Författararkiv

Att både vilja ha kakan kvar och samtidigt äta upp den är något som Centerpartiet behärskar till fulländning.

Nu säger Annie Lööf (C) i en intervju i Svenska Dagbladet tillsammans med Kerstin Lundgren (C) och Daniel Bäckström(C) att Sverige ska vara en tydlig röst i nedrustningsarbetet samtidigt som man anser att Sverige inte bör skriva på något FN-avtal som avser att förbjuda kärnvapen.

Få ihop det den som kan.

Det är inte att vara ”tydlig” i nedrustningsarbetet att samtidigt vara emot förbud mot kärnvapen.

Centerpartiet måste välja. Antingen är man för nedrustning och då måste ett avtal om förbud mot kärnvapen som ungefär 120 länder inklusive Sverige sagt sig vara för, vara bra.

Visserligen vet vi att Centerpartiet är ett parti som brukar hyckla. Man säger sig vara för miljön men tvekar inte att gå emot exempelvis en begränsning av jordbrukets besprutning med gifter.

Att flyget är en av de stora miljöförstörarna när det gäller klimatförändringarna är varenda miljöforskare överens om. Alltså är det inte förvånande att Centerpartiet som vanligt hycklar och går emot en skatt på flygresor utan hellre ser fortsatt klimatutsläpp från flyget utan begränsningar. Hyckleriet med Centerpartiets miljöpolitik fortsätter alltså precis som vanligt.

En gång sågs Sverige som ett föregångsland när det gällde nedrustning och begränsning av kärnvapen men får


Det är inte bara kondens bakom flygplan, det är också utsläpp av klimatgaser i stor skala. Något att tänka på för Centern när de inte vill införa skatt på flygresor.

Centerpartiet sin vilja igenom tillsammans med de andra allianspartierna så kan vi i alla fall vara säkra på en sak, nämligen att dagens kärnvapenländer kommer att fortsätta utveckla sina atombomber, troligen kommer också fler länder att likt Nordkorea skaffa sig kärnvapen eftersom det är det enda försvaret mot länder med kärnvapen.

Hur ska Centern ha det?

./.

Comments 3 Kommentarer »

Janne Josefsson och Uppdrag granskning har granskat gängmorden i Göteborg där 30 personer har skjutits ihjäl på fem år. Något måste alltså göras, men vad?

Polisens uppgift är att lösa brott, men är deras uppgift också att hindra en samhällsutveckling som faktiskt skapar ökad brottslighet? Nej, givetvis inte, det är politikernas uppgift.

För några år sedan kom boken Jämlikhetsanden skriven av de två forskarna Kate Pickett och Richard Wilkinson och de visade med all önskvärd tydlighet att i jämlika samhällen är brottsligheten mindre än i ojämlika samhällen.

Kanske finns alltså förklaringen till skjutningarna i Biskopsgården i Göteborg och på andra ställen helt enkelt i det faktum att ojämlikheten ökar i Sverige. Ökande ekonomiska skillnader i samhället ger oss ett samhälle vi inte vill ha.

Ojämlikheten accelererade med den borgerliga Alliansens regeringsinnehav, vilket tidsmässigt stämmer bra med de ökande gängskjutningarna i Göteborg. Rättsväsendet kan säkert hitta och lagföra och en och annan triggerhappy göteborgare, men för att minska brottsligheten i stort krävs andra bullar.

Då är det politikerna som måste stoppa den ökande ojämlikheten i samhället i stort. Det finns många sätt att åstadkomma detta. Fördela skattebördan rättvist, se till att bygga allmännyttiga bra bostäder även till dem som inte får mångmiljonlån i banken, se


Minskad kriminell användning av dessa kan ske på två sätt. Mer tullare och kontroller vid gränserna, vilket kräver ett svenskt eu-utträde, eller ökad jämlikhet. Valet är ditt.

till att minska arbetslösheten genom att öka antalet offentliga jobb, ersätt inte progressiv skatt med avgifter, osv osv.

Forskningen har mycket tydligt visat hur man minskar brottslighet, svaret på frågan vad som måste göras finns alltså redan. Svårigheten torde mer vara att se till att de politiker som vill minska brottsligheten på det sätt forskningen gett svar på får makt att göra det.

På kort sikt behövs fler poliser, på lång sikt är det helt andra åtgärder som behövs. På lång sikt är det ökad jämlikhet som är lösningen.

Vågar vi se sanningen i vitögat?

./.

Comments 2 Kommentarer »

Att Putin var populär som president i Ryssland kan bara rena russofober förneka. Om han fortfarande är lika populär återstår att se.

När Putin kunde använda den ryska oljan för att öka inkomsterna för de sämst ställda i Ryssland så var det självklart att han blev poppis, speciellt eftersom också hela befolkningen, inte bara de sämst ställda, drog fördel av det höga oljepriset.

Men nu, när oljepriset gått ner, och förmodligen kommer att fortsätta sjunka i takt med energieffektiviseringar så kan vi nog anta att det behövs en annan politik än Putins liberala marknadspolitik som nu börjar slå hårdare mot den fattigare delen av det ryska folket.

Det antyds litet här och där att ryska folket nu börjar inse socialismens fördelar med dess politik som går ut på mer jämlikhet, överkomlig sjukvård till alla, full sysselsättning och bostäder som folk har råd med. Alltså sådant som konservativ och liberal politik aldrig kan erbjuda hela folket utan en ständig pågående hög tillväxt, exempelvis i form av ständigt stigande råvarupriser.

När de ständigt ökande priserna på ryssarnas råvaror står still eller sjunker så blir det viktigare än någonsin med en rättvis fördelningspolitik. Om inte, så kanske det i värsta fall kan bli en upprepning av vad som hände för 100 år sedan, som i sin tur var en upprepning av vad som hände 128 år tidigare.

Vi kan i alla fall vara tacksamma för att den ryska revolutionen innebar att vi svenskar fick en demokrati som inte var grundad på inkomst och förmögenhet och att vi också fick kvinnlig rösträtt. Högern blev, på goda grunder, livrädda för att de revolutionära idéerna skulle sprida sig över Östersjön.

Det hade ju redan förkommit revolutionsungar utmed smålandskusten och uppe i norrland. Det gör gärna det när folket inte har mat eller bostäder och inget att säga till om avseende sin situation, det insåg även en och annan konservativ bakåtsträvare som var rädd om sina egna affärer.

Vi har alltså mycket att tacka Ryssland för.


I Ryssland och i många andra oljeexporterande länder går oljepriset ner, vilket ställer till med bekymmer i ländernas ekonomier. I Ryssland går som tur är spannmålsproduktionen upp och kanske kan Ryssland komma att bli en stor, kanske världens största, spannmålsproducent och kan därmed kanske ersätta den uteblivna inkomsten från oljeexporten med inkomster från spannmålsexport.
Men då får de inte sälja ut bra jordbruksmark till utländska företag.

./.

Comments 8 Kommentarer »

När det sägs att Centerpartiets uppgång i opinionsmätningarna beror på att väljarna överger Moderaterna på grund av Anna Kinberg Batra (M) personligen så kan man ju undra vad som händer när moderaterna får en ny partiledare?

Då borde ju enligt logiken plötsligt moderaternas siffror hos opinionsinstituten öka. Men varifrån kommer då de nya väljarna ifrån?

Tja, stämmer det att moderatväljare gått till Centern på grund av AKB personligen så kan man anta att de kommer tillbaka till moderaterna från Centern i första hand.

Kan det då tänkas att det finns centerpartister som skyller det minskande stödet på Annie Lööf (C) så kanske dessa kräver även hennes avgång. Vad händer då?

Ska även Annie Lööf avgå för att få tillbaka de som tidigare kom från Moderaterna? I så fall blir det ju rundgång, och det är något man brukar försöka undvika.

Det verkar ju idag som partierna inte lockar väljare genom sin politik, utan mer beroende på hur partiernas företrädare går igenom tv-rutan.

Det är i längden inget bra koncept, tänk bara på hur det gick för Yngve Holmberg (M) som gjordes till partiledare för högern för att han hade det som kallades för kennedylooken. Men det hjälpte inte!

Under Yngve Holmbergs ledarskap för partiet han döpte om från Högerpartiet till Moderaterna gjorde partiet sitt sämsta val någonsin och fick bara strax över 11 procent i valet 1970, vilket


Gösta Bohman (M) vann över Yngve Holmberg (M) och blev sedan finansministern som tog det största lånet i Sveriges historia för att kunna sänka skatterna, vilket vi lider av ännu och i många, många årtionden framöver.

innebar att partiet gjorde sig av med honom och tillsatte Gösta ”kniven” Bohman i stället.

Att väljare strömmar fram och tillbaka mellan allianspartierna och SD är ju faktiskt tämligen ointressant med tanke på att de fem partierna på högerkanten ju i praktiken för samma politik – i stort sett.

Det kan bli en spännande framtid i svensk politik.

./.

Comments 1 Kommentar »

Ett antal tunga förbund inom Moderaterna kräver att Anna Kinberg Batra avgår eller avsätts och att det utses en ny partiledare som kan locka fler väljare. Men är en ny partiledare en lösning?

Tja, till viss del kan det nog vara det, men grundproblemet är nog ändå inte partiledaren utan deras politik. Kanske har väljarna upptäckt att det där med ökande klassklyftor som Moderaterna står för inte var någon vidare bra politik för gemene man.

Är det så torde ett byte av partiledare knappast göra så stor skillnad för moderaternas opinionssiffror.

Den amerikanske presidenten Abraham Lincoln brukar tillskrivs ett talesätt som kanske passar alldeles utmärkt för att förklara moderaternas tapp i väljaropinionen: ”Man kan lura hela folket en del av tiden och man kan lura halva folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden.”

Vilket stämmer bra med rubriken i DN om Björn Hägers nya bok ”Uppdrag Bildt. En svensk historia”, som DN recenserar under rubriken ”Bildt har systematiskt vilselett allmänheten” vilket ju faktiskt stämmer bra nu när hela folket har facit i hand.

Kanske är det just det folket upptäckt, att moderat politik går ut på att oavsett vem som är partiledare, så gäller det att vilseleda folket för att kunna genomdriva sin politik, som egentligen bara


Blåsta brudar som låtit sig luras.

går ut på en enda sak, nämligen att sänka skatterna och till viss del ersätta dessa sänkta skatter med avgifter av olika slag. Som ju alltid drabbar låginkomsttagare hårdare än moderaternas kärnväljare.

Problemet är dock att alla allianspartier i grunden är för samma politik så de väljare som överger Moderaterna för något annat alliansparti eller SD blir precis som Lincoln sa – lurade.

Låt inte lura dig!

./.

Comments 1 Kommentar »

Sverige har samarbetsavtal om försvar och krig, det så kallade Värdlandsavtalet, med NATO och därmed i praktiken med USA, som ju är det land som bestämmer, även om ordföranden kommer från ett annat land.

Snart ska Sveriges krigsmakt ha en krigsövning, vissa kallar det för försvarsövning för att dölja övningens verkliga syfte, som heter Aurora 17 och där medverkar många natoländers soldater och krigsmateriel.

En av övningsplatserna är Gotland. Redan har USA haft personal på plats på ön för att förbereda övningen. Det är i hög grad oroande att en USA-general på inspektion av ön sagt att Gotland är viktig för att försvara Europa mot Ryssland.

Som om Ryssland vore ett hot.

I över 60 år har jag hört att Ryssland är ett hot mot Sverige. Och jag misstänker att så har Ryssland utmålas sedan Karl XII:s tid. Ännu har dock inget hänt så det verkar som om oavsett hur mycket Ryssland utmålas som hot så stämmer det inte.

Vi har hört hotet om de ryska sågfilarna och hotfulla TIR-långtradarna som på 1960- och 70-talet sades kartlägga hela Sverige. För att inte tala om de ryska miniubåtarna som svärmade omkring på larvfötter i skärgårdarna.

Vad som däremot nog kan vara ett hot att ta på allvar är USA:s uppfattning om Gotland som bas för framtida anfallskrig mot Ryssland. För vad kan vi anta det innebär i praktiken?


Typiskt hot från Ryssland.

Vi vet att om USA får in en fot i något land, det må vara via en inbjudan, via krig eller genom subversiv påverkan via CIA eller med hjälp av olika NGO:er, eller rent av genom skicka ut politiska tjänstemän att bjuda på kakor som Victoria Nuland gjorde i Kiev, så lämnar aldrig USA landet. Tvärt om så bygger USA militärbaser i alla länder de fått in en fot i. Det är därför USA har mellan 700 och 800 militärbaser, små och stora, runt om på jorden medan Ryssland har 1 eller 2.

Vi kan nog vara rätt säkra på att efter krigsövningen Aurora 17 med amerikanska soldater och krigsmateriel på Gotland så kommer vi i framtiden att ha ständig amerikansk militär närvaro på ön. Möjligtvis, i bästa fall kanske, genom ombud av svensk militär.

Är det så vi vill ha det?

./.

Comments 4 Kommentarer »

Varför är så många förbannade på flyktingar? Jag gissar att de i själva verket är besvikna på sin egen situation. Ungefär på samma sätt som fick tyskarna att rösta fram NSDAP eftersom alltför många faktiskt trodde att deras eländiga situation berodde på den så kallade judebolsjevismen.

Kanske är de arbetslösa och de skyller på att invandrare tar de jobb som borde gått till arbetslösa infödda svenskar.

Eller är de besvikna på sin alltför låga lön, som de kan skylla på beror på att invandrare konkurrerar och sänker deras löner.

Eller på att de är bostadslösa och därför skyller på att flyktingar och invandrare tar de bostäder som finns.

Eller står de i vårdkön och skyller på att flyktingar och invandrare tar alltför stora resurser från samhället och välfärden.

Man kan förstå att de enkla svaren attraherar i stället för att se det komplicerade sambandet mellan samhällets resurser och skatter.

Säljer man exempelvis ut samhällets resurser exempelvis form av allmännyttiga bostadsbolag, vård och skolor och låter marknaden ta hand om bostadsförsörjningen så blir det bostadsbrist, sämre vård och sämre skolbetyg eftersom det höjer företagens vinster.

Sänker man skatter i form av jobbskatteavdrag så minskar samhällets resurser med automatik. Löner i välfärdsjobben stannar av eller rent av sänks.


Kan bero på ojämlikhet, skattesänkningar och ökande klassklyftor.

Liksom att den allmänna sjukvårdens resurser minskar, med längre köer som naturlig följd. Allt som bekostas av skatter, som försvaret och polisen får minskade resurser när skatterna sänks.

Förstår man inte sambanden mellan minskad välfärd och skattesänkningar (bostäder, skolor, sjukvård, jobb) så är det givetvis lättare att skylla på flyktingar.

Det låter givetvis bra med sänkta skatter, men ställer man sig inte själv frågan vad de sänkta skatterna användes till och hur detta sedan ska betalas, så blir man lurad. Och lurade personer vill aldrig erkänna att de borde röstat vänsterut i stället för högerut, så i stället tar man till det lättaste alternativet.

Vilket är att skylla på flyktingar och invandrare.

./.

Comments 2 Kommentarer »

En sak är klar, kriget mot terrorismen har förlorats. Det hela är mycket enkelt, det går helt enkelt inte att vinna ett krig mot terror eftersom terror i princip kan utföras hur som helst och av vem som helst när som helst.

Terror kan utföras av enstaka personer eller av hela krigsmakter. Det går att åstadkomma terror med ett ensamt skjutvapen likaväl som med bomber från flygplan.

Militärer och krigsmakter kommer aldrig att kunna stoppa terrorismen eftersom de själva utför terrorism, fast godkänd av sina respektive länders ledare. Snarare är det militären som skapar orsaken till att nya terrorister är villiga att utföra terrordåd, även om det innebär terroristernas egen död.

