Lasse Strömberg på Nätet


Ett färgglatt bostadsområde i Malmö


Här kommer en liten bildkavalkad
från den så kallade Potatisåkern i Malmö.

Potatisåkern ligger mellan Slottsstaden och Bellevue, vid Ribersborgskusten.
    Området består av dels hyreshus och - med på modern nysvenska - några stadsvillor. Med detta menas flerfamiljshus utformade på så att de kan uppfattas som stora villor.
    Dessa lägenheter upplåts med bostadsrätt. Flera av husen förvaltas av MKB, Malmö kommunala bostadsbolag. MKB går för övrigt med sådan stor vinst att det har förlorat sin status som allmännyttigt bostadsbolag.
    Men visst är husen snygga att se på. Färgsättningen torde söka sin like i landet. Det jag i hastigheten kommer på som kan jämföras är väl närmast det så kallade "Blåkulla" i Hagalund, Solna och möjligtvis Väsbyhems hus i Upplands Väsby.
    Ändå ser husen där bleka ut i jämförelse med de på Potatisåkern.

Skriv gärna och tala om vad du tycker om den här sidan. Alla synpunkter är välkomna.


Brev till Lasse

©
Text och bild: Lars L. Strömberg, 1998.