En sida ut broschyren ”Om kriget kommer”. Den broschyren borde skickas inte bara till hela svenska folket utan också till Israels ambassad. De har nämligen en hel del att lära sig om krigets lagar!

Det fanns en tid i Sverige när vi av myndigheterna upplystes om folkrätten och hur vi skulle agera i händelse av krig eller ockupation. Vi blev upplysta genom telefonkatalogen och inte minst genom broschyren ”Om kriget kommer” som skickades ut till alla hushåll i Sverige.

Under rubriken ”Totalförsvaret i krig” får vi veta att ”Alla delar av vårt land ska försvaras. Ingen del får ges upp utan hårt motstånd.”

Vi får också veta att ”Kriget är inte avgjort även om delar av vårt land skulle besättas av fienden. Också inom sådana områden ska motståndet fortsätta. Fienden ska aldrig känna sig säker. Kampen ska fortsätta till dess vårt land är befriat.”

I samma broschyr får vi också veta vad krigets lagar innebär. ”Dessa regler ingår i folkrätten under krig”. I dessa regler ingår att det är förbjudet att ”anfalla militära mål om dessa skulle resultera i stora civila förluster.”

Broschyren ”Om kriget kommer” radar upp vad som är förbjudet:

• Vapen och stridsmetoder som orsakar överdrivna skador och onödigt lidande eller som kan orsaka omfattande, långvariga och allvarliga skador på naturen.
• Anfall som urskiljningslöst kan drabba både militära mål och civila objekt (t.ex. bombning av bebyggda områden)
• Civila får inte straffas kollektivt eller enskilt för förbrytelser som de inte begått

Vi får också lära oss att ”den som organiserar en motståndsrörelse bland civilbefolkningen fullgör en utomordentlig viktig uppgift i Sveriges försvar.”

Svenska folket ska heller aldrig ge upp, enligt broschyren. Vi får veta att ”varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt. Motstånd ska göras ständigt och i alla lägen.”

I broschyren från 1943 uppmanas vi att komma ihåg: ”Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen.”

Nu kan man givetvis fundera på om folkrätten gäller alla folk. Får man tro de som försvarar Israels agerande i Gaza, och även på Västbanken, inser man givetvis att folkrätten bara gäller vita kristna. Infödingar, och framförallt araber, speciellt i Palestina lever naturligtvis inte under folkrätten. För gjorde de det skulle naturligtvis Israel inte bete sig som de gör.

Kanske borde Israel läsa samma upplysningar om vad ett ockuperat folk har för rättigheter från ockupationsmakten enligt folkrätten.


Detta gäller i Sverige. Frågan är om det
också gäller andra folk och länder på jorden?
Men det borde det väl göra.


Varför bara svenska medborgare? Den här
upplysningen gäller naturligtvis alla
medborgare i alla länder, inte minst
i Palestina. Annars är det hyckleri!


Som hederlig svensk är det högst
tillåtet att bli förbannad om vi
får höra att vi ska ge upp. Vore
vi palestinier skulle vi dock
bli betraktade som terrorister.
Det är skillnad på folk och folk!

Nämligen: ”alla civilpersoner skall behandlas humant”, ”det är förbjudet att utöva våld mot liv eller person” eller att ”befolkningen i ett ockuperat område inte får tvångsförflyttas eller deporteras till annat lands territorium.

Det är också förbjudet för ockupationsmakten att förstöra egendom.
Det vore något för Israels regering att fundera på, det har nämligen den tidigare svenska gjort. Och dessutom upplyst vårt folk om vad som gäller. Det är hög tid att de också upplyster Israel!

Jag tycker att moderaten Gunnar Hökmark borde kopierat upp ett antal av de broschyrer som svenska staten gett ut om folkrätt och krigets lagar och sedan delat ut dessa till alla dem som var på Citykyrkans möte där man försvarade Israels bombningar av civila i Gaza. Det hade visat på mod. Nu var han bara ynklig!

Ett förslag vore naturligtvis att trycka upp nya broschyrer och skicka dem till Hamas i Gaza. Då får Hamas lära sig att de agerar exakt så som svenska regeringen vill att svenska folket ska göra i motsvarande situation.


Kan man misstänka att Hamas och palestinierna på något
underligt sätt kommit över broschyren ”Om kriget kommer”?
De gör ju precis på samma sätt som svenska folket beodras
att göra om vi skulle hamna i samma situation som Hamas
folk i Gaza och på Västbanken.

AB, AB1, AB2, DN, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SDS, SDS1, SMP, SMP1

Jinge tror islamismen segrar, Esbati om en galen folkpartist, Helena Duroj om hat och Gunnar Hökmark (m), Hanna Löfqvist om att stoppa matchen, Nicke om kriget i Gaza, Tomas har gjort ett scoop, Björn om konsten att skrämma barn.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

45 Svar på “Israel borde läsa svenska broschyrer om krig”
 1. Jonas skriver:

  Folkrätten existerade inte 1943, den skrevs först 1945. Så en broschyr från 1943 har ingenting alls med folkrätten att göra.

 2. Alvaro skriver:

  Så rätt!

 3. Jocke skriver:

  Du missade visst fotnoten om att ”civilpersoner inte får användas för att genom sin närvaro skydda militära enheter mot anfall.”

 4. livelev skriver:

  Bra inlägg. Hyckleriet runt det här kriget är sanslös.

  Dock faller även en skugga av detta hyckleri på dig själv. Om jag inte är alldeles blind så står det att civilpersoner inte får användas för att genom sin närvaro skydda militära mål. Där finns kanske ett och annat att önska från Hamas sida… även när det gäller attacker mot civila mål bär Hamas en stor skuld.

  Detta fråntar inte på något sätt Israel ansvaret för dess handlingar.

  Men rätt ska vara rätt. Samma regler måste gälla alla. Ansvaret måste ligga hos den som utför handlingen.

 5. P.I skriver:

  Usch på dig. Vilket snömos. Är du riktigt klar under hatten?

 6. Jakob skriver:

  Går man långt tillbaka var ju faktiskt Israel den första egentliga statsbildningen (runt 1000 år före kristus) och judarna blev borttvingade från området av babylonierna (dvs, Israel blev ockuperat). Från den synvinkeln är det palestinierna som idag ockuperar det som rättmätigen är Israel (om man nu utgår från att det är den första statsbildningen i området som ska gälla). Palestina har däremot aldrig varit en stat (endast en provins under romarriket samt ett mandat under britterna), så hur kan man med folkrätten som bas hävda att området ska vara palestinskt? (Att det ska vara palestinskt är en förutsättning för att man ska kunna legitimera något som helst militärt agerande från palestinskt håll). Att annat folk än det ursprungliga flyttat till ett område medan det varit ockuperat kan ju inte med automatik ge dem rätten till marken, eller hur?
  Sant att krigets lagar säger att man inte ska anfalla mål där sådant orsakar civilt lidande, men detta kan förstås inte användas av en part för att i skydd av civila hindra fienden från att kunna anfalla. Krigets lagar syftar till att hålla civilbefolkningen borta från striderna, något som är svårt när ena parten gömmer sig bland dem.

  Nej, Hamas agerar långtifrån så som vi svenskar uppmanas göra. Ingenstans i broschyrerna kommer du hitta uppmaningar till självmordsattacker mot civila eller raketbeskjutning av städer. Det är Hamas terrorattacker som är grunden till den nuvarande situationen, hade de avstått från att attackera civila i Israel så hade Israel inte heller behövt gå in i Gaza för att oskadliggöra dem.

  Med det inte sagt att inte Israel med sitt agerande även de har en stor skuld i det som händer, men man måste akta sig för att hylla Hamas som någon trevlig motståndsrörelse som enbart är ett offer.

 7. Lasse skriver:

  Jocke:

  Det är alldeles rätt, civilpersoner får inte användas som sköld. Men är det gjort i det här kriget? Hur i så fall?
  Problemet är ju att Gaza är så tättbefolkat att alla som befinner sig där kan sägas ”vara ivägen”. Det innebär att det är ett brott mot folkrätten att bomba Gaza.

 8. Lasse skriver:

  livelev:

  Kul kommentar du skrivit. Du kanske kan tala om för Gazaborna vart de ska ta vägen för att inte påstås ”skydda militära mål”? Och hur det ska gå till med tanke på att Israel stängt gränserna.

 9. Lasse skriver:

  Jakob:

  Hamas är demokratiskt vald att styra Gaza. En nation brukar man kalla ett område där de som bor där har kontroll över det. Alltså kan vi bortse från hur det såg ut i förhistorisk tid. Att hänvisa till antiken är bara larvigt.

 10. Lasse skriver:

  Jonas:

  Du demonstrerar din okunskap på ett bra sätt. Så här säger Nationalencyklopedin:

  ”Krigets folkrätt (även krigets lagar) består av de regler som speciellt framförhandlats för väpnade konflikter, nämligen Haagkonventionerna av 1907”.

  Broschyren ”Om kriget kommer” har getts ut i fyra upplagor. Vad jag vet kom den första 1943, den andra 1953 och sedan på 60-talet, den senaste, möjligtvis den sista, kom 1987.

  Dessutom skrivs många nya regler om krigets folkrätt efter avslutandet av första världskriget.

 11. Pelle skriver:

  Det bör även nämnas att stridande förband inte skyddas av folkrätten om de:
  – inte står under ansvarigt befäl
  – inte bär sina vapen synligt före och under ett anfall
  – inte följer folkrättsreglerna

  De som hjälper motståndsrörelsen utan att tillhöra den har heller INTE folkrättens skydd, inte ens om motståndsrörelsen är legitim enligt folkrätten.

  Detta innebär att exempelvis rebeller med dolda sprängämnesbälten, civila kläder eller som gömmer sig bakom civila _kan avrättas på plats utan rättegång utan att det strider mot folkrätten_. Detsamma gäller de ”civila” som agerar kurirer åt motståndsrörelsen eller avsiktligt beblandar sig med den för att skydda dem från anfall.

 12. danne skriver:

  Hamas bryter mot varenda krigslag i princip.

 13. livelev skriver:

  Lasse – Ja, vart ska de ta vägen?
  Nu ligger ansvaret inte på de civila. OM Hamas har militära installationer inom civila områden så bryter de mot folkrätten. Oavsett om Hamas har militära installationer där, så visar antalet civila offer att israelerna inte bryr sig nämnvärt om det de skjuter på är militära mål eller ej.

 14. tekla skriver:

  Hur rolig är du egentligen?

  ‘Kan man misstänka att Hamas och palestinierna på något
  underligt sätt kommit över broschyren “Om kriget kommer”?
  De gör ju precis på samma sätt som svenska folket beodras
  att göra om vi skulle hamna i samma situation som Hamas
  folk i Gaza och på Västbanken.’

  Jaha du! Hamas måste vara den enda demokratin i Mellanöstern både vad gäller den press de satte på folk att rösta på dem och vad gäller placering av bomber och raketer bland befolkningen. De har säkert frågat människor INNAN de kopplade på alla kablar…

  Vart skulle den civila befolkningen tagit vägen? Ingenstans. Det är så hemskt som det låter. De kan inte fly Eygpten och de kan inte fly till Israel. De är Hamas och Israels kanonmat. Men, huvudansvaret ligger i HÖGSTA GRAD på Hamas.

  Om man tänker efter lite – i Gaza finns det 1,5 miljon människor. Efter alla bombningar från Israel har 1,000 människor dött. Är det inte konstigt att ett sådant litet antal människor dött? Man hade förväntat sig att fler skulle dött, eller hur?

  Vad gäller de svenska regler och normer…låt mig flina. I Sverige snackar man väldigt mycket. När man vill göra något, gör man det i all tysthet (se de avtal den fredliga och neutrala Sverige gjorde med Nazityskland) Så, när det gäller Sverige och normer, kan vi börja med begreppet: hyckleri!

  INGET land i världen har rätt att kritisera Israel nu när de ger tillbaka. Hade man velat kritisera, hade man kunnat gjort det under de 8 år som Hamas skickat 60-80 raketer mot Södra Israel.

 15. Joe skriver:

  Men om vi skall följa Jakob’s resonemang så är ju problemet att Hamas är för dåligt beväpnat. Om Hamas hade F16 och GPS-styrda missiler så kunde de ju anfalla Isarels kraftförsörjning, militärbaser, Knesset etc.. Vissa kollatterala skador (massa döda civila) skulle man ju få räkna med nör man bombade isarels flottbas och andra militära anläggningar mitt inne i Haifa. Men då skulle ju läget vara lika eftersom även Isarel har militäranläggningar mitt inne i tättbefolkade städer

 16. Lasse skriver:

  livelev:

  Har Hamas militära installationer överhuvudtaget? Deras raketavfyrningar sker väl från olika platser varje gång, inte från fasta avskjutningsramper?

 17. Lasse skriver:

  tekla:

  Du är precis som alla andra bombliberaler, du anser att ansvaret för bombandet ligger hos dem som blir bombade. Samma fåninga argumentation användes redan under Vietnamkriget och det är inte mer sant nu.

  Visst, 1000 människor har dött sägs det. Själv är jag smått tveksam till den uppgiften, jag tror det är fler, men vi ska vara medvetna om att pressen i Sverige är mycket Israelvänlig så låga dödssiffror ligger i deras intresse. Tids nog får vi väl veta hur det ligger till. Som det nu är går det ungefär 150 döda palestinier på varde dödad Israel.

  Jag har skrivit en del om det svenska hyckleriet under 2 världskriget, så det är ingen nyhet.

 18. Lasse skriver:

  Joe:

  Jo, det har du rätt i. Egentligen borde västvärlden beväpna Hamas så att styrkeförhållandena blev någorlunda jämnstarka.

 19. jur.stud skriver:

  israel hävdar att hamas använder civila som sköldar. detta är ett påstående som varken kan bevisas eller förkastas enligt objektiva grunder. det enda som verkligen kan bevisas är att israel använder ett sanslöst övervåld för att lösa ett problem som de KAN lösa på ett diplomatiskt sätt. istället för att börja bomba gaza pga att hamas bröt vapenvilan kanske israel borde fråga sig VARFÖR vapenvilan bröts. jag har för mig att israel inte riktigt höll vad de lovade och därför bröts vapenvilan. konflikten är självklart mycket äldre än så.. men vid varje bedömning om israel handlar rätt enligt folkrätten eller ens enligt sunt förnuft MÅSTE man komma ihåg att israel är en fungerande stat. palestina däremot ”styrs” av några få myndigheter som inte har (inte tillåts ha?) full kontroll över allt som händer under dess jurisdiktion. dessa myndigheter angrips militärt av israel vid de mest oförutsägbara tillfällen och därmed försvinner stora värden som EU-medborgare investerat via bistånd. för att inte tala om all tid och politisk kraft som har lagts ner för att stärka myndigheternas makt. att folk brukar dö i angreppen känns bara onödigt att påpeka. de som dör är alltså folk som arbetar inom administration, polisväsende, sjukvård och liknande. trots dessa angrepp kräver israel att palestinska myndigheter skall stoppa terrorhandlingar mot israelisk befolkning. när myndigheterna inte lyckas tillräckligt bombas de sönder och samman igen. jag har länge undrat om jag är den enda personen i världen som inte lyckas se logiken mellan dessa handlingar… israel är den oändligt mycket större storebrodern i konflikten. att då lägga ner pengar på propaganda som ska visa hamas eller någon annan palestinsk grupp som ”han som började” känns tragikomiskt. hursomhelst så är det slut på de få sympatier jag hade kvar för israel. israel bombar sönder MINA biståndspengar, skapar flyktingströmmar som påverkar MIN vardag, förstör miljön på MIN planet när de för sitt lilla krig… själv kan jag bara markera genom att bojkotta deras varor. men den israeliska staten har på kort tid fått alldeles för mycket oskyldigt blod på sina händer. det kommer inte att försvinna bara så där. detta kan mycket väl vara börjar på slutet på den israeliska staten. våld föder bara våld. och USA kommer inte att se strategiska fördelar med att hålla israel om ryggen i all evighet.. några kortsynta krigshökar håller på att förstöra drömmen om det förlovade landet. dags för israeler att vakna eller så kommer de att förlora sitt land. igen.

 20. Lasse skriver:

  jur.stud:

  Det ligger mycket i din slutsats. Men det finns ett ännu värre scenario och det är att den nu ”stabila” gannarna till Israel inte kommer att förbli så värst stabila länge till om våldet mot palestinerna fortsätter på den av Israel inslagna vägen. Och vad händer då?

 21. Danne skriver:

  Den judiska befolkningen var stor i Transjordanien innan Israel bildades. Varför skulle inte det vara deras rätt att ha land där? Palestinierna fick ju Jordanien som är större än Israel. Plus att deras ”palestina” även sträcker sig över Syrien och Irak. Araberna har hatat judarna sedan dag ett Israel bildades. Att prata om att detta startades med en Israelisk agression är bara tvärlöjligt. Israel vara bara timmar gammalt när den första arabiska krigsförklaringen kom. Sen fick dom pisk…

 22. Danne skriver:

  Jag tycker synd om palestinierna. Palestina som område sträcker sig över fler grannländer som ni enkelt kan kolla upp på wikipedia. Dessa granländer släpper dock inte in palestinier i deras ”hemland”. Arabländer ger inte asyl till palestinier även om dom inte vill leva under Hamas. Dom tvingas att leva i olika ghetton. Hamas hotar palestinier som vill rymma mot Egypten. Det är helt otroligt vad araber behandlar sitt folk illa.

 23. Pelle skriver:

  jur.stud: ”israel hävdar att hamas använder civila som sköldar. detta är ett påstående som varken kan bevisas eller förkastas enligt objektiva grunder.”

  Detta är inte israels påstående, utan hamas.

  Hamas skryter om att kvinnor och barn används som mänskliga sköldar.
  http://www.youtube.com/watch?v=g0wJXf2nt4Y

  En hamasterrorist berättar om hur han fick hundratals civila att skydda hans hus från att bombas. http://www.youtube.com/watch?v=kBYtij4Q7sE

  Något som uppenbarligen inte var en engångsföreetelse:
  http://www.youtube.com/watch?v=S2G1TZKerTo

 24. livelev skriver:

  Lasse – Tack. Det var ditåt mitt resonemang syftade. Så länge som vi inte vet kan vi varken utesluta det ena eller det andra. Det enda vi vet än så länge är att FN-fordon, Röda kors-ambulanser, sjukhus, marknader och skolor har blivit beskjutna av de israeliska styrkorna. Och att flera tusen raketer avlossats mot civila mål inne i Israel. Vi vet också att minst 500 civila (varav hälften barn) dödats inne i Gaza. Inne i Israel har ungefär lika många civila dödats av Hamas raketbeskjutning och självmordsbombare under de senaste 10 åren. Vad kan vi dra för slutsatser av detta?

 25. jur.stud skriver:

  11 september i USA var det största beviset hittills på att israel-palestina konflikten har spillt över gränserna. trots denna signal gjordes inget konstruktivt åt detta problem som faktiskt bestämmer till stor del den inhemska utvecklingen i mellanöstern och deras attityd mot oss i västvärlden.

  konflikten i sig är artificiell. den kan endast existera eftersom USA ser fördelar med den för att behålla inflytande i mellanöstern och som ett påtryckningsmedel mot OPEC.

  WTC var en klar signal om att denna lilla ”kontrollerade” brasa inte längre är lika enkel att kontrollera. den adekvata reaktionen från USA:s sida hade då varit att släcka elden, men man valde en helt annan väg.

  det är mycket möjligt att mellanöstern fortsätter destabiliseras inom närmaste framtid.
  vad som händer då? knappast något gott. och särskilt inte för israel skulle jag tro. hur smart är det att endast snacka maktspråk med de flesta av sina grannar när man i princip bara beskyddas fullt ut av ett enda land i världen? fortsätter USA att försvagas
  bör israel skaffa sig en back-up plan. till exempel att skaffa sig bra relationer med sina grannar. behandlar de sina ”fångar” palestinierna på ett värdigt sätt och upprättar en tvåstatslösning så försvinner ju extremisternas argument mot israels existens. i alla fall kommer oändligt färre människor lyssna på dom.

  vad tror du lasse?

 26. Kerstin skriver:

  Bra skrivet Lasse:
  Vill bara komplettera med lite, pga av vad andra skrivit ovan:

  Israel är en terroriststat, byggd på terrorism, vidmakthållen och utvidgad med terroristmetoder mot palestinierna. Staten Israel har aldrig velat ha fred. De styrande terroristerna i Israel började sin beslutsamma vandring utmed ”icke-fred-till-varje-pris-linjen” med mordet på medlaren Folke Bernadotte 15:e maj 1948, och har sedan dess saboterat varje möjlighet till fred. Palestinierna har backad och backat och aldrig fått något i utbyte för sina eftergifter.

  Till den ursprungliga zionistiska terrorligorna hörde i stort sett alla ledande figurer i Israel fram till och med Sharon, såsom Yitsak Rabin, Menachim Begin, Moshe Dayan m.fl.

  Idag utgör Israel inte bara det största, utan ett reellt och överhängande hot mot hela världen, vid sidan av de illdåd de just nu begår mot Gazas befolkning. Det Israel stat sysslar med nu kan mycket väl komma att utlösa ett 3:e mycket stort krig, ett som involverar USA, Europa, Ryssland, Kina och stora delar av arabvärlden. Israelerna leker verkligen med elden just nu, och Västvärlden inte bara låter dem hållas utan understödjer deras galenskap, på alla sätt, ekonomiskt, militärt och propagandamässigt.

 27. Lasse skriver:

  Danne:

  Det har bott judar i arabländer, ex.v. Jemen, Algeriet och andra, i hundratals år. Utan krig eller att judarna i dessa länder blivit förföljda.

 28. Daniel A skriver:

  Är inte många av palestinierna en del av folket som har bott där i tusentals år?
  Det var ju antagligen inte så att området tömdes på en religiös inriktning, utan en del har nog blivit muslimer. Det var ju inte ovanligt förr att man bytte religion, eller att man praktiserade flera religioner samtidigt. Släktskapet mellan dessa två folk är väldigt lika. Språken tillhör samma språkgrupp och religionerna bygger i stort sätt på samma människor. Det är löjligt att dom håller på att kriga, och dessutom ge det religiösa förtecken.

 29. Lisa skriver:

  Hej Lasse. Jag tyckte din text var så bra! Jag la upp den som länk på facebook. Hoppas du inte misstycker./Lisa

 30. tekla skriver:

  Lasse, låt mig grantera dig att jag ABSOLUT INTE som andra, och säkerligen inte ‘bombliberaler’. Jag skulle kunna slå vad med dig om att jag känt doften av bomber betydligt oftare och mera än du eller någon annan vänsterintelektuell som orkar skriva bloggar eller kommentarer (jur.stud härovan kommer säkerligen att ändra uppfattning så fort han blir klar med sin utbildning…ingen fara)

  Och till saken: raketer har skjutits och fortfarande skjuts ifrån Gaza mot Israel. Detta faktum kan inget och ingen ändra.
  Fråga: var finns dessa raketer? var placeras de?

  Har du varit i Gaza? antagligen inte. Så, låt mig berätta för dig att det här är världens tättaste område. 1,5 miljon människor bor och lever i knän på varandra. Men, under hela området finns det tunnlar som Hamas, med medhjälpare, har grävt.
  Detta faktum kan inte förnekas heller.

  Låt mig hålla med dig om en sak i alla fall; antalet döda. Jag tror inte heller att endast den siffra gäller, men för mig – till skillnad ifrån många andra – spelar det ingen roll om det är 1 eller 1000. För mig är det lika skakande och hemskt när 1 eller 1000 personer dör pga att Hamas håller de som gisslan.

  Och jag hycklar inte. Jag gråter inte mer över ett barn än över en vuxen människa. Jag gråter PRECIS lika mycet eftersom det är en människa.
  Så, jag gråter över varje palestinier (ICKE HAMAS) som dör och likaså gråter jag över varje israel som dör pga HAMAS.

 31. jur.stud. skriver:

  Pelle. ”Hamas skryter om att kvinnor och barn används som mänskliga sköldar.” Du ger mig några youtubelänkar där folk pratar på ett språk jag inte förstår och som har fått engelska undertexter av någon okänd person och förväntar dig att jag ska ta det för fakta? bilderna som visas kan nämligen tolkas lite hur som helst om man nu inte är en indoktrinerad mossad-agent. och ändå har jag klickat runt på väldigt många av de klipp som associerades med dina tre. sen är det tveksamt om ”mänsklig sköld” är en taktik som någonsin fungerat mot israels bombvillighet. jag har då aldrig hört om att en attack avblåsts för att folk samlats vid ett mål. om israel var så finkänsliga så hade man ju inte hört talas om bostäder som bombades sönder – för mänskliga sköldar hade ju förhindrat det, eller hur? det som händer i Gaza talar för sig självt. bostäder bombas utan förbehåll. grannarna till misstänkta terrorister verkar sällan få någon slags förvarning att evakuera och stryker därför med i attacken. hur är detta motiverat? sen har vissa objekt automatiskt skydd mot angrepp på grund av sitt status – såsom ambulanser och sjukhus. vad jag läst i nyheterna så har dessa objekt träffats mer av regel än av undantag. de gånger israel behagar motivera dessa folkrättsbrott så kan man sammanfatta deras förklaringar med ”ooops”. sådan hållning mot mänskligt liv brukar i en vanlig mordrättegång benämnas för likgiltighetsuppsåt och det räcker för att få personen dömd för mord.

  jag hoppas att en internationell tribunal inrättas för att reda ut den här sörjan när kriget är slut. ska bli kul att se de ansvariga vrida sig under strålkastarna och skylla på varandra.

  verkliga israeler och deras verkliga vänner måste göra sig av med krigsförbrytarna illa kvickt. annars dras alla med i fallet. det är glädjande att det finns kloka israeler som förstår vart det här lutar, men det är deprimerande att de är så pass få och överröstas av de andra.

 32. tekla skriver:

  ps. jur.stud hävade att det inte finns någon belägg för att hamas använder civila som sköldar? och så kommer ‘Pelle’ med länkar till youtube.
  Kolla gärna: http://www.youtube.com/watch?v=fLIdxF-GHWw&feature=related
  eller kanske under rubriken: hamas kills fatah. Det finns gott om information där, men det skulle inte förvåna mig om någon skriker med detsamma: det är israeler, judar eller pro-israeler som sprider dessa video. Nåväl…

 33. Pelle skriver:

  jur.stud.: Om du tvivlar på videoöversättningarnas äkthet rekommenderar jag dig en grundkurs i arabiska. Den här typen av uppgifter är inget som varken Hamas eller andra palestinska våldsrörelser hymlar med. Åtminstone inte på arabiska för att hetsa den egna sidan. Men det är heller ingen nyhet att dessa grupper ofta för ut olika budskap på arabiska och på engelska för att framstå som fredsälskande offer i västmedia. Den taktiken fungerar ganska väl då de flesta västjournalister är för lata för att lära sig arabiska och litar blint på de engelskspråkiga hamastalesmännen.

  Mänskliga sköldar är dessvärre en fungerande taktik då Israel av moraliska och/eller PR-skäl undviker civila dödsoffer om de kan. Det finns många exempel på stridshelikopterpiloter som har styrt undan missiler riktade mot terrorister för att de har sett barn i närheten. Dessvärre undviker svensk media aktivt att rapportera om sådant trots att de förekommer i israelisk media. En av videorna jag länkade till visar just ett sådant fall när IDF förvarnade en hamasterrorist om en kommande bombning av hans hus och uppmanade honom att evakuera det. Istället valde han att sätta grannskapets barns liv på spel genom att uppmana dem att ställa sig på taket. Detta fick IDF att ställa in attacken.

  Vissa civila mål får inte attackeras. Denna princip gäller dock inte när dessa mål används av stridande förband. När Hamas använder ambulanser som trupptransporter eller sjukhus som stridsbunkrar blir de till militära mål. Folkrättsbrottet här begås av Hamas. Orsaken till att Israel attackerar civila mål är också något som svensk media noggrant undviker att nämna. Förklaringen är dock inte längre bort än någon utländsk mediasite för den som är intresserad av verkligheten.

 34. Pelle skriver:

  Lasse: ”Det har bott judar i arabländer, ex.v. Jemen, Algeriet och andra, i hundratals år. Utan krig eller att judarna i dessa länder blivit förföljda.”

  Snarare tusentals år. Man kan faktiskt säga att judarna i dessa länder tillhörde urbefolkningen då de fanns där vid den arabiska invasionen på 700-talet. Om man bortser från de krig och förföljelser araberna var ansvariga då så har pogromerna blossat upp med jämna mellanrum. Den senaste större judeförföljelsen i arabvärlden inträffade när Israel bildades. Nära en miljon judar tvingades lämna sina hem
  medan araberna rånade dem på deras tillgångar. Fortfarande är dessa arabländer skyldiga judiska flyktingar omkring 300 miljarder dollar och en landyta fyra gånger så stor som Israel. Idag finns inga judar alls kvar i flera av dessa arabländer. http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exodus_from_Arab_lands

 35. Amalia skriver:

  Pelle: du har fatta detta fel, det mannen sade på den ena länken du har här behöver inte betyda att de använder civila som sköldar. Alla dessa som har hittills dött och skadats, var faktiskt pga alla dessa bomber mm som den israeliska militären använt. Jag menar inte att Hamas är några änglar eller inte begått några misstag, men när man ser alla dessa barn och kvinnor som har omkommit så borde man fatta att militären har använt överdrivet mycket av sin uttrustning. Man skall inte behandla folk som om de vore några kryp, utan de är mänskliga precis som alla andra.
  Alla dessa byggnader, sjukhus, moskéer mm, har väl inte med Hamas att göra. Att påstå att det var ett misstag eller att de inte visste att där befann sig hundratals civila vore idiotiskt, iallafall i mina öron men det finns många hörselskadade just nu, verkar det som. Man kan inte bomba ner något med flit och sedan be om ursäkt, det skulle ingen som helst acceptera.

 36. Lasse skriver:

  Pelle:

  Du går utan tvekan på den Israeliska propagandan. Det kommer du en dag att bli hårdhänt medveten om.

 37. Amalia skriver:

  Pelle: lilla vännen jag är så nyfiken på vart du får all din information ifrån. På vilket sätt anser du att alla dessa människor dött av? Hur har alla dessa barn och kvinnor omkommit, säg då för fa n inte att Hamas har använt dem som sköldar. Du verkar kunna bra arabiska om jag har fatta de rätt, eller? Vill ge dig ett exempel nu: Om vi säger att en hel familj befann sig i en byggnad eller ett hus, och den israeliska militären fick info om att där befann sig en från Hamas gömd. Tar man då och bombar sönder de stället eller väntar man tills familjen lämnar sitt hem först? Vill själv svara på den frågan om det verkligen var på de sättet. Militären skulle då ta och bomba sönder hela byggnaden plus många andra runtomkring, för att det befann sig en person från Hamas. Kan du tänka dig… att döda 100-tals civila för att komma åt den personen från Hamas, och kalla detta för självförsvar.

 38. Kerstin skriver:

  Och idag får vi höra att Israel bombat FN-byggnaden i Gaza, samt de förråd man hade fått in av mat, mediciner och andra förnödenheter som skulle hjälpa de nödlidande i Gaza. Allt har brunnit upp.
  – Sorry, sade Barak, det var ett misstag.
  – De sköt från byggnaden sade Olmert.
  Vem ska vi tro. FN:s generalsekreterare är i Israel just nu, och har tydligen blivit rejält purken på bombandet.

  Typiskt dessutom, att på radionyheterna idag nämnde man både Baraks och Olmerts kommentar till bombningen, medan TV-nyheterna bara nämnde Baraks ursäkt. Tillfällighet?? Hur många har dessutom fått klart för sig att påståendet att ”man sköt” från den FN-skola som bombades tidigare, har tagits tillbaka av Israel.

 39. Pelle skriver:

  Amalia: ”du har fatta detta fel, det mannen sade på den ena länken du har här behöver inte betyda att de använder civila som sköldar”.

  Hur menar du då? I ena fallet påstår en hamastalesman i ett upphetsat tal att de använder kvinnor och barn som mänskliga sköldar. I de andra visas två fall där grannskapets barn har lockats upp på tak till hus tillhörande hamasterrorister. Om inte det är att använda civila som sköldar så vet jag inte vad som är.

  Få uppskattar dödade kvinnor och barn men detta är konsekvensen av användningen av civila som sköldar. Om Israel hade skjutit urskillningslöst in i Gaza så hade dödssiffran varit mycket högre och så även skillnaden mellan civila och stridande dödsoffer. Detta torde stå klart för alla vid jämförelse med konflikter i andra delar av världen.

  ”Alla dessa byggnader, sjukhus, moskéer mm, har väl inte med Hamas att göra.”

  Låt mig besvara det påståendet med ett par länkar.
  ”Hamas Using UN Ambulance”: http://www.youtube.com/watch?v=5oesBeCFAlg
  ”Mortar Bombs Shot from UN School in Gaza”: http://www.youtube.com/watch?v=zmXXUOs27lI
  Att synbart civila byggnader bombas beror på att Hamas har gjort dem till militära mål genom att använda dem som skyddsrum, vapenlager, förläggningar etc – vilket för övrigt strider mot folkrätten.

  Lasse: Inser du ironin i ditt påstående?

  Amalia igen: Informationen kommer som synes från bland annat från youtube och wikipedia. Men även amerikanska, israeliska och arabiska medier visar mycket av det som svensk media sorterar bort. Det kan vara bra att veta att det finns alternativ när Expressen publicerar artiklar av typen ”Det började med att Israel slog tillbaka” och man tycker att det borde finnas en anledning till att en demokratisk stat skjuter sönder sjukhus mer än att ”det är kul”.

  Israel dödar inte 100-tals civila för att komma åt en person från Hamas. Palestinska källor påstår att runt hälften av de dödade är civila medan Israel hävdar att de är omkring 25 %. Endast de palestinska källorna citeras dock i svensk media. Oavsett siffra så bör det än en gång nämnas att de ansvariga för dessa civila offer är de väpnade rörelser som i strid med folkrätten angriper Israel i skydd av civila.

 40. Petter skriver:

  Jonas det fanns lagar om krig då med, främst Haagkonventionerna från 1899 och 1907. De är dessa Genevekonventionerna baseras på. Dessutom fanns internationell rätt.

  Det är dock klart att svenskar tränas i terroristmetoder. Det gör Israelerna också.

 41. amalia skriver:

  Pelle:
  De menade att om det skulle vara nödvändigt, så skulle även barn och kvinnor finnas till hands för att kriga. Man behöver inte ta varje ord som sägs ordagrant. Dessutom så bor personer i Hamas bland folk, att de vistas på vissa ställen så behöver det inte betyda att de använder civila som sköldar. När du får all din info från israelisk och amerikansk media så skulle det inte förvåna mig, om dessa har fixat till dessa clip på youtube. Angående dödsfallen så är hälften barn och kvinnor, resten är präster och äldre män ( och säkert några från Hamas). De skadade är över 5400 just nu, och mer än hälften är kvinnor och barn. Det behöver inte betyda att alla dessa kommer att överleva för många har allvarliga skador. Flera judar i israel protesterar och tycker att den civilbefolkningen i Gaza inte borde betala priset för det som Hamas har gjort.
  Även om Hamas började, men Israel har besvarat det tillräckligt samt använt överdrivna medel för att bekämpa den så kallade terrorn. Hur vet Israel hur många civila har mist sina liv när de bara bombar sönder allt. du borde lita mer på alla dessa läkare, palestinska som utlänska läkare som jobbar inom alla dessa sjukhus. du verkar ha tagit till dig all din info från israelsk media, som jag har uppfattat det.

 42. Jonathan skriver:

  Hamas anhängare stod ju uppe på FN-byggnaden och sköt in i Israel så frågan är ju vem som gjorde fel först. Jag är helt säker på att du inte skulle hålla käft ifall danskarna gick upp på någon ”civil byggnad” och sköt in i Sverige.

 43. Marcus H skriver:

  Det som alla missar i ”rätten att försvara sitt land” är att enligt folkrätten skall kombattant (som lyder under folkrätten och som sådan också försvaras av den) skall bära uniform (likadan dräkt) eller skall vara märkt genom tecken såsom armbindel e.dyl. ÄR inte personen märkt så går det heller ej fastställa att den lyder eller skyddas av folkrätten och skall e behandlas som kombattant. Han kan skjutas på fläcken, om det är krig.
  Så…alla Hamas, Talibaner eller andra terrorister, skall bära tecken eller är de ej godkända soldater under folkrätten. Det går alltså inte se ut som en civil, dra fram ett vapen, skjuta mot soldater, därefter gömma sig bland civilbefolkningen och sedan hävda….jamen Israel, Sverige invaderar.
  Dessutom så är det så att i ett krig så skall urskiljningslösa metoder ej användas. Att skjuta ett hus sönder och samman är ok ifall det finns kombattanter i huset. Att det finns civilbefolkning där också går ej anklaga angriparen för. Det är upp till kombattanten att välja plats att strida i. Väljer han att strida i ett hus där hans familj finns så är han kanske inte så taktisk.
  Däremot kan man ej skjuta yttäckande artilleri i ett bostadsområde. Det är en metod som (nuförtiden) ej är tillåten då det bringar civilbefolkningen onödigt lidande.
  Så ni kan ju välja sida och skriva vad ni vill, det har ni rätt till, men innebörden av krigets lagar är att skydda civilbefolkningen och den som bryter mot krigets lagar kan bli åtalade och avrättade. Kom ihåg att även de svaga ”Hamas” mot hela den stora Israeliska krigsmakten skall följa krigets lagar, dvs inte skjuta raketer, bomba e.dyl civila objekt. För min del är Hamas terrorister som kan skjutas som de hundar de är för de vågar ej stå för krigets lagar. Att sedan staten Palestina skyddar Hamas, vad gör det dem till? Också terrorister. Krigets lagar gäller ENBART de som följer den.
  Tag Guantanamo som exempel där fångar sitter som ej räknas som kombattanter men som påträffats med vapen i hand. Det finns ingen anledning till att USA skall slänga bort skattepengar på dem utan sätt en 5,56 mm kula i nacken på dem ifall krigsförbrytare påträffas. DET är krigets lagar.

 44. Lasse skriver:

  Marcus H:

  Hur är det med sinnessvaga och okunniga dårar som du? Ska de också få en kula i nacken?

 45. Marcus H skriver:

  Du får nog utveckla din fråga för sinnessvag och dåre. jag kan ta kritik men du får nog förklara varför du blir upprörd. I krig gäller krigets lagar. Då råder inte normala lagar. Ett mänskligt liv är mindre värt för att de styrande förklarat krig. Är detta upprörande? Det tycker jag också. MEN inte desto mindre råder krigets lagar.
  Det som är skillnad för oss i Sverige är att våra trupper ej har krigslagar i Afganistan eftersom de ingår i fredsbevarande och/eller fredsframtvingande operationer dvs vi har ej förklarat Afganistan krig. Det du missar i din okunskap är att de du kallar frihetshjältar ej lyder under krigets lagar för det råder ej krig. De är enbart terrorister.

  Försök att resonera lite mer kring din okunskap så skall du se att fler inser att dina åsikter dels är naiva (för du jämför krigets lagar mot den situation som råder) och dels helt verklighetsfrämmande, då du tror att afganerna försvarar sig. Det finns fraktioner inom befolkningen som kan tjäna på att USA ledda styrkor lämnar landet och skickar Afganistan tillbaka till medeltiden. HELA befolkningen tjänar inte på att alla lämnar deras territorium.

  Det verkar som om du tycker synd om dem i Guantanamo, för att de är små stackars krigsbrottslingar, eller? Det är ju det som är krigets lagar. Är krig förklarat så skall de som bryter mot krigets lagar straffas. Vad är meningen med dem annars? Det är även därför som USA inte låter civila domstolar döma dessa fångar, de råder ej under civil lag. MEN snyggt formulerat, jag är väl en dåre och okunnig som tycker olikt mot dig, för det måste jag väl skjutas, BRA blogg!

 46.  
Lämna ett svar

Please copy the string s77tnI to the field below: