Lasse Strömberg på Nätet

En fasansfull katastrof utanför Asbury Park i New Jersey.

Morro Castle gick av stapelbädden på Newport News varv 1930, byggd för att gå i trafik mellan New York och Havanna. Amerikanska sjöfartsbyrån hade gett henne högsta klass i fråga om bygge och säkerhet. På sin 174:e resa fick hon den röde hanen ombord och 135 människor dog.

På sin sista hemresa från Havanna den sjunde september 1934 hittades hennes kapten Robert Wilmott död i sin hytt. Förmodligen hade han dött av hjärtinfarkt. Befälet för fartyget övergick nu till förste styrman William Warms.

Busväder

Livbåt från Morro Castle med räddade passagerare
Barnegatfyren passerades klockan 01.55 på natten och man räknade med att förtöja i New York klockan åtta morgonen därpå. Det rådde busväder, 10 sekundmeter och krabb sjö. Alltså inget märkvärdigt eller svårt väder - helt enkelt busväder.

Strax före klockan tre upptäcktes branden, och den övertände hela fartyget på mycket kort tid. Morro Castle var byggd 'för värmen' med många öppna salonger, mycket ventilationsrör, många portar, hisstrummor, gardiner och lätta möbler samt att hon gick med arton knop i tio sekundmeters vind i minst tjugo minuter gjorde brandförloppet mycket snabbt. En smörjare gav den kanske bästa förklaringen:

- Det var mycket lyxfartyg, massor av färg och fernissa. Hon brann fort.

Radiopersonalen ombord bestod av tre man, förste radiotelegrafist George Rogers, och under honom George Alagana och Charles Maki. Maki hade vakten när branden bröt ut. Han väckte de bägge andra omedelbart. Rogers tog över vakten och de andra höll sig redo. Algana tog sig till bryggan för att om möjligt få någon order, men där rådde fullständig förvirring. Han fick inga order utan tog sig tillbaka till radiohytten. Man blötte handukar för att ha som improviserade rökmasker, och sen tog sig Algana tillbaka till bryggan. Rogers satt vid radion och lyssnade. Plötslig hörde han ett fartyg, Andrea F. Luckenbach, ställa en fråga till Tuckertons radiostation om de fått någon rapport om ett brinnande fartyg utanför New Jerseys kust. Tuckerton svarade att man inget hört. Trots att elden uppenbarligen var synlig flera mil omkring fartyget hade ännu ingen order om utsändning av nödsignal givits. Det var en skandal utan like.

Inget vettigt ord

Alagana återkom från bryggan och berättade att han inte kunde få ett vettigt ord ur någon. Detta var precis 03.15, alltså precis i början av en 'tyst period' på nödfrekvensen. På eget intiativ sände därför Rogers ett CQ, allmänt anrop, för att rensa luften. Tuckerton svarade omedelbart "AS 3 mins", vänta tre minuter. Men Rogers svarade "Nej, håll er redo, nödsignal kommer kanske" Han upprepade också sitt CQ.

Vid sin tredje eller fjärde tur till bryggan hade Alagana frågat den nytillträdde kaptenen om han hade några order. Han berättade också att radiorummet höll på att bli outhärdligt och fick till svar av kapten Warms "kan inte hjälpa det, kan inte göra något".

Komma att dö

Döda från Morro Castle:s brand tas iland
Alagana svarade att Rogers skulle komma att dö på sin post innan S O S sändes om han inte fick order ögonblickligen. Då frågade Warms om radion fungerade, kan vi sända S O S? Javisst, det är ju därför jag är här, svarade Alagana. All right, sänd ett S O S befallde Warms äntligen.

På väg tillbaka till radiohytten blev Alagana hindrad av rök och gick vilse, men till slut hittade han rätt och kunde berätta att de äntligen fått tillstånd att sända S O S. Nödsignalen gick ut med full effekt. Den bekräftades av stationen WJM i Chatham.

Synnerligen förvirrad

Alagana återvände till bryggan ytterligare en gång och rapporterade till Warms att S O S gått iväg och blivit bekräftat. Han berättade också om den svåra situationen i radiohytten och att de inte skulle kunna hålla ut mycket till. Han fick inget svar. Alagana tyckte att Warm verkade synnerligen förvirrad. Han återvände till radiohytten där Rogers fortfarande sände, hållande fötterna på en tvärså eftersom golvet var mycket hett. Den sista signal som hördes från Morro Castle var "Kan inte hålla ut längre - eld under radiorummet" Detta var mellan 03.35 och 03.37 på morgonen.

Rogers blev mer eller mindre bedövad av gas från svavelsyra som rann ur de av hettan sönderspruckna batterierna på golvet. Algana fick släpa ut Rogers från radiohytten, när de kom till bryggan var den övergiven och alla hade tagit sig upp på backen. Algana och Rogers var avskurna, eld akteröver och tjock kväljande rök föröver. En vind förde plötsligt undan röken och de kunde ta sig ner för en lejdare och fram till backen där de andra var samlade. Man såg hur passagerare kastade sig i vattnet och började simma mot land, som syntes i fjärran. Även några livbåtar hade kommit i sjön och rodde mot land.

Av den 318 passagerarna blev mirakulöst nog 228 räddade.

Lasse Strömberg