Lasse Strömberg på Nätet

En typisk bild från Paris

Laddad för äventyr.


Brev till Lasse

Text är © Lars L. Strömberg, bild är © Gunilla Thelander. Varken text eller bild får publiceras, vare sig på papper eller i elektroniskt i någon som helst form.