Russofobin slår ständigt nya rekord med hjälp av vår vänstervridna press och dito journalister. Man borde ha vant sig men det kan man bara om man bortser från sammanhang och fakta.

Aftonbladets politiske krönikör Lena Mellin ställer sig frågan ”Hur rädda ska vi vara för ryssen? Här har du svaret” och sedan följer en krönika så fylld med påståenden utan belagda fakta att man häpnar över att en sådan text kan publiceras i en tidning som utger sig för att ägna sig åt journalistik.

Har hon börjat tävla mot den svenska pressens ledande russofob, nämligen Mikael Holmström i tidningen Dagens Nyheter? Trots tappra försök lär hon inte komma ifatt utan får nog nöja sig med att bli tvåa i loppet.

Hon påstår att Ryssland genomför åtgärder som varit otänkbara för fem år sedan, nämligen annekteringen av Krim. Kommer hon inte ihåg Östra Jerusalem? Eller Indiens annektering av Goa? Hon påstår också att Ryssland placerat ut krigsfartyg som kan skjuta långdistansrobotar med kärnvapen över stora delar av Europa.

Visst, men fartygen är inte nya och hon glömmer att också Nato med USA i spetsen har kärnvapen utplacerade och att dessa är avsevärt fler än två korvetter.

Hon påstår att folkomröstningen på Krim är ifrågasatt. Det kanske den är, men inte av de bosatta på Krim, vars majoritet vill höra till Ryssland. Det är det knappast några internationella analytiker som motsäger.

Visst, hon påstår att det civila passagerarplanet sköts ner av en rysk raket, och det är det väl ingen som sagt emot. Frågan är vilka som avlossade den. Om det nu är viktigt med tanke på att oavsett vem som tryckte på knappen så var det ett misstag.

Hennes påstående att Ryssland ägnat sig åt fejkade attacker med krigsflyg mot svenskt territorium är ju bara ett påstående från svensk militär utan minsta visat belägg att så varit fallet.

Lustigt nog nämner Lena Mellin ingenting om militärens påståenden om Sovjetiska eller Ryska miniubåtar. Frågan är varför? Kan det bero på att hon inte vill framstå som så dum som man är om man tror på våra svenska militärers sagor om de ryska miniubåtarna som ju enligt militären och våra tidningar formligen svärmat omkring i våra skärgårdar.

Det sägs att Ronald Reagans satsning på ”stjärnornas krig” satte igång en kapprustning som Sovjet inte hade råd med och som därför fick Sovjetunionen att falla samman.


Alla ärliga människor står med oss mot krigets eld.

Tänk om den nuvarande retoriken från västs russofober får Sverige och andra europeiska länder att rusta sig till döds?

Alla Natoländer, inklusive USA och för all del Sverige borde använda sina ekonomiska resurser till ökad välfärd för de sämst ställda i USA, Europa och Sverige. Om det är något som är farligt för ett land så är det när medelklassen börjar ägna sig åt social oro. Det kan nämligen få vilket land som helst att falla samman.

Nu börjar det skymta fram en och annan röst som litet lågmält och försynt påpekar att det kan finnas helt naturliga förklaringar till Rysslands agerande. Jag hoppas att dessa kommer att bli fler och fler ju mer russofoberna i DN och AB ylar på om Rysslands påstådda men osanna farlighet.

Det finns ett land som avsevärt minskat sitt territorium sedan kalla kriget upphörde.

Gissa vilket.

./.

Lena Mellin: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23801780.ab

Comments 16 Kommentarer »

Hur kommer det sig att vi numera endast tycks ha förmåga till ensidigt tänkande? Varför kan vi inte längre hålla två tankar i huvudet samtidigt?

Här har vi ett land som står bakom och medverkar till krig i Afghanistan, Irak och Libyen. Man bombar och mer eller mindre urskillningslöst och både helt oskyldiga civila dödas. Exempelvis när de bevistar bröllop eller begravningar.

Sjukhus bombas och beskjuts från en ”flygande stridsvagn” i Afghanistan, läkare och patienter dödas och det enda som sägs är att det är beklagligt.

Hela städer utplånas och bombas med bomber som innehåller utarmat uran med resultat att barn i området föds med cancer eller kraftigt missbildade.

Man till och med ägnar sig åt utomrättsliga avrättningar, som borde kallas för vad det är, nämligen mord. För att inte tala om tortyr, vilket ju är förbjudet enligt krigets lagar. Dessutom fängslar man både påstådda fiender och uppenbart oskyldiga i åratal utan att dessa fått en rättegång.

Ändå – rätt tyst i media. Kanske några notiser som knappast någon läser och eventuella krigsbrott eller brott mot FN-stadgan är bortglömt inom kort.

Men det är skillnad på folk och fä!

För att krigsbrott ska kallas krigsbrott i västerländska media eller av västerländska statschefer krävs att det är Ryssland som utför det. Ja, det krävs inte ens bevis på att det är krigsbrott. Det enda som behövs är påståenden.

Vad är det som hänt?


Låt det gå upp ett ljus!

Hur kommer det sig att folk plötsligt slutat tänka och likt en gädda sväljer vilket bete som helst som passerar framför näsan på dem?

Det är intellektuellt ohederligt!

./.

Comments 6 Kommentarer »

Valfrihet, ständigt denna oro för om man väljer rätt eller fel. Har vi bett om att bli tvingade att välja? Att kunna välja rätt innebär ju en kunskap som de flesta kanske inte har och att då råka välja fel i livsavgörande val är ju bara löjligt.

Vi får inte välja allt, inte ens sådant som man skulle vilja välja, som vilka som ska försvara en. Vilket försvar ska man lita till om man begär in referenser från de som säger sig kunna försvara sitt land?

Jag menar, Karl XII lyckades ju halvera Sverige och ta oss från stormakt till liten och obetydlig så att lita på vårt kungliga försvar torde inte vara något alternativ.

Ska man grunda sitt val på vilka som har varit kunnigast och bäst på försvar när det begav sig riktigt ordentligt så torde valet vara lätt.

Messerschmitt 109 eller Yak 9?
Lockheed Martin eller Suchoj?

Yak 9 besegrade tyska Luftwaffe så valet om vilka som borde få försvara en från främmande flyganfall torde vara självklart. Ser man till dagens motsvarigheter så torde Suchoj vara det självklara valet.

Tiger eller T34?
Abrams eller Armata?


Robusta flygplan kan man lita på.

Vilka slog ut den tyska ondskans stridsvagnar? Jo, T34:an och därmed torde valet om vilka som borde få förtroendet att försvara oss vara mer eller mindre avgjort. Man ska givetvis välja ett försvar som redan visat vad det är kapabelt till.

Ska man tvingas välja skola till sina barn, sjukvård för sina gamla och i vilket tågbolags vagnar man ska bli sittande i när det diskuteras vilket bolag som ska laga den icke underhållna järnvägen så ska man väl också få välja vilka som ska få försvara oss.

Givakt!

./.

Comments Inga kommentarer »

Man undrar hur det står till hos borgerligheten och speciellt hos Liberalerna. Har du inte förstått hur löjliga de framstår med sin tvärt-om-politik som enda dagen hyllar en politik för att nästa dag ta avstånd från samma politik.

Som det här med betygen. I alla år har vi från borgerligheten hört vikten av betyg i skolan. Ju tidigare betyg ju bättre.

Betyg skulle vara en hjälpreda för lärarna som skulle se hur deras elevers kunskap utvecklades. Som om lärare inte har koll på sina elever även utan betyg.

Först är det alltså enligt borgerlig politik viktigt med betyg. Sedan förstör borgarna skolan med friskolor och konkurrens om skolpengen som gör att betygen blir betydelselösa.

För när det går inflation i betyg och när betyg närmast är att betrakta som marknadsföring för den egna skolan i stället för ett sätt att visa elevens kunskap, ja då är ju betyg meningslösa.

De för elevens, enligt borgarna, utveckling så viktiga betygen mister ju definitivt denna betydelse när rektorer höjer elevernas betyg bara för att framhålla den egna skolan framför andra.

Vi kan alltså glömma f d utbildningsminister Jan Björklunds (L) orerande om hur viktiga betygen är för att kunna mäta kunskapen hos eleven.
Vi kan inte ens lita på betygen när det ska väljas skola eftersom betyg numera inte säger någonting om varken eleven eller skolan mer än en rulle dasspapper.

Politiker och ekonomer brukar säga att det gäller att bekämpa inflationen så att inte pengarna minskar i värde. Det kan de givetvis ha rätt i, åtminstone om inflationen är hög. Konstigt nog verkar detta inte gälla när det gäller betyg.


Att kunna läsa är viktigt. Betyg är det inte!

Först var betyg bra och viktigt.
Nu säger betyg ingenting.
Jo, förresten, något säger ju betygen, nämligen att man inte ska rösta borgerligt.

Bra minne är bättre än betyg!

./.

Comments 1 Kommentar »

Är den självutnämnda intelligentian intelligent? Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist är upprörd över att Ryssland ägnar sig åt ”provokativ signalpolitik” när de placerar Iskander-robotar som kan bära kärnvapen i Kaliningrad.

Han menar att Rysslandas agerande går ut på att ”stärka sin militära position i Östersjöområdet” och anser också att det i sig är oroande.

Det blev alltså exakt som de som varnade för att Sverige skulle närma sig Nato sa inför beslutet om värdlandsavtalet med Nato, nämligen att Sverige skulle bli mindre säkert.

Vem som helst, utom tydligen Natoförespråkarna, kan räkna ut med arslet att Ryssland vidtar åtgärder, något de förresten själva sagt, om de blir utsatta för ökande militära hot, som ex v att Sverige tillåter USA att bedriva flygburen signalspaning mot Ryssland via svenskt luftrum med sina avancerade Awacs-flygplan.

Dessa flygplan är i praktiken också flygande stridsledningscentraler så man måste förstå att ryssarna känner sig tvingade att vidta åtgärder för att bemöta det ökande militära hotet mot dem från Nato och Sverige.

Förstår inte Peter Hultqvist att etableringarna av nya Natobaser i Baltikum, i vissa fall bara några hundra meter från Rysslands gräns, kan uppfattas som hotfullt av Ryssland borde han avgå med omedelbar verkan. Inte minst därför att han vägrar svara på frågan om hotet mot Sverige nu ökar.

Efter WW2 ansåg Ryssland att väst aldrig mer skulle tillåtas föra krig mot landet på ryskt territorium, vilket man måste förstå med tanke på att Ryssland förlorade mellan 22-27 miljoner av sitt folk. Tyskarna förde helt enkelt ett utrotningskrig som gick ut på att utplåna det ryska folket.

I stället för att uppfatta Ryssland som ett militärt hot borde vi önska dem lycka till med sitt försvar mot den tydligen ökande russofobin här hemma och utomlands.


Ska vi verkligen behöva lita på Ryssland åter igen för att besegra ondskan från Europa? Vore det inte bättre sluta hota vår granne där solen går upp.

Michael Winiarski skriver i DN att Ryssland tydligen avser att återetablera gamla militärbaser utomlands, exempelvis i Vietnam och Nicaragua och vad är att säga om det med tanke på alla USA:s baser jorden runt? Jo, lycka till.

Det kan rädda freden.
Och kanske jorden.

./.

Comments 2 Kommentarer »

När Expressens krönikörer tar till orda om hur andra journalister beskriver hur det går åt helvete för landsbygden så är den förväntade beskrivningen av journalisternas påstådda politiska vistelse aldrig långt borta.

Nu är det Expressenskribenten Sakine Madon som fått spel på hur Po Tidholm i sitt tv-program ”Resten av Sverige” beskriver orsaken till avfolkningen av landsbygden, speciellt Norrlands inlands minskande befolkning och service.

Hans beskrivning av verkligheten bortanför storstäderna är, som förväntat i Expressen, vänsterpropaganda. Vad ska man säg om den slutsatsen? Jo, att verkligheten när den beskrivs ofta blir vänstervriden. Låter man marknaden styra så kan beskrivningen av resultatet knappast skyllas på vänsterpolitik. Men Sakine Madon i Expressen kan!

Marknaden vill alltid ha låga kostnader samtidigt med höga vinster och den som påpekar detta självklara faktum är tydligen alltid med Sakine Madons sätt att resonera alltid vänstervriden. Ska vi alltså förbjudas att säga sanningen eftersom den ofta är vänstervriden?

Vi kommer ihåg hur de som uttryckte tvivel på de sovjetiska miniubåtarna i våra skärgårdar på 1980- och 90-talet omedelbart avfärdades som kommunister eller rent av stalinister. Ändå hade de rätt, nu när vi sitter med facit i handen. Kanske något att fundera på i dagens russofobiska mediabild.

Sakine Madon drar sig inte för att skrämmas med ryssen genom att dra fram att man fortfarande kan se kulhål från strider med ryska soldater 1809 vid en kyrka i Skellefteå.


Har inte alla hästarna hemma i stallet.

