Gödsling på Ålatorp
På våren måste man göra sig av med gödslet. Varje gård med djur måste ha marker att sprida sitt gödsel på. Det måste ske när växterna tar upp gödslet, alltså när det växer. Annars tar gödslet vägen till vattendragen och det ska inte ske. Här kommer maskinstationen från Vägershult med en så kallad gödseltunna som ska fyllas och sedan köras runt på markerna och sprida gödsel.
Det hydraliska röret lyfts och säks ner i gödselbassängen...
...sedan pumpas gödslet upp i tunnan. Lägg märke till att det är en "vattenyta" i bassängen...

Gödslet förvaras som flytgödsel där fasta delar som strö flyter upp till ytan och lägger sig som ett lock. Detta lock har som uppgift att hindra kväveavgång till atmosfären. Skulle man använda en avskiljare som skiljer dyngan från urinen skulle det varit nödvändigt med ett plastlock över bassängen.

Här ser vi hur röret med propellern går ner i bassängen och rör om så att det blir en "yta" från vilken gödslet kan pumpas upp.

...vilket görs av Ålatorps egen traktor utrustad med en propeller till kraftuttaget. Detta är det tyngsta jobbet som en traktor utför på Ålatorps gård.
Här syns hur propellern jobbar hårt för att bryta ytan på flytgödseln. Det gäller att inte stå i närheten om man vill lukta gott resten av dagen.
Tunnan är fylld och nu körs den runt på fälten där gödslen sprids i akt och mening att växtligheten ska gå bra.