Varför är så många förbannade på flyktingar? Jag gissar att de i själva verket är besvikna på sin egen situation. Ungefär på samma sätt som fick tyskarna att rösta fram NSDAP eftersom alltför många faktiskt trodde att deras eländiga situation berodde på den så kallade judebolsjevismen.

Kanske är de arbetslösa och de skyller på att invandrare tar de jobb som borde gått till arbetslösa infödda svenskar.

Eller är de besvikna på sin alltför låga lön, som de kan skylla på beror på att invandrare konkurrerar och sänker deras löner.

Eller på att de är bostadslösa och därför skyller på att flyktingar och invandrare tar de bostäder som finns.

Eller står de i vårdkön och skyller på att flyktingar och invandrare tar alltför stora resurser från samhället och välfärden.

Man kan förstå att de enkla svaren attraherar i stället för att se det komplicerade sambandet mellan samhällets resurser och skatter.

Säljer man exempelvis ut samhällets resurser exempelvis form av allmännyttiga bostadsbolag, vård och skolor och låter marknaden ta hand om bostadsförsörjningen så blir det bostadsbrist, sämre vård och sämre skolbetyg eftersom det höjer företagens vinster.

Sänker man skatter i form av jobbskatteavdrag så minskar samhällets resurser med automatik. Löner i välfärdsjobben stannar av eller rent av sänks.


Kan bero på ojämlikhet, skattesänkningar och ökande klassklyftor.

Liksom att den allmänna sjukvårdens resurser minskar, med längre köer som naturlig följd. Allt som bekostas av skatter, som försvaret och polisen får minskade resurser när skatterna sänks.

Förstår man inte sambanden mellan minskad välfärd och skattesänkningar (bostäder, skolor, sjukvård, jobb) så är det givetvis lättare att skylla på flyktingar.

Det låter givetvis bra med sänkta skatter, men ställer man sig inte själv frågan vad de sänkta skatterna användes till och hur detta sedan ska betalas, så blir man lurad. Och lurade personer vill aldrig erkänna att de borde röstat vänsterut i stället för högerut, så i stället tar man till det lättaste alternativet.

Vilket är att skylla på flyktingar och invandrare.

./.

2 Svar på “Orsak och verkan”
  1. Benny skriver:

    Nä, orsaken är tyvärr den alltför höga kriminaliteten bland invandrarna från främst mellanöstern! Vi har invandrare från mellanöstern på vårt jobb som är långt mer förbannade än vi svenskar på sina ”medinvandrare” som inte sköter sig.

  2. Thomas skriver:

    Migrationsfrågor måste hanteras, inte stymied! Om du försenar det blir det värre!

  3.  
Lämna ett svar

Please copy the string FjugV3 to the field below: