I dessa dagar av jakt på obefintliga ryska ubåtar vars syfte är att skrämma svenska folket in i Nato kan det vara dags att minnas vilka som återgav Europa friheten från den tyska terrorn.

Redan på hösten 1944 var det Sovjetiska soldater som i Norge befriade Kirkenes från tyskt nazistiskt förtryck. Det hände längst upp i norr. Civilbefolkningen gömde sig i gruvtunnlar under striderna mellan tyskarna och Sovjet till dess sovjetiska soldater kom in och enligt DN sa ” Ni är fria. Ni kan resa den norska flaggan”, om man får tro den Norska statsministern, fast jag misstänker att de menade hissa den norska flaggan.

Vi är många folk i Europa som har Sovjet att tacka för vår frihet från nazismen. Det var Sovjet som mer eller mindre ensamt besegrade Hitler och hans nazistiska anhang medan Sverige lät ca 2 600 000 fullt krigsutrustade soldater färdas genom vårt land för att delta i kriget mot det ryska folket.

Ryssland förlorade mellan 22 – 27 000 000 döda eftersom tyskarna inte genomförde ett normalt krig mellan två nationer. Nej, tyskarnas krig var ett utrotningskrig som gick ut på att tömma Sovjet på människor i akt och mening att skapa vad Hitler kallade livsutrymme för tyskar.

När kriget väl tagit slut var Sovjet ett förött land, mängder med ryska städer, över 1000, var försvunna från jordens yta, männen som skulle bygga upp landet och driva industrierna var dödade av tyskarna.

Ändå klarade man uppenbarligen av att bygga miniubåtar vars syfte är att kartlägga de svenska skärgårdarna, vilket är litet konstigt med tanke på att även ryska medborgare på besök hos oss kan köpa fina och detaljerade sjökort över våra skärgårdar. Varför ryssarna envisas med att inte köpa sjökort utan i stället


När de ryska männen dödats var det
kvinnorna som fick klara biffen.

riskerar sina sjömäns liv bland svenska sjunkbomber är en gåta vars lösning utan vidare är värdig ett Nobelpris.

Vi väntar.

DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 6 Kommentarer »

Operationen misslyckades – patienten överlevde. Ungefär så kan man väl sammanfatta marinens jakt under vattnet på de omtalade ryska sagofigurerna.

Militären jagade ubåtar under hela åttiotalet och halva nittiotalet utan att kunna visa på ett enda handfast bevis på att några sovjetiska ubåtar fanns eller funnits på svenskt territorialvatten.

Så här 20 år sedan de stora omtalade ubåtsjakterna resulterade inte i någonting annat än att Carl Bildt (M) lyckades få loss över en miljard kronor till vår signalspaningsbåt Orion. Det hette då att den skulle användas för att kunna avslöja kommande ubåtsintrång. Vilket den misslyckats med. Vilket i sin tur inte förvånar någon som kan se skillnad på troll och ubåtar.

Ändå låter det i intervjuer med militärer och journalister som om det faktiskt förekom sovjetiska ubåtar i svenska vatten när det begav sig, detta är religion. Ett påstående blir inte sant bara för att det sägs.

Likadant nu när man ska förklara varför man avslutar operationen. Man ”vet” att det förkommit undervattenverksamhet trots att inte minsta bevis om saken kan framläggas. Religion igen, alltså!

Militären ser och hör det man vill. Alternativa förklaringar avvisas med emfas i ett försök att förklara sitt eget misslyckande.


Ryskt undervattenståg som ska trafikera Kaliningrad – Berga i framtiden.

Ingen frågar sig vad en främmande undervattensverksamhet skulle kunna ha för syfte av den enkla orsaken att då skulle hela tanken om saken falla platt till marken.

I den seriösa kvällstidningen kan vi läsa att ”Putin vill ha supertåg Moskva-Peking” vilket visar journalistikens tillkortakommande. I själva verket vill Putin ha undervattensjärnväg mellan Kaliningrad och Berga marinbas i Stockholms skärgård.

Så enkelt är det!

./.

DN, 1, 2, 3, 4

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

Enligt uppgift gör de svenska storbankerna rekordvinster, i år ca 100 miljarder. Hur tjänar de egentligen sina pengar?

Bankerna har kommit på den idé som så småningom kommer att ersätta skatter, nämligen avgifter. Allt man gör som har med sin bank att göra kostar pengar i form av olika fiffiga avgifter. Vissa avgifter är till och med dolda, vi vet inte att vi betalar dem.

Svenska Dagbladets ekonomireporter Andreas Cervenka ställer den relevanta frågan ”Ursäkta, kan vi få tillbaka våra 34 miljarder” som syftar på att skattebetalarna ställde upp med pengar och räddade bankerna när det höll på att gå åt helvete, för att tala klarspråk.

Idag presenterades regeringens budget, och förväntat ylar kritikerna om att man skrotar arbetslinjen, delar ut bidrag och ser till att alla småföretag läggs ned. Alla som drabbas av någon skattehöjning blir givetvis förbannade. Men så går det när den direkta skatten överflyttas till indirekta skatter.

Indirekta skatter, som moms, olika punktskatter och, för all del, statliga och kommunala avgifter drabbar ju dem som tvingas betala dem medan de som slipper kommer undan. Låginkomsttagare drabbas hårdare än höginkomsttagare.

Det enda raka är givetvis att slopa alla indirekta skatter och gå över till att betala direkt skatt, alltså progressiv skatt utifrån inkomst. Ju högre inkomst ju högre skatt. Först då får vi ett rättvist skattesystem.

Att bankerna gör rekordvinster är ingen slump. När de som bodde i allmännyttan ”tvingades” ta bolån för att köpa den bostad de redan var delägare i innebar det rena vinstlotten för bankerna. De boende fick börja betala räntor (bankvinster) i stället för skatt. Det kan närmast jämföras med pyramidspel, de få som tidigt kommer in i spelet har chans till vinst.

När tillräckligt många direkta skatter sänkts, eller rent av tagits bort, måste all inkomst till stat och kommun ersättas av indirekta skatte och avgifter. Gissa vilka som blir förlorarna på det?

Eremiter och svältkonstnärer kan minska sin indirekta skatt.


Vissa förstod redan tidigt vad indirekta skatter skulle komma att leda till, nämligen ökande ekonomiska klyftor i samhället. Här är det VPK i Solna som redan i förstamajdemonstrationen 1983 tyckte att man åtminstone skulle börja med att ta bort momsen på mat, som ju både rika och fattiga måste köpa för att överleva.

./.

DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 1 Kommentar »

Uppenbarligen har även militären nu insett att det inte förekommer någon illegal ubåtsverksamhet från rysk sida i Stockholms skärgård.

Nu lägger man av med jippot och drar sig med svansen mellan benen tillbaka från krigsleken.

Att militärens så kallade underrättelseverksamhet nu även i de sensationslystna kvällstidningarna nu börjar omskrivas som fiasko säger en hel del om vad det hela egentligen handlar om.

Nu är goda råd dyra, hur ska militären förklara sig? Ett sätt är att inte kalla fiaskot för ett fiasko.

I stället heter det nu att ”operationen går in i en ny fas” men att detta inte innebär något avslut på jakten av ryska miniubåtar.

Det handlar inte, enligt militären, om någon nedtrappning utan nu flyttas bara jakten på de ryska miniubåtarna upp på land.
Närmare bestämt till politiker och amiraler som i riksdagshus och högkvarter tillsammans lägger sina pannor i djupa veck i sitt försök att få folket att acceptera högre skatter så att militären kan få ökade anslag.

När operationen nu avslutats utan att patienten dog väntar vi på de utlovade uppgifterna om vad det var som fick hela jippot att dra igång.
Vad bestod den första omtalade observationen av, och vem var den trovärdiga källan?
Min personliga gissning är att källan var C Bildt. Men upplysningen vad det var han såg får vi nog vänta förgäves på.

Militären borde också redovisa vad de många observationerna från den så kallade allmänheten bestod av, förutom den fullkomligt obegripliga fläcken på den redovisade bilden, som ju i praktiken inte sa någonting.
Är de andra, hittills oredovisade, observationerna lika intetsägande har svenska folket ett problem, nämligen vårt försvar.

Folk har ju sett indikationer på rysk undervattensverksamhet i praktiskt taget hela skärgården, vilket vara det borde fått varningsklockorna att ringa. Att folk ser vad som helst är ingen nyhet. Människor har i hundratals år sett både tomtar och troll och annat oknytt.


Innanför de här torpedtuberna har dagisbarnen uniform.

Det är faktiskt inte lägre sedan än år 95 e Kr som Petrus mötte den återuppståndne Jesus på vägen utanför Rom under sin flykt från martyrdöden och frågar ”Vart går du, Herre?” och får svaret från Jesus att han är på väg för att låta sig korsfästas i stället för Petrus. Vilket får aposteln Petrus att inse att han själv måste återvända och ta sitt straff. Detta är det enda beviset för Jesus återuppståndelse.

Det borde militären lära sig något av.

./.

DN, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Folk som tänker självständigt är livsfarliga för politiker och andra ännu farligare makthavare. Självständigt tänkande kan ju leda till slutsatser som inte stämmer överens med sanningen.

Den första åtgärden från makthavare som vill ha kontroll på sitt folk är att få dem att tro på en Gud. Sedan gäller det att hitta någon som har kontakt med Gud och kan förmedla guds vilja, som påfallande ofta brukar sammanfalla med makthavarens.

Den andra åtgärden är att makthavarna ser till att ha massmedia som återger makthavarnas åsikter och intressen. Det är ytterst effektivt hos folk som inte har förmåga till självständigt tänkande.

I Dagens Nyheters nätupplaga möts man av rubriken ”Säkerhetsexperten: Sverige är illa rustat” och den första fråga man börjar fundera på är vem som skrivit den rubriken. Är det en redigerare med journalistambitioner eller är det någon av Wallenberg vapendragare?

Nu har det gått ett antal dagar med uppmärksammad ubåtsjakt av en eller flera ryska ubåtar i Stockholms skärgård. Vi har sett bild på en rysk spion vadande i vattnet vid Sandhamn som visade sig vara en fritidsfiskare.

Ännu har någon rysk ubåt heller inte hittats, vilket inte är förvånande eftersom det med största sannolikhet inte finns eller har varit någon rysk mini- eller vanlig ubåt inne i skärgården.

Alltså måste misslyckandet skyllas på något, nämligen att Sverige är illa rustat. Något måste alltså göras, men vad?

Börjar folket tänka självständigt finns risken att de kommer fram till att Ryssland inte har någon orsak att sända in ubåtar i skärgårdarna. Egentligen så självklart att det inte skulle behöva sägas. Att de skulle lägga ut spionutrustningar på bottnarna som skulle riskera att bli avslöjat av fiskare eller ankrande fritidsbåtar är ju närmast löjliga påståenden.


Att man inte hittar någon rysk ubåt i skärgården beror inte på att Sverige är dåligt rustat.
Det beror på att det aldrig varit något rysk ubåt här. Men det gillar inte Wallenberg som tjänar stora pengar på att förse svenskarna med obehövliga vapen.

Vad ska man alltså skylla sitt misslyckande på? Jo, givetvis att vi inte har tillräckligt med vapen för att kunna avslöja de ryska ubåtarna. Att det aldrig varit några ryska ubåtar här skulle givetvis inte falla de icke-tänkande journalisterna på våra massmedia in.

Förra gången, när vi hade hur mycket vapenmakt som helst och ägnade ca 15 år att jaga ryska ubåtar lyckades militären inte få napp på ens en rysk miniubåt. Ändå var vi då bra rustade. Förklara det den som kan.

Sverige hånas i dessa dagar på sociala medier som Twitter, bloggar och på Facebook både här hemma och utomlands.

Det är på tiden!

./.

DN, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 8 Kommentarer »

Det moderata husorganet Svenska Dagbladet är nog landets mest försvarsvänliga och rysshatande tidning. Den reporter som vill göra militär karriär ska se till att få jobb på ”Svenskan”.

Förra gången det begav sig var det reportern Roger Magnergård som skrev så pennan glödde. Det var ingen måtta han beskrev hur Sovjet lurade de svenska militärerna att bomba falska ubåtar i form av torpeder som gav utslag för ubåt i militärens hörlurar i de jagande helikoptrarna.

Han skrev så bra att han efter de uppmärksammade ubåtsjakterna fick jobb som informationschef på högkvarteret där han fortsatte sin antiryska propaganda så pass bra att han till slut fick högsta vinsten i form av välbetald informatör på postkodlotteriet.

På SvD har reportern Mikael Holmström tagit över Roger Magnergårds roll därför får han information om ryska radiosändningar från Kanholmsfjärden hem till Kaliningrad, vilket fått upprörd allmänhet att ringa till P1 och kräva massmedias tystnad eftersom spionerna på bottnarna då kan läsa och lyssna och flytta på sig så de sökande svenska militärerna inte kan bomba upp dem.

Detta har fått den seriösa kvällstidningen Expressen att skriva en ledare att utlämna SvD:s stjärnreporter Mikael Holmström till ”försvarsjournalistikens Zlatan” och anse att hans rapportering är ytterst trovärdig och ska tas på största allvar. Ryssarna ska passa sig, risken är att de skrattar ihjäl sig.


Det var lättare att fotografera främmande ubåtar på tiden före digitala kameror och mobiler.

Visserligen säger militären att Mikael Holmströms uppgifter om nöd- och krypterade radiosändningar är något de själva inte känner till, men det kan de säkert bortse från. Det viktiga är att han får folket att tänka rätt. Det mystiska är dock att förra gången var det kommunister som var skurkarna, den här gången är det i alla fall inga kommunister, men det kan man väl bortse från.

Nu återstår frågan vilket välbetalt jobb SvD:s egen sagoberättare Mikael Holmström ska få av försvarsmakten som tack för hjälpen med att få svenska folket att kräva högre skatter så att militären kan köpa nya roliga leksaker att smälla med när andan faller på.

Fortsätt leka.

./.

DN, 1, Exp

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments 9 Kommentarer »

Uppgifterna om den ryska miniubåten är rätt många vid det här laget. Vi serveras spekulationer som om det vore kontrollerade fakta, vilket det inte är.

Ibland undrar man om det inte vore bättre att militären höll klaffen om vad man eventuellt vet eller, mer troligt, tror.

Vi har fått veta att ett radiosamtal mellan en skadad ubåt på svenskt vatten förts med dess bas i Kaliningrad. Radiosändningen är nämligen pejlad och därmed vet militären exakt var de som sände befann sig.

Som jag förstått det krävs för att kunna pejla en sändare att man kan pejla den från minst två, gärna fler, olika håll. Det behövs helt enkelt en så kallad krysspejling. I annat fall kan man bara se riktningen varifrån sändningen kommer, men inte avståndet till sändaren.

Utan sådana fakta om hur militären kan säga varifrån nödsändningen från den ryska ubåten kom är det omöjligt för allmänheten att kunna avgöra relevansen i militärens påståenden.

Ett annat konstigt påstående är att det legat en stor Liberiaflaggad men ryskägd jättetankbåt mitt på Östersjön i flera dagar. Orsaken till detta sägs vara därför att den skulle utgöra ett så kallat moderskepp till den nu nödlidande ryska miniubåten på Kanholmsfjärden.

Man frågar sig ängsligt om ryssarna inte förstår att det kan verka litet misstänkt att smyga omkring bland kobbarna i Stockholms ytterskärgård med en supertanker för att kunna agera bas åt någon miniubåt som ägnar sig åt spioneri eller sabotage mot Sverige med någon miniubåt?

Att orsaken till tankerns stillaliggande skulle kunna bero på att brist på terminalplats är väl naturligtvis helt onödigt att upplysa allmänheten om.


Ser ni kråkan på ubåtsmannens arm? Det är Kraxen och han är den ende svenska kråka som varit på Östersjöns botten i en ubåt och överlevt.

När jag själv var på sjön en gång i tiden så var det inte vanligt, men heller inte ovanligt, att det uppstod väntetid ute på sjön på grund av brist på kajplatser.

Kolla aldrig en bra historia – då spricker den!

./.

DN, 1

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 8 Kommentarer »

Nya tider, nya ryssar och nya ubåtar. Nu kommer nyheterna om den nya ubåtsjakten i första hand från våra svenska kvällstidningar, och dem kan man lita på. Eller…?

Från vanligtvis välunderrättad källa baserar kvällstidningarna sina uppgifter om årets ubåtsjakt på fakta från hundarnas nyhetsbyrå Tass. Skäll därför inte på de svenska redaktörerna om fakta i nyhetsflödet visar sig vara rena sagor.

Nu skrivs det gråtmilda sentimentala historiska återblickar på tidigare års ubåtsjakter och mången reporter fäller en tår när de tänker på hur de kunde blåsa hela svenska folket bara genom att citera Carl Bildt (M) och hans talespersoner inom den uniformsklädda delen av den skattefinansierade offentliga sektorn.

Nu framställs 80-talets ubåtsjakter som om det faktiskt fanns Sovjetiska ubåtar i svenska vatten, Bortglömt är det faktum att det aldrig förekom någon undervattensverksamhet i de svenska skärgårdarna, men vilka journalister bryr sig om sådana tråkiga fakta?

Nu visar det sig att dagens ubåt framförs av Rysslands president Vladimir Putin i egen hög person. Tass uppger att han tänker söka asyl i Sverige därför att Ukrainas president Petro Porosjenko är så elak mot honom att han helt enkelt inte längre står ut.

Tyvärr tvingades den ryske presidenten navigera efter ”hemliga” kartor i stället för sjökort under sin flykt till Sverige och därför körde den ryska ubåten fel och är nu därför ett mål för svensk militär, vilket dock har det goda med sig att den är fullkomligt säker från att bli beskjuten.


Det går att förstå att Putin navigerat fel i sin ubåt när ryssarnas hemliga kartor över svenska försvarsanläggningar ser ut så här enligt den pålitliga tidningen Aftonbladet.

Det stora problemet för den svenska pressen i dessa dagar är att gissa med vilket flygbolag Carl Bildt (M) kommer att resa med när han ska till Pentagon för berätta för USA:s militär vilken nationalitet Putins flyktubåt har.

Kom och köp konserverad gröt.

./.

DN, 1, 2, 3, 4, 5

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 5 Kommentarer »

Vissa reaktioner är alltid förväntade, som de som nu dyker upp från marknadsfundamentalisterna som svar på förslaget att det ska bli gratis inträde på statliga museer.

Nu är det många privata museer som börjar yla om illojal konkurrens genom att det blir gratis att gå på statliga (inte alla) museer. Men frågan är om de inte glömmer ett och annat i sammanhanget?

Museer är till för bildning av folket och forskning för experterna. Det är givetvis bara bra att så många som möjligt lär sig mer om vår historia, kultur och teknik genom att besöka museer. Kunskap är aldrig fel, inte ens för dem som inte har råd att betala entré till museer.

Man frågar sig ängsligt om inte de privata museerna och andra privata kulturinstitutioner i själva verket kan räkna med fler besökare när det blir gratis entré till statliga museer? Plötsligt visar det sig ju att folk kanske får pengar över till de privata som de inte haft innan.

Konkurrens är ju nyttigt och ökar kvalitén, heter det ju alltid från det privata näringslivet, till vilket givetvis också privata museer måste räknas. De privata utställarna får helt enkelt skärpa sig och bli så bra att folket blir villigt att hala upp plånboken för att besöka deras utställningar.

Förra gången det var gratis entré till de statliga museerna blev det succé. På vissa ökade antalet besökare med 60 – 70 procent och det visar ju att det fanns ett behov att ta bort entréavgifterna och låta folk öka sina kunskaper genom att gå på museum.


Fotografi som visats på svenskt statligt museum.
Den som först kan tala om vem den kedjade mannen är får ett hedersomnämnade.
Den som också kan uppge på vilket museum bilden varit utställd får också ett hedersomnämnande.

Nu ska man vara medveten om att alla privata aktörer inte ser reformen med gratis entré till statliga museer som något hot. Flera välkomnar reformen och inser att får man folk intresserade av att besöka muséer så kommer dessa också att så småningom också att upptäcka de privata.

Alla blir vinnare.

./.

DN, 1, 2, AB, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Nu är en stackars moderat vid namn Hanif Bali upprörd därför att den nya regeringen tänker återgå till arbetslöshetsstatistik så som den varit i årtionden innan borgarna ändrade den för att med lögner kunna påstå att arbetslösheten minskade under deras tid.

Så länge man kan minnas har arbetslöshetsstatistik utgått från hur stor del av arbetskraften som haft jobb. Ju fler som jobbat ju färre arbetslösa. Den enkla sanningen var borgarna tvingade att ändra på när arbetslösheten på grund av deras politik ökade.

I stället började man tala om antalet som arbetade, oavsett hur många som var arbetslösa. Antalet som jobbar är med automatik i ökande när befolkningen ökar, så enkelt är det. Men det säger inget om andel av arbetskraften som är arbetslös.

Nu vill regeringen att man ska återgå att mäta arbetslösheten så som man alltid gjort, vilket är det enda rätta sättet.

Hanif Bali (M) antyder att regeringen kan minska arbetslösheten genom att låta folk som inte vill (vilka det nu är?) arbeta i stället sjukskriva sig. Han bortser givetvis från det faktum att det är läkare som sjukskriver folk, annars skulle ju hans teorier falla platt till marken.

Det vore bättre om Hanif Bali (M) upprördes över att den borgerliga regeringen stoppade SCB:s förmögenhetsstatistik. Numera går det inte att se hur förmögenheterna i Sverige fördelar sig.

Orsaken till borgarnas stopp av förmögenhetsstatistik har givetvis med det faktum att den ekonomiska ojämlikheten ökar med borgerlig politik. Det måste givetvis döljas för väljarna som annars kan få för sig att borgerlig politik är orättvis.

Det är utmärkt att den nya regeringen återgår till att mäta arbetslöshet på det enda rätta sättet.


Ska givetvis ingå i statistiken vare sig han har jobb eller inte.

Nu väntar vi bara på att SCB får tillbaka uppdraget att mäta förmögenhetsfördelningen i landet.

Vi får i alla fall gratulera Hanif Bali (M) och alla andra riksdagsledamöter till deras löneförhöjning som innebär att de får 61 000 kronor i månaden. Om de gör skäl för lönen är givetvis en helt annan sak.

Vad tror ni?

./.

DN, 1, AB

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Den nya politiska majoriteten i Stockholm vill lägga ner Bromma flygplats. Det är ett välkommet beslut, inte minst med tanke på vad man vill åstadkomma på de gamla landningsbanorna.

Det behövs bostäder i Stockholm. Problemet är brist på ställen att bygga. Det finns i princip inte många platser att välja på om man verkligen vill göra något åt bostadsbristen. Det är Bromma, Gärdet, och Nackareservatet som är tillräckligt stora för att kunna bygga en ny stadsdel.

Flyga ska man göra långa sträckor, korta miljöförstörande inrikesflygningar kan med fördel ersättas med miljövänliga tågresor. Flygresor söderut inom landet borde givetvis utan vidare kunna ersättas med tåg. De längre inrikesresorna norrut kan lämpligtvis företas från Arlanda.

Att förtäta staden genom att bygga svindyra bostadsrätter i grön- och parkområden som varit den tidigare borgerliga majoritetens lösning på bostadsbristen är ingen lösning, det bara förlänger pinan hos de som söker en bostad.

Det är bra att det kommit en politisk majoritet i Stockholm som är beredd till litet rejäla tag mot bostadsbristen. Det behövs byggas nya stadsdelar på samma sätt som man gjorde tidigare med ex v Sätra, Skärholmen, Dalen och det tidigare flygfältet Skarpnäck. Att lappa och laga som borgarna ägnat sig åt räcker inte.

Befolkningen ökar och det är en mänsklig rättighet att ha en bostad. Det är däremot inte en mänsklig rättighet att kunna flyga från Bromma, även om det från borgerligt håll låter som om så vore fallet.


Borde naturligtvis flyttas till Arlanda så att bostäder kan byggas på Bromma flygplats.

Borgarna har skrivit ett avtal som garanterar flyg på Bromma i 30 år, att riva upp det avtalet lär kosta en del.

Frågar man någon av de tusentals bostadslösa eller någon av Stockholms alla ofrivilliga mambos torde de utan vidare tycka att priset för att riva upp borgarnas avtal och få bostäder i stället för affärsresenärernas flygresor på Bromma är väl värt pengarna.

Sätt plogen i banan.

./.

DN, 1, 2, 3, AB, SvD, 1, 2

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »

Det heter att Ryssland är en aggressiv granne, de har fräckheten att ha militärövningar både i, under och över Östersjön vilket av svenska massmedier och borgerliga politiker anses vara ett tydligt bevis på att Ryssland förbereder en ockupation av Sverige.

Dygnet runt mellan 16 och 20 maj i år pågick en svensk flygvapenövning. Den gick ut på att försvara Sverige mot ett ”angrepp från en nation som vill expandera i östersjöregionen” och vi förstår alla vilken denna nation skulle vara.

Övningen utgick från Östergötland ner mot Blekinge och ut över Gotland. Viss del av övningen genomfördes i samarbete med både svenska och finska marinstyrkor och omfattade över 3000 militärer, flerparten från Sverige.

Om inte detta räckte för att avskräcka hotet från den ryska björnen så kan vi i alla fall lita på Natos ”Baltiska flygpolis” (Baltic Air Policing) som numera består av stridsflygplan och personal från Portugal, Tyskland, Kanada, Nederländerna och Polen där de flyger med sammanlagt närmare 20 stridsflygplan från Siauliani i Litauen, Ämari i Estland och Malbork i Polen.

Portugals flypolis använder F-16AM Fighting Falcon. Kanada flyger med CF-18 Hornet. Tyskarna använder det europeiska Eurofighter och vi kan därför nog vara säkra på att inte bli anfallna av ryssarna trots att de också övar över Östersjön. Om ryssarna också kan känna sig säkra är mindre säkert.

När ryska flygplan råkar flyga parallellt med, men på fel sida, den svenska gränsen så framställs det ju som bevis på hotet från Ryssland även om flygningen på fel sida om gränsen bara pågick i 30 sekunder innan ryssarna rättade sitt misstag.


Kanske dags att sätta Kartverkets gamla flygplan i ordning igen så att de kan hålla ett öga på att gränsen går där den ska.

Man måste förstå att också ryssarna vill hålla ett öga på dem som bevakar deras göranden och låtanden. Det är alltså inte mindre än sex länder som flyger omkring strax utanför ryskt territorium och som utgår med sina flygoperationer från Rysslands grannländer.

Borde inte Sverige också anse dessa flygningar som lika mycket hot mot vårt land som när ryssarna tar en sväng över Östersjön för att kolla läget?

Hotet kommer inte från öster!

./.

DN, 1

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments Inga kommentarer »

Jag råkade läsa en artikel i DN idag av den ryske författaren Michail Sjisjkin, född i Moskva 1961 men som lever och verkar i Schweiz, närmare bestämt i staden Zürich.

Att läsa hatartiklar om Rysslands president Vladimir Putin är nog ungefär detsamma som att sitta på möte med Karl XII i något av hans tält i början av 1700-talet innan han åkte på storstryk av tsar Peter den store och fick tillbringa ett antal år i Turkiet.

Den första fråga man måste ställa sig vid läsning av artiklar om Ryssland är om landet numera är en demokrati eller inte. Såvitt jag vet väljer ryssarna sin president och sitt parlament och det brukar i dagligt tal kallas för demokrati. Men inte när det gäller Ryssland, konstigt nog.

En orsak till att många anser att Ryssland inte är en demokrati sägs bero på massmedias ställning i landet. Många anser att massmedia är styrda av makten, läs Putin. Om så är fallet så torde knappast Sverige heller kunna benämnas demokrati, för här är massmedia minst lika styrda av makteliterna.

Nåja, jag kan inte låta bli att citera ett stycke ur den ryske författarens artikel:

”Diktaturer som vill rädda sig själva följer alltid samma recept: Man skapar fiender. Man startar krig. Krigstillståndet är den totalitära regimens livselixir. Folket förenas i patriotisk extas med sin ´nationalledare´, medan alla missnöjda utropas till ´nationalförrädare´.”

Citatet handlar alltså om Ryssland, inte USA om någon skulle komma på tanken att så var fallet. Vilket knappast skulle vara förvånande i så fall. För vilket land på jorden har skapat sig fler fiender än USA? Vilket land på jorden har startat fler krig än USA? Vilket folk på jorden förenas mer i patriotisk extas med sina ledare än USA:s folk?

Lustigt nog skriver Sjisjkin inget om USA:s ca 700 militärbaser


En som redan i unga år förstått vikten av att ta reda på fakta.

runt om på jorden, varav många, många runt Rysslands territorium redo av utplåna det ryska folket.

Det kan jämföras med Rysslands enda utomlands belägna militärbas, nämligen flottbasen i Syrien. Om den nu finns kvar? USA leder alltså med 700 mot 1.

Lita inte på propaganda i DN.
Tänk själv i stället.

./.

DN, 1

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 11 Kommentarer »

Det är konstigt med socialismen. Innan socialism införs så varnar de som verkligen begriper något, nämligen de ekonomiska eliterna, alltid för vilken katastrof socialism kommer att leda till.

Visst är det konstigt att när socialism är införd så stämmer inte längre varningarna från samhällets eliter. Det blir aldrig den ekonomiska katastrof som utmålas skulle inträffa om socialism infördes. Snarare tvärt om.

Att Chiles demokratiskt valde president Allende störtades berodde på att bland annat USA hade gett en beskrivning av den ekonomiska katastrof skulle hända om socialisten Allende kom till makten. Folket skulle sjunka ner i fattigdom och elände utan motsvarighet i världen.

Det visade sig bli tvärt om. USA:s hemliga opinionsundersökningar visade att Allende var så populär att han skulle bli omvald – nu var goda råd dyra. Lösningen blev en militärkupp, med numera väl kända följder.

Idag går Bolivia till val. Får man tro förhandstipsen kommer socialisten Evo Morales att bli omvald med betryggande majoritet en tredje gång.

Vilket är litet konstigt med tanke på att han är socialist och drivit landet i socialistisk riktning, vilket alltså, om man får tro de ekonomiska eliterna i världen, skulle leda käpprätt åt helvete.

I stället har Evo Morales sett till att naturtillgångarnas intäkter kommer staten till godo, alltså socialism, vilket gett resurser till ekonomiska satsningar som kommer hela folket till del och också kan användas till att minska fattigdom. Något svenska sossar borde kunna lära sig en hel del av.


Det är knappast överraskande att socialismen står som segrare bara den får chansen på samma villkor som kapitalismen.

Lustigt nog har också de som varnat för socialisten Evo Morales, det vill säga företagareliten, nu bytt åsikt och upptäckt att socialisten Morales och socialism också är bra för deras verksamheter, vilket innebär att de tjänar pengar i en takt de inte trodde var möjlig.

Den som frågar folket i Bolivia vilket man anser är viktigt att satsa på blir om frågareställaren inte är socialist nog rätt förvånad över svaren. Viktigt att satsa pengar på utifrån folkets majoritet är utbildning, sjukvård, fattigdomsbekämpning, jobb och insatser mot våld, inte minst kvinnovåld.

Människor är sig lika jorden runt.

./.

DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments 3 Kommentarer »

Nu har förlorarna från riksdagsvalet slickat sina sår. Nu återstår att utse de syndare som var orsak till tillbakagången. Först ut är Folkpartiet.

Kritiken mot folkpartiledningen kommer från ´Liberala kvinnor` samt från ´Liberala ungdomsförbundet´ . Men vem ska de skylla på? Partisekreteraren har redan lämnat sin post och vilka återstår sen att skylla på?

Jan Björklund har redan förklarat att han gärna vill leda partiet i valrörelsen 2018, ett beslut som säkert hälsas med tillfredsställelse från den rödgröna sidan. Att få debattera mot den politiker i Sverige som monterat ner svenska skolan måste nog ses som rena vinstlotten.

För man kan nog inte tro att kvinnorepresentationen i Folkpartiets riksdagsgrupp där endast fem av nitton mandat består av kvinnor kan ha haft avgörande betydelse för partiets valresultat.

Att som Jenny Sonesson från ´Liberala kvinnor` tro att gruppen som ska analysera Folkpartiers urusla valresultat ska vara både `modig och kritisk` är nog att hoppas på för mycket. Det är knappast mod att vara kritisk som utmärkt Folkpartiet genom åren. Snarare tvärt om.

Ändå får man ge henne en eloge för slutsatsen att det minsta partiet behöver inför nästa riksdagsval är en grupp ja-sägare som inte vågar säga ett sanningens ord till sin partiledare. Men om hennes vägran att svara på frågan om hon har förtroende för partiledaren är signifikativ för modet hos liberaler bådar det inte gott för partiets framtid.


Folkpartiledaren 1884 Bengt Westerberg gladde sig så mycket åt partiets opinionssiffror att han alltid ville passera Glädjens trafikplats i Upplands Väsby.

Egentligen är väl svaret på varför Folkpartiet är Riksdagens näst minsta parti rätt självklar. Partiet står för fel politik. Väljarna vill helt enkelt inte ha en skola där eleverna får minskade kunskaper. De kanske inte ens vill välja skola med tanke på att man kan välja fel.

När kunskaperna hos svenska elever sjunker är det ju ett bevis på att många, kanske majoriteten, faktiskt väljer fel skola. Då är det än viktigare att välja rätt i riksdagsvalet. Därför blir Folkpartiet mindre och mindre.

Välj rätt, om du kan.

AB, DN, 1

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Comments 2 Kommentarer »