Ge djur vatten i smällkalla vintern är inte lätt


Här vattnas de utegående ungdjuren den smällkalla vintern 2009. Det var inte lätt. Vattnet i karet frös så fort djuren hade druckit och man var tvungen att dra ut och in slagen i mjölkrummet varje gång karet skulle fyllas.
Djuren var törstiga, vattnet hade ju frusit på natten, och först fick man slå hål i isen med en yxa för att kunna fylla på vatten så det räckte till alla som ville dricka. Det var köbildning, ja rent av litet slagsmål, om att bli först att doppa mulen i vattnet. Här ses segrarna otörstiga återvända över fältet till sin ligghall medan de som fått vänta på sin tur släcker törsten.
Det var trångt i karet, det var bara ett litet hål i isen där det gick att komma åt vattnet. Här ser man att tre djur kunde dricka samtidigt. De andra fick vackert vänta på sin tur.
Kommer man inte åt vattnet kan man lika gärna titta sig omkring på det vackra men kalla vinterlandskapet.
Det kan kanske vara skönt att vara sist. Då får man åtminstone dricka i lugn och ro utan att trängsel.