Byte av mjölktank
På Ålatorp finns två mjölktankar. När en av dem inte räcker till måste man skaffa en större, och det är nu gjort. Sedan gäller det att få ut den gamla tanken ur mjölkrummet och få in den nya, större, i sama rum. Det gick, om än med ett nödrop. Här ser vi hur Lennart, Klaus och Alex med list och lämpor fick ut den gamla tanken med hjälp av en vanlig pallyft och och ett par pallgafflar på traktorn. Hunden Zingo såg på och gav upp ett uppmundrande voff då ock då.
Här kommer Lennart med traktorn bärandes på den nya tanken med hjälp av pallgaffeln. Sedan skulle den in genom dörren och då gällde det för Lennart att ha koll på läget trots risken för att klämma sig.
Jaha, så var den åtminstone inne genom dörren. Det återstår dock att placera tanken på dess plats, dra el och se till att den är ren invändigt innan dett kan bli tal om att fylla den med mjölk.
Så var då den nya tanken på plats. Nu fick Lennart studera instrumentpanelen och försöka ställa in alla möjliga och omöjliga parametrar för att få tanken att fungera så att mjölken blir både omrörd lagom mycket och med rätt temperatu innan mjölkbilen kommer. Mjölkbilen tar inte med sig mjölken om den inte håller rätt temperatur.