Ibland, eller ofta, måste det sägas vara en nackdel att ha gott minne. Med gott minne minskar förtroendet för vissa politiker och deras löften, utsagor och beskrivningar av vad som kommer att hända om den politik de företräder får genomslag.

Tydligen skjuts det som aldrig förr med illegala vapen i Sverige. Likaså kan man få uppfattningen om att sprängdåden ökar med rasande fart, trots att polisen av en händelse lyckade lägga beslag på ett halvt ton illegalt sprängmedel hos en, får man anta SD-sympatisör och tillika nazist.

Vi som var med inför EU-omröstningen kommer väl ihåg hur de som förutsåg att med EU skulle illegala vapen formligen strömma in i landet blev bemötta från Ja-sidans. representanter. Det var ingen fara, hette det. Samarbetet mellan de olika EU-ländernas poliskårer skulle effektivt hindra illegala vapens införsel till Sverige.

Det vanliga hånet mot dem som använde huvudet var kompakt. Ändå är det faktiskt Nej-sägarna som idag kan sträcka på ryggen i förvissningen om att det var de som hade rätt nu när vi sitter med facit i hand, nämligen att det är mer illegala vapen än någonsin i landet.

Ändå är det värsta att med EU och öppna gränser kommer det aldrig att gå att hindra spridningen av vapen till kriminella grupper och individer.


Poppis mode inte bara hos dem som bär vapen med laglig rätt att göra så.

Fler kommer att bli ihjälskjutna, men det kanske är ett pris vi är villiga att betala för ynnesten att vara med i EU för att få föra in litet mer sprit från semesterresan.

Satsa på skottsäker väst.

./.

Comments Inga kommentarer »

För fyra år sedan utlöstes en sprängladdning i Oslos regeringskvarter som dödade ett antal personer, någon timme senare började massakern på Utöja.

Årets viktigaste fråga att få ett svar på torde kanske vara vad den kände nazistsympatisören och politikern från Sverigedemokraterna skulle göra med ett halvt ton dynamit och tändhattar?

Med tanke på sprängdådet i Oslo så hade de svenska ”sanningssägarna” nog kunnat ställa till med avsevärd skada och många dödsfall om de exempelvis placerat ut sprängmedlet vid, säg, något av departementen med en av folk överfull Drottninggata i Stockholm någon lördag.

Copycats är ofta farligare än originalen. Är de dessutom Sverigedemokrater, som ju omvittnat inte har mycket innanför pannbenen, finns det all orsak i världen för Säpo och FRA att sluta förfölja vänstern och i stället ägna sina ansträngningar åt högersidan i svensk politik.

Får man tro tidningsuppgifterna så var det varken säkerhetspolisen eller FRA eller ens någon socialdemokratisk spionorganisation som avslöjade Breiviks halländska Copycats. Det var en slump som avslöjade dem genom en vanlig simpel trafikkontroll.

Det är dags att börja övervaka både organiserade Sverigedemokrater och deras, kanske farligare, sympatisörer.


Utblåst hus som kunde varit en grushög.

Dumhuvuden med SD-sympatier är lättlurade och därmed farligare än folk med tankeförmåga innanför pannbenet.

Det är sedan länge dags att höja straffen för olagligt vapeninnehav. Oavsett om det handlar om skjutvapen eller sprängmedel. Det kanske också är dags att öka antalet trafikpoliser och trafikkontroller. Eftersom brottslingar, både SD-sympatisörer och andra, har så litet i huvudet så är de dessutom tämligen odugliga bilförare och borde oftare än idag åka dit i trafikkontroller.

Återupprätta tullen!

./.

Comments 4 Kommentarer »

Hur många olika sorters kapitalism finns det egentligen? Vilka är skillnaderna mellan de olika kapitalistiska religiösa systemen?

Jag ser på nätets debattforum att det lär finnas islamisk kapitalism. Då måste det naturligtvis också finnas kristen kapitalism som på något sätt skiljer sig från den islamiska kapitalismen. Frågan är på vad sätt?

Att det finns vanligt simpel kapitalism vars kännetecken är vanlig enkel egoism torde alla känna till. Men man blir ju nyfiken på vad som kännetecknar islamisk kapitalism, för att inte tala om buddistisk kapitalism, eller hinduistisk-, judisk- eller shintokapitalism.

Här har man gått omkring och inbillat sig att man visste vad kapitalism var för något och vad det innebar för människorna som levde under kapitalismens ok, och så visar det sig att det finns olika sorters kapitalism beroende på religion.

Visserligen är det många, inte minst i kapitalismländer, som ser kapitalismen som en religion. Varje morgon går de upp ur sängen och tillber mammon om framgång och lycka. De flesta som har Mammon som Gud får dock sällan eller aldrig någon respons på sina böner.

Själv misstänker jag att guden Mammon verkar i de festa religioners namn och om så är fallet så faller ju teorin om olika religiösa kapitalismer ihop som en korthus i storm. Mammon kanske är lika simpel egoist oavsett religion.


Låt alla bönehus bli ruiner, det passar de bäst till.

Skillnaden kanske mest består i förkunnarnas, alltid de största egoisterna, klädedräkter.

Tänk att sagoberättande är lönsamt. Är svaret på frågan om skillnaderna mellan de olika religiösa kapitalistiska systemen bara olika sagor? Som i slutänden i praktiken går ut på samma sak:

Egoism!

./.

Comments 6 Kommentarer »

Namninsamlingar på olika protestlistor är ett sätt att visa vad folk egentligen tycker om olika beslut, oftast politiska beslut. Vi har väl alla sett tidningsbilder av överlämnandet av listor till kommunalpolitiker och dito riks.

Numera kan den som vill protestera mot olika politiska beslut få sitt lystmäte. Tack vare digitaliseringen kan man skriva på protestlistor mot alla tänkbara fel och brister.

På Facebook formligen översvämmas det av uppmaningar att skriva på listor mot det mesta man kan tycka vara fel. Ofta är det vällovliga protester man uppmanas skriva på, som mot Nato och olika galenskaper från EU.

Som det omtalade frihandelsavtalet som i praktiken innebär att USA får ännu mer inflytande över vårt dagliga liv, som om vi alla bara väntar på att få sätta tänderna i klordoppade kycklingar.

Frågan är dock om det lönar sig att skriva på dessa digitala protestlistor?

Är det någon som vet om namnlistorna någonsin kommer under makthavarnas ögon?

Ska man skriva på protestlista så borde det också finnas en redogörelse för hur den kommer att redovisas för de som är målet för protesterna, oftast politiker i kommuner, stat och EU.

Jag får en känsla av att en eventuell påskrift mest försvinner i den digitala cyberrymden utan ens teoretisk chans att få till en ändring av det man protesterar mot.
Möjligtvis kan man få ökad självkänsla när man protesterar, men till vad nytta?

Men att säga sin mening om ingen ansvarig makthavare ens är medveten om saken är ju i praktiken fullkomligt meningslöst.

Ska man skriva på protestlistor ska man åtminstone få en redogörelse för hur protesten kommer att användas.


En klar och tydlig protest mot utebliven taklagsfest som nådde fram till de man protesterade emot.

Dessutom borde det redogöras för till med eller vilka som fått ta emot namnteckningarna och vad de ämnar göra med dem.

Lämnar man över protestlistor med namnteckningar till ex v kommunen eller regeringen måste dessa diarieföras och bli offentlig handling. Sker detta med alla de facebooklistor man uppmanas skriva på?

Jag tvivlar.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Siffror över dödsoffer i samband med krig och andra terrordåd har en förmåga att öka ju längre tiden går. Åtminstone hos fienderna medan samma siffror på den andra sidan har en förmåga att stå stilla eller rent av minska.

Vad är ett folkmord? Utrotandet av Amerikas indianer kan nog utan vidare sägas vara ett folkmord. Utrotande av Tasmaniens samtliga urinvånare måste nog också sägas vara ett folkmord.

Tysklands försök till folkmord på kommunister, judar och romer misslyckades ju så tillvida att ganska många klarade sig. Trots det kan nog ordet folkmord sägas vara ett adekvat begrepp på den tyska Förintelsen.

Nu får vi läsa om att massakern i Srebrenica i f d Jugoslavien vara ett folkmord. Jag har sett litet olika uppgifter om hur många som dödades. Nu 20 år efter katastrofen är siffrorna uppe i 8000. Strax efter massakern sades antalet dödade vara ca 3000. Jag vet inte vilken siffra som är närmast sanningen.

Oavsett vilken siffra som är närmast sanningen så måste väl ändå ordet folkmord vara i överkant när man ska beskriva händelsen. Lika illa som att minska antalet dödade i krig eller efter terrordåd är att minska ordens betydelse. Jag ger mig fan på att snart är väl de som praktiserar yrket parkeringsvakt att betrakta som terrorister.

Om nu 3000 – 8000 dödade är att betrakta som folkmord vad ska man i så fall kalla Israels krig mot palestinierna? Är Israels dödande av palestinier att betrakta som folkmord?


Antalet offer brukar öka med tiden.

Ja, om siffrorna över dödade i Srebrenica ska betraktas om folkmord så måste givetvis Israel betraktas som en stat som ägnar sig åt just det – folkmord.

För att inte tala om landet som bombat i 25 länder sedan WW2.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Vems är felet? Är det ditt, mitt eller vårt gemensamma? När krisen kommer gäller det att helst i förväg räknat ut vems felet är. Då blir det nämligen lättare att välja.

I december 1976 tog Sverige upp det största utlandslånet i landets historia. Det var den dåvarande finansministern Gösta Bohman (M) som vill sänka skatterna.

Men eftersom han insåg att det inte skulle vara poppis om han också sänkte svenska folkets levnadsstandard så lånade han helt enkelt till skattesänkningarna.

Den skulden dras svenska folket fortfarande med, och kommer att så göra i många långa år framöver. De utländska bankerna är nöjda, de får ju bra betalt av svenskarna genom låneräntan.

När nu krisen i Grekland är på tapeten så framskymtar det faktiskt här och där i små notiser som kan upptäckas med förstoringsglas, att krisen de facto inte skapats av vänsterpolitik utan tvärt om av högerpolitik.

Grekland borde ha höjt sina skatter så att de räckte till utgifterna, men den regering som höjer skatterna riskerar alltid att inte bli omvald.
I stället är det lättare att göra som alla högerpolitiker, nämligen att blunda för fakta (utgifterna) och fortsätta leva livets glada dagar på lån så länge det går.


Snart bristvara inte bara i Grekland.

När långivarna vill ha tillbaka sina pengar är det dags att lämna över makten till vänsterpolitiker, som då också givetvis lätt kan beskyllas, ex v i EU-parlamentet, för att vara dem som stått bakom politiken som lett till det ekonomiska kaoset.

Alliansen i Sverige sålde företag, bostäder och privatiserade olika statliga och kommunala verksamheter för att kunna sänka skatterna genom jobbskatteavdragen. Mycket riktigt är det nu kris i många av dessa områden samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög.

Gissa vilka som får skulden.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Demokrati betyder folkvilja. Men hur ska man kunna tillämpa demokrati om man inte vet vad folket vill? Det är många borgare, inte minst borgerliga skribenter svenska borgerliga tidningar som nu är uppenbart desperata över risken att det grekiska folket ska säga emot EU:s höger.

Går man efter antalet folkomröstningar i olika länder torde Schweiz vara ett av de mest demokratiska länderna i världen. Ta bara en sån sak som att det schweiziska folket röstade nej till att köpa JAS. Det blev omedelbart startsignalen för både svenska och schweiziska JAS-förespråkare att fundera på hur man skulle kunna bortse från folkomröstningsresultatet.

Nu anser Dagens Nyheters samhällsekonomiske (vilket ord) krönikör Johan Schück att den aviserade folkomröstningen i Grekland är ”en parodi på demokrati”, vilket väl visar att det är den samhällsekonomiske krönikören som är parodin.

Om det är några som vet vad demokrati är så torde det vara det grekiska folket. Det var faktiskt de som uppfann demokratin, vilket Johan Schück som journalist borde känna till. Men man kan väl inte kräva alltför mycket kunskap av de som skriver i Dagens Nyheter. De är ju inte anställda för att vara opolitiska neutrala journalister.

Det är inte bara högerjournalister som känner marken gunga under sina sanningar. Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker anser Greklands folkomröstning som en fientlig handling. Kan verkligen demokrati anses som fientliga handlingar? Ja, uppenbarligen i kan den det i EU:s högerpolitikers ögon. Alltså samma politiker som normalt brukar sjunga demokratins välsignelser.


50 Drachmer Street i de ruskiga hamnkvarteren i den grekiska hamnstaden Pireus på den tiden gatan var livsfarlig nattetid.

Att de inte gör det inför greklands folkomröstning är att de insett att det grekiska folket kanske, möjligtvis, eventuellt kan tänka sig att rösta emot EU:s högerpolitik, och då är givetvis demokrati avskyvärt. Frågan är vad samma högerpolitiker anser om grekerna röstar som högerförespråkarna vill?

Mitt klaraste minne från Grekland är ett knivslagsmål på 50 Drachmer Street i Pireus för evigheter sedan, hoppas inte folkomröstningen leder till något liknande.

Låt folket bestämma!

./.

Comments 3 Kommentarer »

Vill man som politiker framstå som kunnig trots att man är okunnig så gäller det att ha förmåga att via tal låta bra och påläst trots att man i själva verket är motsatsen. Mästaren i denna gren är utan tvekan Carl Bildt (M), men nu har han fått en värdig utmanare.

Carl Bildt (M) blev statsminister på retorik som ”den enda vägen” och ”flumskolan” vilket resulterade i 30 000 småföretags nedläggning och början till det svenska undervisningsfiaskot och upphävandet av välfärdsstaten några år senare.

Nu har Carl Bildt fått en värdig efterträdare i Centerns Annie Lööf (C). Hon låter ofta bra men lyssnar man på vad hon i själva verket säger så inser alla att det mesta är ordbajseri, visserligen i den högre skolan men ändå bara ordbajseri.

Nu föreslår Centern att enmansföretagare som anställer en person ska slippa betala arbetsgivaravgift för den anställde. Visserligen bara på om lönen är maximalt 15 000 kr/mån, vilket kanske säger en del om vilka lönenivåer som framtiden har i beredskap åt det arbetande folket som inte är företagare.

Centern föreslår också i praktiken att det ska bli dyrare att bygga och köpa hemelektronik. Partiet vill nämligen beskatta kemikalier som finns både i byggprodukter och elektronik vilket med säkerhet kommer att få betalas av kunderna.


Centerpartiet travar på utan att tänka efter det minsta. Inte underligt att det behövs många hästskor.

Centerpartiets ledare tror att man kan bekämpa arbetslösheten genom att se till att företagare, främst små men även stora, får lägre skatter och att fler slipper betala statlig progressiv skatt, som om platta skatter skulle ge fler jobb.

Problemet är att det är inte skattelättnader för företagare som ger jobb. Jobb skapas av kunder och då ska det till helt andra saker än vad Centerpartister begriper:

Höjda löner för låginkomsttagare, social trygget, upphäv bostadsbristen, bättre skolor och infrastruktur. Alltså sånt som skapar kunder och därmed sänkt arbetslöshet.

Ska det vara så djälva svårt att förstå!

./.

Comments 5 Kommentarer »

Med kunskap kan man komma långt. Ju mer kunskap ju bättre. Napoleon ansåg att en duktig spion var värd minst
10 000 man på slagfältet och han hade nog inte fel.

Vi kommer ihåg hur det för några år sedan avslöjades att USA hade avlyssnat Angela Merkels mobiltelefon. Mobiltelefoner använder radiovågor för sin kommunikation och sådana är ju hur lätta som helst att avlyssna, trots att själva talet är digitalt.

Den som har resurser, som en stormakt, har förmodligen också kunskap om hur man kan översätta det digitala till något användbart. En sådan stormakt torde vara USA.

När nu Wikileaks avslöjar att USA avlyssnat tre franska presidenter så kunde man förvänta sig att Frankrike skulle vidta några åtgärder mot USA.
Exempelvis säga upp de diplomatiska förbindelserna, upphöra med militärt samarbete eller vägra inflytelserika amerikanska medborgare inresa till Frankrike.

Men nu är det skillnad på avlyssning och avlyssning.

Hade det varit Ryssland som spionerat på de franska presidenterna så hade nog de ovanstående åtgärderna blivit verklighet fortare än kvickt.
Men nu är det USA som spionerar på sina ”vänner” som de troligen mest ser som nyttiga idioter eftersom de inser att Frankrike inte kommer att vidta några som helst åtgärder annat än litet gläfsande likt en fransk bulldogg en kort tid.

Vi kan tänka oss rubrikerna och ylandet i pressen om det varit Ryssland som hade blivit avslöjade med att avlyssna någon av den ”fria världens” politiska ledare.
Nu kan man, som tidningarna uttrycker sig, ”rasa” om USA:s spioneri på sina allierade, men det är säkert också allt som kommer att hända.


Nyttiga idioter kan fås att göra vad som helst. När de är för många måste man passa sig noga.

USA styr världen och dess ”allierade” har i praktiken inget att säga till om, även om dess ledare inför sina undersåtar låtsas som att så inte är fallet. Finns det något bättre för ett land eller en politiker som vill ha obegränsad makt än att ha så många nyttiga idioter som möjligt under sin kontroll?

Nyttiga idioter kan vara enskilda personer eller hela länder.

Gissa vad vi är.

./.

Comments 4 Kommentarer »

När utgifterna ökar måste också inkomsterna öka, sker inte det senare måste åtgärder vidtas, frågan är bara vilka och hur. Ett sätt, om man får tro det av borgarna styrda landstinget i Stockholm, är att ta taxi.

Nu har fattiga kommit på ett bra sätt att åka taxi gratis. Eftersom taxiresandet blivit dyrare sedan taxiverksamheten avreglerades måste de som inte längre har råd att åka taxi hitta på nya metoder.

En sådan metod är enligt borgarna i Stockholms landsting att helt enkelt ta taxi. Det har blivit så populärt att i stället för att ringa efter taxi så ringer man efter ambulans. Om man alltså får tro borgerliga politiker. Vilket man kanske inte alltid bör göra.

När den direkta progressiva skatten sänks men utgifterna består måste fiffiga politiker hitta på andra sätt att håva in kosing till utgifterna. Allt som oftast innebär det att man avgiftsbelägger sådan som tidigare betalades gemensamt via skatt.

Alltså vill nu borgarna att den sjuke som behöver åka ambulans ska bekosta ambulanstransporten själv. Om det är aktuellt att sätta in taxameter har ännu inte framgått. Man kan tänka sig flera olika scenarion, en taxa om man behöver bår, en annan om sjukvårdare är nödvändig och ytterligare en annan taxa om det behövs blåljus.

Hur motiverar då borgarna sitt förslag om att den sjuke betalar för sig vid ambulanstransport? Ja, de säger ju inte att det beror på sänkta skatter, möjligtvis för att allmänheten då skulle börja förstå vad skatt används till, och det får ju inte ske.


Typiskt missbruk av ambulanstransport.
Glöm absolut inte att ha välfyllt kontokort eller kontanter om du tänker råka ut för något som kan tänkas innebära att du behöver ambulanstransport.

Nej, nu hävdar borgarna att ambulanstransporter missbrukas. Friska ringer hellre efter ambulans än taxi när de vill ut och åka. Alltså måste man avgiftsbelägga ambulanstransporter för att hejda missbruket av offentliga ambulanser.

Tror någon på borgarna?

./.

Comments 2 Kommentarer »

Vad är det egentligen som händer? Styrs svenska folket av dårar som ser krig som något bra? Är det våra valda politiker som bestämmer. Man kan tvivla.

Det finns de som anser att krig alltid är bra för mänskligheten – frånsett de som råkar dö i kriget. Krig kan användas för att dölja det egna misslyckandet. När nu EU inte blev det paradissamhälle som utlovats, med jobb och ökade inkomster och bostäder till alla är det alltså dags att dölja fiaskot.

Det kan göras med hjälp av yttre fiender, kanske också med krig. Det är nog den misslyckade nyliberala politiken i USA och EU som är det verkliga orsaken till att Ryssland utmålas som ett hot trots att landet inte kan uppfattas som ett sådant vid litet tankeverksamhet.

När vi nu läser att USA vill placera mängder med tunga vapen i Baltikum så är det givetvis ett steg mot ett krig mot Ryssland. Men varför? Ryssland utgör inget hot annat än i den borgerliga pressens ledarsidor.
Offren för den falska informationen är vi. Ändå ska de tunga utplacerade vapnen räcka till mellan 3000 – 5000 amerikanska soldater.

När svenska militärer utmålar de påstådda ryska (vad annars) ubåtskränkningarna för sanning så är det svenska folket som är offer för falska påståenden från den av samma folk betalda militären.

Idag svänger ÖB och Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ihop en propagandaartikel som skulle få vem som helst att bli livrädd om ens hälften av det de påstår skulle varit i närheten av sanningen.

Det handlar om skarpare krav, försvaret av landet, förberedelser, krigsfara, befolkningsskydd, mer resurser, operativa förmågor, omvärldsläget, motståndare.

Det nya kriget som redan pågår genom aktuella skeenden i Europa, nämligen hybrid- och asymmetrisk krigsföring som vi alla givetvis redan upptäckt eftersom det enligt vår ÖB och hans sidekick från MSB redan pågår för fullt.

Det nya pågående hybridkriget i Europa som tydligen motiverar USA och Nato att öva längst med gränsen till Ryssland består enligt ÖB & Co av sabotage, terrorhandlingar, cyberattacker, infiltration av miljöer (kan det menas undervattensverksamhet i svenska skärgårdar?) , påverkansaktiviteter mot medier (riktigt, men det gäller nog redan nu mot svenska tidningsläsare) samt, hör och häpna, militärt angrepp. Allt detta pågår enligt ÖB och MSB för fullt i Europa just nu!


Amerikansk robot på svensk flygbas.

Det är ju inte klokt vad man kan beskylla ryssarna för om man vill styra Europas och Sveriges folk på ett sätt som gör att de faktiskt vill ha krig.

Vill man få folk att sluta tänka självständigt så har ÖB och MSB lärt sig läxan utomordentligt väl. Nu gäller att få folket att tillämpa militärens läxa i praktiken och det kan enligt överbefälhavaren och MSB göras genom följande fem åtgärder:

1. Öka folks vaksamhet mot hybridkrigföringen.
2. Stärk cybersäkerheten.
3. Öka folkets förmåga mot terrorhandlingar.
4. Mer psykologiskt försvar.
5. Mer samverkan i samhället.

Egentligen är det väl bara punkt fyra som folket ska ta åt sig av, men kanske inte på det sätt militären förväntar sig. Snarare gäller att lära sig stå emot militärens och Natoanhängarnas propaganda vilket kräver ett oerhört starkt psyke.

Det kan bli oerhört farligt att låta idioter och dårar styra och ställa, inte minst om de är militärer.

Stoppa galningarna.

(Rubriken till denna bloggpost syftar på det faktum att USA har ungefär 700 militärbaser utanför sitt land, medan Ryssland har en, möjligtvis två beroende på hur man definierar militärbaser.)

Comments 3 Kommentarer »

Vi förfäras nog allihop när religiösa fundamentalister ger sig på och förstör värdefulla kulturminnen. Minns talibanernas sprängningar av de urgamla statyerna i Afghanistan, för att inte tala om IS förstörelselusta i Syrien.

Att förstöra fornminnen kan vara en politiskt handling i syfte att styra folks tankar och historiekunskap. Det är högst förståeligt att bli upprörd över de handlingar som grupper med islam som rättesnöre ägnar sig åt i Afghanistan och Syrien.

Men har kristendomen i Sverige varit så mycket bättre? Det finns faktiskt exempel på samma agerande i Sverige så sent som i mitten av 1900-talet. Vi har nog alla hört talas om eller rent av besökt ”Gamla Uppsala” med sina kungshögar från förhistorisk tid.

År 1943 hette den kristna kyrkoherden i Gamla Uppsala församling Teodor Carlsson och han var inte nådig mot historiekunskap. Han uppmanade till förstörelse av fornminnen, ja han förde faktiskt sitt eget krig mot fornminnen, som han menade var lika med främmande makt.

Kyrkoherde Teodor Carlsson menade att vården av fornminnen utmanade löjet. Han ansåg att fornminnesvården i praktiken var ett sätt för socialdemokraterna att införa kommunism i Sverige, vilket ha sade på ett möte med högerpartiet.

Det är en sak att tala och något annat att förstöra fornminnen i praktiken. Kyrkoherde Carlsson gick från tal till handling och lät schakta bort ett av Gamla Uppsalas mest intressanta gravfält där man kan anta att de första kristna gravarna från slutet av 1000-talet låg.

Vilka om de fått vara orörda hade kunnat ge oss värdefulla upplysningar om den äldre svenska historiens gåtor.

Kyrkoherden planerade också att plantera träd i raka linjer på Uppsala högar, men det förhindrades till slut, som tur var.


Idag har man lärt sig vikten av att skydda fornlämningar till kommande släkters fromma och kunskap.

Nu räddades Gamla Uppsala från den kristne kyrkoherdens avsikt att komplett förstöra Gamla Uppsalas fornminnen i sista stund, det ska vi vara tacksamma för.

Polisen ansåg att kyrkoherden Teodor Carlsson hörde till de som sympatiserade med antingen Högern eller Bondeförbundet (dagens Moderaterna och Centerpartiet). Kanske inte så mycket på grund av han hat mot formminnen som det faktum att han gett nazisterna i SSS tillstånd att ha en demonstration vid kungshögarna i Gamla Uppsala, vilket resulterade i de kända Uppsalakravallerna påsken 1943.

Vilka i sin tur ledde till en ung oskyldig norsk flickas utvisning till Norge där hon avrättades av de tyska nazisterna. Men det är en annan historia.

Döm inte hunden efter håret.
Religioner är lika överallt.

./.

Comments 1 Kommentar »

Snacka är lätt, att få något konkret gjort är avsevärt svårare. Det vet varenda politiker som försökt göra något som kräver mer än ett välsmort munläder.

När nu Centerpartiet går ut och låter meddela att man tänker peta ner Miljöpartiet från klimattronen så är det inget annat än rena lektionen i hur man kan snacka utan att behöva ta något som helst praktiskt beslut.

Centerpartiet, genom sin EU-parlamentariker Fredrick Federley, har listat ett antal punkter som om de genomförs påstås ”rädda” klimatförändringarna:

1. Centerpartiet ska lyfta sig själv som ”Alliansens gröna röst”.

2. Man ska peka på påstådda brister hos MP:s ledarskap.

3. Centern ska försöka öka sitt inflytande i EU.

4. Man ska försöka öka Centerpartiets trovärdighet i Europa.

5. Partiet lyfta fram synen på tillväxt på europeisk nivå.

Den som kan upptäcka något förslag bland dessa fem punkter som rent praktiskt har någon som helst betydelse för att hejda eller rent av minska den pågående klimatförändringen är att gratulera.

Inte ens det värsta snöoväder en kall vinterdag kan åstadkomma lika mycket snömos som Centerpartiets storkäftade EU-representant. Det enda som hjälper för att hejda klimatförändringarna är beslut som minskar de klimatförstörande utsläppen. Några sådana går näppeligen att upptäcka i dessa punkter som tydligen ska få Centern att framstå som miljövänner.

Centern skryter gärna med att de svenska klimatutsläppen minskade under tiden C var med i regeringen.


Fredrick Federley ber till högre makter att inte Centerpartiet
ska bli avslöjat som struntpratsparti.

Man glömmer att svensk produktion i stället flyttat utomlands. Räknas denna ´svenska´ produktion in i klimatutsläppen så har de svenska utsläppen ökat med Centern vid makten.

Fredrick Federley borde ta ett snack med sin tidigare partiledare Maud Olofsson (C) om varför hon godkände köpet av kolkraftbolaget Nuon , som ju var den sämsta ekonomiska affär svenska folket upplevt genom tiderna.

Vill man framstå som miljövänligt parti satsar man inte ca 90 miljarder kronor, varav ca 60 miljarder i förlust, på kolkraft så som Maud Olofsson (C) gjorde. Att hon också drabbades av akut minnesförlust i konstitionsutskottet visar med all önskvärd tydlighet att Centern står för mycket snack och litet verkstad.

Lita aldrig på en centerpartist!

./.

Comments Inga kommentarer »

För inte så länge sedan fanns det en tid när det talades om höjd lön eller höjd pension när någon ville öka sin inkomst. Så är det inte längre. Frågan är hur länge det kommer att gå med den moderna tidens inkomstökningar.

Ungdomar, lyssna nu. När man idag vill höja någons, eller en grupps inkomster, så är det aldrig tal om att höja lönen. I stället går det hela tiden ut på att minska skatten. Fortsätter det så länge till, och det finns knappast något parti i riksdagen som är emot med ett undantag, så kommer till slut den vägen att bestå av en stängd dörr.

Ändå måste staten och kommunerna ha in skatt till sin verksamhet om den alls ska fortsättas att drivas i offentlig regi vilket inte går, om de 5,5 partierna i riksdagen som kan kallas borgerliga eller halvborgerliga får fortsätta att förstöra landet med sin nedrivningspolitik.

När så alla skatter har sänkts så det inte går att sänka dem mer så kommer de inkomster skatterna genererade till dem som fick sin lön från skatter, och de är fler än du tror, att ersättas på ett eller annat sätt. Frågan är bara hur?

Ett sätt är att allting kommer att avgiftsbeläggas. Kommer du att ha råd att köra bil om alla vägar är avgiftsbelagda? Kommer du att ha råd att skicka dina barn till en skola med höga skolavgifter? Har du råd att betala tusentals kronor för att bli botad från din sjukdom?

Ovanstående sätt att betala för offentlig verksamhet är borgerlighetens våta dröm eftersom metoden innebär att fattiga tar en större del av sin inkomst än en höginkomsttagare för att betala samma sak. Skattesänkning kan alltså mycket väl betyda mindre pengar i plånboken.

Att avgifter och moms och andra punktskatter, och för all del,


Går med förlust trots sänkt pensionärsskatt.

även kommunalskatten, också är platta gör att borgerligheten applåderar än mer ju mer direkt skatt som ersätts av avgifter.

Förloraren är du!

./.

Comments Inga kommentarer »

Världen är galen! Ett bevis på den saken är den just påbörjade militära marinövningen ”Baltops” i södra Östersjön där militär från 17 länder ska öva. Efter Baltops börjar ”Saber Strike” där 13 Natoländer ska öva i Polen och i Baltikum. Frågan är bara vad det är de ska öva? Försvar eller anfall?

Varför ska länder som inte ens finns i närheten eller har kust vid Östersjön öva vid detta hav? Kan vi gissa att Ryssland har förstått varför? Nämligen att västmakterna förbereder sig för krig mot Ryssland.

Faktum är ju att Ryssland har större orsak att öva i och kring Östersjön än ex v USA eller andra länder utan kust i Östersjön? När dessa länder övar i Östersjön inser ju alla att det inte handlar om försvar, utan… ja, vaddå?

Man kan fundera på hur tongångarna låtit om Ryssland hade dragit igång en lika stor militärövning i Karibiska havet. Det kanske är dags att också Ryssland visar sina muskler tydligare än de någonsin gjort.

Problemet för Ryssland är att de knappast har militärmuskler som kan mäta sig med Natos, eller framförallt inte med USA:s. Just det kan bli ytterst farligt. Ryssland kanske inser att deras enda chans vid en militär konfrontation är sina atomvapen. Blir det verklighet så finns ingen vinnare, inte ens på pappret.

Efter ryska revolutionen invaderades Ryssland av 15 länder som deltog på den vita sidan i det ryska inbördeskriget som till slut vanns av röda armén, så Ryssland har erfarenhet av att bekämpa många fiender samtidigt.


Nu är det inte längre sällskapsspel som på denna bilden från spelet ”Ubåtsjakten” från förra gången militären lurade svenska folket att det var Sovjetiska ubåtar i varje skärgårdsvik.

Det som knappast några kommentatorer i den svenska pressen (undantag finns även om det är få) tar upp är att Sveriges säkerhet minskar ju mer vi närmar oss NATO och deltar i militärövningar under Natoflagg.

I detta krigshetsens år är det viktigare än någonsin att delta i ”Nordiska fredssamtal i Degerfors” 14 – 16 augusti för att inhämta kunskap vi inte får oss till livs i pressen, som ju helt anammat krigshetsarnas retorik.

Gör det!

./.

Se mer om Nordiska fredssamtal i Degerfors via nedanstående länk:

https://www.facebook.com/events/684491814996422/

Comments 2 Kommentarer »