Kalvmatning på Ålatorp
Nyfödda kalvar måste matas med nappflaska. Något som inte är så lätt alla gånger. Ja, det är inte svårt att mata kalvar, svårigheten ligger i att få kalven att fatta vad det är frågan om. Men med litet lämpor brukar det ändå gå bra. Här matar Gunilla Thelander och Bengt Böhn var sin kalv och i mitten ses en doppvärmare som värmer mjölken innan kalven matas.
I början brukar kalvarna ha så bråttom med käket att de slår och viftar med huvudet så man får hjälpa dem att hålla still litet. Fast när de kommit underfund med hur det fungerar så går det undan att få i sig den goda mjölken. Den här kalven håller på att lära sig hur det går till. Nu har den fattat! Då kan mataren räta på ryggen och bara hålla flaskan medan kalven tömmer den med rasande fart.
De litet äldre kalvarna kan dricka ur spann. Fast ibland måste man hjälpa dem genom att doppa ner handen och låta dem suga på ett finger till dess de förstår att dricka själva. Kalvar är inte nödbedda när det gäller att äta.