Resultaten i den svenska skolan sjunker. Detta vill alla göra något åt. Alliansregeringen kan bara tänka sig sådana sätt som inte kostar något. Allianspartiernas förslag är därför helt galna – men billiga.

Att resultaten i den svenska skolan sjunker torde ha samband med införandet av friskolor vilket främsta resultat är att det dränerar skolundervisningen på pengar genom att en stor del av de pengar som går till undervisning i stället går ner i privata fickor och skickas till skatteparadis.

Alliansregeringen kämpar på för att öka kunskapen och hejda förfallet i den svenska skolan. Deras förslag är dock verkningslösa. Det blir inte bättre skolor för att lärare får legitimation eller för att betyg i ordning och uppförande återinförs. Inte ens att det står hur många timmar eleven skolat ger bättre skolresultat.

Att sådana förslag ens kommer på tal beror på att de är billiga. De kostar inte skattebetalarna något att införa betyg i ordning och uppförande, vilket det skulle göra att ha fler lärare, mindre klasser och fler special- och hjälplärare.

Därför är det naturligt att Centerpartiet nu vill återinföra att slutbetygen ska sättas av ”utomstående examinatorer” som ska tala om för elevens lärare hur mycket eleven kan och vad han eller hon alltså ska ha för slutbetyg.

Inbillar sig centerpartisterna att utomstående bättre skulle känna till vad eleven kan än lärare som följt eleven flera år?

Utbildningsminister Jan ”rottingmajoren” Björklund (FP) säger sig titta på frågan och säger sig vara positiv till förslaget. Tror jag det! Det är ju billigt. Man slipper tänka på sådana obehagliga saker som att ge skolorna mer resurser, som ju bara kostar mer pengar för de stackars skattebetalarna.

Professorn vid Institutet för näringslivsforskning säger sig vara positiv till förslaget eftersom man släppt in obegränsade vinstintressen i skolan. Han menar att förslaget skulle kunna komma åt den negativa betygsinflationen.

Vilket alltså innebär att han erkänner att friskolereformen gett många negativa följder för de svenska ungdomarnas skolundervisning.

Vore då inte det naturliga att ändra på det som skapar bekymren nämligen friskolorna och att de är beroende av skolpengen som är orsaken till betygsinflationen?

Det är bättre att ändra ett dåligt system i stället för att lappa och laga i all oändlighet. Man botar inte allvarliga sjukdomar med plåster, som både Centerpartiet och Folkpartiet tycks tro.

Bägge partierna får underkänt!

./.

AB, DN, SvD, 1, 2, 3, 4, 5, Exp, 1, SVT, GP

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 Svar på “Galna förslag”
 1. Kent Karlsson skriver:

  Bakåt är framåt och svart är vitt i Alliansens värld!

 2. Knabbjalf skriver:

  Betygsinflationen började långt innan friskolorna kom. Att sen friskolorna säkert förstärkt trenden gör inte att de är skulden till problemet. Med likformiga, standardiserade och opartiska bedömningar löser man problemet, även inom friskolorna. Så länge den nuvarande ordningen (där varje skola, varje lärare, kan sätta betyg helt godtyckligt) finns kvar lär problemen kvarstå.

 3. Lasse skriver:

  Kent:

  Just det, tvärtomspråket är numera infört.

 4. Lasse skriver:

  Knabbjalf:

  Märkligt då att det inte uppmärksammats förrän med friskolornas intåg.

 5. Peter skriver:

  Här är det bara att rikta blicken västerut. Det fungerar alldeles utmärkt i Norge. Eleverna får vanliga betyg av sin lärare som måsta ha betygen färdiga innan examen görs i slutat av maj. Eleverna har inte examen i alla ämnen, men norska var i varje fall obligatoriskt tidigare. Andra ämnen lottas och ibland är det bara några få som kommer upp i ett ämne? Examinatorerna bedömer examensbesvarelser som är anonyma (elevens skola är heller inte känd för dem). Systemet fångar upp tendensiösa felbedömningar hos vissa lärare. Uppgifterna är heller inte utformade så att dagsformen har något att säga: har du följt med under läsåret så går det bra. Eleven måste kunna argumentera för sin besvarelse, och om eleven missar på några fakta här och där så spelar det ingen roll. Detta är en försmak av vad som väntar på universitetet.

 6. Lasse skriver:

  Peter:

  Men gör det undervisningen bättre? Lär sig eleverna mer?
  I Sverige är ju problemet att skolan har blivit sämre.

 7. försynte spökläsaren Laban skriver:

  Det går också utmärkt att rikta blickarna österut: Finland har ”alltid” haft studentexamen, och det verkar fungera rätt bra … Norge och Finland är två länder med liknande samhällsstruktur som den svenska, och har periodvis styrts av arbetarpartier, liksom vi. Ändå har man valt en annan väg. Kan vara något att fundera på.

  För övrigt tycker jag att man ska sluta klistra epitet av typen ”rottingmajor” på debattmotståndare. Åtminstone om man vill nå andra än dem som redan tycker likadant.

 8. Lasse skriver:

  Försynte:

  Du skulle höra vilka epitet dem du försvarar klistrar på sina meningsmotståndare. Du skulle inte tro dina öron!

 9. Kurt skriver:

  ”rottingmajor” är ett alldeles utmärkt epitet på en utbildningsminister som vägrar ta till sig något alls av någon som råkar ha mera utbildning än han själv. Det enda han föreslår i skolan är ständiga förändringar, och allt blickar bakåt, inget är någonsin genomtänkt. Det måste vara hemskt att som tjänsteman arbeta på utbildningsdepartementet eller skolstyrelsen, och tvingas stå ut med en inkompetent utbildningsministers egenhändiga nycker. Till sist lär sig väl i alla fall förhoppningsvis tjänstemännen, att alltid förslå det rakt motsatta mot vad som är logiskt, det är ju så ”rottingmajoren” alltid beslutar.

 10. försynte spökläsaren Laban skriver:

  Och sakfrågan, mina herrar? Jag har alltid sett frågorna om kunskap och arbetsro i skolan som typiska vänsterfrågor. (Jag betraktar mig själv som vänster och har jobbat nästan ett helt yrkesliv i skolan.) Det är arbetarklassens barn som drabbas hårdast när skolan inte fungerar. Om Björklund försöker styra upp skolan på vägen igen har han min sympati, även om jag inte delar hans övriga ståndpunkter. Av Kurts beskrivning förstår jag uppriktigt sagt NADA – bor vi på samma planet?

  De där ruskiga epiteten: ”flum”, kanske, med och utan bindestreck? Det var Björklunds favorituttryck ett tag, men det verkar som han har insett att det bara försvagar hans argument och låser positionerna. För oss som jobbar i skolan känns pajkastning av typen Caligula – flum – rotting osv. som slöseri med tid.

 11. Lasse skriver:

  spökläsaren:

  Just det, kunskap är viktigt. För att kunna förmedla det behövs resurser, som fler lärare, mindre klasser, fler speciallärare, osv. Det viktga är alltså resurserna för att kunna förmedla kunskap, inte betyg.
  Björklund kan tänka sig alla möjliga förändringar i skolans värld, enda villkoret är att det inte kostar något. För kostar det går det inte att sänka skatter, och DET är det viktigaste av allt!
  Därför kommer Jan Björklund (FP) att fortsätta köra skolan i diket nu när den ändå kört av vägen.

 12. försynte spökläsaren Laban skriver:

  Jag tänker inte protestera om skolan får mer resurser. Men huvudproblemet ligger inte där: Finland, som toppar alla PISA-undersökningar, har en lärartäthet på 15 elever per lärare. Sverige har 12. Så problemet måste ligga någon annanstans. Som jag ser det (jag besöker Finland rätt ofta, eftersom jag är ”ingift halvfinne” sedan trettio år) finns i Finland en konsensus vad det gäller skolans och lärarnas kunskapsförmedlande roll. Det finns också en respekt för yrket som skapar ett högt söktryck till lärarutbildningarna, trots att lönen är ungefär som den svenska. Bara de bästa blir lärare.

  Inget av det ovanstående gäller för Sverige. Som visades i Zarembas utmärkta artikelserie i DN har skolans kunskapsmål monterats ner, social samvaro har satts före studier, läraren har gjorts om till en försynt handledare som svarar på frågor vid behov men annars inte förväntas störa elevernas facebookuppdateringar, jag menar fria kunskapsinhämtande. Hur kunde det gå så snett, ja det är en lång historia. Men om herr B försöker styra upp det förtjänar han bättre än det här major- och rottingsnacket som jag är bara SÅ TRÖTT PÅ.

 13. Lasse skriver:

  spöklärare:

  Problemen för den svenska skolan infördes med friskolorna, vilket drog resurser (pengar) från själva uppgiften.

 14. försynte spökläsaren Laban skriver:

  Javisst! Där är vi helt överens. Borgarna släppte ut anden ur flaskan, och nu är det politiskt omöjligt att få in den igen.

 15. Kalle skriver:

  Somalierna i Gbg utmärks av, enl GB, bl a a hög kriminalitet och usla skolbetetyg som leder till skyhög arbetslöshet.

 16. Peter skriver:

  Vad har studentexamen med rotting att göra? Jag är säker på att norska skolelever som måste underkasta sig studentexamens hårda ok åtnjuter samma frihet och beskydd som de examensbefriade eleverna i Sverige. Jag är också helt enig med den försynte spökläsaren Laban om att kunskap och arbetsro i skolan är viktiga vänsterfrågor, inte kravlöshet och ”anything goes” som är ett fatalt misstag. Och till Lasse: om eleven blir bättre eller inte på som en direkt konsekvens av examen låter jag vara obesvarat. Men det borde vara tämligen säkert att skolan och lärarna måste vara mer fokuserade på sin uppgift när de blir kontinuerligt bedömda år ut och år in. I Norge fick förresten John Bauer stänga butiken för att man inte infriade vare sig kunskapskrav eller kunde följa administrativa riktlinjer för hur skolar ska drivas, allt från ekonomi till arkivfrågor var undermåligt. För hur blir det om en skola är lågpresterande över flera år, ja de besuttna tar ut sina barn och sätter dem i ett privat alternativ (som inte säkert är bättre) och knegarnas barn blir kvar. Det är väl bättre att man fångar upp problemen.

 17.  
Lämna ett svar

Please copy the string OIM4J2 to the field below: