Utflykt från Ålatorp

Då och då samlas alla bönder runt Lenhovda för gemensamma aktiviter. Det kan helt enkelt handla om litet social samvaro. I maj 2006 träffades man hos Ålatorps grannar Gunnar och Maria Berggren på Singelstorps gård för en promenad genom skogen till gölen vid Singelstorps fly. Här kommer ett bildsvep från utflykten.

Alla samlades på Singelstorps gård där Gunnar och Maria Berggren t.v. hälsade välkomna.
Singelstorps fly är en turistattraktion så därför har man lagt ut spångar över de våtmarker man måste passera. Var är vi? Maria visar på kartan vart vi är och hur vi ska fortsätta att gå för att komma till flyet.
När många ska gå blir det gärna en viss spridning på folket. Här inväntas eftersläntrarna. Ingen skulle riskera att gå vilse i skogen, vilket tydligen Sven-Olof Engstrand t.v. tagit fasta på och tagit med sig hunden i händelse av eftersök av någon som gått vilse, vilket inte hände.
Själva Singelstorps fly har en väldig speciell växtlighet. Flyet är naturresarvat. Enligt uppgift ska där gå att finna hjortron vissa år.
Möte i skogen. T.v. Sven-Olof Engstran och t.h. Gunnar Berggren. Vad de talade om vet ingen.
Växtligheten på flyet är litet speciell. Ett sådant exempel är dessa två tallar som gjort krumelurer av stammarna. Återgång mot Ssigelstorps gård och den där väntande supergoda maten som alla lät sig väl smaka.