Det var för 207 år sedan, så det gäller för Expressen att hålla minnet vid liv hur det kunde gå till på landsbygden förr i tiden. Vad det nu har för betydelse för Po Tidholms tv-program?

En lathund att komma ihåg för alla som debatterar kan vara att veta att om man blir avfärdad som vänstervriden, kommunist, stalinist eller trotskist så vet man att man har rätt.

Verkligheten är alltid farlig för högern.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Det är ett evigt tjat om att Ryssland spionerar på oss. Däremot hör vi sällan om Sveriges spioneri mot Ryssland. Att inte skriva om något kan också anses som propaganda.

Redan sommaren 1942, närmare bestämt den 1 juli, alltså när det stod rätt klart att Tyskland skulle förlora kriget mot Sovjet, organiserades FRA, vilket skulle uttydas Försvarsväsendets radioanstalt. Dess uppgift var att bedriva radiospaning under övervakning av chefen för försvarsstaben.

Därmed lades Försvarsstabens signalavdelning ner till förmån för en avsevärt mer effektiv verksamhet. Men varför luppstod behovet av en mer effektiv verksamhet?

Tidigare låg avlyssningsstationerna litet utspridda inne i Stockholm med vad det innebar i form av störningar från ex v spårvagnar. Man lyssnade på radiotrafik från det så kallade Karlbo, alltså Karlaplan 4 och från översta våningen på det så kallade ”Grå huset” på Östermalmsgatan där också Krigshögskolan hade sin verksamhet.

I början av januari flyttades hela konkarongen med radiospaning och kodforcering ut till Idrottsinstitutet Bosön på Lidingö. Det var tidigare Paul U Bergströms sommarvilla, för de som vet vad varuhuset PUB namn stod för.

Verksamheten växte dock med rasande fart så redan i mars hyrde man en villa på Elfviks udde i närheten. Sedan hyrdes en villa för rutbildning i Marielund och till slut rekvirerades hela Elfviks herrgård.

Situationen blev mer eller mindre outhärdlig. Något måste göras, nämligen att skaffa egna lokaler som kunde byggas på statens mark för att spara pengar. Det borde för att komma undan radiostörningar vara utanför tätorter, inga tåg men man ville ha elkraft, väg och vattenledning till anläggningen.

Först ville man ha frimurarordens barnhem i Blackeberg, men så visade det sig att det fanns planer på en tunnelbana och därmed föll det alternativet.


Är folk medvetna om att de talar i en kombinerad radiosändare och radiomottagare när de talar i mobiltelefon och den som vill och har resurser kan avlyssna samtalet? Sedan kan man fråga sig vilka som har dessa resurser.

Till slut hittade man en plats på Lovön som verkade passa utmärkt. Hösten 1943 var det klart för inflyttning

Nu kunde det börja jobbas effektivt mot spioneriet mot Sverige.
Men vad hände?
Det uppstod revirtänkande.

Försvarsstaben fortsatte med både agentverksamheten och kontraspionaget i samarbete med både polisen och säkerhetstjänsten. Det gick alltså dåligt med underrättelsetjänstens verksamhet som det alltid gör när revirstrider råder. De agenter som Sverige skickade över Östersjön blev ju förrådda av överste Stig Wennerström och avslöjade rätt omgående.

Idag torde det, efter den nedskjutna DC3:an och bilder på ryska flyplan från svenska signalspaningsplan utanför Kaliningrad inte råda någon tvekan om att FRA:s huvudsakliga verksamhet går ut på att spionera på Ryssland.

Varför hör vi aldrig något om det?

./.

Comments Inga kommentarer »

I takt med att välfärden håller på krackelera inser fler och fler att orsaken beror på de sänkta skatterna som ju är det som finansierar välfärden. Ju mindre skatt, ju mindre välfärd.

Moderaterna har uppenbarligen fått kalla fötter när de inser att folket börjar förstå sambandet mellan välfärd och skatter. Så vad göra?

Första steget som moderaterna lägger fram i sin skuggbudget går ut på att höja skatter. Dock inte direkta skatter som grundas på vars och ens inkomster. Nej, i stället tänker man höja indirekta skatter som på bilar, tomtmark samt högre moms på livsmedel och restaurangbesök.

Precis som vanligt alltså! Det är skattehöjningar som drabbar låginkomsttagare hårdast. Därför går moderaternas ekonomiske talesman Ulf Kristersson (M) ut och säger att man tänker sänka skatterna för de med de lägsta inkomsterna, vilket ju låter bra men i själva verket är att lura skjortan av dem eftersom man tar igen på gungorna vad man förlorar på karusellen genom att höja de indirekta skatterna.

Att Moderaterna också drar populistkortet gentemot Sverigedemokraterna genom att påstå sig spara miljarder på flyktingarna är inte förvånande. Hur det ska gå till återstår dock för moderaterna att besvara.

Nästa steg är att skära i vad de kallar ”bidragssystemen” a-kassan och sjukförsäkringen vilket är att ljuga för folket eftersom bägge systemen inte är några bidragssystem utan försäkringar som folket betalar till som till vilket försäkringsbolag som helst.

Att man också vill spara på byggsubventionerna är inte förvånande eftersom det innebär höjda hyror för dem som inte kan köpa dyra bostadsrätter eller villor.

Allt är precis som vanligt i Moderaterna.

./.


Tja, i framtiden gäller detta nog bara de verkliga höginkomsttagarna, de med låg inkomst tvingas
nog i stället låna av samma bank för att överleva
eller få någonstans att bo.

Comments Inga kommentarer »

Nu börjar effekterna av jobbskatteavdragen märkas ordentligt. I Stockholms förorter ska det bli omöjligt att parkera sin bil gratis om man inte bor i villa och kan parkera på den egna tomten. Kostnaden kan i värsta fall att bli uppåt ca 1000 kronor per månad.

Nästa steg att försöka motverka jobbskatteavdragens negativa inverkan på landet blir att höja bensinskatten. Vid årsskiftet höjs den med närmare 24 öre/lit. Därefter ska den höjas i takt med inflationen plus två procent.

Jag hoppas ingen som röstade för de partier som införde jobbskatteavdragen gnäller över att dessa indirekta skatter höjs. Det var nämligen något man kunde räkna ut med ändan skulle hända när staten och kommunerna fick minskade inkomster trots att behoven var desamma som tidigare.

Om inte de direkta skatterna höjs i framtiden så kommer de indirekta att göra det, lika säkert som att solen går ner varje dag.

Det fina, men orättvisa, med att höja indirekta skatter är att det drabbar låginkomsttagare hårdare än höginkomsttagare eftersom de förra får ta en större andel av sin inkomst för att betala dessa skatter.

Tro inte att du är vinnare även om du råkar vara i den situationen att du inte behöver betala en viss indirekt skatt. För dessa indirekta skatter (och i många fall avgifter) kommer att drabba fler och fler områden i samhället och den dagen man drabbas är det försent att ångra sig om man röstade för jobbskatteavdragen.

Poliser, sjuksköterskor och lärare vill ha ökad lön, det är de dessutom värda. Och inte bara det, de är behövda också. Vem har kunnat undgå rubrikerna om poliskrisen.


Snart måste man parkera där lapplisorna inte kan hitta bilen.

Tja, vad är att säga om det när alla vet, eller borde veta, att offentligt anställda faktiskt får sin lön från skatt. Som om den sänks, exempelvis genom jobbskatteavdrag, innebär mindre pengar till dessa yrkesgruppers löner.

Surt sa räven om rönnbären!

./.

Comments Inga kommentarer »

Religion är ett elände. Om inte annat för att budskapen i de påstått heliga böckerna Bibeln och Koranen kan tolkas hur som helst av vem som helst när som helst för vilket syfte som helst.

Djurarten människan har funnits i ca 50- 40 000 år, religionen som vi känner den har funnits i ca 2000 år och under den tiden har Guds budskap ändrats många gånger.

Vi minns Galilei som upptäckte att jorden inte var alltings medelpunkt. När han påstod att jorden rörde sig blev prästerna skogstokiga. Han tvingades ta tillbaka sin upptäckt om han inte ville bli nackad. Prästerna visste nämligen hur det låg till, det hade Gud låtit meddela.

Jorden rörde sig inte, det var solen som snurrade runt jorden inte tvärt om enligt Guds ord, vilket fick Galilei att lågt viska för sig själv ”Och ändock rör hon sig” efter rättegången där han tog avstånd från sin upptäckt. Vilket räddade honom från att bli halshuggen.

Nu har en Kristdemokrat råkat i luven på biskop Fredrik Modéus i Växjö som påstod att vi alla är födda olika i samband med en intervju där han fick frågan om olika sorters sexualitet.

Det fick KD:s man i Alvesta att gå i taket. Han har nämligen läst Bibeln där det står att Gud skapade människan till sin avbild och eftersom Gud enligt uppgift varken är bög, transvestit, lesbisk, pedofil, nekrofil, eller rent av israelhatare så anser han att Biskop Fredrik ”Figge” Modéus i Växjö pratar strunt med sitt tal om att vi alla är skapade olika.

Det har han ju rätt i. Om det som står i Bibeln är sant så har biskop Modéus fel. Å andra sidan, om det som står i Bibeln är osant, vilket är mest troligt, så kan ju biskopen ha rätt, men då kan han knappast påstå sig representera Guds ord.


Lita aldrig på budskapen från präster och andra svartrockar. De vill bara bli feta på jorden genom att ljuga om att du ska få evigt liv och möta en de bägge sagofigurerna Jesus och Gud den dagen du lägger näsan i vädret.

Nu finns det ju en lösning på problemet, nämligen litet kreativa tolkningar av Guds ord. Gud kanske är både pedofil, bög, lesbisk och alla andra tänkbara sexuella preferenser som tänkas kan. Han, om nu Gud är en han och inte en hon, är ju en Gud och kan säkert därför sägas vara allting på en gång. Om så är fallet så är ju både biskopen och kristdemokraten ute i ogjort väder.

Gud finns helt enkelt inte.

./.

Comments 5 Kommentarer »

Det har uppstått en debatt om huruvida pojkar och flickor ska delas upp vid vissa lektioner exempelvis gymnastiken i skolan.

Det påpekas att redan tidigare på folkskolans tid så hade pojkar och flickor gymnastik separat. Vad jag kan minnas så har jag själv upplevt detta. Exempelvis när det var utomhusidrott och vi grabbar skulle spela fotboll, då var det bara grabbarna som lirade boll medan tjejerna spelade brännboll.

Det har alltså förekommit könsseparerad skolundervisning långt innan det fanns några muslimer i de svenska skolorna.

Men det finns en stor skillnad nu mot då.

Numera motiveras uppdelning ofta utifrån religion och då är det fel.

Uppdelning av kön i skolan ska aldrig ha sin grund i olika religioner. Om uppdelningen motiveras med olika religion är samhället ute på en farlig väg som kan komma att leda till fortsatt separation i samhället utifrån olika religion.

Vill vi verkligen det?

Vad blir i så fall fortsättningen? Affärer dit bara de som bekänner sig till en viss religion är välkomna? Eller arbetsplatser där kraven på de anställda är att de tillhör en viss religion?

Religion, oavsett vilken, är farligt. All religion, islam eller kristendom, kan användas för maktutövning som skolan inte ska ställa upp på.
Därför borde skolavslutningar inte tillåtas i kyrkor eller moskéer eftersom dessa lokaler alltid förknippas med en viss religion och dito Gud.


Bibeln är en sagobok både för barn och vuxna som ingen borde tro på eftersom varken Jesus eller Gud har existerat.

Eftersom Gud , oavsett vilken religion denne Gud sägs representera, inte existerar så ska åtminstone inte skolan låtsas om att någon Gud finns.

Lyssna aldrig på religiösa förkunnare.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Undrar hur länge det dröjer innan Expressens krönikör Anna Dahlberg får sparken? Hennes funderingar och verklighetsbeskrivningar stämmer nämligen inte med den av Centerpartiet och borgarna anbefallna bilden.

För något år sedan skrev hon en krönika där hon påstod att Sveriges kriminella hade borgerligheten att tacka för att det numera blivit så lätt kamma hem storkovan genom att vara kriminell.

Häromdagen skrev hon i sin tidning om hur ”miljonerna rinner iväg till den organiserade brottsligheten” och att detta till stor del beror på Centerpartiledaren Annie Lööf (C).

Hon antyder att Centerns framgång i opinionen nog till stor del beror på Annie Lööfs (C) ”skarpa markeringar” mot stenkastande- och bilbrännande ungdomar i storstädernas utanförskapsområden. Det låter, som hon mycket riktigt påpekar, bra i tv-sofforna, vilket kan få folk att tro att Centerpartiet vill göra något åt kriminaliteten i landet.

I själva verket är det tvärt om. Annie Lööf (C) har tillsammans med sina kollegor i alliansen omvandlat Sverige till en ”bankomat för den organiserade brottsligheten”. Numera rånar man inga banker eller spränger något kassaskåp för att komma åt pengar man inte har rätt till. Nej, nu startar man företag i stället för att skaffa kofot, även kallad huvudnyckel.

Denna omvandling av kriminaliteten kan vi till stor del tacka Centerpartiet för. Partiet stod bakom att slopa kravet på revisorer i mindre bolag, enklare skaffa F-skattesedel, rätten att senarelägga bokföringen, vilket enligt Dahlberg fått Ekobrottsmyndigheten att mena att dessa av Centern så lovprisade förenklingar för företag i praktiken är rena glidvallan under skidorna för kriminella.

Det senaste kravet från Annie Lööf (C) är att avskaffa revisorer för alla bolag som omsätter mindre än 80 miljoner. Snacka om öppen dörr för bedragare.


Tack vare framförallt Centerpartiet och i viss mån alliansen behöver dagens kriminella inte sådana här för att sno åt sig pengar de inte har rätt till.

Det är som Anna Dahlberg så riktigt påpekar att ”Så länge staten fungerar som en godisbutik för kriminella är vi själva med och göder den brottslighet som ska kväsas.”

Det är, som Annie Lööf (C) gör, mycket lättare att peka på de redan utslagna utan framtidshopp i eftersatta förorter än att idka självkritik som Centerpartiet och Alliansen borde göra. Sanningar är farliga saker på borgerliga tidningar.

När får Annie Lööf sparken från Centerpartiet?
När inser Centern och Alliansen att man inte ska underlätta för kriminella att stjäla pengar från skattebetalarna och staten?

När får Anna Dahlberg sparken från Expressen?

./.

Comments 7 Kommentarer »

Vi har hört det förr. Det är kul det där med rykten om artisters och andra kändisars, samt politikers sexrykten. Finns det alls någon sanning bakom ryktena eller är det just det – rykten? Och varför sprids de?

I samband med Fidel Castros 90-årsdag publicerar kvällstidningen Expressen ett uttalande från en av hans belackare som säger att Fidel Castro haft sex med inte mindre än 35 000 kvinnor, vilket ju vem som helst kan räkna ut med ändan att det helt enkelt inte kan vara sant.

Ändå finns det dem som faktiskt tror att det är sant, även om antalet kvinnor måste minskas med tiotusentals för att inte få den som tror på Expressens uppgifter att framstå som rent sinnessjuk.

Vad det säger om Expressens journalistik överlåter jag till läsaren att ta ställning till. Men man frågar sig vad syftet med publiceringen var? Eller behöver man det?

Vi har hört och läst om sådana här rykten tidigare. Förr var det Hitler som påstods vara sexuell sadist, sedan kom sexryktet om Nordkoreas Kim Jong-Il och landets kvinnliga skådespelerskor. För att inte tala om Libyens president Kadaffis kvinnliga garde och dito sjuksystrar.

Ja, vi kan väl också ta med det gamla ryktet om att Stalin och hans Sverigeambassadör Alexandra Kollontaj skulle hade en affär ihop. Sådana rykten kommer ju som på beställning om kvinnor som är för feminism och jämlikhet.

Faktiskt kan jag bara påminna mig en enda diktator i modern tid som jag inte hört något sexrykte om, nämligen Iraks förre president Saddam Hussein. Men om honom spreds det ju andra, som det visat sig felaktiga, rykten.

Det är synd om människorna, sa Strindberg och jag skulle vilja tillägga att det är faktiskt ännu mer synd om de som ens för ett ögonblick tror på dessa rykten utan att först fråga sig vem som tjänar på dem och vem som planterat dem. Samma personer tror säkert också på ryska miniubåtar i våra skärgårdar.


Interiör från bordell i Stockholmsförort
som SÄPO skuggat diplomater till.

Följ pengarna, heter det när man ska hitta sanningen om myglet i ekonomiska sammanhang. Det borde vara samma sak med sexrykten, sök källan och vem eller vilka som spred ryktet från början. Det kan nämligen säga det mesta.

Vi får heller inte glömma ryktena om vår kung Karl VI Gustav och artisten Camilla Henemark och andra kaffeflickor. Hans företrädare kung Gustav V gick det ju också sexrykten omkring, inte minst om de omtalade men aldrig bekräftade homosexfesterna på Waldemars udde på Djurgården i Stockholm.

De tre aporna kan ha rätt ibland.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Militärkuppen i Turkiet misslyckades. Nu återstår att se vilka följderna av detta misslyckande blir, än så länge verkar det som president Tayyip Erdogan tagit till sig författaren Naomi Kleins ”Chockdoktrin” fullt ut. Han passar helt enkelt på!

