Propagandan från Moderaterna fortsätter med oförminskad styrka och eftersom avvikande uppfattningar inte är tillåtna så finns bara en sanning — även om den är fel!

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har barnfattigdomen i Sverige stadigt ökat. Rädda Barnen har skrivit rapporter om saken och vill att något görs åt att så många barn lever i fattigdom i Sverige.

Möjligtvis kan moderaterna ha en poäng i att mycket av barnfattigdomen beror på att arbetslösheten stigit till rekordhöga siffror sedan regeringen tillträdde och införde den så kallade arbetslinjen.

Därför finns det nu anledning att bli ytterst misstänksam när företrädare för moderaterna går ut och säger sig vilja minska barnfattigdomen med hjälp av ”arbetslinjen”. Varför det skulle lyckas nu när det inte lyckats tidigare är en gåta.

När borgarna kom till makten 2006 var arbetslösheten som då av borgarna kallades ”massarbetslöshet” 5,7 procent. Idag är den strax över 8 procent och kallas absolut inte för massarbetslöshet i borgerlig med borgerlig terminologi.

I debattartikeln framgår för säkerhets skull inte med ett ord hur minskningen av barnfattigdomen i praktiken skulle kunna minskas. I stället upprepas till leda detta mantra om arbetslinje. Som om det vore lösningen på alla problem från finnar i baken till miljöförstöringen.

Jo, förresten, det nämns att man ämnar höja bidragen. Just det!! De av alla borgare så föraktade bidragen ska ökas i syfte att minska barnfattigdomen. Den som tror på det räcker upp en hand!

Det handlar om att man vill höja flerbarnstillägget och bostadsbidraget till flerbarnsfamiljer. Hur det går för de barn som lever fattigt i enbarnsfamiljer framgår givetvis inte.

Den moderata debattartikeln kan alltså läsas på två sätt. Dels att man vill 1) minska bidragen och ersätta dem med 2) arbetslinjen. Vad som händer om det går med arbetslinjen som hittills säger man naturligt nog ingenting om. Det finns egentligen bara en sak att säga:

Tro dem inte!

./.

AB, 1, DN, SvD, 1, Exp, SVT

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Please copy the string hFCmjp to the field below: