Lasse Strömberg på Nätet

Om radions användning i samband med Empress of Irelands undergång.

Empress of Ireland kolliderade på S.t Lawrencefloden den 28 maj 1914 klockan två på natten, med den norska kolångaren Storstad. Hon sjönk mycket snabbt - inom femton minuter - och 1 024 människor miste livet.

Det var vid S:t Lawrenceflodens mynning som Empress of Ireland kolliderade med norska kolångaren Storstad
Eftersom Empress of Ireland var ett - för den tiden - stort passagerarfartyg hade hon, liksom Titanic, två radiotelegrafister. Förste telegrafist Ronald Ferguson och andre telegrafist Edward Bamford. Det var Bamford som hade vakten i radiohytten vid kollisionen. Av krashen när Storstad rännde in i fartygssidan vaknade Ferguson och rusade in i radiohytten där han tog över lurarna.

Empress of Ireland lämmnar LiverpoolHandlingskraftig

Ferguson var tydligen en handlingskraftig man, han väntade inte på order från något befäl innan han satte igång att sända. Han satte genast igång att sända allmänt anrop (CQ) och talade om att MPL (Empress of Irelands signal) "har stött på någonting och behöver kanske hjälp".
Han har berättat att han sände det långsamt eftersom "jag visste att det bara var ungdomar som hade vakten vid den här tiden på natten". På den legendariska radio- och lotsstationen Father Point svarade den nittonårige Crawford Leslie genast och Ferguson bad att han skulle tillkalla sin högste chef.
Under tiden hade Bamford tagit sig fram till bryggan och där fått beskedet att sända ut nödsignal omedelbart.
Lotsen lämmnade Empress of Ireland bara 30 minuter innan katastrofen

Svår slagsida

På Father Point hade nu förste telegrafisten W. J. Whiteside tagit över radion och han svarade omedelbart på den nu snabbt sjunkande Empress of Irelands nödsignal: "Svår slagsida, var beredd!".
Medan Whiteside nu telefonerade efter hjälp åt den sjunkande ångaren fick en annan radiotelegrafisk på Father Point, Mc Williams, syn på lotsbåten Eureka, som just höll på att förtöja efter att för bara 30 minuter sedan ha hämtat lotsen från Empress of Ireland. Whiteside telefonerade ner till Eureka och skrek att "Empress sjunker. Gå ut och hjälp henne!"

Var är ni?

På Empress of Ireland hade radiotelegrafisterna i kaoset som rådde, glömt bort en mycket viktig detalj, nämligen att ta reda på den exakta positionen. Men Eureka hade ju hämtat lotsen bara 30 minuter tidigare så man gissade att hon borde vara cirka 20 distansminuter förbi Rimouski. Whiteside frågade Ferguson om detta kunde stämma, men då Ferguson började svara tog hans ström slut. Han har berättat "Jag lyckades få fram 'ye-' och två av de tre punkterna i 's' och höll ner min nyckel sa att Whiteside skulle höra att min ström tog slut."
Så här kolliderade de bägge ångarna
På Father Point förstod man fuller väl vad som höll på att hända när man hörde den bortdöende signalen. Man förstod också att detta var det sista man skulle få höra av Empress of Ireland, men man begrep att hon fortfarande kunde ta emot meddelanden, så man meddelade att Eureka var på väg tillsammans med Lady Evelyn, en båt som gått ut från Rimouski. Dessutom återutsände man Empress of Irelands nödsignal för att fler fartyg skulle uppmärksamma vad som höll på att ske.

Egen kyrkogård

Många av de omkomna kunde inte indentifieras utan ligger nu begravda på Empress of Irelands egen kyrkogård vid Father Point.
Den norska ångaren Storstad klarade sig från att sjunka, och tog ombord många överlevande. Storstad reparerades och fortsatte sitt värv på haven ytterligare några år. Hon sänktes i Nordsjön medan hon gick med hjälpsändningar till Belgien under kriget.
Trots att Empress of Irelands undergång var en mycket stor olycka så glömdes hennes undergång bort ganska snabbt, då blodbadet i Europa krävde sina tribut av miljoner dödade i Flanderns skyttegravar och de andra krigsskådeplatserna i mänsklighetens största vattendelare i historien.

Brev till Lasse

Tillbaka till Lasses hemsida

© Text och bilder får ej publiceras vare sig på papper eller elektroniskt i någon som helst form.