Svansar på Ålatorp

Man känner sin ko på svansen!

Det är inte bara att mjölka. Vissa kossor kan exempelvis ha en sjukdom som gör att man inte kan låta mjölken blandas med mjölken som ska till mejeriet. Det kan vara så att kossan går på pencellinbehandling eller andra orsaker.

För att man inte ska göra misstag så märker man kossorna med olika färgade tejper runt svansen. På så sätt är det lätt att se vad respektive kossa har för persoliga egenskaper.

Grön markering på svansen betyder att kossan är trögmjölkad. När det här mjölkas vet man att det kommer att ta tid innan hon är klar. Lämpligt är att börja mjöka den här kossan tidigt, annars blir det att stå och vänta.

Här är det två markeringar. Den blåa betyder att det är en riktig mördarko. Det vill säga den sparkar och lever rövare. Det gäller att passa sig. Den gula markeringen säger att alla spenar kan inte mjölkas.

Röd svans säger oss att mjölken från den här kossan får inte blandas med den mjölk som ska skickas till mejeriet. Den kan innehålla läkemedelsrester eller vara felaktig av andra orsaker. Här får inga misstag ske!
Till höger ser vi hur man också kan märka den spene som inte får mjölkas med märkfärg. Mycket praktiskt!
Den här kossan är märkt både på svansen och juvret. Hon mjökar bara tre spenar och för att veta vilken spene som inte ska mjölkas kan man med märkfärg markera just den. Allt för att undvika misstag..
Har man stått och väntat på den sista kon ett antal gånger för att man missat vilken av flocken som mjölkar långsammast, ja då tar man till vilka trick som helst för att inte göra om det. Som på den här kossan, där står det i klartext att hon är trög. Mjölka inte den sist, då blir det att vänta!