Det gäller att inte sprida lager på lager, utan det ska spridas tunnt och jämt över åkern. Det gäller att hålla ett öga i backspegeln så man inte sprider där det redan är spritt. Sedan gäller att kunna förklara för grannarna varför de måste äta sina jordgubbar inomhus några dagar...
Flytgödsel sprids med gödseltunnan

När det är dags att gödsla med flytgödsel fyller man gödseltunnan genom att suga upp det med en "snabel" som kan sänkas ner i gödselbassängen.
Här ses tydligt hur nivån i bassängen har sjunkit allt eftersom tunnan fyllts och sedan körts ut på fälten där gödseln sprids. Det är ett åkande fram och tillbaka när man sprider gödseln, som ju bara får spridas när växterna tar upp näringen för att sjöar och vattendrag inte ska övergödas.

Ovan: Här tas "snabeln" upp när gödseltunnan är fylld. Man ser hur den ska läggas till vila på tunnan innan nästa fyllning efter att lasten har blivit spridd.

Till höger sers hur Lennart hanterar gödseltunnans fyllning och snabelmanövrering "snabeln" med hjälp av en liten manöverdosa inne i traktorn-