Om nu valresultatet i Turkiet står sig är det många som anser att president Erdogan får om inte total så nästintill diktatorisk makt.

Det är i så fall inte första gången ett folk röstar bort demokratin. Den intressanta frågan är vad det är som gör att folk, trots alla lovsången om demokrati, är beredda att på helt frivillig och demokratisk väg rösta bort demokratin?

Är det fel på demokratin som politiskt system? Nej, det kan man väl ändå inte påstå. Men kanske är felet att folk som röstar bort demokratin helt enkelt inte har förmågan att välja rätt på grund av okunskap om vad det är man röstar för.

Eller är orsaken att trots demokrati så lever folk inte under ekonomisk demokrati, vilket kan upplevas som så hopplöst att man är villig att även rösta bort den politiska demokratin. Demokratin som politiskt system hade med säkerhet aldrig blivit verklighet om inte ekonomin blivit undantagen från demokratin.

Är det demokrati att aktieägares röster är beroende av antalet ägda aktier? Om ekonomisk demokrati skulle gälla hade de självklart varit en röst per aktieägare oavsett antalet ägda aktier.

Går det i en demokrati att göra ett välavvägt val om exempelvis massmedierna är borgerliga och därmed inte ger folket chansen att själva bilda sig en uppfattning om de olika politiska valen de har att göra på valdagen.


Kommer valresultatet i Turkiet att innebära fler demonstrationer från kurderna i Sverige?

Det mest kända exemplet på en bortröstad demokrati är när de tyska nazisterna kom till makten. Jag är rätt övertygad om att hade folket fått veta vad den tyska nazismen verkligen stod för så hade de inte haft en chans att ta makten på demokratisk väg.

Hur kom det sig att folket inte förstod vad de röstade fram? Kan det berott på den tyska pressen, och inte minst nazistpartiets tidningar, som var starkt borgerlig och bekämpade allt som andades minsta vänster.

Vi får väl se hur det går i Turkiet.

./.

Comments 2 Kommentarer »

Nordkorea ska hanteras, säger Donald Trump. Vad han menar är det ingen som vet, men vi kan väl gissa på att det innebär att USA tänker bomba landet.

Skälet till Trumps tal om att hantera Nordkorea är att man genom spionsatteliter misstänker, troligen på goda grunder, att Nordkorea förbereder ytterligare en kärnsprängning.

Varför skulle inte Nordkorea få ha kärnvapen när USA, Indien, Pakistan, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina. Troligen också Israel.

Nordkorea har sprängt ett fåtal kärnladdningar under jord, och har därmed till skillnad från andra länder som sprängt kärnladdningar ovan jord inte spritt någon radioaktivitet i atmosfären.

Det känns litet magstarkt att USA, som är det enda land i världen som faktiskt fällt atombomber över levande människor i experimentsyfte nu försöker leka moralpolis över att ett annat land gör exakt det samma som man själv gjort i större omfattning.

Är då Nordkorea, med eller utan kärnvapen, ett hot mot andra länder?

Tja, visserligen har de en retorik man definitivt kan ha synpunkter på, men i praktiken verkar det ju som retoriken inte betyder någonting. Man har inte anfallit andra länder, man har inte bombat andra länder. Såvitt känt har man inte ens utrotat någon ursprungsbefolkning.


Några som vet vad de talar om.

Visserligen skjuter man raketer och försöker åstadkomma ett rymdprogram i syfte att kunna skjuta upp satelliter men det är det ju många länder som gör utan att för den sakens skull framställas som hot i syfte att få fram ballistiska raketer som kan anfalla USA med atomvapen.

Faktum är ju att det land som borde framställas som ett hot mot andra länder är USA som ju bombat hur många länder som helst jorden runt.

Varför görs inte det?

./.

Comments 10 Kommentarer »

Det skrivs i pressen att det för närvarande finns 12 000 personer i Sverige som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och därför skulle ha lämnat landet.

Var finns dessa 12 000 personer?
Ingen vet, de har gått under jorden och kan inte hittas av polisen och kan därför inte utvisas. Jag ser i tidningarna att myndigheterna räknar med siffran över dem som vistas illegalt i landet kommer att öka kraftigt.

I Migrationsverkets senaste prognos räknar man med att siffran 12 000 kommer att öka till 50 000 om fyra år. Vad det innebär för samhällsutvecklingen vill man knappast tänka på

Frågan är hur de bor och försörjer sig?

Kan man anta att vissa av dem ägnar sig åt brottslighet för att inte svälta ihjäl. Många kanske blir försörjda av vänner eller släktingar som har uppehållstillstånd.

Frågan är ändå om inte alltför många av dem utnyttjas som billig arbetskraft av oseriösa företagare?

Vi kommer ihåg nyhetsartikeln för några år sedan som berättade att när polisen gick in på en restaurang för att kontrollera om det fanns svart arbetskraft utan uppehållstillstånd sprang de anställda ut genom bakdörren och hoppade ut genom fönster, alla anställda bara försvann.

Kanske är det inte bara de utan arbetstillstånd man ska jaga. Det kan kanske vara minst lika effektivt att jaga företagare som utnyttjar arbetskraft utan uppehållstillstånd. Dessutom lättare eftersom företaget ligger där det ligger.


Svartjobbare kan leva farligt.

En svartjobbare som lever under jorden och av sin arbetsgivare hotas med polis och utvisning om han eller hon ställer krav på rimlig lön och arbetsvillkor är givetvis drömmen för en oseriös företagare.

Att hög arbetslöshet ökar konkurrensen om de jobb som finns vet vi. Om de arbetslösa dessutom är villiga att jobba svart, som man kan anta att de utan uppehållstillstånd är, och inte vågar kräva sina rättigheter dränerars seriösa företag genom osund konkurrens.

Den som jobbar svart, frivilligt eller av tvång, blir i längden en förlorare.

./.

Comments 3 Kommentarer »

Två dagar efter Drottninggatkörningen diskuterades i tv om det skulle bli straffbart att vara med i, eller rent av hysa sympatier, i terrororganisationer.

Det kan låta bra att förbjuda människor att tycka bra om terrororganisationer, men är det verkligen det?

Först och främst måste man ju bestämma vad som är en terrororganisation. Troligen skulle FNL på sin tid säkert räknas som terrororganisation, vilket då skulle förbjudit Olof Palme att gå i den omtalade demonstrationen tillsammans med Nordvietnames ambassadör.

Varenda gerillarörelse i världen kan givetvis sägas vara en terrororganisation eftersom de bekämpar makten.

Man måste inte bara avgöra vad som är en terrororganisation, man måste också för att kunna göra det tvingas bestämma vad som är terror. Vissa handlingar, som att spränga en bomb i en folkmassa är rent självklart terror, även om det ingår i kampen för ett folks frihet.

Men att från ett flygplan släppa en bomb i en folkmassa, är det terror? Ja, givetvis, även om länder som ägnar sig åt detta inte håller med.

Numera kallar man de allierades bombningar av tyska städer i andra världskrigets slutskede för terrorbombning. Men aldrig var det tal om att Bomber Commands chef Artur Harris skulle ställas till svars för sina terrordåd.

En terrorist kan i andras ögon vara en frihetshjälte så hur man ska avgöra vilka organisationer som ska förbjudas i namn av att de är terrororganisationer är inte lätt.


Så sant som det är sagt!

Var de som brände ihjäl ett 50-tal människor i fackföreningarnas hus i Odessa terrorister som borde straffas av staten? Ännu är ingen straffad för detta dåd, ska Ukraina därför räknas som terrorstat?

Vilka ska ges bestämmanderätt att avgöra vilka som är en terrororganisation kan ju komma att innebära ökad terror. I vissas ögon anses säkert Nato vara en terrororganisation.

Risken är att vi svenskar nu kommer att bli utsatta för det som Naomi Klein kallar ”Chockdoktrinen” och det kan vi få komma att ångra under mycket lång tid.

Det demokratiska Sydafrikas förste president Nelson Mandela som också fick Nobels fredspris ansågs länge vara en terrorist och stod länge på USA terroristlista.

Så det kan gå.

./.

Comments 6 Kommentarer »

Kan vi räkna med ökad övervakning av folket efter dådet på Drottninggatan i Stockholm? Ja, lyssnar man på olika förståsigpåare i massmedia så torde övervakningen öka rejält.

Kommer ökad övervakning vara detsamma som ökad säkerhet? Visserligen kan nog känslan hos gemene man bli att med ökad övervakning, exempelvis med fler övervakningskameror på fler och fler platser både i det offentliga rummet och i det privata så ökar säkerheten.

Men är det detsamma som att säkerheten de facto ökar.

Nja, England har ju EU-rekord i kameraövervakning sägs det. Frågan är om men ens är privat på toaletten i England där i princip varje fläck där människor kan röra sig är kameraövervakad. Ändå inträffar där terrordåd.

Vad har övervakning för nytta om den som tänker utföra ett terrordåd i form av en självmordsbomb? Förmodligen ingen alls. En självmordsbombare har ju den fördelen att han eller hon kan strunta i allt. Utom möjligtvis böner till en påhittad Gud.

Visserligen kan ökad övervakning i bästa fall hitta en skyldig efter att terrordådet skett. Det kan vara en tröst för de icke drabbade men det är till ingen hjälp för de direkta offren.

Är då ökad övervakning av folket onödigt? Nja, övervakning som folk är medvetna om kan säkert minska all möjlig brottslighet. Exempelvis har ju olaglig fortkörning minskat på de vägar där hastighetskameror övervakar att bilisterna håller sig under fartgränsen.


Kameraövervakad terrorist i huvudstaden.

Nu bör man naturligtvis fråga sig om ökad allmän övervakning av folket innebär mer eller mindre frihet?

Många menar att ökad övervakning genom kamera- telefon- internet – och i sociala medier innebär minskad personlig frihet medan andra tycker att litet frihet får man offra för att känna ökad personlig säkerhet, även om den är en chimär.

En sak ska vi dock vara mycket medvetna om, nämligen att mot en beslutsam terrorist hjälper ingen som helst övervaknig. Ökad jämlikhet är däremot något som historiskt visat sig mycket effektivt mot all slags brottslighet – även terrorism.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Det var förmodligen bilderna på offren för gasattacker i första världskriget som lade grunden för vår avsky för att döda med gas. Sedan tillkom dödsstraffet i USA och Förintelsen som förfinade tekniken att ta död på människor med gas.

Nu uppges det att ett antal människor i krigets Syrien har dött av gas. Må så vara, men litet misstänksamt är det att ”alla” omedelbart ”vet” vilka som är de skyldiga till gasattacken.

Det hela påminner om upprinnelsen till USA:s anfall på Irak. Det var ett ljugande i rent pyramidalt format. Med emfas slog USA fast att regimen hade tillgång till massförstörelsevapen i form av just gas och andra kemiska vapen. Dessutom påstods regimen utveckla atomvapen.

Det gick till och med så långt USA i FN visade upp bilder på Iraks ”mobila kemilaboratorium” för framställning av kemiska vapen.

Allt. Precis allt var lögn!

Man ljög för att få acceptans för att starta krig mot Irak, vilket man gjorde. Följderna av kriget, som inte ens är helt avslutat än, ser vi idag i Syrien. Lögnerna om Saddam Hussein ledde till skapandet av IS och som alla vet är det lätt att starta krig men betydligt svårare att avsluta det.

Det måste ses som misstänksamt att ALLA omedelbart vet vem som låg bakom den förfärliga gasattacken i Syrien. När ALLA omedelbart vet hur saker och ting ligger till finns det alla skäl i världen att låta varningsklockorna ringa.


Bra att ha i händelse av anfall med gas.

Kommer de av gas dödade i Syrien bli en ursäkt för USA att åter igen starta krig på andra sidan jorden med många, många fler dödade än vad den uppgivna orsaken gav upphov till?

Terrorhotet från IS och andra terrorgrupper torde vi få leva med under mycket lång tid framöver. Vilket vi kan tacka flera amerikanska presidenter för, men speciellt Georg W Bush.

När världsledare tappar förståndet blir världen en farligare plats.

./.

Comments 6 Kommentarer »

Krig är förfärliga saker. Ingen människa borde behöva uppleva krig, allra minst moderna krig med sina dödligt effektiva vapensystem.

Det jag inte begriper är varför man gör sådan skillnad på de olika sätten att döda sina fiender på. Varför blir folk så vansinnigt upprörda när människor dör av gas medan man inte alls blir lika upprörd över människor som skärs upp av granatsplitter så tarmarna åker ur kroppen medan man långsamt dör.

Olika dödar kan tydligen uppfattas väldigt olika trots att det i praktiken är exakt samma sak. Man kan dö långsamt eller fort, men själva dödsögonblicket är alltid exakt lika oavsett sättet att komma fram till det.

Är det värre att döda människor på plats än att sitta i ett kontrollcenter någonstans och i fullkomlig personlig säkerhet döda folk genom att flyga ett obemannat flygplan, ungefär som ett datorspel där de som dör raskt kan få nytt liv som man kan döda på nytt i all oändlighet.

Kan avskyn och upprördheten av dödande med gas eller kemikalier ha sin grund i Förintelsen av judar och andra påstått mindervärdiga under nazisttiden? Eller i första världskriget då gas och kemikalier för första gången användes i dödandets tjänst i stor skala.

Om mänskligheten kunde lägga ner lika stor energi på människors välfärd som på utvecklandet av nya vapen och metoder för att ta död på sina medmänniskor skulle jorden vara en bättre plats att bo på.


Krig handlar oftast om makt. Är det dessutom utomstående som lägger sig i ett lands inre angelägenheter så är kriget praktiskt taget oundvikligt.
Syrien är ett bra exempel.
Vad blir nästa?

Under tiden vi väntar på det kan vi fundera över hur det kommer sig att det är mer acceptabelt att döda på avstånd, till och från andra kontinenter, än om man gör det på plats.

För inte har du väl blivit upprörd över att drönare med bomber styrs från Florida när de dödar muslimer i länder på andra sidan jorden eller att kryssningsrobotar far både över hav och kontinenter innan de träffar sina mål och dödar oskyldiga män, kvinnor och barn samt utplånar bröllopsföljen.

./.

Comments 1 Kommentar »

Var och en borde ta sig en funderare över hur det kommer sig att man tycker som man gör. Har vi allihop verkligen funderat på varför vi tycker si eller så inom politiken?

Ryssland, och därmed president Putin, skulle tydligen ha påverkat det amerikanska presidentvalet, dock oklart hur. Likaså har vi fått höra att Ryssland tänker påverka det kommande svenska riksdagsvalet, likaså det oklart hur. Det är ju ändå väljarna som väljer vilken röstsedel man stoppar i valkuvertet.

Man kan fråga sig om det är någon idé för Ryssland och Putin att påverka riksdagsval i Sverige med tanke på att det mesta av den svenska politiken ändå avgörs av EU i Bryssel.

Ett av de länder som mest försöker påverka andra länders politiska val torde vara USA. Vi som varit med en tid minns den amerikanska radiostationen Voice of America som sedan 1940-talet spritt politisk propaganda över jorden. Speciellt hade man starka riktade sändningar mot Ryssland. Och Sverige, inte minst!

Voice of America ägnade sig inte bara åt att sända propaganda på ryska, man sände (sänder?) på över 40 olika språk i syfte att påverka befolkningar att rösta på ett visst sätt.

Numera behövs inte starka mellanvågs eller kortvågssändare med komplicerade antennanläggningar för att påverka eller sprida propaganda. Nu är det internet som gäller och då kan vilken privatperson som helst från 13-åriga datanördar till stater ägna sig åt politiska påverkansoperationer.


Alltför många svenskar lät sig inför riksdagsval påverkas av Voice of America genom sådana här apparater långt innan Internet ens var påtänkt.

I Sverige torde pressen, som till över 90 procent är borgerlig, vara de som har mest inflytande på väljarnas politiska val. Vilket faktiskt rätt lätt går att upptäcka om man som läsare är uppmärksam och tänker efter.

Hur många artiklar har man exempelvis inte läst om vilket katastrof det skulle bli för välfärden om penningöverföringen i den privatiserade välfärden skulle minskas eller rent av hejdas?

Alternativet är det mer eller mindre tyst om.

./.

Comments 7 Kommentarer »

När situationen för de svenska bönderna ska beskrivas hänvisar man oftast till hur många mjölkbönder som lagt ner driften.

Egentligen borde ju böndernas situation beskrivas utifrån hur mycket de deklarerar i inkomst. Då blir nämligen böndernas situation en helt annan än när man bara tittar på antalet som upphör med sin verksamhet.

Att små mjölkbönder med 15 -25 mjölkkor lägger ner är inte förvånande med tanke på jordbrukets strukturomvandling som LRF:s lobbyister aldrig nämner något om när böndernas situation beskrivs av samma lobbyister.

Att familjejordbruk med mjölkproduktion som av sina kollegor tvingas konkurrera med gårdar som utökat till hundratals mjölkkor och nya jätteladugårdar med svindyra mjölkrobotar kan knappast förvåna någon.

Att LRF och Centerpartiet aldrig nämner något om de bakomliggande orsakerna till minskningen av mjölkbönder är något förvånande. Vill man inte berätta sanningen?

Att äldre bönder i pensionsåldern inte vill satsa på att bygga nya jätteladugårdar och köpa nya kossor kan man förstå. I stället är det yngre hungriga bönder som står för produktionen av både mjölk och kött genom vad som brukar kallas stordrift, som i sin tur slår ut småbönderna. Det är inget att förvånas över.

null
Stora och små bönder slåss med varandra i en ojämn kamp medan kossorna själva är mer jämställda i sin inbördes kamp.

Det man kan förvånas över är att konsumenterna inte upplyses om detta faktum utan i stället förs bakom ljuset av både LRF och Centerpartiet. Jordens befolkningsökning kräver effektivare matproduktion, vilket i sin tur innebär fler och större effektiva jordbruk på de små familjejordbrukens bekostnad.

Det kan man tycka vad man vill om, men ska jordens alla människor få mat så kommer vi att se färre och färre småbönder till förmån (eller nackdel om man vill) för jätteanläggningar med 100-tals, ja kanske tusentals djur. Vad det nu kommer att innebära när det gäller djurhälsovård och krav på minskad antibiotikaanvändning.

Lita aldrig på lobbyister.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Finns Gud? Har Jesus funnits? Svaret på frågorna är självklart ett klart och tydligt ”nej”. Varför tror då många på Gud? Därför att de är lurade av präster som påstår att bara man tror på Gud så kommer man att få evigt liv.

När livet är slut så är det. Sagofiguren Jesus uppståndelse som ett exempel på vad den som tror på Gud har aldrig hänt. Sanningen är att vi lever en kort tid och återgår till molekyler när livet är slut.

Det lustiga är att när man påpekar för en som tror på Gud så blir man ofta uppmanad att bevisa att Gud inte existerar. Vilket inte går.

Det naturliga vore att de som påstår att Gud finns också kan lägga fram bevis för den saken, vilket de aldrig kan.

De som kräver bevis på att Gud inte finns borde betänka att så kallad negativ bevisföring inte fungerar. Det går exempelvis inte att bevisa att någon inte är pedofil medan det går alldeles utmärkt att bevisa motsatsen.

