Valfrihet, ständigt denna oro för om man väljer rätt eller fel. Har vi bett om att bli tvingade att välja? Att kunna välja rätt innebär ju en kunskap som de flesta kanske inte har och att då råka välja fel i livsavgörande val är ju bara löjligt.

Vi får inte välja allt, inte ens sådant som man skulle vilja välja, som vilka som ska försvara en. Vilket försvar ska man lita till om man begär in referenser från de som säger sig kunna försvara sitt land?

Jag menar, Karl XII lyckades ju halvera Sverige och ta oss från stormakt till liten och obetydlig så att lita på vårt kungliga försvar torde inte vara något alternativ.

Ska man grunda sitt val på vilka som har varit kunnigast och bäst på försvar när det begav sig riktigt ordentligt så torde valet vara lätt.

Messerschmitt 109 eller Yak 9?
Lockheed Martin eller Suchoj?

Yak 9 besegrade tyska Luftwaffe så valet om vilka som borde få försvara en från främmande flyganfall torde vara självklart. Ser man till dagens motsvarigheter så torde Suchoj vara det självklara valet.

Tiger eller T34?
Abrams eller Armata?


Robusta flygplan kan man lita på.

Vilka slog ut den tyska ondskans stridsvagnar? Jo, T34:an och därmed torde valet om vilka som borde få förtroendet att försvara oss vara mer eller mindre avgjort. Man ska givetvis välja ett försvar som redan visat vad det är kapabelt till.

Ska man tvingas välja skola till sina barn, sjukvård för sina gamla och i vilket tågbolags vagnar man ska bli sittande i när det diskuteras vilket bolag som ska laga den icke underhållna järnvägen så ska man väl också få välja vilka som ska få försvara oss.

Givakt!

./.

Lämna ett svar

Please copy the string 1aWZ6I to the field below: