Skogsjobb på Ålatorp
Stormen Gudrun den 8/1 2005 orsakade svåra skador i skogen i Småland. Även om trakterna kring Ålatorp inte var de värs drabbade så blev det ändå för mycket träd som blåste omkull. Det gällde att ta vara på virket så fort som möjligt. Det är ett farligt jobb att röja upp i stormfälld skog. Till största delen bör detta göras med skogsmaskiner och inte för hand med motorsågar. Ovan ser vi ett omkullblåst träd som mycket väl kan ligga i sån spänn att det slår iväg när det sågas av.
Innan skogsmaskinen tar hand om träden måste man "såga vältor", det vill säga såga loss de träd som ligger med rotvälta. Här är Lennart ute i tämligen ung skog och sågar loss vältor från de träd som stormen fällde i januari.
Som vanligt måste kedjan på motorsågen filas då och då. Samtidigt är det rätt skönt med en paus från sågandet innan jobbet med att såga vältor börjar igen. T.h: Jobbet klart för idag.
Här är "skördaren" i arbete i skogen. Ålatorp har ingen egen skogsskördare utan den hyrs in för jobbet. I det här fallet är det en litet äldre Rottnemaskin från 70-talet som gör jobbet.
T.v: Trots sin ålder är skördaren utrustad med dator och en förfärlig massa knappar och reglage. Men det går undan när den är i full aktion ute i skogen. Ovan syns hur den kapar stammarna i rätta längder och lägger upp dem så att nästa maskin, en "skotare", kan hämta ut dem från skogen.