Skogsplantering på Ålatorp
En bonde i Småland måste kunna jobba i skogen på ett sätt som bönder på slättbygderna inte behöver. Skogen ska skötas och då ingår att plantera ny skog, vilket är precis det Lennart och Lena gör ovan. Det planteras lärkträd. Varför lärk? Jo, lärk behöver inte impregneras. De så att säga impregneras av naturen. Det innebär att när planteringen gallras så kan de unga stammarna användas till stängselstolpar utan att de behöver skickas iväg för att impregneras på vanligt sätt.
Plantorna är behandlade med bekämpnings-medel vilket innebär att det kan vara farligt att hantera dem utan skyddskläder. Därför måste man ha blå gummihandskar avsedda för kemiska preparat. Sedan är det bara att vänta på träden växer så det knakar utan att djur äter upp dem.
Lena och Lennart platerar efter att marken blivit markberedd. Lena använder en plateringsborr för at göra hål där plantan ska ner sedan trampar hon till jorden runt roten. Det är rätt jobbigt att plantera, man måste oavbrutet böja sig ner och sätta plantan i jorden vilket går rätt hårt åt ryggen.