Boxrensning på Ålatorp

När man rensar kalvboxar går det inte att använda traktorn, den är för stor. Då kommer "lilltraktorn" väl till pass. Här rensar Marcus en kalvbox för de litet större kalvarna när de fått gå ut på sommarbete. Han tippar dock sina lass i den stora Fendtens skopa som sedan töms i gödselstacken.

Till den lilla Avanten finns flera verktyg som är användbara när man rensar boxar. Här använder Marcus en vanlig skopa, om än mindre.
Så var det dags att byta verktyg från skopa till gripklo. Fast det gäller att manövrera litet försiktigt när man ställer ner skopan. Det ska inte vara som på bilden ovan t.v. att han ställer ner den så hårt att maskinen sätter sig på ändan. När han sedan satt på gripklon måste hydralslangarna kopplas vilket är just vad Marcus gör på bilden till höger.
Gripklon är klar att användas. Inne i boxen kan han greppa tag i dyngan ovan t.h. och sedan åka ut till stora traktorn nedan t.v. och släppa sitt lass i dess stora rejäla skopa nedan t.h.