Hovgård


Sedan sommaren 2012 arrenderar Ålatorp gård jordbruksdelen Hovgård som ägs av Uppvidinge kommun. Gården ligger strax utanför Älghult. Syftet är att ha ungdjur och sinkor placerade där. Bostadshuset, ovan, på Hovgård har två lägenheter och den ena bebos av Lennarts son Alexander och hans sambo Emma, i den andra bor Alexander, kallad Alex som jobbar på Ålatorp och hans hustru Bianca, som bägge kommer från Rumänien.
Här är lagården på Hovgård. Gården ligger vackert nära sjön och ska föutom att hysa djur från Ålatorp också tjänstgöra som maskinhall för maskiner som inte får plats hemma på Ålatorp vintertid när de inte behöver användas.
Alex från Rumänien och storbonden Lennart från Ålatorp bytte glas i fönsterbågarna.
Bianca från Rumänien hjälpte till att måla om ladugården innan djuren skulle flytta in.
Mycket var gammalt på gården och behövde göras i ordning. Här ett gammalt dött träd.
T.v: Bianca behöver mer färg, det var mycket som behövde målas i ladugården. T.h: Alex och Lennart hade många fönsterbågar att byta glas i. Djuren vill ju ha det snyggt omkring sig och både djuroch människor vill kunna se ut genom fönstren
När huset värms av vedeldning behövs en stor vedbod men skulle det bli för varmt så kan man alltid gå ner till sjön och svalka av sig sedan kan man sätta sig och torka på trappan till det idag försvunna slottsliknande huset som gett gården dess namn. Hovgård kommer sig alltså inte av djurs hovar, vilket man kan tro. Ledet "hov" i gårdsnamnet Hovgård har sitt ursprung från det kungliga hovet, men varför det finns det ingen bra förklaring till.
Nu är lagården målad och fin och klar att ta emot sina nya inneboende.