Alla ekonomer brukar vara ense om en sak, nämligen att inflation är av ondo och ska bekämpas. Åtminstone när det gäller pengars värde.

Frågan är om även sån inflation som inte har med pengar att göra ska bekämpas? Exempelvis skolbetyg. Vi nås med jämna mellanrum av uppgiften att det med friskolereformen gått inflation i betygen. Orsaken är enkel, skolor som ger sina elever högre betyg får fler elever än skolor där eleverna får sämre betyg.

Vilket innebär mer pengar till skolan med bättre betyg!

Det avslöjas nu att en rektor på en friskola gett en elev MVG i stället för det streck som läraren gett. Orsaken var att eleven inte varit närvarande på det projektarbete betyget gällde.

Likaså fick samme elev underkänt i svenska och även då höjde rektorn betyget till MVG. Likaså i datakunskap trots att ämnet inte ens förekom på skolan.

Eleven som fick höjda betyg var son till rektorn, vilket kanske förklarar en del. Nu är rektorn polisanmäld och friskolan har gått i konkurs. Så det blir skattebetalarna som får gripa in och betala friskolans skulder.

Svensk bilprovning ska, liksom skolorna, utsättas för konkurrens. Vi behöver inte tveka om vad det innebär för bilägarna. Det blir höjda priser. Och det blir inflation i antalet godkända bilar.

En sak är klar. Ryktena går, ju lättare det är att få godkänt ju fler kunder. Det kommer garanterat att finnas privata bilprovningsföretag som kommer att använda lättheten att få godkänt som konkurrensmedel.


Lätt få godkänd med konkurrens!

På samma sätt som det finns skolor som använder betygen i samma syfte.

Nu har ju Jan Björklund (FP) blivit tvingad att starta en kontrollverksamhet vars enda uppgift är att kontrollera att skolorna sätter rättvisande betyg.

Några år efter Bilprovningens konkurrensutsättning kommer det också att behövas startas oberoende statlig kontrollverksamhet för bilprovningen.

Idag finns en utmärkt statistik över svaga punkter på olika bilmodeller. Hur det går med den statistiken, som ju gynnar konsumenterna, torde vara skrivet i stjärnorna när bilprovningen blir konkurrensutsatt.

Vad säger ekonomerna?

AB, SvD, 1, Metro

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

2 Svar på “Ska inflation bekämpas?”
 1. Kerstin skriver:

  Ekonomerna säger säket: ”Det är bara bra att det blir svårare att få fram pålitlig information. Det finns ingenting som gynnar konsumtionen så mycket som oinformerade kunder” – eller hur var det nu igen, enligt den nyliberala ekonomiska teorin?

 2. Jonas skriver:

  I Danmark har bilprovningen privatiseras. Det påstås ha blivit dyrare, men färre bilar (inte fler) går igenom besiktningen. Jag ser dock ingen större poäng med att privatisera bilprovningen.

  Betygsinflationen beror inte på friskolor, även om problemet är än större där. Det beror på att vi har försökt hålla betyg med en absolut nivå istället för en relativ nivå som förr. Lärare tenderar då uppenbarligen att sätta högre betyg för varje år som går, samtidigt som elever blir bättre och bättre på att taktikplugga och välja rätt kurser.

  En kontrollverksamhet för betyg är ett mycket bra initiativ som hade behövts oavsett om S eller alliansen styrt landet. Grundproblemet är att vi över huvud taget övergick till G-VG-MVG. Sifferbetyg dög fint och nu övergår vi ändå till ECTS, så det blir krångel med tre olika betygssystem ”på marknaden” samtidigt.

 3.  
Lämna ett svar

Please copy the string VDQLcH to the field below: