Borgerlig politik går till stor del ut på konsten att säga sanningen utan att folk förstår vad den innebär. Att med retorik lura skjortan av väljarna är alliansregeringens bästa gren.

Ögonen föll på en annons från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Rubriken talade om att de berörda myndigheterna skulle förändra servicen till sina kund.. ehh, användare.

När man säger att man tänker förändra servicen uppfattas det nog som att man tänker förbättra servicen, men se det handlade det inte alls om i det här fallet.

I själva verket betydde rubriken att man tänkta upphöra med all service!
Förändra betyder numera tydligen upphöra!

För de många boende, och det är många, i Skärholmen och omgivande stadsdelar hade en mer sanningsenlig rubrik varit att ”Vi försämrar servicen”. Men se sanningen om den är negativ för borgarna måste skrivas om så att folket kan få uppfattningen att den är positiv.


Servicen upphör hade varit en mer sanningsenlig rubrik.

Åter igen påminns vi om Tage Danielssons monolog om sannolikhet där han berättar att han av sina föräldrar fick lära sig att alltid berätta sanningen.

Sanningar ska i borgarnas Sverige döljas.

./.

Exp, Dag, AB, 1

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Det hade Orwell gillat!”
  1. Nemokrati skriver:

    På fredag 27 januari anordnar Folkrörelsen Nej till EU en demonstration mot europakten i Stockholm från kl. 08:30 med samling kl. 09:00 utanför Riksdagshuset med anledning av EU-nämndens möte med Reinfeldt om vilket mandat han ska ta med sig till Bryssel – svenskt Ja eller Nej till Europakten. Sprid gärna information om denna manifestation så att det blir uppslutning – det handlar om vår ekonomi och om demokratins vara eller inte vara http://komigenuva.wordpress.com/2012/01/24/fredag-27-januari-kl-09-00-utanfor-riksdagshuset-folkrorelsen-nej-till-eu-arrangerar-demonstration-mot-europakten-val-mott/

  2.  
Lämna ett svar

Please copy the string qriLWE to the field below: