Det har uppstått en debatt om huruvida pojkar och flickor ska delas upp vid vissa lektioner exempelvis gymnastiken i skolan.

Det påpekas att redan tidigare på folkskolans tid så hade pojkar och flickor gymnastik separat. Vad jag kan minnas så har jag själv upplevt detta. Exempelvis när det var utomhusidrott och vi grabbar skulle spela fotboll, då var det bara grabbarna som lirade boll medan tjejerna spelade brännboll.

Det har alltså förekommit könsseparerad skolundervisning långt innan det fanns några muslimer i de svenska skolorna.

Men det finns en stor skillnad nu mot då.

Numera motiveras uppdelning ofta utifrån religion och då är det fel.

Uppdelning av kön i skolan ska aldrig ha sin grund i olika religioner. Om uppdelningen motiveras med olika religion är samhället ute på en farlig väg som kan komma att leda till fortsatt separation i samhället utifrån olika religion.

Vill vi verkligen det?

Vad blir i så fall fortsättningen? Affärer dit bara de som bekänner sig till en viss religion är välkomna? Eller arbetsplatser där kraven på de anställda är att de tillhör en viss religion?

Religion, oavsett vilken, är farligt. All religion, islam eller kristendom, kan användas för maktutövning som skolan inte ska ställa upp på.
Därför borde skolavslutningar inte tillåtas i kyrkor eller moskéer eftersom dessa lokaler alltid förknippas med en viss religion och dito Gud.


Bibeln är en sagobok både för barn och vuxna som ingen borde tro på eftersom varken Jesus eller Gud har existerat.

Eftersom Gud , oavsett vilken religion denne Gud sägs representera, inte existerar så ska åtminstone inte skolan låtsas om att någon Gud finns.

Lyssna aldrig på religiösa förkunnare.

./.

2 Svar på “Gud är samma skit oavsett religion”
 1. Martin skriver:

  Det är ju lite svårt det här med frihet och religioner. Jag vet egentligen vare sig ut eller in. Det är klart att det känns ofräscht att representanter för statens våldsapparat står på stranden och beordrar kvinnor att ta av sig kläder.

  Även om det knappast är kläderna som är den väsentliga i religionernas kvinnoförtryck, så förstår man ju viljan att göra något åt detta förtryck. Frågan om hur man skall komma åt det är svår och vad som är en framkomlig väg är något som saknar entydigt svar.

  Folk dillar om frihet, kvinnorna har valt detta själva, det argumentet emot olika typer av ingripande politiskt i vad religiösa samfund har för sig, ger jag inte mycket för. De tror att en magisk farbror trollade fram jorden och universum, oklart varför, en sån person kan ju få för sig precis vad som helst. Om man inte kan tro på rappakaljan de dillar om, hur skall man kunna tro på några försäkringar om frivillighet?

  Vad kan man göra annat än att skicka beväpnade män att klä av kvinnor på stranden?

  Jag har ju bott i Jönköping, så jag har ju sett kvinnoförtrycket i min klass redan som högstadieelev. Men många som nu ger sig in i debatten om kvinnoförtryck sket fullständigt i det då, skiter fortfarande i det. Kanske är det med rätta man skiter i kvinnoförtrycket i alla minoritetssekter, för friheten finns där för alla dessa kvinnor, precis utanför samfundets port.

  Det var för att stärka detta kvinnoförtryck som man införde friskolor, så som jag ser det. Tjejerna som växer upp i alla dessa sekter får inte se ett annat liv alls. De tjejer som under skoltid kunde ha vänner utanför sekten, de tjejer som man aldrig såg på helger eller kvällar, de är nu helt avskärmade från samhället där friheten finns, de får inte längre inblick i något annat.

  Hellre än att med våldsapparaten angripa sekterna, så bör man exponera sekterna och deras medlemmar för övriga samhället. För att frivillighetsargumentet för alla olika former av religiöst förtryck emot kvinnor skall ha någon giltighet måste kvinnorna i sekterna exponeras för andra möjligheter.

  Den statliga och gemensamma skolan baserad på vetenskaplig och sekulär grund var en sådan plats där medlemmar i olika sekter i vårt land blev exponerade för ett annat sätt att leva, där de kunde skapa kontakter som en livlina ut ur sekten om de ville det. Då fanns det faktiskt frivillighet.

  Att motverka segregation av alla de sorter exponerar sekter och andra grupper för samhället i stort och ökar möjligheterna för kvinnor att ta sig ur olika samfund om de så önskar.

  Det är betydligt mer långsiktigt och verksamt. De som nu skriker om kvinnoförtryck, skiter fullständigt i det kvinnoförtryck som förekommer i religiösa sekter, de är inriktade på något helt annat, det är inte omtanke om kvinnors frihet som driver dem.

 2. Anders Åberg skriver:

  Ja man får inte bortse från inslaget av islamofobi och ren rasism i ropen på kvinnoförtryck nu. Dock är ju kvinnoförtrycket en realitet och sannolikt är det få kvinnor som bär t.ex burka av fri vilja. Likafullt finns det säkert dom som gör det och att förbjuda kvinnor att bära vissa kläder är nog inget tillskott till kvinnans frihet.
  Den uppenbara åtgärden verkar vara att omedelbart sätta stopp för dom religiösa friskolorna och inte tillåta segregering efter vare sig kön eller religion.

 3.  
Lämna ett svar

Please copy the string yVX3aw to the field below: