Nya traktorn
50-årspartaj
Ålatorp gård

Ålatorp ligger vackert vid kanten av sjön Alstern i Uppvidinge kommun. Gården ligger vid Sävsjöström ca 10 kilometer från Lenhovda. Gården är omgiven av några torpställen, längst till vänster syns Skansen i förgrunden ligger Ekeslätt och till höger ser vi Ekbacken, längst upp i skogsbrynet skymtar Sjövik. Klicka här för fler flygbilder över Ålatorp.

Vägen vintertid.
Rangordningen ordnas.
Kalvar matas med nappflaska.
Klövvård på gammalt sätt.
Stolptillverkning.
Höskörd och höhiss.
Frigångsladugården.
Roliga historier om bönder.
Vad är ensilage?
Smålandsposten på Ålatorp.
Statistik.
Inseminering.
En nytt liv kommer till världen.
Förstaskörden.
Svansar på Ålatorp.
Löpmageförskjutning opereras.
Gammal och ny teknik.
Maskinservice.
Ungdjuren i Grönskåra.
Stormen Gudrun.
Provmjölkning.
Osttillverkning.
Motordriven skyffel.
Bondens många roller.
Praktik på Ålatorp.
Stängsel.
Jobb i skogen.
Rensa kalvboxar.
Ny plastare
Nytt ladugårdstak.
Självavtagande mjölkmaskiner.
Utgödslingen repareras.
Hundtävling på Ålatorp.
Stenrika bönder.
Skogsplantering.
Plaståtervinning.
"Paddla" kor.
Sociala sammankomster.
Vårsådd.
Gödsling av åkrar.

Läs eller skriv i Ålatorps gästbok

Allt är inte frid och fröjd på en bondgård. Här handlar det om att hantera levande varelser och då få rman vara beredd på både glädje och sorg. Här till höger ser vi hur Lennart hastigt fick springa ifrån höskörden och i stället ta hand om en kviga som fick missfall ute på betet. Tyvärr kunde inte kalven räddas.
Nu är höet bärgat, och skörden har varit god. Det ska firas, och var görs detta bäst om inte på höskullen?
För att det ska bli mjölk, krävs att kossan får en kalv om året. För länge sedan fick kossan träffa tjuren och så fixade de att det blev en kalv. Numera får kossan bara träffa bonden själv, och så fixar han att det blir en kalv. Kort sagt, på Ålatorp insimineras kor och kvigor av bonden själv.

T.v. ser vi tjejerna Lena Karlsson och Gunilla Thelander "laga mat", det vill säga ensilera det balade gräset. När gräset balas så besprutas det med ensileringsvätska som finns i en dunk monterad i nosen på traktorn. När balen sedan kommer hem till gården så läggs den på en plastare. Det är en maskin som snurrar balen och samtidigt vrider den så att en plastfolie kan rullas runt balen i tredubbla varv vilket ger mellan sex och åtta lager plast runt balen..

Balen måste vara hundraprocentigt lufttät för att ensileringsprocessen ska fungera. Minsta hål i plasten förstör hela balen. Detta är alltså en konserveringsmetod som gör att gräset kan omvandlas till mjölk när korna under vintern får det som foder. Korna uppskattar det mycket.

På Ålatorp får korna gå ute på sommarbete. Det innebär att de då och då föder en kalv ute i naturen. Vilket väl måste sägas vara mycket trevligt för kon.

Här har det fötts en kalv på betet på Kolarmossen och kom inte och säg att mamma ko inte är på alerten. Kolla blicken!

Lennart får hjälpa kalven att gå mot djurvagnen medan Lena håller ett öga på kon.

Lasse kör hem vagnen med ko och kalv och Lennart hjälper kalven att komma ur vagnen och in till sina andra kalvkompisar hemma i lagårn. När man jobbar med djur gäller det att ha förmågan att kunna ta det lugnt. Djuren måste få tid att överblicka situationen och vänja sig och att upptäcka att inga faror hotar. Därför måste en djurbonde kunna ta den tid djuren behöver, i annat fall får man stressade djur vilket ger sämre livsmedel.

Lennart Karlsson och Lasse Strömberg efter väl förättat värv hemma på lagårdsplanen.

Många ville se Ålatorps nya lösdriftslagård och många kom på den visning som ordnades. Här ser vi Lennart berätta för besökarna om både den gamla och den nya lagårn med lösdrift och foderautomater.
En bonde måste vara litet av en tusenkonstnär. Som här, när vajrarna till dörrarna in till hölogen brast och dörrarna bara hängde i säkerhetslisten. Då lånade Lennart en bil med korglyft och så åkte Lennart själv och hans närmaste bondgranne, Roland i Bohult, upp och drog nya vajrar och fick dörrana på plats.
Uppdaterad den 12/11 2012
Text och bilder copyright Lars L. Strömberg. Gäller även text och bilder på sidor som länkas från denna sida.

Moderna kalvboxar.
Utgödsling moderniseras.
Jordbruksministern på Ålatorp.
Brorensningen.
Klövverkning på liggande kor.
Mjölkrummet.
Fler mjölktankar.
"Bonde söker fru".
Ålatorps EMÅ-mjölk.
Kalvförlamning.
Vattning vintertid.

Klickar man på länken ovan får man se Ålatorp från en ´fly around´ från 2003. Den här flygbilden över Ålatorp är tagen vid en förbiflygning någon gång under första hälften av 1950-talet, troligen 1954. Som synes har det hänt en hel del på 50 år. Bostadshuset har vuxit, en frigångsladugård har byggts ihop med gamla lagårn och ett uthus till höger om logen är borta. Vad detta senare har används till är det ingen som vet. Dessutom är många av träden från 50-talet borta, på gott och ont.

Lena mjölkar.                              Lennart gör spenar rena inför mjölkning.                                             Gunilla och Lena matar kalvar.
Bönder i affär
Carmen är ingen ko
Kalvhämtning med snöskoter
Hovgård
Framtidens djur på Ålatorp?

Ålatorp ligger i den stora småländska skogen. I samma trakter där Dacke och de smålandska bönderna en gång för längesedan slogs med Gustav Vasas tyska legoknektar. Numera går det dock lugnare till. Här litet bilder från livet på mjölkgården Ålatorp. På Ålatorp finns ungefär 60 mjölkkor och det brukar finnas ungefär lika många ungdjur, så totalt sett finns på gården ca 150 djur. Dessa går i en modern lösdriftslagård under vintertid, under sommarhalvåret går de ute och håller landskapet öppet..

Kalvförlamning.
Affischer
Auktion
godaddy web stats
Kungamiddag i Kalmar
Kosläppet 8 maj 2011
Fastgödsel sprids
Flistugg
Flytgödsel
Kosläppet 5 maj 2012
Kosläppsfest
Dansk verkstol