Frigårdslagården

Ålatorps gårds mjölkkor går under vinterhalvåret i en nybyggd och fin lösdriftslagård där korna kan äta när de vill, sova när det vill och klia sig på ryggen när di vill. Det senare inte minst uppskattat. Nöjda kor ger mjölk med hög kvalité, därför lönar sig god djurhållning. Konsumenterna vill ha mat från djur som trivs! Det gör korna på Ålatorp. Här är några kossor framme vid foderbordet och äter litet ensilage, fast en tycker uppenbarligen att den där konstiga typen med en blixtapparat är mer intressant...
Till vänster ser vi två kor som gått till foderautomaterna för att äta litet kraftfoder. Foderautomaterna potionerar ut foder som passar respektive ko. Det kan de göra eftersom varje ko har en transponder i ett halsband vilket innebär att automaten känner vilken ko som vill äta. Sedan kan man ta igen sig på maten i en sängplats som man varje ko väljer själv.
Att ligga på mjuka gummimattor med ordentligt med strö är toppen. Gott om plats och total valmöjlighet är något som Ålatorps kossor gillar skarpt. Ser ni den röda rullen? Det är en ryggkliare. Om korna går in under rullen så börjar den rotera och klia korna på ryggen. Något som uppskattas mycket. Dessutom hjälper den, tillsamman med välströade viloplatser, till att hålla korna rena.