Arkiv för kategorin “Samhälle”

Tack vare Putins cyberattacker vann Donald Trump det amerikanska presidentvalet, påstår de välavlönade förståsigpåarna i våra svenska tidningar.

Trots Putins cyberattacker fick Hillary Clinton över en (vissa uppgifter säger två) miljon fler röster än Trump, konstigt nog. Man kan också fråga sig om också Georg W Bush vann presidentvalet över Al Gore på samma sätt genom ryska cyberattacker eftersom den senare faktiskt fick fler röster än Bush.

Eller, hemska tanke, kan det vara fel på den amerikanska demokratins system med elektorer vilket ju faktiskt innebär att den presidentkandidat som får färre röster än motståndaren kan vinna valet?

Vad hade hänt om Gore vunnit i stället för Bush? Visserligen kan vi nog utgå från att flygplanen kraschat in i WTC ändå, men säkra på den saken kan vi inte vara.

Hade Al Gore startat kriget mot terrorismen på samma sätt som Bush eller hade han agerat klokare och inte anfallit länder som var helt oskyldiga till nineeleven?

Borde inte demokratin vara så enkel som man fick lära sig i skolan, nämligen att majoriteten bestämmer? Så är ju faktiskt inte fallet i Amerika. Kan man rent av anse att USA:s valsystem är en fara för resten av världen? Otroligt är det inte!


Här kan de skumma ryssarna vara och manipulera svenska val om vi inte ser upp.

Sedan är det ju en annan sak om det blir bättre? Jag är nog ändå ganska säker på att Gore inte skulle orsakat lika många krig och odlat fram lika många terrorister som blev resultatet av Georg W Bush tid som president.

Möjligtvis hade också klimatförändringarna kunnat börja minska, eller åtminstone hade en debatt i USA om miljön värd namnet kunnat komma igång. Nu får vi aldrig reda på det men det visar om inte annat att USA borde ta till sig grekernas definition på demokrati, nämligen att majoriteten bestämmer.

Kan det vara så enkelt som att talet om Putins cyberattacker är att förbereda folken i världen på att internet borde övervakas, censureras eller rent av begränsas?

Det skulle inte förvåna mig.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Det kan faktiskt finnas en fördel med den propaganda mot Ryssland och president Putin som vi nu serveras varje dag i vår borgerliga press.

Möjligtvis inser fler och fler att pressen ingår i en borgerlig propagandaapparat vars syfte är att styra människors tankar i en speciell riktning. Eftertanke hos allmänheten måste till varje pris hindras. Bevis för påståendena behöver inte läggas fram.

Det må gälla sovjetiska eller numera ryska miniubåtar som man utan minsta bevis påstår har varit i våra svenska skärgårdar och spionerat. Oklart på vad men sådana frågor behöver inte besvaras när det handlar om att få folket att tänka rätt.

Kan dessa uppenbara lögner om valpåverkan, ubåtar och andra mer eller mindre fantasifulla påståenden om hur Ryssland styr och ställer och spionerar få folk att börja tänka till och ställa krav på nyhetsförmedlingen.

Till och med börja kräva bevis på påståendena så folk till slut inser hur de påverkas av propaganda även om den kamoufleras som journalistik. Som med de obefintliga ubåtarna.

Det skulle till och med kunna betyda att vi på litet sikt kan få massmedia som man törs lita på. Det skulle vi alla bli vinnare på. Fler skulle kunna börja ifrågasätta politiska påståenden och kräva åtminstone litet fakta innan man sväljer betet med hull och hår.

Det finns ju faktiskt de som på fullt allvar tror att ett medlemskap i NATO ökar vår säkerhet när det i själva verket är självklart att det i stället blir precis tvärt om.


Kan man inte påverka via cyberattacker så kan man göra det med ett övertalningsmedel som Putin här håller i handen.

Vilket också Ryssland påpekat när de sagt att de inte tvekar att programmera om koordinaterna på sina robotar om de tycker sig se att hotet mot sitt land kommer närmare och närmare deras gränser. Gå inte på vad som helst som massmedia serverar.

Tänk själv!

./.

Comments 5 Kommentarer »

Det är mycket om terror och terrorister i dessa dagar. Det är IS och andra terrorrörelser som är på tapeten och vad alla vill veta är hur man neutraliserar terrorister så de slutar vara terrorister.

Enkelt min käre Watson!

Terror är inget nytt. Vi har haft terrorister till och från hela 1900-talet. Det som förändrats är metoderna. Nu skylls i många fall terrorn på flyktingar, ändå är flyktingströmmen idag ingenting mot flykten från armod i Sverige till det förlovade landet USA på andra sidan Atlanten.

Det är inte så länge sedan endast fem procent av Malmös befolkning hade rösträtt.
Detta innebar att maktens män, (ja just det – män) till slut blev skrämda av strejker, arbetaruppror, hungerkravaller och inte minst den ryska revolutionen att den politiska högern inte vågade annat än ge folket rösträtt och öka jämlikheten så gott man vågade.

Både kravaller, ofta betecknade som terror, 1926 och strejker skrämde företags- och högerledare så mycket att man av ren rädsla började tala med arbetarnas partier och organisationer. Vilket resulterade i att man accepterade fackföreningar och att dessa kämpade för bättre arbets- och bostadsvillkor för sina medlemmar.

Som genom ett under upphörde kravallerna, strejkerna och annan terror som skrämt slag på makt och arbetsgivare.


Precis så är det, och det skapar den terror vi vill skydda oss mot.

Om man vill komma tillrätta med terror och terrorister är alltså lösningen mycket enkel: ökad jämlikhet. Vill man undvika terror eller kravaller är det alltså läge att lyssna även på dem som inte har makt att påverka sitt eget liv som de med makt och pengar i överflöd.

Jämlika samhällen minskar den desperation som är grunden till all terrorism.

Så enkelt är det!

./.

Comments 6 Kommentarer »

I samband med Fidel Castros död på Kuba har det i debatten påpekats gång på gång att Castro var en diktator som inte tillät fria val och yttrandefrihet. Men varför tillät han det inte?

Kan ett land ha press- och yttrandefrihet i av en välfärdsstat där rättvisa progressiva skatter betalar för alla människors välfärd? Nej, troligen inte.

För vad händer när kapitalet tar över ex v massmedierna under det glada stridsropet yttrandefrihet? Jo, folket blir så indoktrinerat med en enda åsikt att andra alternativ i praktiken blir helt omöjliga.

I Sverige hade vi radio- och tv-monopol som gav en allsidig journalistik som gav människorna chansen till kunskap att välja utifrån sina egna preferenser. Vi hade likaså den så kallade A-pressen som var en nödvändig motvikt till den dominerande borgerliga pressen.

Nu har public service konkurrens och A-pressen existerar inte längre som en motkraft till den borgerliga pressens propaganda. Och vad innebär det? Folket har i praktiken inte längre någon möjlighet att göra ett på kunskap grundat val.

Yttrandefriheten innebär för många att de röstar mot sina egna intressen, dock utan att de själva begriper det. Vilket kan vara en kortsiktig tröst. Men vad kan detta få för resultat i praktiken? Svaret hittar vi i den moderna historien, och det ger inte mycket hopp om framtiden.

Måste man då som på Kuba stoppa yttrandefriheten? Nej, men man måste se till att yttrande- och pressfriheten inte begränsas till kapitalägarna. Även det fattiga folket måste tillåtas ha sin tidningspress, radio och tv och andra kanaler för masskommunikation.

Frågan är bara hur det ska gå till? Ett svar är public service, som SVT och SR, men eftersom dessa numera är utsatta för konkurrens som tvingar fram sänkta journalistiska ambitioner så borde det kanske även finnas skattefinansierade dagstidningar över hela landet, som inte behöver vara rädda för indragna annonser bara för att man berättar obehagliga sanningar.

Det är inte yttrandefrihet att tiga om missförhållanden för stora grupper i samhället även om kapitalet och eliterna gärna ser att folket hålls i okunnighet om det som missgynnar dem. På så sätt går det utmärkt att styra ett folk utan att folket förstår att de är styrda.


Otypisk tidningsläsare.

När tv-apparater började bli var mans egendom kallades de ofta för ”dumburken” och det var ett sällsynt välvalt namn på en apparat som fick människor att sluta läsa böcker och förkovra sig.

Är det verkligen höjden av yttrandefrihet att bli matad med fjantiga utslagstävlingar och sjungande amatörer stup i kvarten vilket i stort sett blev resultatet av det avskaffade tv-monopolet, även om public service ännu försöker att åtminstone bromsa litet i backen mot kunskapsbotten.

Man kan verkligen fråga sig om ett folk har fria val när massmedierna domineras av i stort sett en enda uppfattning? Kan man säga att det finns två eliter i landet? En som har pengarna och massmedierna i sin makt och en annan, mindre, som har förmågan till självständigt tänkande.

Vinnaren är självklar.

./.

Comments 9 Kommentarer »

Allting är precis som vanligt. Nu är det en ”forskare” vid Försvarshögskolan som påstår att väst, och därmed Sverige, är sårbara för känvapenpåtryckningar från Rysslands president Putin.

Denna slutsats drar man utifrån ett dokument där utrikesdepartementet spekulerar, just det – spekulerar, i något som svenska folket inte har en aning om, nämligen den roll kärnvapen fått i rysk retorik. Räck upp en hand den som hört denna retorik från Ryssland och inte från dumbommar på Försvarshögskolan.

En ”forskare” på Försvarshögskolan tar fram ett exempel på den ryska retoriken, nämligen att ryssland tagit hem två korvetter, som nu tros (sic) ligga i en rysk hamn i Kaliningradområdet.

Lustigt nog påstår ”forskaren” också att Ryssland har en kärnvapenstrategi vilket västmakterna inte haft sedan ca 20 år tillbaka. Man tar sig för pannan! Avlönas verkligen sådana ”forskare” av svenska skattebetalare?

UD menar tydligen Krims återgång till moderlandet betyder att risken för ett ryskt angrepp mot Sverige har ökat. Varför detta skulle ha skett säger man inget om, vilket givetvis är självklart eftersom det är fel. Däremot kan det kanske användas för att skrämma den icke tänkande delen av svenska folket.

När pressekreteraren Pezhman Fivrin på UD drar slutsatsen att det säkerhetspolitiska läget i Europa och i vårt närområde har försämrats på grund av Rysslands agerande i vårt närområde så måste han vara både blind och döv som kunnat bortse från de stora militärövningar Nato hållit i Sverige.

Att han dessutom tydligen bortser från att USA har ett stående tillstånd att flyga över svenskt område med sina Avacs signalspaningsplan för att spionera på Ryssland är tydligen okänt för UD. Men med största sannolikhet inte för Ryssland, som tur är.


Kunskap är aldrig fel, det borde de försöka förstå både på Försvarshögskolan och Utrikesdepartementet.

Kanske är det Natos militärövningar i Sverige UD tänker på när han påstår att Sverige arbetar för mer förtroendeskapande och förutsägbarhet i vårt närområde.

Man tar sig för pannan!

./.

Comments 8 Kommentarer »

Kulturredaktör Katarina Östholm på Allehanda.se är förbannad på att landsbygden håller på att läggas ner, framgår det i en av hennes krönikor.

Sverige är marknadsekonomi som innan Alliansregeringes tillträde ändå hölls i tämligen, om än inte tillräckligt, strama tyglar.

Kulturredaktör Östholm, som tydligen bor ute på landsbygden någonstans, skriver ” Vi är trötta på att betala samma skatt men få sämre tillgång till sjukvård, post, telefoni, polis, räddningstjänst, bredband, butiker, jobb, samhällsservice, kollektivtrafik och annan infrastruktur.”

Detta påminner mig om när Sverige fick tv. Då ansåg staten att tv var något som hela folket skulle kunna ta del av. Det resulterade att landet översvämmades av så kallade slavsändare som sände ut tv i de mest isolerade delarna av vårt land. Man satte till och med upp slavsändare i dalgångar fjällvärlden där det fanns endast ett hushåll. Detta skulle aldrig skett om den så kallade marknaden fått bestämma tv-utbyggnaden.

Kulturredaktör Östholm borde vakna till från sin uttalade trötthet och börja fundera på varför hon och andra på landsbygden får ”sämre tillgång till sjukvård, post, telefoni, polis, räddningstjänst, bredband” svaret är nämligen mycket enkelt, ja rent av självklart:

Marknaden styr!

Vill hon ha den efterlysta servicen så måste hon inse att det är dumt att låta marknaden styra människornas på landsbygdens behov eftersom marknaden endast och alltid är intresserad av så hög vinst som möjligt.


På väg till servicen i storstaden.

Eftersom service i glesbygd kräver ökade skatter och sänkta vinster i de privata välfärdsbolagen så kommer hon aldrig att få lika bra service som storstadsborna.

Kulturredaktören kan ju upplysa sina läsare om att sänkta skatter och vinster i privata välfärdsbolag dränerar möjligheterna för landsbygdens folk att få samma service som de boende i städerna.

Upplysta väljare har bättre möjligheter att välja rätt, inte minst på landsbygden, så kulturredaktör Katarina Östholm har ett viktigt jobb framför sig om hon vill hoppas på att slippa vara trött i framtiden.

Det är dags att vakna!

./.

Comments 4 Kommentarer »

Vissa saker är så självklara att man förundras över att det finns de som ifrågasätter det, som att ökad egoism leder till korruption

Det finns de som på fullt allvar menar att Alliansregeringen inte betydde att korruptionen blev rumsren. Som när ett sjukhus i Stockholm såldes för 695 000 kronor när det i själva verket var värt uppåt 50 miljoner eller mer.

Den som inte inser att kostnaden för Nya Karolinska beror på korruption har inte förstått mycket. Beräknad kostnad på ca 13 miljarder blev över 30. Vad beror det på om inte korruption?

Korruption är att lura folket, åtminstone det ärliga folket och nu backar de flesta riksdagspartierna från sitt löfte att försöka hejda, eller åtminstone minska, lurendrejeriet från telefonförsäljarna som terroriserar oss dagligen och stundligen.

Förslaget om skriftlig bekräftelse av en telefonförsäljning togs emot positivt av riksdagspartierna, men nu har flera av dem backat. Tydligen ska oseriösa telefonförsäljare fortsätta kunna blåsa många av oss på kostnader för prylar eller abonnemang man inte vill ha.

Frågan är varför partierna som backat från förslaget om bekräftelse på papper gjort det?

En förklaring är säkert lobbying, vilket också bekräftas av branschorganisationen men det skulle inte förvåna mig och det också handlar om korruption från samma branschorganisation.


Det ska tydligen vara tillåtet att lura folk på pengar via telefon även i fortsättning. Kan det bero på korruption?

Ett argument för att stoppa förslaget kommer, föga förvånande, från moderaten Ewa Thalén Finné som i en intervju säger att ”Alla människor har inte sms. Jag vet människor som inte klarar att läsa sms!”.

Med sådana argument är saken klar:
Korruption!

./.

Comments 3 Kommentarer »

En moderat på uppgående har fått göra en paus i det politiska karriärklättrandet på grund av att en film råkat hamna litet fel. Hur länge han är i karantän återstår att se, gissningsvis till hans uttalande och namn glidit in i den allmänna glömskans dimma.

Orsaken till de moderata krokodiltårarna är att han gjort som moderater brukar göra, skillnaden är att han blev avslöjad.

Vi som varit med ett tag kommer ihåg hur det lät bland moderater på Olof Palmes (S) tid. Han sades av många moderater vara spion för, och villig att sälja ut hela Sverige till Sovjetunionen.

Om det var något moderaterna var bra på för inte alltför länge sedan så var det att förnedra de med andra åsikter. Vi minns nidbilderna på Olof Palme (S) som moderaterna formligen tapetserade Stockholms lyktstolpar med.

Han framställdes som djävulen själv, eller så var han motiv på en måltavla. Lustigt nog var det aldrig någon moderatledare som sa något negativt om detta. Snarare tvärt om.

Det snällaste man kan säga om moderater är att de i alla fall gick man ur huse och skrapade bort nidbilderna på Palme efter att han blivit mördad.

Nu påstår moderatledaren Anna Kinberg Batra (M) att det senaste uttalandet från moderat håll om socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) uttalanden inte är och inte ska bli en del av moderaternas kultur.

Det väcker frågan om Anna Kinberg Batra (M) varit både blind och döv när det gäller moderaternas kultur? De som jobbat bland moderater vet att i själva verket är det senaste uttalandet definitivt del av moderaternas kultur när det gäller att beskriva sina politiska motståndare.


Exempel på moderat kultur före internet.

Det kan man förstå, för när de försöker vinna poänger på att beskriva sina politiska motståndares politik så är de förlorare, det är då de vulgära orden kommer fram.

Det är moderat kultur!
Det vet Anna Kinberg Batra (M).

./.

Comments 3 Kommentarer »

Det har uppstått en diskussion om varför det amerikanska folket valde Donald Trump till president i stället för den förväntade Hillary Clinton. Det borde inte behövas eftersom svaret är självklart.

När politiker lovar ökad välfärd och minskad arbetslöshet och det i stället blir tvärt om så borde naturligtvis ingen människa bli förvånad över att dessa politiker inte blir valda.
När en politik leder till att ett land slits isär genom ökade ekonomiska klyftor är det självklart att väljarna söker en ny politik som ökar de mångas välfärd.

Problemet är att vad folket söker är mer vänsterpolitik samtidigt som de är så i grunden skrämda för allt vad vänster heter så att de av ren okunskap och faktiskt också rädsla inte vågar rösta för mer vänsterpolitik.
I stället vänder man sig högerut.

I Tyskland, när det begav sig, var folket så uppskrämda för kommunismen att de i stället av rent oförstånd röstade mot sitt eget intresse när det röstade fram nazisterna till makten.

Det kostade dem många miljoner döda och ett land förött av krig. Landet hade inte kunnat resa sig om det inte fått hjälp.

Nu kanske man inte behöver befara att den kommande administrationen under Trump i USA kommer att leda till samma domedagskatastrof som blev följden av tyskarnas val 1933.


DN har fel, han har inge nya kläder alls.
Han är naken!

Amerikanska generaler har ju redan under valrörelsen antytt att för första gången i USA:s historia kanske militären inte kommer att lyda överbefälhavarens order.

Detta kan ju vara räddningen för världen likväl som dess undergång, det beror ju på vad militären har för planer för framtiden.

Vi får väl hoppas på det bästa trots att Trump har sagt sig vilja förstärka sitt lands militära förmåga, som om den inte redan skulle räcka till.

Folket som röstade fram honom får väl trösta sig med att de ekonomiska klyftorna troligen kommer att fortsätta öka, vilket de också skulle ha gjort om den andra kandidaten vunnit valet.

Men hur får man människor att inte vara rädda för politik som vill ha bättre fördelningspolitik.

Sänkta skatter är inte lösningen!

./.

Comments 15 Kommentarer »

I min oskuldsfulla ungdom gjorde jag lumpen, även kallat att göra sin militärtjänstgörning, som i praktiken är en kurs i hur man på bästa och effektivaste sätt tar livet av sina medmänniskor.

I lumpen blev jag och andra ivägsläpade till kyrkan för att höra Guds ord där prästen framhöll med all önskvärd tydlighet att det var min förbannade plikt att lära mig döda andra människor.

Ja Gud ansåg till och med att det var en god gärning att ta död på dem som inte tyckte precis som vi i Sverige, påstod han.

I samband med dessa Guds ord fick vi också medverka i något som kallades ”Krigsmans erinran” – krigsman, det var vi det.

Det hela gick ut på att svära kung och fosterland trohet. Om dessa, kungen eller fosterlandet var värda trohet eller inte hade ingen betydelse. Vi skulle vara trogna under alla omständigheter.

I erinran ingick också att vara villig att dö för kungen eller fosterlandet, vilket jag tyckte var rena idiotin. Jag tyckte nämligen tvärt om. Det vore bättre att vara villig att leva för sitt fosterland, något som exempelvis kan göras rent praktiskt genom att inte smita från den lagstadgade skatten.

Så här Alla helgons dag kan det vara lämpligt att tänka på alla dem som inte förstått skillnaden med att villa leva för sitt fosterland och att dö för det. Hur många svenska kungar har inte kunnat hänvisa till Gud när de skickat ut svenskar på slagfält runt om i Europa?

Nu höll jag mina fingrar i kors där i kyrkan och var helt tyst när resten av lumparkillarna svor sin trohet mot kungen och Gud.


Carl von Döbeln skickade gärna iväg svenskar att dö på kungens och Guds order. För detta blev han hyllad, hjälteförklarad och ihågkommen medan de som dog på sin höjd blir ihågkommna på Alla helgons dag trots att några helgon inte existerar.

Vi kan vara helt säkra på de som vill att vi ska vara villiga att dö för kung och fosterland inte själva är det. De vill bara ha makten över oss.

Gud finns inte och det finns ingen orsak att dö för en kung.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Det är litet lustigt att om man vill läsa om orsaken till Donald Trumps framgång i den amerikanska valrörelsen så ska man inte läsa de politiska kommentatorerna utan de ekonomiska.

Varför väljer folk att rösta på ett visst parti eller en viss politiker? Orsaken, skulle jag vilja säga, är alltid ekonomisk. Av den enkla orsaken att den egna välfärden alltid utgår från den egna ekonomin.

Rubriken till en artikel av Birgitta Forsberg i DN lyder:

”Tre miljoner amerikanska män tittar på tv i stället för att jobba. Osäkra jobb ökar, inte fasta. Löneökningarna har gått till de rikaste.
– Jag har förståelse för människor som röstar på Trump i ren desperation, säger professor emeritus Lars Jonung.”

Det är alltså precis som här hemma i gamla Sverige. Eller för den delen som i Tyskland på 20- 30-talet. Desperata människor söker enkla svar och de som levererar dessa kan alltid räkna med att de går hem hos stora väljargrupper. Det gick då och det går nu.

Om resultatet blir detsamma som då, ja då är vi illa ute.

Nåja, det finns lösningar som inte leder till katastrof, nämligen att rösta enligt klassperspektivet. Vilket simpelt nog innebär att rösta på ett parti som vill minska klassklyftorna. Alltså ökad fördelningspolitik.

Låt oss ta ännu ett citat från DN som handlar om USA från Forsbergs intervju med professor Jonung:

”Visserligen har medellönen stadigt klättrat uppåt sedan krisen 2008–2009, men nästan hela ökningen har gått till 1 procent av befolkningen – de som har det bäst. För övriga sjönk lönerna något de första fem åren efter krisen.


Pengar kan tvättas på många sätt. Här tvättas blivande enkronor med tvål och vatten innan de kommer ut på marknaden.

– Vad vi missar i Sverige är att den amerikanska inkomstfördelningen påminner om ett u-lands, säger Lars Jonung.”

När tillräckligt många blir tillräckligt desperata, de må gälla jobb, bostäder, sjukvård eller till och med kanske mat för dagen, då smäller det.

Den smällen brukar kallas revolution, men kan ersättas av krig där de fattiga som inte förstod att de borde ha röstat för ökad fördelningspolitik, alltså vänsterpolitik, i stället blir kanonmat.

Är framtiden ljus?

./.

Comments 4 Kommentarer »

Russofobin slår ständigt nya rekord med hjälp av vår vänstervridna press och dito journalister. Man borde ha vant sig men det kan man bara om man bortser från sammanhang och fakta.

Aftonbladets politiske krönikör Lena Mellin ställer sig frågan ”Hur rädda ska vi vara för ryssen? Här har du svaret” och sedan följer en krönika så fylld med påståenden utan belagda fakta att man häpnar över att en sådan text kan publiceras i en tidning som utger sig för att ägna sig åt journalistik.

Har hon börjat tävla mot den svenska pressens ledande russofob, nämligen Mikael Holmström i tidningen Dagens Nyheter? Trots tappra försök lär hon inte komma ifatt utan får nog nöja sig med att bli tvåa i loppet.

Hon påstår att Ryssland genomför åtgärder som varit otänkbara för fem år sedan, nämligen annekteringen av Krim. Kommer hon inte ihåg Östra Jerusalem? Eller Indiens annektering av Goa? Hon påstår också att Ryssland placerat ut krigsfartyg som kan skjuta långdistansrobotar med kärnvapen över stora delar av Europa.

Visst, men fartygen är inte nya och hon glömmer att också Nato med USA i spetsen har kärnvapen utplacerade och att dessa är avsevärt fler än två korvetter.

Hon påstår att folkomröstningen på Krim är ifrågasatt. Det kanske den är, men inte av de bosatta på Krim, vars majoritet vill höra till Ryssland. Det är det knappast några internationella analytiker som motsäger.

Visst, hon påstår att det civila passagerarplanet sköts ner av en rysk raket, och det är det väl ingen som sagt emot. Frågan är vilka som avlossade den. Om det nu är viktigt med tanke på att oavsett vem som tryckte på knappen så var det ett misstag.

Hennes påstående att Ryssland ägnat sig åt fejkade attacker med krigsflyg mot svenskt territorium är ju bara ett påstående från svensk militär utan minsta visat belägg att så varit fallet.

Lustigt nog nämner Lena Mellin ingenting om militärens påståenden om Sovjetiska eller Ryska miniubåtar. Frågan är varför? Kan det bero på att hon inte vill framstå som så dum som man är om man tror på våra svenska militärers sagor om de ryska miniubåtarna som ju enligt militären och våra tidningar formligen svärmat omkring i våra skärgårdar.

Det sägs att Ronald Reagans satsning på ”stjärnornas krig” satte igång en kapprustning som Sovjet inte hade råd med och som därför fick Sovjetunionen att falla samman.


Alla ärliga människor står med oss mot krigets eld.

Tänk om den nuvarande retoriken från västs russofober får Sverige och andra europeiska länder att rusta sig till döds?

Alla Natoländer, inklusive USA och för all del Sverige borde använda sina ekonomiska resurser till ökad välfärd för de sämst ställda i USA, Europa och Sverige. Om det är något som är farligt för ett land så är det när medelklassen börjar ägna sig åt social oro. Det kan nämligen få vilket land som helst att falla samman.

Nu börjar det skymta fram en och annan röst som litet lågmält och försynt påpekar att det kan finnas helt naturliga förklaringar till Rysslands agerande. Jag hoppas att dessa kommer att bli fler och fler ju mer russofoberna i DN och AB ylar på om Rysslands påstådda men osanna farlighet.

Det finns ett land som avsevärt minskat sitt territorium sedan kalla kriget upphörde.

Gissa vilket.

./.

Lena Mellin: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23801780.ab

Comments 16 Kommentarer »

Hur kommer det sig att vi numera endast tycks ha förmåga till ensidigt tänkande? Varför kan vi inte längre hålla två tankar i huvudet samtidigt?

Här har vi ett land som står bakom och medverkar till krig i Afghanistan, Irak och Libyen. Man bombar och mer eller mindre urskillningslöst och både helt oskyldiga civila dödas. Exempelvis när de bevistar bröllop eller begravningar.

Sjukhus bombas och beskjuts från en ”flygande stridsvagn” i Afghanistan, läkare och patienter dödas och det enda som sägs är att det är beklagligt.

Hela städer utplånas och bombas med bomber som innehåller utarmat uran med resultat att barn i området föds med cancer eller kraftigt missbildade.

Man till och med ägnar sig åt utomrättsliga avrättningar, som borde kallas för vad det är, nämligen mord. För att inte tala om tortyr, vilket ju är förbjudet enligt krigets lagar. Dessutom fängslar man både påstådda fiender och uppenbart oskyldiga i åratal utan att dessa fått en rättegång.

Ändå – rätt tyst i media. Kanske några notiser som knappast någon läser och eventuella krigsbrott eller brott mot FN-stadgan är bortglömt inom kort.

Men det är skillnad på folk och fä!

För att krigsbrott ska kallas krigsbrott i västerländska media eller av västerländska statschefer krävs att det är Ryssland som utför det. Ja, det krävs inte ens bevis på att det är krigsbrott. Det enda som behövs är påståenden.

Vad är det som hänt?


Låt det gå upp ett ljus!

Hur kommer det sig att folk plötsligt slutat tänka och likt en gädda sväljer vilket bete som helst som passerar framför näsan på dem?

Det är intellektuellt ohederligt!

./.

Comments 6 Kommentarer »

Valfrihet, ständigt denna oro för om man väljer rätt eller fel. Har vi bett om att bli tvingade att välja? Att kunna välja rätt innebär ju en kunskap som de flesta kanske inte har och att då råka välja fel i livsavgörande val är ju bara löjligt.

Vi får inte välja allt, inte ens sådant som man skulle vilja välja, som vilka som ska försvara en. Vilket försvar ska man lita till om man begär in referenser från de som säger sig kunna försvara sitt land?

Jag menar, Karl XII lyckades ju halvera Sverige och ta oss från stormakt till liten och obetydlig så att lita på vårt kungliga försvar torde inte vara något alternativ.

Ska man grunda sitt val på vilka som har varit kunnigast och bäst på försvar när det begav sig riktigt ordentligt så torde valet vara lätt.

Messerschmitt 109 eller Yak 9?
Lockheed Martin eller Suchoj?

Yak 9 besegrade tyska Luftwaffe så valet om vilka som borde få försvara en från främmande flyganfall torde vara självklart. Ser man till dagens motsvarigheter så torde Suchoj vara det självklara valet.

Tiger eller T34?
Abrams eller Armata?


Robusta flygplan kan man lita på.

Vilka slog ut den tyska ondskans stridsvagnar? Jo, T34:an och därmed torde valet om vilka som borde få förtroendet att försvara oss vara mer eller mindre avgjort. Man ska givetvis välja ett försvar som redan visat vad det är kapabelt till.

Ska man tvingas välja skola till sina barn, sjukvård för sina gamla och i vilket tågbolags vagnar man ska bli sittande i när det diskuteras vilket bolag som ska laga den icke underhållna järnvägen så ska man väl också få välja vilka som ska få försvara oss.

Givakt!

./.

Comments Inga kommentarer »

Man undrar hur det står till hos borgerligheten och speciellt hos Liberalerna. Har du inte förstått hur löjliga de framstår med sin tvärt-om-politik som enda dagen hyllar en politik för att nästa dag ta avstånd från samma politik.

Som det här med betygen. I alla år har vi från borgerligheten hört vikten av betyg i skolan. Ju tidigare betyg ju bättre.

Betyg skulle vara en hjälpreda för lärarna som skulle se hur deras elevers kunskap utvecklades. Som om lärare inte har koll på sina elever även utan betyg.

Först är det alltså enligt borgerlig politik viktigt med betyg. Sedan förstör borgarna skolan med friskolor och konkurrens om skolpengen som gör att betygen blir betydelselösa.

För när det går inflation i betyg och när betyg närmast är att betrakta som marknadsföring för den egna skolan i stället för ett sätt att visa elevens kunskap, ja då är ju betyg meningslösa.

De för elevens, enligt borgarna, utveckling så viktiga betygen mister ju definitivt denna betydelse när rektorer höjer elevernas betyg bara för att framhålla den egna skolan framför andra.

Vi kan alltså glömma f d utbildningsminister Jan Björklunds (L) orerande om hur viktiga betygen är för att kunna mäta kunskapen hos eleven.
Vi kan inte ens lita på betygen när det ska väljas skola eftersom betyg numera inte säger någonting om varken eleven eller skolan mer än en rulle dasspapper.

Politiker och ekonomer brukar säga att det gäller att bekämpa inflationen så att inte pengarna minskar i värde. Det kan de givetvis ha rätt i, åtminstone om inflationen är hög. Konstigt nog verkar detta inte gälla när det gäller betyg.


Att kunna läsa är viktigt. Betyg är det inte!

Först var betyg bra och viktigt.
Nu säger betyg ingenting.
Jo, förresten, något säger ju betygen, nämligen att man inte ska rösta borgerligt.

Bra minne är bättre än betyg!

./.

Comments 1 Kommentar »