Även om man inte fysiskt kan stoppa terror helt finns det metoder som kan minska terrorismen. Människorna kan upplysas om att alla religioner har fel och att någon Gud inte existerar och att de som uppmanar till terrordåd i någon religions eller Guds namn därför har fel.

En annan metod är att öka jämlikheten. Ju mer jämlikhet ju mindre behov av desperata handlingar som terrordåd. Så länge ojämlikheten brer ut sig, inom länder och i världen i stort, kommer det alltid att finnas de som i ren desperation är villiga att utföra terrordåd.

Många terrorister inser säkert att deras dåd kommer att innebära deras egen död, ändå är de beredda att utföra terrordådet, av den enkla orsaken att har man inget att leva för kan man lika gärna dö och då ta med sig så många som möjligt i döden.

Vi bör fråga oss varför inte krig kallas för terror eftersom det är precis det som krig är och därför skapar nya terrorister.


Vem är egentligen terrorist?

Något bör göras, ju snarare ju bättre ty förr eller senare kommer dem vi kallar terrorister att få tillgång till kärnvapen och kan då utföra det optimala terrordådet.

Det kan bli slutet.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Moln kan vara väldigt vackra eller så kan de vara rätt skrämmande.

Ett moln som kan vara skrämmande utan att synas är det som i datasammanhang brukar kallas för ”molnet”, men vad är egentligen ”molnet”? Jo, det är inget annat än en dataserver.

Denna server kan vara placerad, ofta i någon datahall, var som helst i världen, men vad används det till?

Numera har vi nog alla blivit uppmanade att köpa något dataprogram som man slipper ha i sin egen dator, i stället ligger programmet i ”molnet”. Det kan röra sig om ord- eller bildbehandling.

Vi skriver alltså på vår egen dator, men själva databehandlingen sker i molnet. Vi kan behandla och lagra våra foton genom molnet. I reklamen sägs att våra foton är säkrare när de lagras i ”molnet” än i vår egen dator.
Visst, för att våra texter och bilder ska vara säkra behövs att vi är så disciplinerade att vi lagrar våra data, bilder och texter, på flera ställen så att vi kan komma åt det även om vår dator går sönder.

Numera köper man exempelvis inte ett bildbehandlingsprogram eller ett kontorsprogram. Nu prenumererar man på dem mot en månadskostnad. Men var hamnar våra bilder och texter?

Ja, det vet vi förmodligen inte. Men troligen i en server någonstans på jorden, men var exakt vet vi inte. Inte ens man använder Telias moln vet man var dess server befinner sig. Därmed har vi totalt tappat kontrollen över våra semesterbilder och våra texter.

Det finns dock ett lätt sätt att fortsätta ha egen kontroll över våra data i form av bilder eller texter. Nämligen att se till att använda program som finns i den egna datorn och att absolut inte lagra bild eller text i ”molnet”, lagra i stället i den egna datorn.


Moln kan vara bra när de ger regn på torra marker eller farliga när blixtar kommer ur dem. Att lagra sina data i dem bör man dock vara försiktig med.

Det finns numera bra och billiga sätt att ha sitt eget ”moln”. Man kan skaffa sig en liten bärbar SSD-disk som man kopplar in i datorns USB-port. Lagrar man då även i själva datorn så har man alltid minst en kopia hel om disken eller datorn går sönder.

Dessa SSD-diskar, som egentligen är ett minne utan rörlig hårddisk, rymmer nästan hur mycket som helst. Åtskilliga tusentals foton är inget problem. Själva lagringen till en SSD-disk går på några sekunder.

Frågan är om staten och framförallt Transportstyrelsen lärt sig något om det från databranschen så omsjungna ”molnet”?

Fäll upp paraplyet!

./.

Comments 2 Kommentarer »

Den gamle motor- och biljournalisten Christer Gerlach har i DN skrivit en artikel om en livsfarlig bil av märket Chevrolet Corvair vilken han idag anser är världens värsta bil i historien.

Chevrolet Corvair tillverkades i närmare två miljoner exemplar under tio år mellan 1959- till 1969. Bilen blev konstigt nog en försäljningssuccé.

Framförallt gjorde den advokaten Ralph Nader berömd när han lyckades vinna en juridisk strid mot tillverkaren General Motors när han bevisade att bilen var direkt livsfarlig. Åtskilliga var de som dog och skadades i den. Den var helt enkelt felkonstruerad.

Hans artikel sätter dock fingret på vikten av att kunna välja. Utan kunskap är valfriheten inte mycket värd. Skulle alla de som köpte en Chevrolet Corvair köpt bilen om de vetat hur urusel bilen var och hur riskabelt det var att åka i denna bil?

Vad är valfrihet värd om man inte har kunskap om det man väljer?

Är i själva verket Christer Gerlachs artikel om den livsfarliga bilen i själva verket en artikel om hyckleriet med valfrihetens allenagörande salighet och hur människor i stället för att välja rätt kan fås att välja fel?

Kan man få miljoner människor att frivilligt välja en livsfarlig bil så kan man givetvis få människor att välja fel skolor, äldrevård eller sjukvård. Är det bra?


Man kan avstå att välja bil, men knappast sjukvård om man blir sjuk. Det är fel att tvingas välja i livsavgörande val när man inte har detaljerad kunskap om det man väljer mellan. Rykten duger inte!

Skulle verkligen de som valt en sämre skola för sina barn än grannen ha valt den sämre skolan om de vetat att den skola de valt var sämre än den grannen valde? Jag tvivlar.

Att välja sjukvård eller äldrevård kräver oftast kunskap den som väljer inte har, och vad är det då för mening med valfriheten?

Det enda rätta är givetvis att samhället ser till att alla skolor, sjuk- och äldrevård är lika bra. Då behövs inte flotta påkostade dyra broschyrer på glättat papper för att locka ”kunder”.

Påtvingad valfrihet i livsavgörande frågor är bara elakt.

./.

Comments 1 Kommentar »

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har skrivit en utmärkt artikel om polisens utredningar i Kevin- Quick- och Palmeutredningarna och vikten av att ställa motfrågor och att inte vara så djädra tvärsäker att man inte ser skogen för alla träd.

Han har helt rätt i sin analys, men han missar en väsentlig sak.

Wolodarski glömmer en högst lika viktig sak, nämligen att samma resonemang borde gälla även när DN skriver om Ryssland.

Varför ställer inte DN de rätta motfrågorna när de skriver det påstådda hotet från Ryssland? Det må gälla både Sovjetiska och Ryska miniubåtar. Det påstådda invasionshotet mot Gotland och den svenska militärens påstående att lagringen av några gasrör i Slite hamn skulle kunna innebära ett hot från Ryssland mot Gotland. Eller att några ryska flygplan öster om Gotska sandön i själva verket var en övning för bomba Stockholm.

Det måste tillåtas, som Peter Wolodarski så riktigt påpekar ”vi måste orka ställa de svåra motfrågorna, hela tiden.” att ställa även motfrågor om DN:s påståenden om ryska hot mot Sverige utan att bli beskylld för att vara Putinkramare.

När DN chefredaktör skriver att det är ”bristerna som ska fram i offentlighetens ljus” så kanske han skulle införa det på DN även när svensk militär blåljuger om ryska kränkningar och hot mot vårt land. Men det kanske kräver handbojor på tidningens störste russofob, nämligen Mikael Holmström som tycks ha fått fria händer när det gäller att skriva lögner om ryskt hot, ubåtar och spioneri mot vårt land.

Motfrågor är aldrig fel, synd bara att Peter Wolodarski inte tycks inse det när det gäller ett av våra grannländer, tillika det land som räddade hans tidnings ägare från att hamna i Förintelsen.

Hur var det nu med bjälken och grandet?


Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har en del att lära om hur man bedriver seriös journalistik. Att kräva motfrågor av andra än journalister på Dagens Nyheter är inte seriöst, inte ens om man gör det i Sveriges största dagstidning.
Journalistik är inte att bekräfta den egna uppfattningen vare sig det gäller svenska rättsskandaler eller påstådda hot och gränskränkningar från Ryssland.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Jaha, då är fallet Julian Assange klart från svensk sida. Gjorde han rätt som flydde till England? Om detta kan man ha olika åsikter vilket också framgår av de olika uttalanden som nu ges om fallet.

Kvinnornas målsägarbiträde advokaten Massi Fritz tycker att det är skandal att åklagaren lägger ner fallet, medan Aftonbladets Osin Cantwell tycker att det är logiskt att utredningen läggs ner.

Assanges advokat Per E Samuelsson anser att det finns två orsaker till åtalets nedläggning. Dels att han vid förhören lämnat sådana uppgifter att åklagaren inser att han skulle blivit frikänd i en rättegång och dels att ”USA jagar honom”, vilket kanske är en nog så god förklaring.

Kan Assange nu lämna Ecuadors ambassad i London som en fri man? Nej, givetvis inte. USA kräver att han utlämnas till dem även om man nu har en president som anser att han ska avrättas för att ha berättas otrevliga sanningar om USA:s krig som folket borde ha hållits ovetande om.

Gjorde Assange rätt som lämnade Sverige för England? Tja vi kan nog konstatera att hade han blivit kvar i landet i stället för att fly till England hade han nog varit en fri man sedan länge, även om han blivit fälld för det han anklagades för.


Så sant som det är sagt.

Men kunde han lita på att Sverige inte utlämnade honom till USA? Nej, givetvis inte, vi vet ju att när det väl gäller förhållandet till det stora landet i väster så spelar svenska lagar knappast någon roll. Assange kände säkert till de bägge egyptierna som mot svensk lag ändå utlämnades till USA för vidare befordran till tortyr i Egypten.

Så den svenske åklagaren kan nog vara nöjd, Assange kommer inte att bli fri eftersom även England, likt Sverige är en lydig knähund i pappa USA:s knä.

Nåja, vi fick ju i alla fall via Julian Assanges Wikileaks reda på att USA:s ambassadör i Sverige ansåg att moderatledaren Carl Bildt (M) kunde jämföras med en medelstor hund med en stor hunds attityd.

Tack för det.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Det finns dåliga politiker, det finns också bra politiker och så finns det politiker som är både bra, duktiga och som har fart på hjärnkontoret.

En sådan politiker är Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson Nooshi Dagostar.

Det råder bostadsbrist i landet. Det är för att säga sanningen rena katastrofen på bostadsfronten. Till övervägande delen beror detta på utförsäljningen och ombildningen av allmännyttans lägenheter till bostadsrätter.

Bostadsbristen har gjort att de bostadsrätter som ändå finns att köpa är svindyra och tvingar de som kan att ta stora bostadslån och i många fall sätta sig i närmast livslång skuld. Om bostadsbristen byggas bort skulle de dyra bostadsrätterna sjunka i pris, och vilka förlorar på det?

Jo, först och främst bankerna som ju skulle mista en oerhört lönsam marknad och dels de som redan köpt en alldeles för dyr bostadsrätt och kanske tvingas sälja till billigare än vad den en gång köptes för.

Det råder som sagt bostadsbrist, framförallt på hyreslägenheter.

Vänsterpartiets Nooshi Dagostar föreslår att staten ska starta byggbolag som i princip ska bygga hyresrätter till självkostnadspris. Alltså hyresrätter som vanligt folk med vanliga inkomster ska kunna bo i utan att behöva sätta sig skuld för dyra bostadslån.

Ett fullkomligt genialt förslag.

Tänk vilka upphandlingar ett sådant bolag skulle kunna göra.
Ring, ring, ring:
– Hej, vi ska bygga 100 000 nya lägenheter, vad får vi för pris på lika många kylskåp?


Med miljonprogrammet på 1960- och 70-talet byggdes dåvarande bostadsbristen bort. Det går givetvis att göra igen, om bara viljan finns, vilket den gör endast i Vänsterpartiet.

Ring, ring:
– Hej, vad kan du ge för pris på 100 000 spisar?

Ring, ring:
– Hej, vi behöver på ett bräde köpa fönster till 10 000 nya flerbostadshus, kan du ge oss ett bra pris?

Det är garanterat skillnad på att köpa och upphandla material för stora byggbolag och små. Ett stort statligt byggbolag vars enda uppgift vore att bygga bostäder skulle sitta med trumf på hand jämfört med de små i varje upphandling.

Det kan vara svårt att komma med seriösa politiska idéer, men det kan Nooshi Dagostar (V).

Nästa år är det val.
Ett lätt val.

./.

Comments 8 Kommentarer »

Om nu valresultatet i Turkiet står sig är det många som anser att president Erdogan får om inte total så nästintill diktatorisk makt.

Det är i så fall inte första gången ett folk röstar bort demokratin. Den intressanta frågan är vad det är som gör att folk, trots alla lovsången om demokrati, är beredda att på helt frivillig och demokratisk väg rösta bort demokratin?

Är det fel på demokratin som politiskt system? Nej, det kan man väl ändå inte påstå. Men kanske är felet att folk som röstar bort demokratin helt enkelt inte har förmågan att välja rätt på grund av okunskap om vad det är man röstar för.

Eller är orsaken att trots demokrati så lever folk inte under ekonomisk demokrati, vilket kan upplevas som så hopplöst att man är villig att även rösta bort den politiska demokratin. Demokratin som politiskt system hade med säkerhet aldrig blivit verklighet om inte ekonomin blivit undantagen från demokratin.

Är det demokrati att aktieägares röster är beroende av antalet ägda aktier? Om ekonomisk demokrati skulle gälla hade de självklart varit en röst per aktieägare oavsett antalet ägda aktier.

Går det i en demokrati att göra ett välavvägt val om exempelvis massmedierna är borgerliga och därmed inte ger folket chansen att själva bilda sig en uppfattning om de olika politiska valen de har att göra på valdagen.


Kommer valresultatet i Turkiet att innebära fler demonstrationer från kurderna i Sverige?

Det mest kända exemplet på en bortröstad demokrati är när de tyska nazisterna kom till makten. Jag är rätt övertygad om att hade folket fått veta vad den tyska nazismen verkligen stod för så hade de inte haft en chans att ta makten på demokratisk väg.

Hur kom det sig att folket inte förstod vad de röstade fram? Kan det berott på den tyska pressen, och inte minst nazistpartiets tidningar, som var starkt borgerlig och bekämpade allt som andades minsta vänster.

Vi får väl se hur det går i Turkiet.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Nordkorea ska hanteras, säger Donald Trump. Vad han menar är det ingen som vet, men vi kan väl gissa på att det innebär att USA tänker bomba landet.

Skälet till Trumps tal om att hantera Nordkorea är att man genom spionsatteliter misstänker, troligen på goda grunder, att Nordkorea förbereder ytterligare en kärnsprängning.

Varför skulle inte Nordkorea få ha kärnvapen när USA, Indien, Pakistan, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina. Troligen också Israel.

Nordkorea har sprängt ett fåtal kärnladdningar under jord, och har därmed till skillnad från andra länder som sprängt kärnladdningar ovan jord inte spritt någon radioaktivitet i atmosfären.

Det känns litet magstarkt att USA, som är det enda land i världen som faktiskt fällt atombomber över levande människor i experimentsyfte nu försöker leka moralpolis över att ett annat land gör exakt det samma som man själv gjort i större omfattning.

Är då Nordkorea, med eller utan kärnvapen, ett hot mot andra länder?

Tja, visserligen har de en retorik man definitivt kan ha synpunkter på, men i praktiken verkar det ju som retoriken inte betyder någonting. Man har inte anfallit andra länder, man har inte bombat andra länder. Såvitt känt har man inte ens utrotat någon ursprungsbefolkning.


Några som vet vad de talar om.

Visserligen skjuter man raketer och försöker åstadkomma ett rymdprogram i syfte att kunna skjuta upp satelliter men det är det ju många länder som gör utan att för den sakens skull framställas som hot i syfte att få fram ballistiska raketer som kan anfalla USA med atomvapen.

Faktum är ju att det land som borde framställas som ett hot mot andra länder är USA som ju bombat hur många länder som helst jorden runt.

Varför görs inte det?

./.

Comments 10 Kommentarer »