodspengar.

Att det såta paret Finke/Kistenmacher i februari 1945 hade gett upp hoppet om en nazistisk seger är kanske inte förvånande, snarare att de inte gjort det tidigare.
Nu upptäcktes deras avhopp efter att man inte sett till dem på en vecka och därför hade Abwehr genom Hanna Feldtange spanat i brevinkasten hos de bägge försvunna och upptäckt att post och tidningar var orörda.

August Finke befann sig, innan sin fega flykt, i Sverige som biträdande handelsattaché men tillhörde i själva verket SD/Gestapo. Han var dessutom ansvarig för SS ekonomi i Sverige och pengarna i kassan tog avhopparna med sig, vilket ledde till vissa ekonomiska svårigheter för alla de svenska förrädare och nazister som var beroende av pengar från nazityskland när nu deras ”bankir” lämnat dem i sticket.

Vad som hände med Anna Kistenmacher är okänt men August Finke (ibland stavat Fincke) hittades så småningom i Köpenhamn där han gömde sig med falsk identitet.


I det här huset på Jungfrugatan på Östermalm i Stockholm bodde det, trots adressen, inte många jungfrur men desto fler nazistsympatisörer.

Senare blev han partiledare för SRP i delstaten Niedersachsen och kom 1951 (eller 1952) in i parlamentet trots att han var misstänkt för krigsförbrytelse i form av flyktingspionage som lett till både tortyr och mord i Norge.

August Finke blev 89 år och dog på nyårsafton 1995.

Så kan det också gå för gamla nazister.

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Det är roligt nästan jämt. Som med tunnelbanan och nu med tågen, inte minst pendeltågen i och runt Stockholm.

I alla år har borgerliga politiker av olika bruna nyanser spillt sin galla över statliga och kommunala bolag och hur urusla dessa verksamheter är just bara för att de inte är privata företag.

Ändå beslutar samma politiker inte sällan om att sälja ut svenska statliga och kommunala verksamheter till andra statliga bolag. Visserligen utländska statliga bolag, men ändå.

Vin&Sprit såldes till ett bolag som till stor del kontrolleras av franska staten. Det senaste hyckleriet från den borgerliga majoriteten i Stockholms landsting är att det kinesiska förtaget MTR som nu ska börja köra Stockholmarnas pendeltåg till stor del är statligt.

Förmodligen anser borgarna att statliga företag är duktigare än svenska bara de kontrolleras av en kommunistisk stat. Man upphör aldrig att förvånas över det borgerliga hyckleriet, men det kanske är dags att göra just det.

En gång hamnade jag i diskussion med en borgare om det vore rätt eller fel av alliansregeringen att rädda SAAB:s bilproduktion. ”Staten ska inte äga bilfabriker” utropade han med harm i rösten. Ändå ägde han en bil tillverkad av en delvis statligt ägd bilfabrik, nämligen en Mercedes, som ju till ca 20 procent är statligt ägd av franska staten via Renault.

Vi kommer ju ihåg att P G Gyllenhammars idé om Volvos samgående med Renault föll på grund av den ”gyllene aktien” som hade inneburit att Volvo på litet sikt hade varit delvis ägt av franska staten.


Svenska pendlare vill givetvis hellre att vinsten från deras biljetter hamnar i Kina än i Sverige eftersom de röstar fram politiker som vill det.

Numera är Volvo i stället ägt av ett företag från ett kommunistland med vad det innebär i form av statlig kontroll. Åtminstone om man har några minnen av hur den borgerliga propagandan låtit de senaste 70 åren.

Ska man betrakta det som kul att landets största landsting skickar en inte oväsentlig del av den skatt Stockholmarna betalar till ett kommunistland de normalt brukar förtala med fradga i mungiporna.

Få ihop det, den som kan!

./.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »