Utgödslingen på Ålatorp


Utgödslingen från lagården fungerar normalt rätt bra. När den går sönder ställer det till en hel del problem. Det blir till att ösa manuellt, det är ett tungt jobb, gödsel är tungt och kan knäcka vem som helst. Här öser Lena gödselrännan vid ungdjuren.
Lena tömmer kärran medan Lennart krupit ner i rännan som för ut gödslet. Det visade sig dock svårare att reparera än det först verkade. Meningen var att koppla om de hydralslangar som driver utgödslingen och koppla om den för att kunna använda delar av systemet. Något som visade sig lättare sagt än gjort...
Det behövdes en ritning! Bengt ritade upp systemet och sedan blev det att koppla slangar. Det lyckades, systemet gick delvis igång och då blev det dags att försöka reparera orsaken till haveriet. Lennart fick ta vinkelslipen och kapa böjda järnskrapor. Men att köra en vinkelslip kan vara farligt med tanke på gnistregnet. Därför fick hela området vattenbegjutas i förebyggande syfte och fotografen fick vara beredd med vattenslangen under hela tiden. Sedan blev det att kontakta en konstruktör av utgödslingssystem.
...det blev att kalla på hjälp av Bengt Böhn. På bilderna studerar Lennart och Bengt slangarna för att försöka räkna ut hur de ska kapas och kopplas om för att åtminstone nödtorftigt kunna använda utgdslingen för de större korna. På bilden t.h: kapar Lennart en av hydralslangarna.