Stenplockning på Ålatorp
Alla bönder i Småland är stenrika! Även på Ålatorp. Det gäller att göra sig av med rikedomen så gott det går. Varje år efter vårbruket och plöjningen kommer det stenar i dagen efter plogen. Det gäller att få bort dem så att de inte förstör andra maskiner när dessa används. Exempelvis kan slåtterkrossen bli allvarligt skadad mitt i skörden om det kommer in en sten i den. Här håller Lennart och Klaus på att plocka sten med hjälp av en traktor med påmonterad stengrep.
Ovan t.v: Lennart har just tagit ett tag med stengrepen och försöker få tag i så mycket sten han bara kan. Klaus kollar om han lyckats. Mitten: Klaus tar för hand upp de stenar som inte följt med. T.h: Klaus kollar om stenen verkligen kommer upp i stengrepen. Det kan vara litet svårt ibland.
Det kan för traktorföraren vara litet svårt att se vad som händer där nedanför nosen på traktorn, så det är bra med någon som är på åkern och ser vad som händer.
Det blir mer sten än man tror, så det är bra att ha en annan traktor med dumpers med sig ut på fälten när man plockar sten. Det brukar bli flera lass med sten som ska bort.
En sån här bamsing kan vara svår! Det är inte lätt att få den att rulla upp på stengrepen, så Klaus försöker hjälpa till. Vilket kan vara litet vanskligt, det gäller att hålla undan tårna om den börjar rulla av grepen. Då hjälper inga tåhättor i världen! Den här gången gick det dock bra.
Så var det klart. Lasset töms bakom logen där stenarna så småningom kommer att utgöra grunden till en förvaringsplats för ensilagebalar. Det behövs mycket plats för ensilagebalar och att grunden består av mycket sten är bra med tanke på dräneringen vid regn och snösmältning.