Kosläppet på Ålatorp

När det våras och gräset blivit grönt så är det dags att släppa ut korna på det efterlängtade grönbetet. På Ålatorp gård får korna gå ute och beta i sin egen takt så fort det är möjligt. Korna tycker att sommarlovet är mycket fint. Så fint att det först och främst gäller att bestämma rangordningen. Det är det första korna gör när de släppts ut. Här gäller inte att störst går först, nej här gäller att starkast bestämmer. Det gör man genast upp om när hela flocken sprungit ut. Det ser litet värre ut än vad det är. Redan efter några minuter vet varje ko sin plats i flocken.

Resten av den varma årstiden går det betydligt lugnare till.