Paddling på Ålatorp
Vad är det som pågår här då? Jo, det är Lena om "paddlar" en ko. Varför? Jo, för att kontrollera mjökens kvalité, eller närmare bestämt cellhalten vilket i sin tur avgör salthalten i mjölken. För högt celltal i en spene gör att mjölken från den inte får följa med till mjölktanken. På Ålatorp ska mjölken alltid hålla högsta möjliga kvalité därför är det noga med kontrollen av mjölkkvalitén.
Kontrollen får till så att man först tar litet mjölk från respektive spenei varje behållare på paddeln. Man håller alltid hantaget framåt så man sedan vet vilken mjölk som kommer från vilken spene. Sedan fyller man på med litet reagensvätska i varje spenkopp och rör runt en kort stund. Den spenkopp i vilken mjölken tjocknar och blir trögflytande har för högt celltal och ska inte användas. Kossan blir i praktiken trespent till dess den frisknar till igen.
En bra metod är långsamt hälla ut innehållet och den spenkopp där all mjölk så att säga rinner ut i en klump, den får inte skickas till mejeriet.