Författararkiv

Med jämna mellanrum kommer förslagen upp som på olika sätt ska minska äldres rätt att köra bil. Det kan handla om att göra ett nytt teoriprov eller uppkörning. Även krav på nya hälsoundersökningar framförs då och då.

Problemet är att det inte är de äldre bilförarna som orsakar olyckorna, de orsakas av ungdomar. Om detta faktum kan vartenda försäkringsbolag vittna. Det är till och med så att ungdomar hos många bolag, för att inte säga alla, har högre självrisk om de orsakar en olycka.

Varför ploppar dessa förslag upp med jämna mellanrum? Tja, en orsak kan väl vara att det är billigare jämfört med exempelvis fler trafikpoliser eller fart- och nykterhetskontroller. I Schweiz infördes läkarkontroller av äldre bilförare, det har inte på minsta sätt påverkat olycksstatistiken i trafiken till det bättre. Däremot har läkarnas inkomster blivit bättre.

Det senaste påfundet kommer från de bägge socialdemokratiska riksdagsledamöterna Leif Pettersson (S) och Johan Andersson (S) som tycker att äldre körkortsinnehavare ska tvingas till nya syntester. Att det på något sätt skulle påverka olycksstatistiken till det bättre är inte sannolikt.

Det kan de bägge sossarna fråga närmsta försäkringsbolag om.

Det man vet säkert är att äldre bilförare har bättre omdöme än yngre och att det mer än väl kompenserar deras kanske sämre reaktionsförmåga och sämre syn.


Bilolycksstatistiken påverkas inte till det sämre av äldre bilförare.

Ett bra omdöme är mycket viktigare än många yngre bilförare förstår. Likaså är det inte dåligt med bra fantasi för att kunna inse vad som kan stå runt vägkröken.

När frågan om äldres förmåga att köra bil kommer upp kan man vara säker på en sak. Nämligen att det har tagit slut på idéer hos förslagsställaren och då är det lämpligt att ha förmågan att kunna bortse från fakta och statistik.

Polisen och försäkringsbolagen vet vad som behövs för att minska bilolyckorna, att de inte tillfrågas beror på att svaren inte är det minsta positiva för politiker som vill bli omvalda eftersom svaren i praktiken innebär högre skatt.

Då är det billigare med en och annan trafikdödad.

./.

Comments 1 Kommentar »

Jag undrar om inte russofobin i den svenska pressen har ett inhemskt syfte? Nämligen att få folket att inte börja bekymra sig om den sjunkande välfärden.

I stället för att bli upprörda över jobbskatteavdragens och utförsäljningarnas effekt på sjukvård, skolresultat, bostadsbrist, utanförskapsområden och polisens effektivitet så kan folket bli upprörda över påstådd rysk inblandning i olika demokratiska val runt om i världen.

Kan man få folket att vara rädda för Ryssland så kanske de glömmer hur välfärden har försämrats genom de ”reformer” borgerliga regeringar genomfört sedan början av 1990-talet.

Inget är nytt under solen!

Att få folket att tänka som makten vill är dock inte så svårt som det kan tyckas. Karl XII anses av många fortfarande som en hjältekonung trots att han orsakade 20 generationers svenska 20-åringars död i sitt krig mot Ryssland, dessutom förlorade Sverige en stor del av sitt territorium, ändå betraktas han som hjältekonung, vilket borde vara fullkomligt obegripligt.

Redan 1912 gav den kände nazisten och upptäcktsresanden Sven Hedin ut pamfletten ”Ett varningsord” där han i militaristisk anda spädde på rysskräcken utan att bli motsagd av maktens eller pressen.

Inget är nytt under den svenska solen när det gäller rysskräck. I slutet av 1920-talet hävdade dåvarande Sveriges nationella ungdomsförbund (nuvarande MUF) att ryssar var


Typisk ryska som förbereder sig att dela ut rysk propaganda till det svenska folket i avsikt att påverka nästa års val i Sverige.

våldtäktsbenägna och illustrerade detta sitt påstående med en affisch med vackra svenska flickor i klorna på svartmuskiga ryssar. Ungefär som dagens flyktingar framställs av ni vet vilka.

Allt är alltså Rysslands fel!

./.

Comments Inga kommentarer »

Jordbruks- och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tvingas kämpa mot övermäktiga fiender som inte vill stötta landsbygden, många av dessa fiender är, hur otroligt det än kan låta, centerpartister.

I min småländska by fanns tidigare en lanthandel, det var en Konsumbutik som sköttes av två av tjejerna i den lilla byn. Vi handlade där så mycket vi kunde.

Nu skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i en debattartikel att ”De mindre butikerna i våra gles- och landsbygder har många utmaningar att brottas med.”

Ja, det måste man hålla med om, inte minst mot Centerpartiet.

Vår lanthandel i byn är sedan ett antal år nedlagd, det gick helt enkelt inte längre eftersom alltför många av politiska skäl vägrade att handla i butiken. Vilka var då dessa?
Ja flera av våra grannar, aktiva centerpartister, vägrade att handla i butiken eftersom det var en Konsumbutik.

Hellre än att åka 2 km (4 km fram och åter) till byn och handla körde de 13 km (26 km fram och åter) in till den litet större orten där det fanns en ICA-butik som de ansåg sig kunna handla i utifrån sina centerpartistiska åsikter.

Eftersom den kommersiella servicen, som lanthandlare och bensinmackar, givetvis inte kan leva när alltför många vägrar utnyttja landsbygdens service, kanske av politiska skäl, så måste nu skattebetalarna subventionera den service som ändå finns och kanske måste finnas kvar.

I bästa fall innebär det att servicen som den affär som också var utlämningsställe för varor från Systembolaget i den lite större byn i området och som nu läggs ned flyttas till någon annan av de tre, ica, coop och järnaffären, då räcker det att jag kör 26 km


Typisk putter som kan vara ett alternativ till dålig service på landsbygden och som dessutom kan ge tröst när man drabbas av samma dåliga service.

fram och åter för att kunna handla en pava vin i stället för att tvingas köra 57 km fram och åter till den litet större byn där det finns ett litet om än Systembolag.

Alternativet är att besöka dem som har sin putter igång.

./.

Comments Inga kommentarer »

Om politiska partier tror att man kan styra människors göranden och låtanden genom skatt utan att bli hatad så är de mer än naiva.

Det är idag populärt att minska miljöförstöringen och klimatförändringen genom att skatt. Det kan handla om bensinskatt, eller flygskatt eller skatt på miljöfarliga ämnen eller cancerframkallande kemikalier.

Fungerar det?

Tja, det skulle kunna fungera om skatten var så hög att folk inte fick råd. Men har man råd att fortsätta köra bil ca 1500 mil per år som man gjorde innan bensinskatten höjdes eller fortsätter flyga runt halva jorden på semester så är det ju meningslös med både bensinskatt och flygskatt.

Miljöskatter som folk har råd att betala är inget annat än hyckleri från oärliga politiker.

Det vore mer ärligt att helt sonika förbjuda dem som inte har absolut nödvändiga behov av att köra bil till jobbet att göra det. Helt enkelt tvinga över dem till kollektivtrafik, gärna spårbunden. Men då uppstår ett problem, nämligen att behovet av bilkörning inte är avgörande av inkomsten, vilket kan innebära att även höginkomsttagare kan tvingas åka kollektivt.

En miljöskatt som de flesta har råd att betala räddar inte miljön.

Det blir inte mindre utsläpp av miljöfarliga eller klimatförstörande avgaser för att man betalar för att få göra det.


Semesterfirare i flygplan på väg söderut en mörk natt.

Det enda som hjälper är att stoppa utsläppen och det gör man inte genom att betala ex v flygskatt.
Ett flygplan släpper ut lika mycket avgaser vare sig passagerarna betalar för det eller inte.

Sanningen är att det inte går att rädda miljön genom skatter. Det som kan rädda miljön är förbud som inte kan kringgås genom att man betalar för sig.

Så enkelt är det!

./.

Comments 5 Kommentarer »

Uppdrag granskning visade det norska tv-reportaget om tiggarna i Bergen. Det kommer säkert att generera nya förslag om förbud mot tiggeri.
Men! Vad visade programmet i realiteten? Var det tiggeriet som var problemet? Var det tiggarna som drog in de stora pengarna man talade om?

Nej, det framgick ju med all önskvärd tydlighet att pengarna till kom från prostitution och narkotika, varav åtminstone det sistnämnda torde vara förbjudet i Norge, hur det är med prostitutionens laglighet i Norge känner jag inte till.

Om Norge har en liknande sexköpslag som Sverige så är det ju meningslöst att förbjuda tiggeriet. Om sexköp och prostitution är tillåtet i Norge så är troligen ett förbud för detta betydligt mer effektivt i kampen mot de kriminella ligorna som nu översvämmar Bergen och många andra städer i Europa.

Vill man göra något åt människohandeln som programmet visade så borde EU helt sonika förbjuda fattigdom. Då kan man åtminstone visa att man pekar med hela handen på en lösning av både människohandeln, tiggeri, prostitution och narkotikamissbruket.

Narkotikamissbruk behöver inte vara, men är ofta, en följd av fattigdom. Tiggeri och prostitution är garanterat en följd av fattigdom, så vad ska förbjudas? Ingen vill tigga, men kan tvingas till det av sin livssituation. Ingen kvinna vill vara prostituerad, även om de som försvarar rätten till sexköp gärna vill tro det.


Tiggeri bekämpas bäst med ekonomisk jämlikhet. Alltså vanlig vänsterpolitik!

Ju mer de ekonomiska klyftorna ökar ju mer tiggeri får vi se. Det går visserligen att sopa problemet under mattan genom att förbjuda det, men det resulterar bara att tiggeriet flyttar.

Kan det inte flytta uppstår kriminalitet av den mycket enkla anledningen att människor som är tillräckligt fattiga helt enkelt blir desperata och villiga att göra vad som helst för att inte svälta ihjäl.

Lösningen mot tiggeri och prostitution är samma som det alltid varit – Jämlikhet.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Nu när den svenska jätteövningen Aurora 17 (döpt efter pansarkryssaren) är i full gång så passar svenska media på att lämna litet konsumentupplysning om den Ryska övningen Zapad.

Trots Rysslands uppgifter om att övningen omfattar ca 12 000 man så påstår sig västmakterna veta att det i själva verket handlar om minst 100 000 man. Källan till denna uppgift lär härstamma från Tyskland.

Trots att ”många bedömare i väst fruktar att Rysslands president Vladimir Putin ska använda den för att angripa … sina grannländer” kan vi med säkerhet bortse från dessa bedömares omdöme med tanke på att de alltid haft fel i sina bedömningar.

Nato bemöter det ”upplevda hotet” med att ha placerat ut fyra bataljoner i Baltikum och Polen men säger inget om vad det upplevda hotet består i.

Att Ryssland ser ett hot med Natoförband som övar med amerikanska stridsvagnar bokstavligen ett stenkast från den ryska gränsen i Estland kan nog däremot upplevas som ett riktigt ”upplevt hot”.

Det är skrattretande att västliga militärer påstår att skillnaden mellan Aurora 17 och Zapad är att Zapad handlar om anfall medan Aurora endast handlar om försvar.

Om det är några som genom historien vet värdet av att kunna försvara sig så är det Ryssland. Man kan ju bara fundera på hur många gånger Ryssland blivit anfallet.


Propagandan är viktig för att få folket att inte tänka själva. De ska bara tänka som makthavarna vill.

Rent löjligt är exemplen på rysk aggression genom påkpekanden om att ryska flygplan flugit nära en amerikans jagare och ett svenskt signalspaningsplan. Vad man inte berättar är att dessa händelser ägde rum nära den ryska gränsen i Svarta havet och vid Kaliningrad.

När Rysslandsforskaren Oscar Jonsson förväntar sig mycket provocerande beteende av Ryssland under deras övning så kan man ju fundera på om inte ryssarna har större anledning att förvänta sig provokationer från väst med tanke Natos utplacering av vapen och trupp i Baltikum och Polen.

Finns det anledning till oro?
Nej, inte med tanke på att de som utmålat Ryssland som ett hot alltid i alla tider haft fel.

Lita inte på konsumentupplysning om Ryssland.

./.

Comments 1 Kommentar »

Att både vilja ha kakan kvar och samtidigt äta upp den är något som Centerpartiet behärskar till fulländning.

Nu säger Annie Lööf (C) i en intervju i Svenska Dagbladet tillsammans med Kerstin Lundgren (C) och Daniel Bäckström(C) att Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet samtidigt som man anser att Sverige inte bör skriva på något FN-avtal som avser att förbjuda kärnvapen.

Få ihop det den som kan.

Det är inte att vara ”tydlig” i nedrustningsarbetet att samtidigt vara emot förbud mot kärnvapen.

Centerpartiet måste välja. Antingen är man för nedrustning och då måste ett avtal om förbud mot kärnvapen som ungefär 120 länder inklusive Sverige sagt sig vara för, vara bra.

Visserligen vet vi att Centerpartiet är ett parti som brukar hyckla. Man säger sig vara för miljön men tvekar inte att gå emot exempelvis en begränsning av jordbrukets besprutning med gifter.

Att flyget är en av de stora miljöförstörarna när det gäller klimatförändringarna är varenda miljöforskare överens om. Alltså är det inte förvånande att Centerpartiet som vanligt hycklar och går emot en skatt på flygresor utan hellre ser fortsatt klimatutsläpp från flyget utan begränsningar. Hyckleriet med Centerpartiets miljöpolitik fortsätter alltså precis som vanligt.

En gång sågs Sverige som ett föregångsland när det gällde nedrustning och begränsning av kärnvapen men får


Det är inte bara kondens bakom flygplan, det är också utsläpp av klimatgaser i stor skala. Något att tänka på för Centern när de inte vill införa skatt på flygresor.

Centerpartiet sin vilja igenom tillsammans med de andra allianspartierna så kan vi i alla fall vara säkra på en sak, nämligen att dagens kärnvapenländer kommer att fortsätta utveckla sina atombomber, troligen kommer också fler länder att likt Nordkorea skaffa sig kärnvapen eftersom det är det enda försvaret mot länder med kärnvapen.

Hur ska Centern ha det?

./.

Comments 3 Kommentarer »

Janne Josefsson och Uppdrag granskning har granskat gängmorden i Göteborg där 30 personer har skjutits ihjäl på fem år. Något måste alltså göras, men vad?

Polisens uppgift är att lösa brott, men är deras uppgift också att hindra en samhällsutveckling som faktiskt skapar ökad brottslighet? Nej, givetvis inte, det är politikernas uppgift.

För några år sedan kom boken Jämlikhetsanden skriven av de två forskarna Kate Pickett och Richard Wilkinson och de visade med all önskvärd tydlighet att i jämlika samhällen är brottsligheten mindre än i ojämlika samhällen.

Kanske finns alltså förklaringen till skjutningarna i Biskopsgården i Göteborg och på andra ställen helt enkelt i det faktum att ojämlikheten ökar i Sverige. Ökande ekonomiska skillnader i samhället ger oss ett samhälle vi inte vill ha.

Ojämlikheten accelererade med den borgerliga Alliansens regeringsinnehav, vilket tidsmässigt stämmer bra med de ökande gängskjutningarna i Göteborg. Rättsväsendet kan säkert hitta och lagföra och en och annan triggerhappy göteborgare, men för att minska brottsligheten i stort krävs andra bullar.

Då är det politikerna som måste stoppa den ökande ojämlikheten i samhället i stort. Det finns många sätt att åstadkomma detta. Fördela skattebördan rättvist, se till att bygga allmännyttiga bra bostäder även till dem som inte får mångmiljonlån i banken, se


Minskad kriminell användning av dessa kan ske på två sätt. Mer tullare och kontroller vid gränserna, vilket kräver ett svenskt eu-utträde, eller ökad jämlikhet. Valet är ditt.

till att minska arbetslösheten genom att öka antalet offentliga jobb, ersätt inte progressiv skatt med avgifter, osv osv.

Forskningen har mycket tydligt visat hur man minskar brottslighet, svaret på frågan vad som måste göras finns alltså redan. Svårigheten torde mer vara att se till att de politiker som vill minska brottsligheten på det sätt forskningen gett svar på får makt att göra det.

På kort sikt behövs fler poliser, på lång sikt är det helt andra åtgärder som behövs. På lång sikt är det ökad jämlikhet som är lösningen.

Vågar vi se sanningen i vitögat?

./.

Comments 2 Kommentarer »

Att Putin var populär som president i Ryssland kan bara rena russofober förneka. Om han fortfarande är lika populär återstår att se.

När Putin kunde använda den ryska oljan för att öka inkomsterna för de sämst ställda i Ryssland så var det självklart att han blev poppis, speciellt eftersom också hela befolkningen, inte bara de sämst ställda, drog fördel av det höga oljepriset.

Men nu, när oljepriset gått ner, och förmodligen kommer att fortsätta sjunka i takt med energieffektiviseringar så kan vi nog anta att det behövs en annan politik än Putins liberala marknadspolitik som nu börjar slå hårdare mot den fattigare delen av det ryska folket.

Det antyds litet här och där att ryska folket nu börjar inse socialismens fördelar med dess politik som går ut på mer jämlikhet, överkomlig sjukvård till alla, full sysselsättning och bostäder som folk har råd med. Alltså sådant som konservativ och liberal politik aldrig kan erbjuda hela folket utan en ständig pågående hög tillväxt, exempelvis i form av ständigt stigande råvarupriser.

När de ständigt ökande priserna på ryssarnas råvaror står still eller sjunker så blir det viktigare än någonsin med en rättvis fördelningspolitik. Om inte, så kanske det i värsta fall kan bli en upprepning av vad som hände för 100 år sedan, som i sin tur var en upprepning av vad som hände 128 år tidigare.

Vi kan i alla fall vara tacksamma för att den ryska revolutionen innebar att vi svenskar fick en demokrati som inte var grundad på inkomst och förmögenhet och att vi också fick kvinnlig rösträtt. Högern blev, på goda grunder, livrädda för att de revolutionära idéerna skulle sprida sig över Östersjön.

Det hade ju redan förkommit revolutionsungar utmed smålandskusten och uppe i norrland. Det gör gärna det när folket inte har mat eller bostäder och inget att säga till om avseende sin situation, det insåg även en och annan konservativ bakåtsträvare som var rädd om sina egna affärer.

Vi har alltså mycket att tacka Ryssland för.


I Ryssland och i många andra oljeexporterande länder går oljepriset ner, vilket ställer till med bekymmer i ländernas ekonomier. I Ryssland går som tur är spannmålsproduktionen upp och kanske kan Ryssland komma att bli en stor, kanske världens största, spannmålsproducent och kan därmed kanske ersätta den uteblivna inkomsten från oljeexporten med inkomster från spannmålsexport.
Men då får de inte sälja ut bra jordbruksmark till utländska företag.

./.

Comments 8 Kommentarer »

När det sägs att Centerpartiets uppgång i opinionsmätningarna beror på att väljarna överger Moderaterna på grund av Anna Kinberg Batra (M) personligen så kan man ju undra vad som händer när moderaterna får en ny partiledare?

Då borde ju enligt logiken plötsligt moderaternas siffror hos opinionsinstituten öka. Men varifrån kommer då de nya väljarna ifrån?

Tja, stämmer det att moderatväljare gått till Centern på grund av AKB personligen så kan man anta att de kommer tillbaka till moderaterna från Centern i första hand.

Kan det då tänkas att det finns centerpartister som skyller det minskande stödet på Annie Lööf (C) så kanske dessa kräver även hennes avgång. Vad händer då?

Ska även Annie Lööf avgå för att få tillbaka de som tidigare kom från Moderaterna? I så fall blir det ju rundgång, och det är något man brukar försöka undvika.

Det verkar ju idag som partierna inte lockar väljare genom sin politik, utan mer beroende på hur partiernas företrädare går igenom tv-rutan.

Det är i längden inget bra koncept, tänk bara på hur det gick för Yngve Holmberg (M) som gjordes till partiledare för högern för att han hade det som kallades för kennedylooken. Men det hjälpte inte!

Under Yngve Holmbergs ledarskap för partiet han döpte om från Högerpartiet till Moderaterna gjorde partiet sitt sämsta val någonsin och fick bara strax över 11 procent i valet 1970, vilket


Gösta Bohman (M) vann över Yngve Holmberg (M) och blev sedan finansministern som tog det största lånet i Sveriges historia för att kunna sänka skatterna, vilket vi lider av ännu och i många, många årtionden framöver.

innebar att partiet gjorde sig av med honom och tillsatte Gösta ”kniven” Bohman i stället.

Att väljare strömmar fram och tillbaka mellan allianspartierna och SD är ju faktiskt tämligen ointressant med tanke på att de fem partierna på högerkanten ju i praktiken för samma politik – i stort sett.

Det kan bli en spännande framtid i svensk politik.

./.

Comments 1 Kommentar »

Ett antal tunga förbund inom Moderaterna kräver att Anna Kinberg Batra avgår eller avsätts och att det utses en ny partiledare som kan locka fler väljare. Men är en ny partiledare en lösning?

Tja, till viss del kan det nog vara det, men grundproblemet är nog ändå inte partiledaren utan deras politik. Kanske har väljarna upptäckt att det där med ökande klassklyftor som Moderaterna står för inte var någon vidare bra politik för gemene man.

Är det så torde ett byte av partiledare knappast göra så stor skillnad för moderaternas opinionssiffror.

Den amerikanske presidenten Abraham Lincoln brukar tillskrivs ett talesätt som kanske passar alldeles utmärkt för att förklara moderaternas tapp i väljaropinionen: ”Man kan lura hela folket en del av tiden och man kan lura halva folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden.”

Vilket stämmer bra med rubriken i DN om Björn Hägers nya bok ”Uppdrag Bildt. En svensk historia”, som DN recenserar under rubriken ”Bildt har systematiskt vilselett allmänheten” vilket ju faktiskt stämmer bra nu när hela folket har facit i hand.

Kanske är det just det folket upptäckt, att moderat politik går ut på att oavsett vem som är partiledare, så gäller det att vilseleda folket för att kunna genomdriva sin politik, som egentligen bara


Blåsta brudar som låtit sig luras.

går ut på en enda sak, nämligen att sänka skatterna och till viss del ersätta dessa sänkta skatter med avgifter av olika slag. Som ju alltid drabbar låginkomsttagare hårdare än moderaternas kärnväljare.

Problemet är dock att alla allianspartier i grunden är för samma politik så de väljare som överger Moderaterna för något annat alliansparti eller SD blir precis som Lincoln sa – lurade.

Låt inte lura dig!

./.

Comments 1 Kommentar »

Sverige har samarbetsavtal om försvar och krig, det så kallade Värdlandsavtalet, med NATO och därmed i praktiken med USA, som ju är det land som bestämmer, även om ordföranden kommer från ett annat land.

Snart ska Sveriges krigsmakt ha en krigsövning, vissa kallar det för försvarsövning för att dölja övningens verkliga syfte, som heter Aurora 17 och där medverkar många natoländers soldater och krigsmateriel.

En av övningsplatserna är Gotland. Redan har USA haft personal på plats på ön för att förbereda övningen. Det är i hög grad oroande att en USA-general på inspektion av ön sagt att Gotland är viktig för att försvara Europa mot Ryssland.

Som om Ryssland vore ett hot.

I över 60 år har jag hört att Ryssland är ett hot mot Sverige. Och jag misstänker att så har Ryssland utmålas sedan Karl XII:s tid. Ännu har dock inget hänt så det verkar som om oavsett hur mycket Ryssland utmålas som hot så stämmer det inte.

Vi har hört hotet om de ryska sågfilarna och hotfulla TIR-långtradarna som på 1960- och 70-talet sades kartlägga hela Sverige. För att inte tala om de ryska miniubåtarna som svärmade omkring på larvfötter i skärgårdarna.

Vad som däremot nog kan vara ett hot att ta på allvar är USA:s uppfattning om Gotland som bas för framtida anfallskrig mot Ryssland. För vad kan vi anta det innebär i praktiken?


Typiskt hot från Ryssland.

Vi vet att om USA får in en fot i något land, det må vara via en inbjudan, via krig eller genom subversiv påverkan via CIA eller med hjälp av olika NGO:er, eller rent av genom skicka ut politiska tjänstemän att bjuda på kakor som Victoria Nuland gjorde i Kiev, så lämnar aldrig USA landet. Tvärt om så bygger USA militärbaser i alla länder de fått in en fot i. Det är därför USA har mellan 700 och 800 militärbaser, små och stora, runt om på jorden medan Ryssland har 1 eller 2.

Vi kan nog vara rätt säkra på att efter krigsövningen Aurora 17 med amerikanska soldater och krigsmateriel på Gotland så kommer vi i framtiden att ha ständig amerikansk militär närvaro på ön. Möjligtvis, i bästa fall kanske, genom ombud av svensk militär.

Är det så vi vill ha det?

./.

Comments 4 Kommentarer »

Varför är så många förbannade på flyktingar? Jag gissar att de i själva verket är besvikna på sin egen situation. Ungefär på samma sätt som fick tyskarna att rösta fram NSDAP eftersom alltför många faktiskt trodde att deras eländiga situation berodde på den så kallade judebolsjevismen.

Kanske är de arbetslösa och de skyller på att invandrare tar de jobb som borde gått till arbetslösa infödda svenskar.

Eller är de besvikna på sin alltför låga lön, som de kan skylla på beror på att invandrare konkurrerar och sänker deras löner.

Eller på att de är bostadslösa och därför skyller på att flyktingar och invandrare tar de bostäder som finns.

Eller står de i vårdkön och skyller på att flyktingar och invandrare tar alltför stora resurser från samhället och välfärden.

Man kan förstå att de enkla svaren attraherar i stället för att se det komplicerade sambandet mellan samhällets resurser och skatter.

Säljer man exempelvis ut samhällets resurser exempelvis form av allmännyttiga bostadsbolag, vård och skolor och låter marknaden ta hand om bostadsförsörjningen så blir det bostadsbrist, sämre vård och sämre skolbetyg eftersom det höjer företagens vinster.

Sänker man skatter i form av jobbskatteavdrag så minskar samhällets resurser med automatik. Löner i välfärdsjobben stannar av eller rent av sänks.


Kan bero på ojämlikhet, skattesänkningar och ökande klassklyftor.

Liksom att den allmänna sjukvårdens resurser minskar, med längre köer som naturlig följd. Allt som bekostas av skatter, som försvaret och polisen får minskade resurser när skatterna sänks.

Förstår man inte sambanden mellan minskad välfärd och skattesänkningar (bostäder, skolor, sjukvård, jobb) så är det givetvis lättare att skylla på flyktingar.

Det låter givetvis bra med sänkta skatter, men ställer man sig inte själv frågan vad de sänkta skatterna användes till och hur detta sedan ska betalas, så blir man lurad. Och lurade personer vill aldrig erkänna att de borde röstat vänsterut i stället för högerut, så i stället tar man till det lättaste alternativet.

Vilket är att skylla på flyktingar och invandrare.

./.

Comments 2 Kommentarer »

En sak är klar, kriget mot terrorismen har förlorats. Det hela är mycket enkelt, det går helt enkelt inte att vinna ett krig mot terror eftersom terror i princip kan utföras hur som helst och av vem som helst när som helst.

Terror kan utföras av enstaka personer eller av hela krigsmakter. Det går att åstadkomma terror med ett ensamt skjutvapen likaväl som med bomber från flygplan.

Militärer och krigsmakter kommer aldrig att kunna stoppa terrorismen eftersom de själva utför terrorism, fast godkänd av sina respektive länders ledare. Snarare är det militären som skapar orsaken till att nya terrorister är villiga att utföra terrordåd, även om det innebär terroristernas egen död.

Även om man inte fysiskt kan stoppa terror helt finns det metoder som kan minska terrorismen. Människorna kan upplysas om att alla religioner har fel och att någon Gud inte existerar och att de som uppmanar till terrordåd i någon religions eller Guds namn därför har fel.

En annan metod är att öka jämlikheten. Ju mer jämlikhet ju mindre behov av desperata handlingar som terrordåd. Så länge ojämlikheten brer ut sig, inom länder och i världen i stort, kommer det alltid att finnas de som i ren desperation är villiga att utföra terrordåd.

Många terrorister inser säkert att deras dåd kommer att innebära deras egen död, ändå är de beredda att utföra terrordådet, av den enkla orsaken att har man inget att leva för kan man lika gärna dö och då ta med sig så många som möjligt i döden.

Vi bör fråga oss varför inte krig kallas för terror eftersom det är precis det som krig är och därför skapar nya terrorister.


Vem är egentligen terrorist?

Något bör göras, ju snarare ju bättre ty förr eller senare kommer dem vi kallar terrorister att få tillgång till kärnvapen och kan då utföra det optimala terrordådet.

Det kan bli slutet.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Moln kan vara väldigt vackra eller så kan de vara rätt skrämmande.

Ett moln som kan vara skrämmande utan att synas är det som i datasammanhang brukar kallas för ”molnet”, men vad är egentligen ”molnet”? Jo, det är inget annat än en dataserver.

Denna server kan vara placerad, ofta i någon datahall, var som helst i världen, men vad används det till?

Numera har vi nog alla blivit uppmanade att köpa något dataprogram som man slipper ha i sin egen dator, i stället ligger programmet i ”molnet”. Det kan röra sig om ord- eller bildbehandling.

Vi skriver alltså på vår egen dator, men själva databehandlingen sker i molnet. Vi kan behandla och lagra våra foton genom molnet. I reklamen sägs att våra foton är säkrare när de lagras i ”molnet” än i vår egen dator.
Visst, för att våra texter och bilder ska vara säkra behövs att vi är så disciplinerade att vi lagrar våra data, bilder och texter, på flera ställen så att vi kan komma åt det även om vår dator går sönder.

Numera köper man exempelvis inte ett bildbehandlingsprogram eller ett kontorsprogram. Nu prenumererar man på dem mot en månadskostnad. Men var hamnar våra bilder och texter?

Ja, det vet vi förmodligen inte. Men troligen i en server någonstans på jorden, men var exakt vet vi inte. Inte ens man använder Telias moln vet man var dess server befinner sig. Därmed har vi totalt tappat kontrollen över våra semesterbilder och våra texter.

Det finns dock ett lätt sätt att fortsätta ha egen kontroll över våra data i form av bilder eller texter. Nämligen att se till att använda program som finns i den egna datorn och att absolut inte lagra bild eller text i ”molnet”, lagra i stället i den egna datorn.


Moln kan vara bra när de ger regn på torra marker eller farliga när blixtar kommer ur dem. Att lagra sina data i dem bör man dock vara försiktig med.

Det finns numera bra och billiga sätt att ha sitt eget ”moln”. Man kan skaffa sig en liten bärbar SSD-disk som man kopplar in i datorns USB-port. Lagrar man då även i själva datorn så har man alltid minst en kopia hel om disken eller datorn går sönder.

Dessa SSD-diskar, som egentligen är ett minne utan rörlig hårddisk, rymmer nästan hur mycket som helst. Åtskilliga tusentals foton är inget problem. Själva lagringen till en SSD-disk går på några sekunder.

Frågan är om staten och framförallt Transportstyrelsen lärt sig något om det från databranschen så omsjungna ”molnet”?

Fäll upp paraplyet!

./.

Comments 2 Kommentarer »