Provmjölkning på Ålatorp

Varje månad sker provmjölkning. Det innebär att man tar reda på hur mycket varje koindivid mjölkar under ett dygn. Man provmjölkar alltså två gånger, en gång på kvällen och en gång på morgonen. Man skickar ett prov från varje kossa till ett laboratiorium för att få besked om mjölkens kvalité. Det handlar om fetthalt, cell- och sporerförekomst.

T.v: Provrören hänger på servicevagnen i väntan på att bli aplicerade på mjölkmaskinerna. I mitten ser vi två mjölkmaskiner blivit kompletterade med provningsutrustningen. En liten del av mjöken från resp ko hamnar i provröret som sedan tas om hand av...

...Lena som bär bort dem till det lilla provtagningsbordet där hon i en liggare för in hur mycket varje ko mjölkat morgon respektive kväll.

När Lena läst av hur mycket mjölk respektive ko gett tas ett prov på mjölken som läggs i en liten behållare som sedan hämtas av mjölkbilen för vidare befodran till laboratoriet. Varje liten mjölkkopp är numrerad med ett nummer som representerar en specifik kossa.

T.v: Lena fyller en provkopp med ett prov.

T.h: Utdrag ur journalen som visar vad respektive kossa gett för mängd mjölk vid kvällsmjölkningen en kväll i januari 2005.

Längst t.h: behållarna med mjölkprov som skickas till labbet för kontroll.