Turkiet blev en sekulariserad och modern stat genom Kemal Atatürk, om än med Islam som övervägande religion. Kommer landet att fortsätta vara en sekulariserad stat även med president Erdogan vid makten?

Frågan är om inte Erdogan vill göra Turkiet till en islamistisk stat där Islamiska värderingar bestämmer folkets liv och leverne på samma sätt som i andra islamistiska länder?

President Erdogan agerar kraftfullt mot maktens opponenter. Journalister som är kritiska mot regeringen eller presidenten själv avskedas, redaktioner stängs och många kritiker sätts inom lås och bom. Tal om att återinföra dödsstraff har hörts.

Samtidigt måste EU-länderna hålla sig väl med Turkiet och Erdogan med tanke på att flyktingströmmen stoppas av landet, något Erdogan kan utnyttja som påtryckningsmedel mot EU. Blir kritiken från EU för stark kan han hota med att släppa igenom flyktingarna, vilket EU absolut inte vill.

Sedan får man inte glömma att Tyskland är det land med flest turkiska invandrare och skulle kritiken mot Turkiet från EU bli för hård kanske många av dessa, även av andra generationen, kan komma att ta till ett eller annat terrordåd i desperation, ungefär samma som tycks hända i exempelvis Frankrike som protest mot Frankrikes agerande i Mellanöstern och Nordafrika.

Kommer västvärlden att acceptera demokratin i Turkiet om folket


Kanske snart förbjuden tatuering i Turkiet.

i demokratiska val kastar ut Atatürks sekularism och väljer en annan väg, nämligen islamismens eller rent av tar till sig IS idéer om ett stort islamistiskt kalifat?

Kan det bli så att Turkiet trots sin vilja att bli medlem i EU i stället känner sig tvingat att tillsammans med andra länder låta Ankara bli huvudstad i det nya Omanska riket, som väl på sikt är IS mål.

Vi får väl se.

./.

Comments Inga kommentarer »

Då har terrorn slagit till igen! Den här gången i Nice och det lär vara närmare ett hundratal människor som dött. Det är förfärligt. Frågan är om det finns en förklaring?

Den fattiges bombplan och artilleripjäser är terrorismen. Har man ont om pengar kan man inte bygga attackplan som kan döda på långt håll och utan att den som gör det behöver oroa sig.

Terrorister, själva ser de sig säkert som frihetskämpar, kan inte vara lika effektiva i dödandet som en pilot i ett flygplan som på hög höjd släpper en bomb som dödar hundratals civila på en matmarknad i Syrien eller på en skolgård i Jemen eller dödar alla på en bröllopsfest i Afghanistan.

Ändå kan en terrorattack sprida skräck även om deras terroraktioner alltid innebär färre döda än när stater använder sin militär för att döda civila i länder på andra sidan havet.

Den moderna terrorismen började 1911 när en italiensk flyglöjtnant släppte bomber i form av danska handgranater från sitt flygplan mot araber i två oaser i Libyen. Rapporten sade att ´bombernas´effekt hade haft en underbar moralisk effekt på araberna. Ja, det ser vi nu ex v i Nice. Många har efter det tagit efter löjtnant Cavottis idé, men var det en så bra idé?

Den brittiske journalisten Robert Fisk blev så hotat till livet av högern i USA att han kände sig tvingad att hastigt lämna landet när han tyckte att vi och USA skulle ställa sig frågan ”Varför” efter nineleven.

Problemet för västvärlden och kristendomen är att svaret på frågan ”Varför” efter terrordåd är att vi inte vill bli påminda om vår egen terrorism i länder långt borta i andra världsdelar.

Vi behöver bara tänka på Palestina, Israel, Irak, Libyen, Afghanistan där terrorn inte utförs av terrorister utan av uniformerade militärer avlönade av skattebetalarna och med vapen betalda av samma skattebetalare.


Om alla följde dessa uppmaningar från denna så kallade proggaffisch från 60-talet skulle det inte finnas vaken terrorister eller terrordåd i världen. Militärer är de verkliga terroristerna.

Att Georg W. Bush krig mot terrorismen endast innebar mer terrorister och terrordåd kunde vem som helst med minsta tankeförmåga inse. Att bomba länder tillbaka till stenåldern är ingen bra metod om man vill stoppa terrorismen.

Vem ska vi skylla på?

./.

Comments 6 Kommentarer »