Med jämna mellanrum kommer förslagen upp som på olika sätt ska minska äldres rätt att köra bil. Det kan handla om att göra ett nytt teoriprov eller uppkörning. Även krav på nya hälsoundersökningar framförs då och då.

Problemet är att det inte är de äldre bilförarna som orsakar olyckorna, de orsakas av ungdomar. Om detta faktum kan vartenda försäkringsbolag vittna. Det är till och med så att ungdomar hos många bolag, för att inte säga alla, har högre självrisk om de orsakar en olycka.

Varför ploppar dessa förslag upp med jämna mellanrum? Tja, en orsak kan väl vara att det är billigare jämfört med exempelvis fler trafikpoliser eller fart- och nykterhetskontroller. I Schweiz infördes läkarkontroller av äldre bilförare, det har inte på minsta sätt påverkat olycksstatistiken i trafiken till det bättre. Däremot har läkarnas inkomster blivit bättre.

Det senaste påfundet kommer från de bägge socialdemokratiska riksdagsledamöterna Leif Pettersson (S) och Johan Andersson (S) som tycker att äldre körkortsinnehavare ska tvingas till nya syntester. Att det på något sätt skulle påverka olycksstatistiken till det bättre är inte sannolikt.

Det kan de bägge sossarna fråga närmsta försäkringsbolag om.

Det man vet säkert är att äldre bilförare har bättre omdöme än yngre och att det mer än väl kompenserar deras kanske sämre reaktionsförmåga och sämre syn.


Bilolycksstatistiken påverkas inte till det sämre av äldre bilförare.

Ett bra omdöme är mycket viktigare än många yngre bilförare förstår. Likaså är det inte dåligt med bra fantasi för att kunna inse vad som kan stå runt vägkröken.

När frågan om äldres förmåga att köra bil kommer upp kan man vara säker på en sak. Nämligen att det har tagit slut på idéer hos förslagsställaren och då är det lämpligt att ha förmågan att kunna bortse från fakta och statistik.

Polisen och försäkringsbolagen vet vad som behövs för att minska bilolyckorna, att de inte tillfrågas beror på att svaren inte är det minsta positiva för politiker som vill bli omvalda eftersom svaren i praktiken innebär högre skatt.

Då är det billigare med en och annan trafikdödad.

./.

Ett svar på “Fjantiga förslag”
  1. Leif Pettersson; skriver:

    Nej det är inte fjantigt att kräva bra syn hos bilförare. Det handlar inte om att hindra någon att köra bil utan att kunna se trafikmärken och medtrafikanter inte minst de oskyddade. Sen kan man ju undra om detta med syn inte har något med bilkörning att göra varför yrkesförare när de förnyar sina körkort måste genomgå synundersökning. Dessutom anser vi att det skulle ske från 45 år och då kan man knappast sägas vara gammal. Behöver man enligt din mening alls kunna se för att köra bil? Sen vet alla som läser statistik att du har rätt när det gäller yngre och äldre i olycksstistiken men det är liksom en annan fråga.

  2.  
Lämna ett svar

Please copy the string AzfP3D to the field below: