Den kände, numera avlidne, författaren Anderz Harning berättar i boken Tidningslorden hur det kan gå till när tidningar skriver om bilar.

Historien handlar om bilen HFB (Hela Folkets Bil) vilken tillverkas i Göteborg. Nu var det så att en ung motorjournalist på tidningen skrivit att bakfjädringen i HFB är dålig, samt att lyset gav en del övrigt att önska.

Artiklarna om HFB får bilföretaget att ta kontakt med chefredaktören på tidningen. Denne i sin tur kallar in den unge journalisten och talar om för honom att bakfjädringen och lyset på HFB är klart bäst i världen.

Journalisten får helt enkelt order att i några artiklar förklara för läsekretsen att uppgifterna om dålig bakfjädring och dito lyse bygger på missförstånd. Journalisten förklarar upprört att han måste tänka på läsekretsen. Detta imponerar inte på chefredaktören. Det hela slutar med att journalisten skriver nya artiklar där han förklarar att uppgifterna bygger på ett missförstånd.

När man läser biltidningar, eller dagstidningars bilbilagor eller bilrecensioner bör man komma ihåg att tidningar och annonsörer är ömsesidigt beroende av varandra. Det innebär att det är ytterst osäkert om man faktiskt får en rättvisande bild av en i tidningen testad bil eller annan produkt.

För vad händer om en tidning skriver att en bil är dålig? Kommer den tidningen att få annonser från företaget som säljer bilen?

För några år sedan testade en svensk flygtidning ett mindre privatflygplan av typen Piper. Man fann att vid vissa hastigheter och manövrer tenderade planet att överstegras. Detta skrev man och varnade för. Villkoret för att tidningen skulle få låna flygplanet av generalagenturen för test var att företaget skulle få läsa artikeln innan den gick i tryck. Så skedde också och företaget strök texten om flygplanets farliga lågfartsegenskaper.

En tid därefter var en flyglärare och en elev ute och övade med just en sån Piper som tidningen skrivit om. Man övade bland annat nödlandningar. Under övningen vek sig flygplanet och störtade varvid både flygläraren och eleven omkom.

Flyglärarens kollegor vittnade inför haverikommissionen att man fått kännedom om från tidningen att den skrivit om planets dåliga flygegenskaper vid just såna manövrer som lett till haveriet, men att generalagenten strukit just det. Man sade sig också vara säker på att läraren om han fått läsa om egenskaperna skulle lagt upp övningen på ett annat sätt.

Lita inte på tester i tidningar som är ekonomiskt beroende av de företag vars produkter man skriver om!

5 Svar på “Lita inte på produkttester i tidningar”
 1. Kerstin skriver:

  Haha, lita inte på någonting som står i tidningarna skulle jag vilja säga. Man kan ex. läsa på Jennys blogg om annat som inte tycks stämma (http://jennywesterstrand.blogspot.com/2005/12/extra-extra-i-svensk-press-terror-r.html)

  Närhelst jag kunnat kontrollera vad som står i en tidning, så har journalisten nästan aldrig fått alla bokstäver rätt, även om somligt kan stämma.

 2. Jinge skriver:

  När det gäller sådant så anser jag att journalister dessutom är mutkolvar. Mao risk för ljug mot betalning..

 3. Petra skriver:

  En tidning borde tjäna i läsarantal på att vara trovärdig. Men målgruppen är inte läsarna… Vad är det för värld vi lever i?

 4. […] samtidigt som svågern var chef för stadens största företag har Anderz Harning skrivit en mustig och kritisk roman, […]

 5. […] Lars Hjörne var gift med en syster till Pehr G. Gyllenhammar, Anne och hon är mor till Peter Hjörne samt författaren Marika Cobbold-Hjörne. Om Lars Hjörnes tid som chef för Göteborgs största tidning, samtidigt som svågern var chef för stadens största företag har Anderz Harning skrivit en mustig och kritisk roman,Tidningslorden. […]

 6.  
Lämna ett svar

Please copy the string 00At2G to the field below: