Vinterjobb på Ålatorp

Mjölkbilen kommer om natten! Varannan natt närmare bestämt. Om det inte är mycket snö och kallt, då kan det hända att den inte kommer alls. Då är det kris. Att den inte kommer kan bero på att vägen till gården anses för dåligt sandad, eller att det hänger ner snötyngda grenar så lågt att bilen inte kommer fram.

Vägen till Ålatorp sandas av kommunen och sköter de sig inte kan det bli att hälla ut all mjölk. Grenar som hänger ned och blockerar är däremot Ålatorps eget ansvar och därför gäller det att alltid se till att ha bensin till motorsågen hemma. Man vet aldrig när snön slår till!

Till vänster syns mjölkbilen när den hämtar mjölken från Ålatorp en mörk januarinatt.

På lastplatsen ska också finnas ljus efter mörkrets inbrott. Detta ljus kan dock få vara av den typ som tänds med hjälp av en rörelsedetektor. Vad de älgar, harar eller rådjur som ibland går över lagårdsplanen tycker om det är det dock ingen som brytt sig om att ta reda på.
Här har snön slagit till och grenarna i den fina ekallén har böjt sig över vägen så mjölkbilen går inte fri. Nu måste traktorn fram och Lennart står i skopan och kapar grenar så att det blir minst fyra meters fri höjd. Att göra detta i minus 20 grader och få snö i motorsågens luftrenare är ett jobb man som bonde önskar att man kunde vara utan. Men allén är fin så den måste man ändå se till att ha kvar.
Om mjöken inte kan hämtas utan måste hällas ut så får bonden ändå betalt för den under förutsättning att orsaken till inte beror på bonden. Om det däremot beror på bristande underhåll från gårdens sida utgår ingen ersättning. Det är ganska hårda krav som ställs på mjölkgårdar för att kunna hämta mjölk. Vägen fram till mjölkrummet ska vara av stor bärighet och klara ett 13 meter långt fordon.
Vägen ska också utan svårighet tillåta en fri höjd och bredd av minst 4 meter. Dessutom ska bilen inte behöva backa när den kör från gården. Vägen ska vintertid utmärkas med snökäppar och både väg, gårdsplan och lastningsplats ska vara sandade. Likaså ska det vara rent och hygieniskt på lastplatsen. Där bilen stannar ska underlaget vara av betong, tvättat grus eller liknande.
Här pågår hämtning av mjölk från Ålatorps mjölkrum. Det brukar bli ungefär 3000 liter per hämtning, vilket givetvis varierar efter hur många kor som mjölkas.
På en spik i mjökrummet hänger denna "nyckel" som mjölkbilsföraren sätter in i bilens dator innan han lastar mjölken.