Varför finns då myten om en Gud och Jesus? Tja, en förklaring är makt. Kan man få folk att tro på något icke existerande så får man också makt över dessa troende. Man kan ju i princip påstå vad som helst om man hänvisar till någon som sägs finnas men som inte kan ifrågasättas.

Nu går ju den mänskliga utvecklingen framåt, om än alltför långsamt, så idag har präster och andra mäktiga svartrockar något svårare att få människor att gå på vad som helst.

Folk har faktiskt sex innan de gifter sig, trots att de i generationer fått veta att det är en synd som kommer att straffas sig den dagen de lägger fötterna i vädret.


Såvitt känt tror inte hundar varken på Gud, Jesus eller att de skulle få evigt liv.

Vilket visar att vissa påståenden från Gud och hans son tror man åtminstone inte på.

Lita aldrig på en någon som påstår sig framföra Guds ord, de ljuger.

./.

Comments 4 Kommentarer »

Ska vi vara rädda för påstådda hot? Ska vi gå omkring hela livet och vara rädda för påstådda hot som visat sig inte utgöra några hot? Kan man bli sjuk av att vara rädd för hot som inte är några hot?

I Sverige, och i alltför stora delar av resten av världen, dock inte hela, har Ryssland under minst hundra år utmålats som ett hot. Faktiskt oavsett vilken politik som styrt landet.

Ett annat land som alltid sägs utgöra ett hot mot resten av världen är Nordkorea. Vad hotet litet mer exakt skulle bestå av brukar dock inte framgå. Visserligen kan kanske landet ha atomvapen, men det är det många länder som har utan att utmålas som hot.

Vietnamn var innan de vann kriget ett hot mot hela den fria världen. Hotet bestod i den av USA:s president Eisenhower lanserade så kallade dominoteorin, som förväntat visat sig inte stämma.

Vartenda land på den amerikanska kontinenten som röstat ”fel” i demokratiska val har av USA genom tiderna ansetts


I sådana här hus bor de som påstås utgöra ett hot.

som så farliga hot att de måste motarbetas på alla möjliga och omöjliga sätt.

Eller om de störtat en hatad diktator genom revolution, som på Kuba, så är landet ett så stort hot att det måste utsättas för blockad i över 50 år.

Hur länge ska man kunna påstå att ett land utgör ett hot även om det i praktiken visar sig att landet inte utgör något hot?

Finns det ”bäst före hot”?
Borde det finnas?

./.

Comments 4 Kommentarer »

Under hela min levnad har jag hört påståenden om först Sovjetunionen och sedan Ryssland som med tiden visat sig vara helt ogrundade. Det har varit allt från obefintliga ubåtar till dagens russofobiska uttalanden om hot om krig och ockupation av Gotland.

Redan som liten parvel hörde jag fantastiska berättelser om ryska spioner som under täckmantel av sågfilare och skärslipare som gick runt på den svenska landsbygden och spionerade inför ett snart förestående krig mot Sverige och kartlade allt av värde inför kriget.

Dagens russofobi kan utan vidare jämföras med hur Tyskland fick hela folket att ställa upp på förföljelserna av judarna och senare acceptera judeutrotningen utan att ifrågasätta sanningshalten av det som makthavarna i den nazistiska staten påstod.

Likaså lyckades man med falska påståenden få tyska folket tycka att krig mot Sovjet var något positivt, vilket tyskarna fick betala dyrt men Sovjet ännu dyrare.

Varför accepterar folk när makthavare ljuger för dem? Ett svar kan vara avsaknad av förmåga att tänka efter om det som sägs är sannolikt. Att makten framhåller det egna folket som bättre än andra folk går tyvärr hem i stugorna, åtminstone en tid.

En påstående behöver inte vara sant bara för att ”alla” säger det.

Hur ska man då försvara sig mot påståenden som är felaktiga? Ett bra alternativ är att ta in fakta från många källor med olika uppfattningar om påståenden.


Påstådd TIR-märkt spionlastbil utanför moderata Svenska Dagbladets hus på Rålambsvägen i Stockholm fick tidningens centralredaktion att bli hysterisk.

När det gäller Ryssland kan det vara bra att kunna litet historia för att kunna jämföra med tidigare påståenden.

Vi som var med kommer ihåg vad man påstod om Sovjetiska, Polska och Östtyska TIR-märkta långtradare som transiterade genom Sverige på 1970- och 1980-talen. De påstods ägna sig åt precis samma sak som de ryska sågfilarna i början av 1900-talet.

Allt som då sades vara sant har ju med tiden visat sig vara påståenden utan minsta sanningshalt. Ändå fortsätter svenska folket att svälja vilka påståenden som helst .

Dumheten är häpnadsväckande!!

./.

Comments 9 Kommentarer »

Mattias Karlsson (SD) bor i den lilla kommunen Uppvidinge i Småland. Detta faktum har av någon obegriplig orsak gjort kommunalrådet i kommunen orolig.

Kommunalrådet Åke Carlsson (C) i Uppvidinge kommun säger i en tidningsintervju att han är orolig över tillväxten inom Sverigedemokraterna. Det visar att kommunalrådet knappast använder sin hattparkering till vad den är avsedd för, nämligen att tänka med.

Orsaken till denna hans oro beror på att en av kommuninvånarna heter Mattias Karlsson (SD) och det faktum att han sagt sig fundera på att engagera sig i kommunalpolitiken, exempelvis som medlem av kommunfullmäktige, vilket troligen skulle gynna Sverigedemokraterna på Centerpartiets bekostnad.

Det hade varit bättre om Åke Carlsson (C) insett att den borgerliga politiken med ökande ekonomiska klyftor, som i sin tur beror på skattesänkningar, med automatik innebär fler röster på borgerliga extrempartier.

Om Åke Carlsson (C) hade litet elementär historiekunskap om nutidshistoria så hade han inte varit orolig för ”Sverigedemokraternas tillväxt” utan för den borgerliga politiken som i praktiken gödslar tillväxten för Sverigedemokraterna.

Vi är idag i en ekonomisk situation som liknar orsakerna till nazisternas tillväxt i Tyskland på 1920- och 30-talet. Desperata människor utan jobb, bostäder eller med en ekonomi som knappt går att klara sig på tenderar att rösta på dem med enkla lösningar.

Kommunalrådet Åke Carlsson (C) i Uppvidinge kommun borde förstå att ett jämlikt samhälle är ett bra samhälle.


Här vid Riddarhuset i Stockholm passerar en tillväxt som för somliga centerpartister med dåligt omfång på sina hattparkeringar innebär en obegriplig tillväxt.

Han och andra borgare skulle lätt kunna slippa oroa sig för SD:s tillväxt om de röstade på partier som för en politik som går ut på jämlikhet.

Men det kräver kunskap om människors villkor och behov, och just det är det väl ont om inom den svenska borgerligheten som ju tycks tro att egoism är att föredra framför solidaritet.

Ni kommer att bli besvikna.

./.

Comments 1 Kommentar »

För några år sedan var Eskil Erlandsson (C) landsbygds- och jordbruksminister. Jag hörde honom tala om antibiotikaanvändningen inom jordbruket, som lär vara lägre i Sverige än i resten av Europa.

Reportern frågade om det var farligt att äta importerat kött med tanke på att det skulle kunna innehålla antibiotika. På det svarade Eskil Erlandsson (C) ett klart och tydligt nej.

Det var helt ofarligt att äta importerat kött, sa han, eftersom köttet i sig inte innehöll antibiotika. Det visste man eftersom det gjordes ganska mycket stickprover.

Det vore ändå bra, ja nödvändigt, om antibiotikaanvändningen i världen minskade eftersom bakterier utvecklar resistens mot antibiotika.
Det är alltså inte köttet i sig från djur som fått antibiotika som kan utgöra en fara för oss människor, det är de resistenta bakterierna och dessa känner inga landgränser.

Jag träffade en gång en äldre bonde som påstod att de antibiotikaresistenta bakterierna inte skulle kunna drabba honom eftersom han inte en enda gång tagit antibiotika i hela sitt liv. Han hade inte förstått mycket.

Nu behöver vi inte oroa oss. Vi som var med minns nämligen Carl Bildts (M) löfte i tv under valkampanjen om EU. Han lovade att bara Sverige var med i EU så skulle vi påverka och påverka så det stod härliga till. Exempelvis om antibiotikaanvändningen inom djurhållningen i EU.


Ingen antibiotika här!

Även Marit Paulsen (FP) lovade ju svenska folket att hon skulle jobba för minskad antibiotikaanvändning i EU och vi får väl anta att hon sett till att så skett eftersom hon lovat det. Jag har i alla fall inte hört att hon misslyckats.

Men om nu både Carl Bildt (M) och Marit Paulsen (FP) i själva verket snackat skit och inte genomfört vad de lovat, påverkat EU att minska antibiotikaanvändningen, så återstår väl bara en lösning på problemet.

Fortsatt öppna gränser för människor, varor och tjänster samtidigt som vi stänger gränserna för antibiotikaresistenta bakterier.

Hur svårt ska det va?

./.

Comments 2 Kommentarer »

Dåliga förlorare brukar ofta försöka hitta på en orsak som förklarar deras förlust. Det må gälla både inom idrott eller politiken.

I USA försöker nu demokraterna förklara sitt misslyckande med att Hillary Clinton förlorade kampen om presidentämbetet med att ryssarna gjort intrång i demokraternas datorsystem och där snappat åt sig dokument som Wikileaks senare publicerade.

Visserligen har inga bevis om att det skulle vara Ryssland som utfört cyberattackerna lagts fram, men i dessa tider räcker det bra med obevisade påståenden.

Det må vara hur det vill med sanningen om de påstådda cyberattackerna, men det viktiga torde väl ändå vara vad de avslöjade dokumenten visar.

Är det inte rätt och riktigt att väljarna får reda på om paret Clintons fond fått miljoner dollar från arabiska diktaturer eller att demokraterna i hemlighet agerat för att hindra Bernie Sanders i primärvalen?

I stället för att uppröras över att det – kanske – förekommit intrång, cyberattacker, i Demokraternas datorsystem kanske vi borde uppröras över att det finns politiska partier som ägnar sig åt att hemlighålla ekonomiska verksamheter som väljarna har all rätt i världen att få kunskap om.

Likaså borde givetvis Demokraternas väljare ha kunskap om att deras parti spelar under täcket med dem för att få dem att avstå från att rösta på partiets andra kandidater. Sanningar om partier eller deras företrädare ska givetvis väljarna känna till, hur ska de annars kunna välja utifrån sina uppfattningar om vilka politiker de vill ge makten över sina liv.

Vi kommer ihåg hur Folkpartiets ungdomsförbund tog sig in i Socialdemokraternas datorsystem inför valet 2006. Konstigt nog hördes inga upprörda röster från dem som nu tror på påståendena om ryska intrång i Demokraternas datorsystem.


Liberalerna (f d Folkpartiet) är det enda svenska parti som ännu så länge blivit avslöjat med att olovandes tagit sig in i ett annat partis, Socialdemokraternas, datorsystem, vilket skedde i valrörelsen 2006. Konstigt nog höll Alliansens företrädare rätt tyst om saken jämfört med hur det låter nu.

Egentligen borde de som nu anklagar Ryssland för cyberattacker varit lika upprörda när FP blev avslöjade med fingrarna i den digitala syltburken och då krävt att valresultatet när Reinfeldt blev statsminister inte skulle godkänts.

Då hade alla blivit vinnare!

./.

Comments 2 Kommentarer »