Att Putin var populär som president i Ryssland kan bara rena russofober förneka. Om han fortfarande är lika populär återstår att se.

När Putin kunde använda den ryska oljan för att öka inkomsterna för de sämst ställda i Ryssland så var det självklart att han blev poppis, speciellt eftersom också hela befolkningen, inte bara de sämst ställda, drog fördel av det höga oljepriset.

Men nu, när oljepriset gått ner, och förmodligen kommer att fortsätta sjunka i takt med energieffektiviseringar så kan vi nog anta att det behövs en annan politik än Putins liberala marknadspolitik som nu börjar slå hårdare mot den fattigare delen av det ryska folket.

Det antyds litet här och där att ryska folket nu börjar inse socialismens fördelar med dess politik som går ut på mer jämlikhet, överkomlig sjukvård till alla, full sysselsättning och bostäder som folk har råd med. Alltså sådant som konservativ och liberal politik aldrig kan erbjuda hela folket utan en ständig pågående hög tillväxt, exempelvis i form av ständigt stigande råvarupriser.

När de ständigt ökande priserna på ryssarnas råvaror står still eller sjunker så blir det viktigare än någonsin med en rättvis fördelningspolitik. Om inte, så kanske det i värsta fall kan bli en upprepning av vad som hände för 100 år sedan, som i sin tur var en upprepning av vad som hände 128 år tidigare.

Vi kan i alla fall vara tacksamma för att den ryska revolutionen innebar att vi svenskar fick en demokrati som inte var grundad på inkomst och förmögenhet och att vi också fick kvinnlig rösträtt. Högern blev, på goda grunder, livrädda för att de revolutionära idéerna skulle sprida sig över Östersjön.

Det hade ju redan förkommit revolutionsungar utmed smålandskusten och uppe i norrland. Det gör gärna det när folket inte har mat eller bostäder och inget att säga till om avseende sin situation, det insåg även en och annan konservativ bakåtsträvare som var rädd om sina egna affärer.

Vi har alltså mycket att tacka Ryssland för.


I Ryssland och i många andra oljeexporterande länder går oljepriset ner, vilket ställer till med bekymmer i ländernas ekonomier. I Ryssland går som tur är spannmålsproduktionen upp och kanske kan Ryssland komma att bli en stor, kanske världens största, spannmålsproducent och kan därmed kanske ersätta den uteblivna inkomsten från oljeexporten med inkomster från spannmålsexport.
Men då får de inte sälja ut bra jordbruksmark till utländska företag.

./.

8 Svar på “Nytt på gång en gång till?”
 1. Benny skriver:

  Ryssland är väl redan världens största exportör av spannmål? Det verkar inte som Putin är en renodlad kapitalist utan mer som socialdemokraterna var förr i Sverige med starka statliga företag som sköttes bra och blandekonomi. Och mycket av energisektorn är ju alltjämt i statlig ägo i Ryssland precis som den viktiga rustningsindustrin och andra nyckelföretag inom högteknik och rymdindustrin. Men ren kommunism har ju som bekant inte fungerat någonstans och den smarte Putin är nog mer än medveten om detta faktum.

 2. Björn Nilsson skriver:

  Jag har sett en kommentar om att Ryssland nu övergått till ”valbudget” från krigsbudget. Det finns ganska stora grupper där som har det knapert och som behöver hjälp, och de har ju rösträtt.

  Som okunnig spekulerare om Ryssland kan jag bara slänga fram ett par hypoteser om Putin och hans politik:
  1. Han har en borgerlig världsuppfattning, vilket kanske skulle räcka om det inte var så att han också …
  2. … är en tränad analytiker med sin bakgrund i underrättelsetjänsten. En bra analytiker lägger sina privata uppfattningar åt sidan och försöker ta fakta som de är. Det betyder att han så att säga lägger örat mot marken, lyssnar till folkliga stämningar, och agerar efter dem för att se till att han inte tappar det breda stöd han har.

  Jag kanske gissar fel, men det är ju roligt att spekulera. Det gamla kommunistpartiet finns ju kvar och är ganska stort, men också ganska trött. Möjligen kan en ny vänster träda fram och utmana/pressa Putins regering. Eller om det gamla partiet genomgår en generationsväxling och får fram nya pigga företrädare. Det är ju ingenting våra ordinarie media rapporterar om. De är mest intresserade av så kallade oppositionsledare som på sin höjd samlar några få procent av rösterna i valen och som avskys av de flesta eftersom de påminner om ”liberaliseringen” under Jeltsinåren.

 3. Lasse skriver:

  Benny:

  I så fall en sosse-light. Jag tycker nog att ett lands råvarutillgångar ska ägas av staten, d v s folket.

 4. Lasse skriver:

  Björn:

  Jo, det sägs ju att ett nytt vänsterparti håller på att växa i Ryssland, Vi får väl se vad som händer med den saken vad det lider.

 5. somaliska tolk skriver:

  Tack för artikeln

 6. Charles skriver:

  Putin kommer att fortsätta att arm, vi måste tänka på det här.

 7. Anders skriver:

  Putin kommer att fortsätta att arm

 8. Anders skriver:

  Och ändå har Ryssland alltid beväpnat sig och kan bli en fråga om allmänna hot från utsidan !!

 9.  
Lämna ett svar

Please copy the string F5hLXa to the field below: