För inte alltför länge sedan sades det i pressen att länderna i Skandinavien var de minst korrumperade i världen. Dessutom påstods det att just i länderna i Skandinavien var det omöjligt att muta sig fram till fördelar.
Det var då det!

Sedan kom skattesänkarpolitiken och jobbskatteavdragen vilket väckte den nedsövda personliga girigheten och därmed fick vi ett samhälle där korruption och mutor plötsligt blev accepterat.
Hur kunde det bli så?

När människor vet att deras plats i kön, det må vara till bostäder eller sjukvård, är rättvis att platsen går framåt på rättvist sätt så finns inget behov av mutor för att ta sig fram i kön.

När man vet att jag kommer att kunna få en bostad utan att någon annan kan köpa sig före genom korruption och mutor så är människor viliga att ta kötiden eftersom man vet att man själv en dag kommer att så först i tur för vad det nu är man köat för. Vet man att någon annan inte kan mygla sig till fördelar med hjälp av pengar så är man villig att vänta på sin tur.

Men förs det en politik som drar ner på resurserna på folkets behov av exempelvis bostäder, sjukvård, skolor eller äldrevård, så att köerna till folkets grundläggande behov ökar okontrollerat så kommer det att finnas de som anser sig ha rätt att köpa sig före de som solidariskt väntar i kön.


Så motverkas korruption.

Därmed får vi ett samhälle där korruption och mutor blir det som styr. Vad det innebär för dem som inte har pengar att köpa sig fördelar torde alla kunna inse utan svårigheter.

Slutsatsen måste bli att skattesänkningar som tar bort resurser från bostadsbyggandet, sjukvården eller att få hjälp av polisen alltid kommer att resultera i mer korruption och mutor för att kunna få del av det som i många fall är livsnödvändigt.

./.

Lämna ett svar

Please copy the string NJwlhJ to the field below: