I krig och revolutioner dör folk – även barn. Vad är det för skillnader mellan diktatoriska barnamördare och demokratiska barnamördare? Varför blir vi upprörda och fördömer diktatorer som mördar barn men inte när demokrater mördar barn?

När dåvarande utrikesministern i USA fick frågan om hur hon ställde sig till det faktum att ca en miljon barn i Irak avlidit på grund av USA:s och västvärldens sanktion mot Irak att importera läkemedel svarade hon att det var det värt.

När USA bombar civila i Afghanistan och Jemen från så kallade drönare och helt oskyldiga män, kvinnor och barn dödas utmålas aldrig de ansvariga, Bush och Obama, som barnamördare. Nej, ska man beskrivas som barnamördare krävs det två saker:

1) Att man är diktator, gärna arab.
2) Att man är arab, gärna muslim.

Barnamördare från demokratier beskrivs aldrig som barnamördare även om de mördat och fortsätter mörda fler barn än världens diktatorer tillsammans lyckats med sedan förra sekelskiftet.

Vad kan denna skillnad i beskrivning av barnamördare bero på?

Min gissning är Bibeln. I den boken uppmanar Gud och hans son de kristna att döda alla utan undantag i städer som styrs av dem som inte bekänner sig till den rätta läran, det vill säga kristendomen.

Gud och Jesus kan därmed också de beskrivas som barnmördare.

Hyckleriet fortsätter med oförminskad styrka. Nu ska Syrien läggas under USA:s styre på dess väg mot att ta över Iran. Då passar det utmärkt med en påstådd galen barnamördare som ursäkt för att beväpna den så kallade fria syriska armén. Ett inbördeskrig är en utmärkt ursäkt för västvärlden att ta över ett land.

Idag skriver Anders Lindberg i Aftonbladet att FN är ansvarslöst som låter blodbadet (läs: i Syrien) fortgå. Kan så vara. Problemet är att det pågår blodbad i andra länder också. Skillnaden är att där är det USA som tillsammans med andra västländer står för blodbadet.

Schhh…!

./.

Se också Motvallsbloggen.

AB, 1, 2, 3, 4, 5, DN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SvD, 1, 2, 3, 4, SVT, 1

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Svar på “Skillnad på mördare och mördare”
 1. Anders Åberg skriver:

  Bra påpekat och tilläggas kan att en av dom mest utpräglade barnamördarna, den israeliska armen, också kommer billigt undan i media.
  Det har visserligen uppmärksammats i media hur israeliska soldater skjuter ihjäl stenkastande palestinska barn, men dom har väl aldrig på allvar stämplats som dom vidriga rasistiska barnamördare dom är.

 2. […] Skillnad på mördare och mördare. Det skriver fotolasse om på sin blogg […]

 3. Röde Condoren skriver:

  ”Det är skillnad på folk och folk”, som min mamma brukar säga.

 4. Kerstin skriver:

  Lasse skriver:
  Skillnaden är att där är det USA som tillsammans med andra västländer står för blodbadet.
  Det är inte en skillnad. Det är USA, Qatar, Saudiarabien m.fl. som står för blodbadet i Syrien också.

 5. Samuel Johansson skriver:

  Lasse.

  ”Min gissning är Bibeln. I den boken uppmanar Gud och hans son de kristna att döda alla utan undantag i städer som styrs av dem som inte bekänner sig till den rätta läran, det vill säga kristendomen.”

  Kristendomens urkund är Nya Testamentet. Var där finner du folkmordiska uppmaningar?

 6. Lasse skriver:

  Anders:

  Det är skillnad på barnamördare och barnamördare. Fler barn har mördats av Israel än av Syrien, lägg märke till skillnader i rubriksättning om detta i den svenska pressen.

 7. Lasse skriver:

  Condoren:

  Din mamma vet vad hon talar om.

 8. Lasse skriver:

  Kerstin:

  Just det, via ombud kan man numera föra krig.

 9. Lasse skriver:

  Samuel:

  Bibeln är en sagobok vars berättelser när det passar tas för sanning. Läs den så förstår du galenskapen och hur den kan utnyttjas av dem som vill göra skillnad på folk och folk.

 10. Samuel Johansson skriver:

  Lasse.

  Jag har läst Bibeln och insett skillnaden mellan Gamla och Nya Testamentet: den senare är en ögonvittnesskildring, vilket numera bekräftas av en majoritet forskare. Jesus och lärjungarna är historiska personer och deras budskap kännetecknas av ett evangelium om hur Gud räddar mänskligheten. Folkmord är raka motsatsen till allt vad sann kristendom står för.

  Samuel.

 11. Lasse skriver:

  Samuel:

  Oavsett uppfattning kan man hitta stöd för den i Bibeln. Jesus och lärjungarna är fantasifigurer som aldrig funnits i verkligheten. Gud används för att motivera dödande. Kristendom har i alla tider används för att få folk att döda sina medmänniskor.

 12. Samuel Johansson skriver:

  Nej, Lasse,
  före 382 dödades ingen i kristendomens namn. Den som använder våld mot person korsfäster Kristus eftersom hans liv och lära helt handlade om att människor skulle låta försona sig med Gud och med varandra. Jesus levde som han lärde: han bad Gud förlåta dem som korsfäste honom. Försoningsbudskapet är konsekvent genom hela Nya Testamentet.
  Samuel.

 13. Anders Åberg skriver:

  Samuel Johansson.
  Ögonvittnesskildring?
  Sagan om Jesus nedtecknades 50-100 år efter att han skulle ha dött.
  Hur mycket vet vi med säkerhet om personer som dött för så länge sedan i vår tid?
  Historien skrivs av segrare säger man och historien om betydande pesoner i tiden runt andra världskriget varierar hur mycket som helst beroende på infallsvinkel.
  På Jesus tid kunde mycket få människor läsa och skriva och där är vi alltså hänvisade till ett nästan löjligt litet material om dåtida personer och folk med annan uppfattning om skeendet kunde inte skriva ner det.
  Jesus kan mycket väl ha existerat, men han är högst sannolikt också påförd egenskaper i efterhand som han aldrig hade, det hela går absolut inte att ta som sanning för tänkande människor.
  Det vi dock med säkerhet vet, är att kristendomen, liksom andra religioner, alltid har användts av härskare och despoter för att kontrollera sitt folk och för att få dess soldater att begå massmord för deras skull.
  Är det något du är stolt över?

 14. Björn Nilsson skriver:

  Lasse, jag delar inte Samuels syn på NT som ögonvittnesskildring etc., däremot är det ju väldig skillnad på GT och NT vad det gäller mentalitet. Ur NT kan man utan större svårigheter hämta pacifistiska tankar, men i GT finns det rent mordiska ställen. Och det är ju NT som bör vara den kristna huvudkällan. Därmed kan man betvivla den djupa kristna övertygelsen hos personer som åberopar kristendom som ursäkt för våldsamheter, vare sig de heter Breivik eller något annat.

 15. Kerstin skriver:

  Men så har vi ju den lilla kommentaren som Jesus fällde vid något tillfälle, då han kritiserades för att bryta mot lagen med sitt agerande och sina tal: ”Jag är inte här för att ändra en enda bokstav i lagen. Jag är här för att fullborda den.” Och lagen var GT så vips har man en ursäkt för att också anse GT vara tillförlitligt och ett etiskt rättesnöre – om man vill alltså.

 16. Samuel Johansson skriver:

  Lasse, Anders, Björn.

  Inte 50 eller 100 år utan 10 dagar efter att Jesus lämnade jordelivet började berättelsen om honom traderas av apostlarna, först muntligt, sedan skriftligt, medan mor Maria och andra ögonvittnen ännu levde. Jesus är antikens bäst dokumenterade person.

  Eller som det står i denna recension av The Gospels as Eyewitness Testimony av Richard Bauckham, Professor emeritus i Nya Testamentet, St. Andrews, Scotland:

  ”Bauckham deals in some detail with how sacred and historical traditions were passed down in early Judaism and then in early Christianity. As he points out, the Gospel traditions were not anonymous to begin with, nor were the Gospels themselves. The traditions and then the documents were linked to named persons—well-known named persons—and it was the early Jewish practice to memorize sacred traditions so they could be passed on faithfully from one tradent to another. There was not a long period of transmission of these traditions, and there was often a direct link, or a close link, with eyewitnesses. ”

  Jesus var radikalpacifist – älska dina fiender, är hans uppmaning – men delar av kristenheten har svikit honom genom att använda våld i hans namn. Det är värsta formen av högförräderi och de kommer att dömas därefter.

  Samuel.

 17. Lasse skriver:

  Samuel:

  Jesus har aldrig lämnat något jordeliv, inte heller kan han ha varit någon slags radikal eller pacifist, eftersom han är en fantasifigur som aldrig existerat. Jesus är en uppfinning, en sagofigur, för att att hjälpa makten att förtrycka majoriteten.

 18. Samuel Johansson skriver:

  Lasse.

  Under de första 300 åren utsattes de kristna för förföljelse av den romerska makten, därför att de vägrade knäfalla och tillbe kejsaren som gud. Kristendomen började som en revolutionär rörelse, som gav moralisk upprättelse till de understa i samhället. Trots detta vann den kristna tron så många anhängare att även kejsaren Konstantin såg sig tvungen att ansluta sig till den kristna kyrkan som så småningom blev en statskyrka. Äktenskapet med makten ledde dock till att Kyrkan korrumperades svårt och blev en kollaboratör. Det skulle dröja till demokratins genombrott innan banden till staten började upplösas. Många nunnor och munkar har dock som Jesus alltid stått på de fattigas sida.

  Historieforskarna är ense om detta och likaså är de i stort sett ense om att Jesus var en historisk person. Så här skriver agnostikern och historieprofessorn Bart Ehrman:

  ”the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the ”pagan” savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).

  Samuel.

 19. Lasse skriver:

  Samuel:

  Skit samma vad som har varit och inte varit. I dag motiveras mördande med Gud och Jesus och Profeten, vilket är tillräckligt för att inse att all religion är av ondo. All Abrahamitisk religion är av ondo.

 20. Samuel Johansson skriver:

  De som dödar i Jesus namn är förrädare; de som dödar i Allahs namn är trogna Profeten, som var en blodbesudlad warlord.

 21. Lasse skriver:

  Samuel:

  Du är sjuk – sök vård!

 22. Anders Åberg skriver:

  Samuel Johansson.
  Är det inte märkligt ändå att i princip alla krig har förts med religion, eller i varje fall med någon figur som upphöjts till övermänsklig status, som hjälpmedel.
  Religion har alltså fyllt ett behov hos historiens alla makthavare, nämligen behovet av att kontrollera sina undersåtar och förmå dom att t.om. riskera livet för sin härskare i krig, mot löftet om ett bättre liv efter detta.
  Alla mänskliga ideer brukar uppstå som svar på ett behov, man uppfann inte hjulet innan man hade tillräckligt med ägodelar att transportera och man uppfann t.ex. inte skärmsläckare och antivirusprogram innan datorn.
  Det leder till den synnerligen starka misstanken att även religionerna fötts på detta sätt.
  När vi i civilisationernas början kunde producera såpass mycket, så att det ens blev möjligt att ha undersåtar eller slavar, så föddes också behovet av kontroll över den mänskliga tanken.
  Rent våld kanske fungerade i alldeles början, men snart blev undersåtarna så många att bättre metoder behövdes.
  Då fanns den gamla vidskepelsen som förts vidare med muntlig tradition i alla tider.
  Den härskare som någorlunda trovärdigt kunde hävda att han stod i kontakt med gudarna fick bättre kontroll över folk än andra härskare och prästerna blev hans främsta medhjälpare.
  När sedan flera härskardömen uppstod spreds iden, men varje kung måste antagligen ha sin egen gud, för att inte bli underlägsen någon annan och när dom sedan började slåss med varandra för att skaffa sig mer makt och rikedom, så motiverades soldaterna med att dom slogs mot dom ogudaktiga och hade
  ”den rätta” guden med sig i striden.
  Resten är väl någon slags evolution, där några få religioner var starkare och överlevde när dom andra gick under.
  Att någon tror på sådant här på 2000 talet, i den upplysta delen av världen dessutom, är dock mycket svårt att begripa.
  I stort sett allt som religionen genom historien hävdat vara verk av gud, har idag förklarats av vetenskapen och kyrkan backar för full maskin, en del har t.om. backat till att acceptera vetenskapen ända tillbaka till big bang, men envisas med att tro att gud fixade smällen, men då finns gud varken i tid eller rum och består inte ens av materia, eftersom inget sådant fanns innan big bang och enligt min definition så är det samma sak som att han inte finns alls.

 23.  
Lämna ett svar

Please copy the string CXmzil to the field below: