Antal mejerier inklusive andelsmejerier

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
62
61
58
58
60
56
55

Antal mjölkleverantörer i Sverige

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
19 839
18 897
18 048
17 176
15 913
15 001
14 174
Antal ton mjölk som levererats från mjölkproducenter samma år som ovan:
3 133 061
3 286 748
3 356 961
3 243 031
3 258 281
3 276 376
3 277 517
Antal ton tillverkad 40% ost samma år som ovan:
95 371
104 177
110 643
107 359
105 090
95 720
100 852
Sålt svenskst matfett (smör, Bregott, Lätt&Lagom och Klick) i antal ton i Sverige, år som ovan:
59 757
62 021
63 187
59 309
55 292
52 142
48 339

Lantbruksköp och försäljning i Småland under åren 1996 - 98

1995
Siffrorna avser miljoner liter respektive kilo.

Smör:
17,3
14,8
14,9
13,7

 

Antalet mjölkkor i Sverige sedan 1980

 

Mjölkens näringsämnen

 

Protein g/100 ml
Fett g/100 ml
Kolhydrat g/100 ml
Energi kJ -----kcal
Ko

 

3,4

 

4,8
3,7
276
66
Ren
10,3
16,9
2,8
858
205

Häst

 

 

Kanin
47
197
1,3
1,9

 

185
775
1,8
15,2
10,3
6,9

 

Delfin
137
574
3,4
9,6
9,2
Varg
6,8
33,0
1,1
1 377
329
Människa

0,8
66
276
7,0
3,8
1980
1990
1999
1997
1996
2000
1998
1995
655 700
576 400
482 100
466 300
468 000
449 130
448 500
427 600

 

2001
418 500

 

Åkermark för vall- och grönfoder

1995
1996
1997
1 058 900
1 019 700
1 006 000
1998
985 400
1999
980 200
2000
920 800
Siffrorna över arealen för vall- och grönfoder avser hektar

 

 

956 000

 

2001

 

Antal verksamma i jordbruk 1999

Fysiska personer som är företagare:

Män
Kvinnor
68 322
7 594
Familjemedlemmar:
19 885
37 023
Anställda som inte hör till familjen:
17 438
6 591

 

 

 

 

Siffrorna avser antal kubikmeter per år.

Diesel för fordon i jordbruket

1980
1986
1994
2002
310 865
332 772
294 500
277 060

 

 

 

Statistik från mjölkboskapskontrollen

Statistikkälla: SCB.
Antal kg mjölk per ko:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
7 376
7 740
8 011
8 083
8 033
8 209
8 298
Fetthalt i procent:
4,30
4,33
4,35
4,33
4,24
4,23
4,21

 

 

 

 

 

Jönköpings län:

Kronobergs län:

Kalmar län:

1996
1997
1998
Antal köp
Pris genomsnitt 1 000 kr
Antal köp
Antal köp
Pris genomsnitt 1 000 kr
Pris genomsnitt 1 000 kr
86
120
141
1 077
1 434
1 498
90
974
114
1 131
144
1 056
68
867
87
1 231
92
1 076

 

 

 

 

 

 

Konsumtion av mjölkprodukter

Direktsåld och hemmaförbrukad på mjölkgården:
1996
1997
1998
17,3
16,3
15,4
13,4
Mjölk 3% och fetare för konsumtion:
605,0
594,1
596,6
585,7
Lättmjölk och andra lättprodukter:
655,2
665,5
661,4
658,6
Vanlig grädde:
22,3
23,8
24,9
25,8
Vispgrädde:
58,8
60,4
59,8
60,0
Hård ost:
117,3
116,9
111,3
111,9
Mjukost och andra smältvaror:
27,8
27,6
29,6
31,4